Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZSGE - - ELEKTROBUDOWA SA PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY SZKOŁA - PRACODAWCA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZSGE - - ELEKTROBUDOWA SA PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY SZKOŁA - PRACODAWCA."— Zapis prezentacji:

1 ZSGE - - ELEKTROBUDOWA SA PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY SZKOŁA - PRACODAWCA

2 Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie Szkoła powstała w roku 1959 i przez lata była kuźnią kadr dla miejscowego przemysłu wydobywczego i energetycznego. Szkoła pieczołowicie kultywująca tradycje regionu, głównie górnicze (Młodzieżowa Orkiestra Dęta). ZSGE dziś, to: 45 oddziałów w trzech typach szkół: LO – 9 oddziałów, technikum – 30 oddziałów, ZSZ – 6 oddziałów. Łącznie 1230 uczniów, 108 nauczycieli (w tym 85 pełnozatrudnionych) i 34 pracowników administracyjno-obsługowych, Dwa budynki dydaktyczne (połączone łącznikiem), dwie sale gimnastyczne i nowoczesny kompleks boisk sportowych, Szkoła głownie techniczna, ale prowadząca również oddziały integracyjne i sportowe,

3 Istniejąca od 60 lat ELEKTROBUDOWA SA jest liderem wśród polskich firm elektroenergetycznych. Swoją siedzibę ma w Katowicach, EKTROBUDOWA SA jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ELEKTROBUDOWA SA działa na terenie całej Polski w ponad piętnastu lokalizacjach. Realizuje prace w krajach UE, Europy Wschodniej oraz Arabii Saudyjskiej. Zatrudnia ok. 2 tys. osób. Oddział Spółki Rynek Dystrybucji Energii w Koninie Zakład produkcyjny zlokalizowany w Koninie - Gosławicach, na terenie o powierzchni 4 hektarów, na którym znajdują się hale o łącznej powierzchni produkcyjno-montażowej 14624 m 2, wyposażone w najnowocześniejszy park maszynowy. Zatrudnionych jest 750 pracowników (w tym 600 bezpośrednio na produkcji), Jest producentem urządzeń elektroenergetycznych rozdzielnic i aparatury rozdzielczej średnich i niskich napięć oraz stacji i systemów elektroenergetycznych, Obok części produkcyjnej dużą część obejmują również realizacje w zakresie budownictwa energetycznego – stacje elektroenergetyczne.

4 Analiza zatrudnienia ELEKTROBUDOWA SA – RDE w Koninie

5 9 kwietnia 2013 r. dyrektor ELEKTROBUDOWY SA – RDE w Koninie Ariusz Bober oraz dyrektor ZSGE w Koninie Janusz Kamiński podpisali Umowę Patronacką. ELEKTROBUDOWA SA – RDE w Koninie objęła patronatem klasy w ZSGE, w których uczniowie kształcą się w zawodach: Technik elektryk Elektryk (ZSZ) Główne zapisy Umowy Patronackiej: Pomoc finansowa i sprzętowa w doposażeniu szkolnej pracowni elektrycznej (w roku szkolnym 2013/14 – wartość ponad 20 tys. zł), Organizacja wycieczek dydaktycznych, praktyk zawodowych, zajęć praktycznych dla uczniów na terenie zakładu, Propozycja zatrudnienia dla najlepszych absolwentów.

6 Zasady organizacji zajęć praktycznych dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej (elektryk) DYDAKTYKA KORZYŚCI DLA UCZNIÓW Program realizuje podstawę programową dla zawodu elektryk, ale rozszerzony jest o zagadnienia związane ze specyfiką zakładu, Dzień pracy rozpoczyna się od zajęć teoretycznych (1,5 godz., prowadzi pracownik ELEKTROBUDOWY), następnie uczniowie podzieleni na grupy rozchodzą się do hal produkcyjnych. Przydział stanowisk zmienia się rotacyjnie, Uczniowie muszą być przygotowani do zajęć, ich wiadomości i umiejętności sprawdzane są w formie tzw. „wejściówek” i na bieżąco oceniane. Status młodocianego pracownika, umowa o pracę, wynagrodzenie, Przywileje socjalne: wyposażenie (strój roboczy, szafki, narzędzia), opieka medyczna, bony świąteczne, nagrody dla najlepszych, Kierowanie najlepszych uczniów na stanowiska bardziej prestiżowe i odpowiedzialne, dające możliwość zdobycia wyższych kwalifikacji. Możliwość zdobycia przez najlepszych po skończeniu nauki miejsca pracy w ELEKTROBUDOWIE – czyli PO PIERWSZE PRACA!

7 Kilka słów podsumowania … W realizację Umowy Patronackiej firma ELEKTROBUDOWA SA – RDE w Koninie wkłada duży wysiłek finansowy i organizacyjny, ale w efekcie zyska absolwenta, który od razu może być pełnowartościowym pracownikiem. Kierownictwo firmy uznało, że takie rozwiązanie jest korzystniejsze od przyjmowania pracownika „z ulicy”, którego później trzeba doszkolić, Niestety, na razie nie wszystkie firmy preferują taką filozofię. Nie zawsze polityka kadrowa jest tak świadoma lub też przysłaniają ją doraźne cele… Przykład? Jednym z podstawowych założeń, obowiązującej od 2012 r. nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie jest współpraca na linii szkoła – pracodawca. Przedstawiony przykład może służyć jako modelowy, Szanowni Państwo, W nawiązaniu do otrzymanego „Porozumienia o współpracy ‘’ pomiędzy ZSGE a ………….. i wcześniejszych rozmów w sprawie odbywania praktyki zawodowej uczniów dla zawodu ” Technik informatyk”, informuję, że po uzgodnieniu z działem Szkoleń w/w „ Porozumienie” nie może być podpisane, ponieważ Zarząd ………. nie wyraża zgody na odbywanie praktyk zawodowych, ze względu na dodatkowe koszty jakie firma musiałby ponosić (wynagrodzenia opiekuna praktyk) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. Pozdrawiam

8 Janusz Kamiński dyrektor Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ZSGE - - ELEKTROBUDOWA SA PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY SZKOŁA - PRACODAWCA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google