Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAWODY w poznańskich zasadniczych szkołach zawodowych oraz technikach Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży ul. Działyńskich 4/5 tel. (061) 855 76.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAWODY w poznańskich zasadniczych szkołach zawodowych oraz technikach Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży ul. Działyńskich 4/5 tel. (061) 855 76."— Zapis prezentacji:

1 ZAWODY w poznańskich zasadniczych szkołach zawodowych oraz technikach Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży ul. Działyńskich 4/5 tel. (061) 855 76 04

2 Zespó Ł Szkó Ł Budowlano - Drzewnych Technikum Budowlano – Drzewne TTTTechnik technologii drewna opracowuje dokumentację w zakresie przygotowania, przebiegu, kierowania i nadzorowania procesem technologii drewna, dobiera sposoby i środki oraz nadzoruje proces zabezpieczania drewna i tworzyw drzewnych przed wpływem czynników atmosferycznych, grzybów i szkodników, wykonuje analizy laboratoryjne materiałów i surowców drzewnych, obsługuje typowe obrabiarki, linie produkcyjne oraz kontroluje jakość procesu produkcyjnego, nadzoruje pracę urządzeń transportowych oraz kieruje pracami magazynów, określa zużycie materiałów i sporządza plan zapotrzebowania na surowce i materiały drzewne.

3  Technik budownictwa prowadzi dokumentację budowy, prowadzi dokumentację budowy, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora, sporządza kosztorysy, sporządza kosztorysy, wykonuje rysunki budowlane, wykonuje rysunki budowlane, kieruje pracą brygady, kieruje pracą brygady, dobiera najlepsze metody wykonywania prac budowlanych, dobiera najlepsze metody wykonywania prac budowlanych, określa stan zużycia elementów budowlanych i sposób ich naprawy, określa stan zużycia elementów budowlanych i sposób ich naprawy, w ykonuje pomiary budowlane, w ykonuje pomiary budowlane, określa grunty budowlane, ich właściwości i zastosowanie, określa grunty budowlane, ich właściwości i zastosowanie, samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub kontroluje realizację małych obiektów tj.: małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetonowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów. samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub kontroluje realizację małych obiektów tj.: małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetonowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów.

4  Technik urządzeń sanitarnych projektuje i nadzoruje wykonanie instalacji wyposażenia sanitarnego, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, projektuje i nadzoruje wykonanie instalacji wyposażenia sanitarnego, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, zajmuje się technologią uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, czyszczenia miast i wsi oraz unieszkodliwia odpady, zajmuje się technologią uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, czyszczenia miast i wsi oraz unieszkodliwia odpady, wykonuje szkice i rysunki instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych, wykonuje szkice i rysunki instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych, naprawia wadliwe wyposażenie sanitarne budynków, naprawia wadliwe wyposażenie sanitarne budynków, dobiera materiały, narzędzia, sprzęt i maszyny do wykonania instalacji sanitarnych, dobiera materiały, narzędzia, sprzęt i maszyny do wykonania instalacji sanitarnych, przeprowadza kontrolę jakości wykonania robót instalacyjnych i sieciowych, przeprowadza kontrolę jakości wykonania robót instalacyjnych i sieciowych, wytycza i utrwala w terenie przebieg trasy gazociągu, wytycza i utrwala w terenie przebieg trasy gazociągu, przeprowadza próby szczelności i ciśnienia wykonanych instalacji. przeprowadza próby szczelności i ciśnienia wykonanych instalacji.

5  Stolarz na podstawie rysunków technicznych przygotowuje materiały pomocnicze i dobiera odpowiednie drewno, tnie je na wymiar, obrabia ręcznie lub mechanicznie, na podstawie rysunków technicznych przygotowuje materiały pomocnicze i dobiera odpowiednie drewno, tnie je na wymiar, obrabia ręcznie lub mechanicznie, zmiękcza i wygina drewno, łączy poszczególne elementy aż do wyrobu ostatecznego, zmiękcza i wygina drewno, łączy poszczególne elementy aż do wyrobu ostatecznego, okleinuje, czyści, szlifuje, maluje i polituruje powierzchnię, okleinuje, czyści, szlifuje, maluje i polituruje powierzchnię, obsługuje obrabiarki do drewna, strugarki, piły, frezarki, wczepiarki, wiertarki, dłutarki, urządzenia do gięcia, klejenia, montowania, suszenia i wykańczania powierzchni drewna, obsługuje obrabiarki do drewna, strugarki, piły, frezarki, wczepiarki, wiertarki, dłutarki, urządzenia do gięcia, klejenia, montowania, suszenia i wykańczania powierzchni drewna, czyści i konserwuje obsługiwane maszyny i urządzenia oraz usuwa ich drobne uszkodzenia, czyści i konserwuje obsługiwane maszyny i urządzenia oraz usuwa ich drobne uszkodzenia, może pracować jako: stolarz budowlany, meblowy, remontowy, okrętowy, ortopedyczny i artystyczny. może pracować jako: stolarz budowlany, meblowy, remontowy, okrętowy, ortopedyczny i artystyczny. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 28

6  Monter instalacji i urządzeń sanitarnych montuje instalacje: centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz rurociągi górnicze, okrętowe i przemysłowe, montuje instalacje: centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz rurociągi górnicze, okrętowe i przemysłowe, montuje sieci podziemne, deszczownicze oraz wykonuje studnie kopane do 20 metrów, montuje sieci podziemne, deszczownicze oraz wykonuje studnie kopane do 20 metrów, wykonuje prace konserwatorskie w/w obiektów. wykonuje prace konserwatorskie w/w obiektów.  Murarz muruje fundamenty, stawia mury z kamienia, cegły, muruje fundamenty, stawia mury z kamienia, cegły, wznosi ściany działowe, słupy i kominy, wznosi ściany działowe, słupy i kominy, wykonuje stropy, sklepienia itd., wykonuje stropy, sklepienia itd., odpowiednio układa cegły i spaja je sporządzoną przez siebie odpowiednio układa cegły i spaja je sporządzoną przez siebie zaprawą murarską. zaprawą murarską.

7  Tapicer wytwarza meble wyściełane, wytwarza meble wyściełane, dobiera i przygotowuje materiały wyściółkowe do pokryć tapicerskich, dobiera i przygotowuje materiały wyściółkowe do pokryć tapicerskich, wyrabia i odszywa krawędzie materiałów, napełni wałki i poduszki, wyrabia i odszywa krawędzie materiałów, napełni wałki i poduszki, przybija tkaniny do ram krzeseł i foteli, przybija tkaniny do ram krzeseł i foteli, czyści i konserwuje obsługiwane maszyny oraz usuwa ich drobne uszkodzenia, czyści i konserwuje obsługiwane maszyny oraz usuwa ich drobne uszkodzenia, jego podstawowymi czynnościami w pracy są: krojenie oraz szycie ręczne i maszynowe, jego podstawowymi czynnościami w pracy są: krojenie oraz szycie ręczne i maszynowe, może pracować jako tapicer dekorator, meblowy lub wyposażenia pojazdów. może pracować jako tapicer dekorator, meblowy lub wyposażenia pojazdów.

8  Cieśla wykonuje z drzewa więźby dachowe (szkielet dachu), rusztowania, ściany, schody oraz proste roboty stolarskie, np. futryny, drzwi, ramy okienne, stoły, ławki, wykonuje z drzewa więźby dachowe (szkielet dachu), rusztowania, ściany, schody oraz proste roboty stolarskie, np. futryny, drzwi, ramy okienne, stoły, ławki, dopasowuje poszczególne elementy, wykonuje połączenia, i przygotowuje tzw. wiązary, z których następnie montuje na budynku więźbę dachową i wzmacnia ją klamrami, kołkami i gwoździami, dopasowuje poszczególne elementy, wykonuje połączenia, i przygotowuje tzw. wiązary, z których następnie montuje na budynku więźbę dachową i wzmacnia ją klamrami, kołkami i gwoździami, do czynności zasadniczych należy: cięcie, piłowanie, struganie i ciosanie, do czynności zasadniczych należy: cięcie, piłowanie, struganie i ciosanie, pracuje przy pomocy narzędzi tj.: siekiera, piła, młotek, strug, kątownica, poziomica, pion, ołówek ciesielski, metrówka, pracuje przy pomocy narzędzi tj.: siekiera, piła, młotek, strug, kątownica, poziomica, pion, ołówek ciesielski, metrówka,, pracuje w pozycji stojącej pochylonej, na powietrzu, w różnych warunkach atmosferycznych, pracuje w pozycji stojącej pochylonej, na powietrzu, w różnych warunkach atmosferycznych, może pracować przy renowacji obiektów zabytkowych. może pracować przy renowacji obiektów zabytkowych.

9  Dekarz pokrywa dachy dachówką, papą i blachą, pokrywa dachy dachówką, papą i blachą, wykonuje wszelkie roboty blacharskie na budowie tj.: zabezpieczanie kominów, gzymsów itp. przed zaciekami wody opadowej, wykonuje wszelkie roboty blacharskie na budowie tj.: zabezpieczanie kominów, gzymsów itp. przed zaciekami wody opadowej, wykonuje i zakłada rynny i rury spustowe, wykonuje i zakłada rynny i rury spustowe, tnie blachę na odpowiednie wymiary i formuje ją ręcznie przy pomocy narzędzi (cęgi i młotek) lub zwija w rury na maszynach – zwijarkach, tnie blachę na odpowiednie wymiary i formuje ją ręcznie przy pomocy narzędzi (cęgi i młotek) lub zwija w rury na maszynach – zwijarkach, wykonuje wszelkie remonty i reperacje dachów, rynien itp., wykonuje wszelkie remonty i reperacje dachów, rynien itp., pracuje w różnych warunkach atmosferycznych i na różnych wysokościach i w różnych pozycjach ciała. pracuje w różnych warunkach atmosferycznych i na różnych wysokościach i w różnych pozycjach ciała.

10  Kamieniarz przeprowadza klinowanie oraz obrabia różnego rodzaju kamienie naturalne i sztuczne, przeprowadza klinowanie oraz obrabia różnego rodzaju kamienie naturalne i sztuczne, naprawia oraz konserwuje podstawowe narzędzia kamieniarskie, naprawia oraz konserwuje podstawowe narzędzia kamieniarskie, dobiera materiały do dalszej produkcji, dobiera materiały do dalszej produkcji, wykonuje elementy kamienne wielościenne o skomplikowanych kształtach w zależności od rodzaju i twardości materiału oraz kształtu, wymiarów i przeznaczenia za pomocą takich narzędzi jak: dłuta, gradziny, ciosaki, zębatki, groty, podbijaki itp., wykonuje elementy kamienne wielościenne o skomplikowanych kształtach w zależności od rodzaju i twardości materiału oraz kształtu, wymiarów i przeznaczenia za pomocą takich narzędzi jak: dłuta, gradziny, ciosaki, zębatki, groty, podbijaki itp., kontroluje jakość wykonywanych elementów w czasie procesu produkcyjnego. kontroluje jakość wykonywanych elementów w czasie procesu produkcyjnego.

11  Zdun wykonuje, naprawia i rozbiera różne rodzaje pieców ogrzewczych i kuchennych w budynkach, wykonuje, naprawia i rozbiera różne rodzaje pieców ogrzewczych i kuchennych w budynkach, ustala miejsce umieszczenia pieca, ustala miejsce umieszczenia pieca, ocenia jakość oraz przygotowuje materiały stosowane do budowy pieców, ocenia jakość oraz przygotowuje materiały stosowane do budowy pieców, wykonuje fundamenty lub podmurówki oraz wnętrza pieców żeliwnych i stalowych, wykonuje fundamenty lub podmurówki oraz wnętrza pieców żeliwnych i stalowych, wycina otwory w kaflach, płytach itp., wycina otwory w kaflach, płytach itp., wykonuje trzony kuchenne: z piekarnikiem i kociołkiem na wodę, ogrzewaczami sąsiedniego pomieszczenia itp., wykonuje trzony kuchenne: z piekarnikiem i kociołkiem na wodę, ogrzewaczami sąsiedniego pomieszczenia itp., wykonuje kominki z otwartym paleniskiem, wykonuje kominki z otwartym paleniskiem, naprawia, a także demontuje piece i trzony kuchenne. naprawia, a także demontuje piece i trzony kuchenne.

12 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł BUDOWLANYCH  Technik budownictwa  Technik urządzeń sanitarnych  Technik architektury krajobrazu przygotowuje, planuje, projektuje i pielęgnuje tereny zielone miast oraz obszarów wiejskich, przygotowuje, planuje, projektuje i pielęgnuje tereny zielone miast oraz obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, nadzoruje pielęgnację parków, produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski, produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski, wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat, nasadzeń drzew i krzewów, oraz dobiera odpowiednie rośliny, wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat, nasadzeń drzew i krzewów, oraz dobiera odpowiednie rośliny, przygotowuje mieszanki ziemi ogrodowych: torfu i nawozów mineralnych, przygotowuje mieszanki ziemi ogrodowych: torfu i nawozów mineralnych, wyznacza drzewa do wycinania, nadzoruje przycinanie żywopłotów, trawników, wyznacza drzewa do wycinania, nadzoruje przycinanie żywopłotów, trawników, Technikum

13 Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Murarz Monter instalacji i urządzeń sanitarnych  Monter instalacji i urządzeń sanitarnych wskazuje sposoby unikania i minimalizowania szkód powstających w krajobrazie spowodowanych działalnością człowieka, w krajobrazie spowodowanych działalnością człowieka, opracowuje projekty „zieleni” : terenów rolniczych, ogrodów przydomowych, przy rezydencjach, parków publicznych, parków uzdrowiskowych, ogrodów osiedlowych, skwerów, bulwarów, terenów sportowych, placów zabaw, szkół, kościołów, centrów handlowych, ogrodów botanicznych, wystaw ogrodniczych i cmentarzy.

14  Cieśla  Dekarz  Malarz – tapeciarz maluje i tapetuje ściany i sufity w pomieszczeniach, maluje i tapetuje ściany i sufity w pomieszczeniach, maluje elewacje budynków, instalacje i urządzenia sanitarne, kraty, balustrady, ogrodzenia, maluje elewacje budynków, instalacje i urządzenia sanitarne, kraty, balustrady, ogrodzenia, przygotowuje podłoże ścian i sufitów pod malowanie i tapetowanie, przygotowuje podłoże ścian i sufitów pod malowanie i tapetowanie, wykonuje malowanie olejne, emaliowanie i lakierowanie podłoży drewnianych, metalowych i tynkowych, wykonuje malowanie olejne, emaliowanie i lakierowanie podłoży drewnianych, metalowych i tynkowych, wykańcza pomalowane powierzchnie za pomocą tapetowania, nakrapiania i ozdabiania ornamentami, paskami i deseniami, wykańcza pomalowane powierzchnie za pomocą tapetowania, nakrapiania i ozdabiania ornamentami, paskami i deseniami, wykonuje napisy odręczne oraz przy użyciu szablonów, wykonuje napisy odręczne oraz przy użyciu szablonów, maluje antykorozyjnie elementy i urządzenia metalowe, maluje antykorozyjnie elementy i urządzenia metalowe, maluje szyldy. maluje szyldy.

15  Posadzkarz na podstawie rysunków roboczych układa posadzki z deszczułek, płytek ceramicznych i wykładzin rulonowych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych, na podstawie rysunków roboczych układa posadzki z deszczułek, płytek ceramicznych i wykładzin rulonowych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych, dobiera deszczułki i listwy w zależności od rodzaju materiału, koloru, wzoru i deseni posadzki, dobiera deszczułki i listwy w zależności od rodzaju materiału, koloru, wzoru i deseni posadzki, układa parkiety mozaikowe, zamocowuje cokoły i listwy przyścienne, cyklinuje i szlifuje, układa parkiety mozaikowe, zamocowuje cokoły i listwy przyścienne, cyklinuje i szlifuje, uzupełnia zniszczone fragmenty posadzek, uzupełnia zniszczone fragmenty posadzek, przy układaniu posadzek z tworzyw sztucznych dobiera kleje i kity w zależności od rodzaju podłoża i wykładziny, przy układaniu posadzek z tworzyw sztucznych dobiera kleje i kity w zależności od rodzaju podłoża i wykładziny, wykłada ściany płytkami ceramicznymi, szklanymi, z tworzyw sztucznych, wykłada ściany płytkami ceramicznymi, szklanymi, z tworzyw sztucznych, inne nazwy zawodu „posadzkarz”: płytkarz, glazurnik, parkieciarz, sporadycznie układacz wykładzin. inne nazwy zawodu „posadzkarz”: płytkarz, glazurnik, parkieciarz, sporadycznie układacz wykładzin.

16  Betoniarz – zbrojarz wykonuje ławy fundamentowe, słupy, belki, stropy, klatki schodowe, wykonuje ławy fundamentowe, słupy, belki, stropy, klatki schodowe, zakres pracy: cięcie prętów stalowych mechanicznie przy pomocy nożyc, względnie piły mechanicznej lub piły ręcznej, zakres pracy: cięcie prętów stalowych mechanicznie przy pomocy nożyc, względnie piły mechanicznej lub piły ręcznej, prostuje pręty naciągarką mechaniczną lub ręczną, prostuje pręty naciągarką mechaniczną lub ręczną, czyści pręty z brudu i rdzy za pomocą szmat i szczotek drucianych, czyści pręty z brudu i rdzy za pomocą szmat i szczotek drucianych, gnie pręty ręcznie lub mechanicznie, gnie pręty ręcznie lub mechanicznie, wiąże lub spawa drutem w odpowiednią konstrukcję, wiąże lub spawa drutem w odpowiednią konstrukcję, przygotowuje i dozuje beton oraz zabezpiecza go przed warunkami atmosferycznymi, przygotowuje i dozuje beton oraz zabezpiecza go przed warunkami atmosferycznymi, pracuje w różnych warunkach atmosferycznych, na ziemi i na wysokości, zawsze w pozycji stojącej, mocno obciąża mięśnie rąk. pracuje w różnych warunkach atmosferycznych, na ziemi i na wysokości, zawsze w pozycji stojącej, mocno obciąża mięśnie rąk.

17  Elektromechanik pojazdów samochodowych instaluje w samochodach elektryczne i elektroniczne urządzenia, instaluje w samochodach elektryczne i elektroniczne urządzenia, przeprowadza naprawy uszkodzonych urządzeń elektrycznych, posługując się amperomierzami, woltomierzami, wkrętarkami, narzędziami ślusarskimi itd., przeprowadza naprawy uszkodzonych urządzeń elektrycznych, posługując się amperomierzami, woltomierzami, wkrętarkami, narzędziami ślusarskimi itd., przyjmuje samochody do naprawy i sporządza protokół przyjęcia, przyjmuje samochody do naprawy i sporządza protokół przyjęcia, ustala rodzaj niesprawności, przyczynę oraz sposób jej usunięcia, ustala rodzaj niesprawności, przyczynę oraz sposób jej usunięcia, prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe, prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe, montuje: rozruszniki, elementy układu oświetlenia, zespołu wycieraczek, akumulatorów, zespołu wyłączników, regulatorów napięcia, prądnic i świateł awaryjnych, cewek zapłonowych, sygnałów dźwiękowych elektrycznych, pompek paliwowych i spryskiwaczy, montuje: rozruszniki, elementy układu oświetlenia, zespołu wycieraczek, akumulatorów, zespołu wyłączników, regulatorów napięcia, prądnic i świateł awaryjnych, cewek zapłonowych, sygnałów dźwiękowych elektrycznych, pompek paliwowych i spryskiwaczy, konserwuje urządzenia elektryczne samochodu, konserwuje urządzenia elektryczne samochodu, wykonuje przeglądy okresowe, wykonuje przeglądy okresowe, dokonuje rozliczeń kosztów za materiały i usługi naprawcze. dokonuje rozliczeń kosztów za materiały i usługi naprawcze.

18 Blacharz samochodowy Blacharz samochodowy wykonuje lub naprawia elementy z blachy, wykonuje lub naprawia elementy z blachy, wykonuje karoserie samochodowe od prototypu po produkcję poszczególnych elementów, wykonuje karoserie samochodowe od prototypu po produkcję poszczególnych elementów, nadaje arkuszowi blachy kształt zgodny z rysunkiem technicznym, nadaje arkuszowi blachy kształt zgodny z rysunkiem technicznym, tnie, wygina ręcznie lub maszynowo, zwija i usztywnia, prostuje, lutuje, spawa, nituje, klei, cynuje blachę, tnie, wygina ręcznie lub maszynowo, zwija i usztywnia, prostuje, lutuje, spawa, nituje, klei, cynuje blachę, naprawia uszkodzenia wynikłe w czasie eksploatacji pojazdów. naprawia uszkodzenia wynikłe w czasie eksploatacji pojazdów.

19  Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów i innych pojazdów, wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów i innych pojazdów, reguluje sprzęgła, hamulce i układy kierownicze, układy zasilania silników, gaźników i pomp wtryskowych, reguluje sprzęgła, hamulce i układy kierownicze, układy zasilania silników, gaźników i pomp wtryskowych, usuwa usterki poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów, usuwa usterki poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów, przeprowadza konserwację zabezpieczeń antykorozyjnych podwozia i nadwozia, przeprowadza konserwację zabezpieczeń antykorozyjnych podwozia i nadwozia, wykonuje rozliczenia kosztów usług obsługowo – naprawczych, wykonuje rozliczenia kosztów usług obsługowo – naprawczych, sprawdza jakość wykonanych prac naprawczych podczas jazd próbnych, sprawdza jakość wykonanych prac naprawczych podczas jazd próbnych, przyjmuje pojazdy samochodowe do naprawy i sporządza protokoły przyjmuje pojazdy samochodowe do naprawy i sporządza protokoły przyjęć, przyjęć, dorabia i dopasowuje części nietypowe. dorabia i dopasowuje części nietypowe.

20  Lakiernik nakłada powłoki ochronne lub dekoracyjne z farb i lakierów na metalowe części pojazdów, jednostek pływających, maszyn i sprzętu, nakłada powłoki ochronne lub dekoracyjne z farb i lakierów na metalowe części pojazdów, jednostek pływających, maszyn i sprzętu, przygotowuje powierzchnie metalowe do malowania (gruntuje, szpachluje, szlifuje), przygotowuje powierzchnie metalowe do malowania (gruntuje, szpachluje, szlifuje), dobiera składniki powłok i przygotowuje materiały malarskie. dobiera składniki powłok i przygotowuje materiały malarskie.  Stolarz  Mechanik maszyn i urządzeń drogowych

21  Elektryk montuje instalacje, podzespoły i urządzenia elektryczne, montuje instalacje, podzespoły i urządzenia elektryczne, stosuje ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć, stosuje ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć, dobiera i instaluje środki ochrony przeciw porażeniowej, dobiera i instaluje środki ochrony przeciw porażeniowej, lokalizuje uszkodzenia i wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. lokalizuje uszkodzenia i wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych.

22 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł BUDOWNICTWA NR 1  Technik budownictwa Technikum Budowlane

23 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł EKONOMICZNYCH  Technik ekonomista analizuje systemy ekonomiczne oraz ich wpływ na politykę gospodarczą, analizuje systemy ekonomiczne oraz ich wpływ na politykę gospodarczą, analizuje czynniki kształtujące wielkość popytu, podaży oraz poziom cen, dóbr i usług, analizuje czynniki kształtujące wielkość popytu, podaży oraz poziom cen, dóbr i usług, analizuje sytuację na rynkach towarów i usług, analizuje sytuację na rynkach towarów i usług, opracowuje strategię działania firm i instytucji, opracowuje strategię działania firm i instytucji, analizuje i interpretuje kondycję ekonomiczną gospodarki, przedsiębiorstwa i samorządu, analizuje i interpretuje kondycję ekonomiczną gospodarki, przedsiębiorstwa i samorządu, tworzy systemy motywacyjne, procedury pozyskiwania i zatrudniania pracowników oraz kryteria oceny ich pracy. tworzy systemy motywacyjne, procedury pozyskiwania i zatrudniania pracowników oraz kryteria oceny ich pracy. Technikum Ekonomiczno – Administracyjne nr 1

24  Technik informatyk instaluje systemy operacyjne oraz własne programy aplikacyjne, instaluje systemy operacyjne oraz własne programy aplikacyjne, obsługuje komputery posługując się gotowymi pakietami oprogramowania, obsługuje komputery posługując się gotowymi pakietami oprogramowania, projektuje i wykonuje bazy danych oraz administruje je, projektuje i wykonuje bazy danych oraz administruje je, obsługuje lokalne sieci komputerowe, obsługuje lokalne sieci komputerowe, programuje w wybranych językach (Pascal, C++), programuje w wybranych językach (Pascal, C++), obsługuje drukarki, projektory itp., obsługuje drukarki, projektory itp., usuwa uszkodzenia w urządzeniach systemu komputerowego, usuwa uszkodzenia w urządzeniach systemu komputerowego, prowadzi prace serwisowe w punktach naprawy. prowadzi prace serwisowe w punktach naprawy.

25 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł ELEKTRYCZNYCH NR 1  Technik elektronik instaluje, montuje i naprawia urządzenia elektroniczne, instaluje, montuje i naprawia urządzenia elektroniczne, posługuje się techniką komputerową oraz oprogramowaniem komputerowym, posługuje się techniką komputerową oraz oprogramowaniem komputerowym, montuje, uruchamia i testuje urządzenia elektroniczne, montuje, uruchamia i testuje urządzenia elektroniczne, projektuje i uruchamia układy mikroprocesorowe, projektuje i uruchamia układy mikroprocesorowe, przeprowadza kontrolę techniczną w produkcji i uruchamianiu urządzeń elektronicznych. przeprowadza kontrolę techniczną w produkcji i uruchamianiu urządzeń elektronicznych. Technikum Energetyczne

26  Technik elektryk montuje instalacje, podzespoły i urządzenia elektryczne, montuje instalacje, podzespoły i urządzenia elektryczne, stosuje ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć, stosuje ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć, dobiera i instaluje środki ochrony przeciw porażeniowej, dobiera i instaluje środki ochrony przeciw porażeniowej, lokalizuje uszkodzenia i wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. lokalizuje uszkodzenia i wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych.

27 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł ELEKTRYCZNYCH NR 2 Technikum Elektryczno - Energetyczne  Technik elektryk  Technik elektronik  Technik informatyk Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 27  Elektryk

28 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł GASTRONOMICZNYCH Technikum Gastronomiczne  Technik kelner obsługuje konsumentów, obsługuje konsumentów, przyjmuje zamówienia, podaje potrawy, nakrywa i sprząta ze stołów, przyjmuje zamówienia, podaje potrawy, nakrywa i sprząta ze stołów, utrzymuje w porządku lokal, sprzęty, naczynia, utrzymuje w porządku lokal, sprzęty, naczynia, czyści i konserwuje przybory stołowe, czyści i konserwuje przybory stołowe, oblicza należności i inkasuje rachunki. oblicza należności i inkasuje rachunki. Technik kucharz  Technik kucharz sporządza potrawy, ciasta, napoje i desery, sporządza potrawy, ciasta, napoje i desery, oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, zabezpiecza przed zepsuciem surowce i wyroby gotowe, zabezpiecza przed zepsuciem surowce i wyroby gotowe, posługuje się maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu potraw posługuje się maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu potraw i napojów oraz konserwuje te urządzenia, i napojów oraz konserwuje te urządzenia, wykańcza, porcjuje i dekoruje potrawy. wykańcza, porcjuje i dekoruje potrawy.

29  Technik organizacji usług gastronomicznych planuje produkcję i ustala asortyment potraw, planuje produkcję i ustala asortyment potraw, próbuje potrawy pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi, próbuje potrawy pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi, obsługuje urządzenia gastronomiczne, obsługuje urządzenia gastronomiczne, organizuje obsługę konsumentów oraz pracę magazynu, organizuje obsługę konsumentów oraz pracę magazynu, pobiera próbki potraw do badań laboratoryjnych, pobiera próbki potraw do badań laboratoryjnych, układa zestawy potraw z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia. układa zestawy potraw z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia.  Technik hotelarstwa obsługuje i organizuje przyjęcia, konferencje, kongresy, obsługuje i organizuje przyjęcia, konferencje, kongresy, kompleksowo obsługuje gości hotelowych (recepcja, służba piętrowa, gastronomia), kompleksowo obsługuje gości hotelowych (recepcja, służba piętrowa, gastronomia), organizuje bazę noclegową, organizuje bazę noclegową, ewidencjonuje i rozlicza gości, ewidencjonuje i rozlicza gości, prowadzi korespondencję, prowadzi korespondencję, nadzoruje utrzymanie porządki i czystości w hotelu. nadzoruje utrzymanie porządki i czystości w hotelu.

30 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3  Kucharz małej gastronomii przygotowuje potrawy i napoje w punktach małej gastronomii, przygotowuje potrawy i napoje w punktach małej gastronomii, stosując odpowiednie narzędzia, maszyny i urządzenia, stosując odpowiednie narzędzia, maszyny i urządzenia, ocenia i dobiera surowce i półprodukty, dokonuje ich oceny, ocenia i dobiera surowce i półprodukty, dokonuje ich oceny, oblicza wartość energetyczną potraw i napojów, oblicza wartość energetyczną potraw i napojów, wydaje przygotowane potrawy dbając o ich estetyczne wykończenie. wydaje przygotowane potrawy dbając o ich estetyczne wykończenie.

31 Zespó Ł Szkó Ł Geodezyjno-Drogowych Technikum Geodezyjno – Drogowe  T T T Technik geodeta dokonuje pomiarów kątów, odległości i różnic wysokości, rzeźby terenu, szczegółów technicznych kolejowych i drogowych, wyznacza elementy zagospodarowania przestrzennego, sporządza kosztorysy prac geodezyjnych, rysuje mapy, obsługuje geodezyjnie budowę wysokich budynków i zakładów przemysłowych, prowadzi ewidencję gruntów i budynków w systemie komputerowym.

32  Technik drogownictwa sporządza projekty ulic, dróg i mostów, planuje ich sporządza projekty ulic, dróg i mostów, planuje ich odwodnienia i układ zieleni, odwodnienia i układ zieleni, wykonuje szkice i rysunki drogowe, wykonuje szkice i rysunki drogowe, planuje i nadzoruje roboty remontowe, modernizacyjne ulic, chodników i placów, planuje i nadzoruje roboty remontowe, modernizacyjne ulic, chodników i placów, opracowuje projekty parkingów, wjazdów do stacji benzynowych, opracowuje projekty parkingów, wjazdów do stacji benzynowych, planuje i nadzoruje roboty remontowe po okresie zimowych uszkodzeń, planuje i nadzoruje roboty remontowe po okresie zimowych uszkodzeń,

33 wykonuje obliczenia elementów konstrukcyjnych dróg i bada laboratoryjnie materiały drogowe, wykonuje obliczenia elementów konstrukcyjnych dróg i bada laboratoryjnie materiały drogowe, określa właściwości gruntów i ich zastosowanie do budowy dróg, określa właściwości gruntów i ich zastosowanie do budowy dróg, wykonuje kosztorysy prac, wykonuje kosztorysy prac, dobiera materiały, sprzęty, urządzenia zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy. dobiera materiały, sprzęty, urządzenia zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9  M echanik pojazdów samochodowych

34 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł HANDLOWYCH Technikum Ekonomiczno – Handlowe TTTTechnik handlowiec organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno – usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne, prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami mające na celu osiągnięcie jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów, sprzedaży towarów oraz usług, analizuje koszty działalności handlowej firmy, prowadzi działalność akwizycyjną,

35 organizuje, rejestruje i uruchamia działalność handlową, organizuje, rejestruje i uruchamia działalność handlową, analizuje skuteczność oraz efektywność różnych form sprzedaży i kanałów dystrybucji, analizuje skuteczność oraz efektywność różnych form sprzedaży i kanałów dystrybucji, stosuje różne formy i techniki sprzedaży hurtowej i detalicznej; przygotowuje dokumentację sprzedaży towarów i usług w tym: faktur, gwarancji i reklamacji. stosuje różne formy i techniki sprzedaży hurtowej i detalicznej; przygotowuje dokumentację sprzedaży towarów i usług w tym: faktur, gwarancji i reklamacji.  Technik ekonomista  Technik hotelarstwa  Technik kelner

36  Technik logistyk to specjalista w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw i handlu, to specjalista w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw i handlu, zajmuje się planowaniem i przepływem surowców, półproduktów i produktów, zajmuje się planowaniem i przepływem surowców, półproduktów i produktów, zajmuje się magazynami, dowozem surowców do fabryki, a następnie wywożeniem gotowych wyrobów, zajmuje się magazynami, dowozem surowców do fabryki, a następnie wywożeniem gotowych wyrobów, do jego obowiązków należy: zaopatrzenie, planowanie produkcji, dystrybucja, transport i komunikacja, do jego obowiązków należy: zaopatrzenie, planowanie produkcji, dystrybucja, transport i komunikacja, dba o utrzymanie firmy w optymalnej gotowości do produkcji oraz zabezpiecza system dystrybucji, dba o utrzymanie firmy w optymalnej gotowości do produkcji oraz zabezpiecza system dystrybucji, dba o efektywność firmy prowadzącą do obniżania kosztów własnych oraz firm – partnerów, dba o efektywność firmy prowadzącą do obniżania kosztów własnych oraz firm – partnerów, przygotowuje i sprawdza dokumenty m.in. finansowe, przewozowe, raporty magazynowe. przygotowuje i sprawdza dokumenty m.in. finansowe, przewozowe, raporty magazynowe.

37 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 SSSSprzedawca przyjmuje towar, sprawdza zgodność z zamówieniem, przygotowuje towary do sprzedaży, rozpakowuje je, segreguje, oczyszcza, układa na półkach, ladach i wystawach, udziela wyczerpujących informacji dotyczących cech artykułów, ich zastosowania, cen i warunków użytkowania, demonstruje sposób użycia i działania sprzedawanych towarów, oblicza należność, wypisuje rachunki, paragony, inkasuje pieniądze, obsługuje kasy, dokonuje formalności związanych ze sprzedażą ratalną i za czeki, prowadzi ewidencję utargów oraz odprowadza utargi do banku, przyjmuje i załatwia reklamacje zgłaszane przez kupujących.

38 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł KOMUNIKACJI Technikum Komunikacji TTTTechnik elektronik  T T T Technik informatyk

39 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł ŁĄ CZNO Ś CI Technikum Łączności TTTTechnik telekomunikacji montuje, uruchamia, kontroluje i konserwuje urządzenia radiokomunikacyjne, radiolokacyjne, telewizyjne, telekomunikacyjne i radiofoniczne w celu zapewnienia ciągłości ich pracy i zachowania parametrów transmisji sygnałów, posługuje się narzędziami monterskimi i elektroniczną aparaturą kontrolno-pomiarową, posługuje się dokumentacją techniczną układów elektronicznych oraz instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń telekomunikacyjnych.

40  Technik elektronik  Technik teleinformatyk montuje i uruchamia komputery, montuje i uruchamia komputery, instaluje systemy operacyjne, instaluje systemy operacyjne, diagnozuje stan techniczny systemów teleinformatycznych, diagnozuje stan techniczny systemów teleinformatycznych, buduje i uruchamia sieci komputerowe, buduje i uruchamia sieci komputerowe, dba o bezpieczeństwo informacji w sieciach komputerowych, dba o bezpieczeństwo informacji w sieciach komputerowych, przeciwdziała zawirusowaniu komputerów, przeciwdziała zawirusowaniu komputerów, obsługuje i eksploatuje urządzenia sieci teletransmisyjnych, buduje systemy komunikacji bezprzewodowej.

41  Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter) instaluje, konserwuje, reguluje i naprawia aparaty telefoniczne z wybieraniem tarczowym i cyfrowym oraz aparaty komórkowe, telefaksy, dalekopisy, urządzenia szyfrujące, automatyczne sekretarki itp., instaluje, konserwuje, reguluje i naprawia aparaty telefoniczne z wybieraniem tarczowym i cyfrowym oraz aparaty komórkowe, telefaksy, dalekopisy, urządzenia szyfrujące, automatyczne sekretarki itp., wykorzystuje narzędzia tj. generatory, oscyloskopy, amperomierze, mierniki poziomów logicznych i itd., wykorzystuje narzędzia tj. generatory, oscyloskopy, amperomierze, mierniki poziomów logicznych i itd., wyznacza trasy przewodów, przebijania otworów, mocowania przewodów i osprzętu telefonicznego. wyznacza trasy przewodów, przebijania otworów, mocowania przewodów i osprzętu telefonicznego. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 34  Technik informatyk

42 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł MECHANICZNYCH Technikum Mechaniczne TTTTechnik mechatronik posiada umiejętności projektowania, programowania, obsługi i serwisowania urządzeń produkcyjnych, to osoba obeznana w dziedzinie nauki i techniki związanej z wytwarzaniem urządzeń, które stanowią połączenie mechaniki precyzyjnej, elektronicznego sterowania oraz systemowego myślenia przy projektowaniu produktów i procesów produkcyjnych, mechatronika jest połączeniem mechaniki, elektroniki i informatyki. TTTTechnik mechanik TTTTechnik urządzeń sanitarnych

43  Monter mechatronik przygotowuje elementy, podzespoły do montażu oraz montuje je, przygotowuje elementy, podzespoły do montażu oraz montuje je, podłącza urządzenia mechatroniczne do układów zasilania, podłącza urządzenia mechatroniczne do układów zasilania, montuje elementy układów pneumatycznych i hydraulicznych, montuje elementy układów pneumatycznych i hydraulicznych, przeprowadza konserwację urządzeń mechatronicznych. przeprowadza konserwację urządzeń mechatronicznych.  Elektryk  Monter instalacji i urządzeń sanitarnych  Monter sieci komunalnych montuje sieci cieplne podziemne i nadziemne, sieci deszczowniane, gazowe i wodno – kanalizacyjne za pomocą podstawowych narzędzi monterskich oraz przy użyciu prostych przyrządów pomiarowych, montuje sieci cieplne podziemne i nadziemne, sieci deszczowniane, gazowe i wodno – kanalizacyjne za pomocą podstawowych narzędzi monterskich oraz przy użyciu prostych przyrządów pomiarowych, wykonuje rury stalowe lub rury z innych tworzyw przewodów sieci cieplnych z zastosowaniem wymaganych izolacji cieplnych, wykonuje rury stalowe lub rury z innych tworzyw przewodów sieci cieplnych z zastosowaniem wymaganych izolacji cieplnych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 29

44 wykorzystuje w prowadzonych robotach sprzęt do zmechanizowanego układania gazociągu (koparki jedno- i wieloczerpakowe, dźwigi do układania odcinków rurociągów do 300 metrów), wykorzystuje w prowadzonych robotach sprzęt do zmechanizowanego układania gazociągu (koparki jedno- i wieloczerpakowe, dźwigi do układania odcinków rurociągów do 300 metrów), wykonuje łączenia ze sobą rur wytworzonych z różnych materiałów, jak żeliwo, stal, tworzywa sztuczne, wykonuje łączenia ze sobą rur wytworzonych z różnych materiałów, jak żeliwo, stal, tworzywa sztuczne, wykonuje powłoki zabezpieczające przewody przed korozją, wykonuje powłoki zabezpieczające przewody przed korozją, wykonuje studnie z hydrantem, odpowietrzająco – napowietrzające i odwadniające, wraz z montażem armatury, wykonuje studnie z hydrantem, odpowietrzająco – napowietrzające i odwadniające, wraz z montażem armatury, montuje hydrofory, sprężarki, pompy itp. wraz z armaturą, montuje hydrofory, sprężarki, pompy itp. wraz z armaturą, montuje kraty do wody i ścieków oraz sita do ścieków i osadów, montuje kraty do wody i ścieków oraz sita do ścieków i osadów, montuje przewody gazowe. montuje przewody gazowe.

45 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł MECHANIKI PRECYZYJNEJ Technikum Elektroniczno-Mechaniczne TTTTechnik elektronik (mechatronik) TTTTechnik mechanik

46 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł ODZIE Ż OWYCH Technikum Odzieżowo – Usługowe TTTTechnik technologii odzieży bada i kontroluje jakość materiałów odzieżowych, nadzoruje eksploatację maszyn szwalniczych i odzieżowych, projektuje wyroby odzieżowe, wykonuje formy i szablony wyrobów odzieżowych, nadzoruje proces wytwarzania odzieży, wyznacza rentowność wyrobu odzieżowego i analizuje jego funkcję użytkową.

47  Technik usług fryzjerskich

48 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 23  F F F Fryzjer s strzyże włosy nożyczkami lub maszynką elektryczną na sucho i na mokro, u układa włosy i je rozczesuje, n nakłada piankę, żele i lakier, w wykonuje trwałą ondulację przy zastosowaniu odpowiednich płynów, r rozjaśnia i farbuje włosy, egeneruje włosy przez stosowanie odżywek, s sortuje włosy do wyrobu peruk, c czyści i konserwuje używany sprzęt, d doradza klientom wybór fryzury.

49 Krawiec  Krawiec wykonuje odzież z różnych tkanin, warstwuje tkaniny, obrysowuje szablony, kroi nakłady, szyje i prasuje warstwuje tkaniny, obrysowuje szablony, kroi nakłady, szyje i prasuje elementy oraz całe sztuki odzieży, elementy oraz całe sztuki odzieży, dokonuje drobnych napraw maszyn i urządzeń oraz je konserwuje, dokonuje drobnych napraw maszyn i urządzeń oraz je konserwuje, w zakładach usługowych wykonuje odzież na zamówienie klienta, szyjąc w zakładach usługowych wykonuje odzież na zamówienie klienta, szyjąc ją w całości lub w elementach, ją w całości lub w elementach, dokonuje drobnych napraw lub przeróbek odzieży. dokonuje drobnych napraw lub przeróbek odzieży.

50 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł PRZEMYS Ł U SPO Ż YWCZEGO Technikum Przemysłu Spożywczego TTTTechnik hotelarstwa TTTTechnik organizacji usług gastronomicznych KKKKucharz TTTTechnik technologii żywności opracowuje nowy asortyment produktów żywnościowych, nadzoruje przebieg procesu technologicznego i właściwej eksploatacji maszyn, nadzoruje warunki higieniczno-sanitarne, organizuje dobowe zaopatrzenie w niezbędne surowce, materiały i opakowania, prowadzi dokumentację produkcyjną.

51  Technik żywienia i gospodarstwa domowego obsługuje maszyny gastronomiczne i nadzoruje prawidłowość eksploatacji tych maszyn, obsługuje maszyny gastronomiczne i nadzoruje prawidłowość eksploatacji tych maszyn, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, nadzoruje przebieg procesu produkcyjnego potraw zgodnie z obowiązującymi recepturami, nadzoruje przebieg procesu produkcyjnego potraw zgodnie z obowiązującymi recepturami, próbuje potrawy i ocenia ich zgodność z przepisami kulinarnymi, próbuje potrawy i ocenia ich zgodność z przepisami kulinarnymi, pobiera próbki potraw do badań laboratoryjnych, pobiera próbki potraw do badań laboratoryjnych, organizuje zaopatrzenie dla placówek gastronomicznych, organizuje zaopatrzenie dla placówek gastronomicznych, opracowuje jadłospisy z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia, opracowuje jadłospisy z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia, prowadzi dokumentację rozliczeniową i technologiczną. prowadzi dokumentację rozliczeniową i technologiczną.

52 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 KKKKucharz małej gastronomii PPPPiekarz wypieka różnego rodzaju pieczywo, pobiera surowca z magazynu, ocenia i przygotowuje mąkę oraz inne składniki ciasta, dozuje poszczególne składniki ciasta według receptury, miesza lub wyrabia ciasto ręcznie lub w mieszarkach, prowadzi proces fermentacji ciasta, formuje ciasto ręcznie lub na prostych maszynach, przygotowuje piec, kontroluje nagrzewnie komór wypiekowych, wkłada do pieca uformowane ciasto, wyjmuje z niego gotowy produkt, ocenia jakość wypieku zgodnie z przepisami instrukcji i wymaganiami norm, prowadzi dokumentację produkcji.

53  Cukiernik wytwarza ciastka i wyroby ciastkarskie metodami tradycyjnymi i przemysłowymi, wytwarza ciastka i wyroby ciastkarskie metodami tradycyjnymi i przemysłowymi, ocenia przydatność surowców, ocenia przydatność surowców, sprawdza stan techniczny zasobników mąki, mieszalników, rozdrabniaczy, pieców, urządzeń do krojenia, szprycowania i gotowania, sprawdza stan techniczny zasobników mąki, mieszalników, rozdrabniaczy, pieców, urządzeń do krojenia, szprycowania i gotowania, przyrządza masy, powidła, pasty i lody, przyrządza masy, powidła, pasty i lody, pakuje wyroby w pudełka lub folie, pakuje wyroby w pudełka lub folie, dba o czystość mikrobiologiczną ciastkarni. dba o czystość mikrobiologiczną ciastkarni.  Rzeźnik – wędliniarz przeprowadza ocenę zwierząt przeznaczonych do uboju i kwalifikuje je do odpowiedniej grupy jakościowej, przeprowadza ocenę zwierząt przeznaczonych do uboju i kwalifikuje je do odpowiedniej grupy jakościowej, dokonuje uboju zwierzęcia, jego wykrwawienia i zbiórki krwi spożywczej i technicznej, dokonuje uboju zwierzęcia, jego wykrwawienia i zbiórki krwi spożywczej i technicznej,

54 przygotowuje oparzalnik do pracy i przeprowadza oparzanie tusz świńskich w celu usunięcia szczeciny i naskórka, przygotowuje oparzalnik do pracy i przeprowadza oparzanie tusz świńskich w celu usunięcia szczeciny i naskórka, obsługuje piły i nożyce pneumatyczne do odcinania rogów i stóp bydlęcych, obsługuje piły i nożyce pneumatyczne do odcinania rogów i stóp bydlęcych, zdejmuje i oczyszcza skóry ręcznie lub maszynowo, zdejmuje i oczyszcza skóry ręcznie lub maszynowo, przeprowadza klasyfikację tusz, półtusz i ćwierćtusz, przeprowadza klasyfikację tusz, półtusz i ćwierćtusz, przekazuje mięso do wychłodzenia, przekazuje mięso do wychłodzenia, pekluje mięsa, pekluje mięsa, sporządza farsze do produkcji wędlin i ocenia ich smak, sporządza farsze do produkcji wędlin i ocenia ich smak, wędzi, parzy i studzi mięso, wędzi, parzy i studzi mięso, konserwuje i czyści maszyny i urządzenia. konserwuje i czyści maszyny i urządzenia.

55 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł SAMOCHODOWYCH Technikum Samochodowe TTTTechnik mechanik Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 MMMMechanik pojazdów samochodowych EEEElektromechanik pojazdów samochodowych

56 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł TECHNICZNYCH Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu TTTTechnik inżynierii środowiska i melioracji wykonuje i nadzoruje eksploatację systemów wodno - melioracyjnych, zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz oczyszczania ścieków, określa źródła zagrożeń środowiska naturalnego, sporządza dokumentację obiektów melioracyjnych, nadzoruje wykonywanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, określa zanieczyszczenie wód podziemnych, przestrzega przepisów ochrony środowiska naturalnego.

57  Technik agrobiznesu organizuje i prowadzi działalność gospodarczą w agrobiznesie, organizuje i prowadzi działalność gospodarczą w agrobiznesie, prowadzi rachunkowość w małych firmach agrobiznesu, prowadzi rachunkowość w małych firmach agrobiznesu, sporządza podstawowe dokumenty związane z działalnością firmy agrobiznesowej. sporządza podstawowe dokumenty związane z działalnością firmy agrobiznesowej.  Technik mechanizacji rolnictwa wykonuje prace za pomocą maszyn i urządzeń w produkcji rolniczej, wykonuje prace za pomocą maszyn i urządzeń w produkcji rolniczej, wykonuje naprawy urządzeń rolniczych do produkcji roślinnej i zwierzęcej, wykonuje naprawy urządzeń rolniczych do produkcji roślinnej i zwierzęcej, dobiera technologię napraw uszkodzonych części, dobiera technologię napraw uszkodzonych części, nadzoruje pracę podległych mu pracowników podczas użytkowania maszyn rolniczych, nadzoruje pracę podległych mu pracowników podczas użytkowania maszyn rolniczych, wykonuje rysunki techniczne i schematy maszyn rolniczych. wykonuje rysunki techniczne i schematy maszyn rolniczych.

58 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł ZAWODOWYCH NR 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 MMMMechanik pojazdów samochodowych MMMMonter elektronik

59 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł ZAWODOWYCH NR 6 Technikum Poligraficzno – Administracyjne TTTTechnik poligraf zna zasady składania tekstu, sposoby opracowania projektów graficznych na komputerze, zna technologie drukowania w technikach podstawowych, technologii uszlachetniania oraz obróbki introligatorskiej wydrukowanych arkuszy, potrafi planować procesy poligraficzne od projektu do końcowego produktu dobierając odpowiednią technikę drukowania, rodzaj i ilość potrzebnych materiałów, maszyny i urządzenia, pracuje przy produkcji książek i albumów z jednobarwnymi i kolorowymi zdjęciami fotograficznymi i reprodukcjami dzieł sztuki oraz przy produkcji druków okolicznościowych, wykonuje rysunki techniczne maszyn i urządzeń poligraficznych, ocenia właściwości fizyczne i chemiczne materiałów stosowanych w przemyśle poligraficznym (papieru, tektury i farb).

60 TTTTechnik ekonomista TTTTechnik logistyk TTTTechnik usług pocztowych i telekomunikacyjnych przygotowuje do pracy w sektorze pocztowym i telekomunikacyjnym na stanowiskach bezpośredniej obsługi klienta i pobliskiego zaplecza organizacyjnego, uczeń otrzymuje rozległą wiedzę z zakresu usług pocztowych i telekomunikacyjnych, rachunkowości pocztowej i bankowej, informatyki i obsługi komputera. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 IIIIntroligator wykonuje oprawy książek, broszur, czasopism i akt, wytwarza galanterię papierniczą, przygotowuje materiały, kleje, farby i barwniki, składa arkusze do formatu książki, zszywa je drutem lub nićmi,, okleja, suszy i zaokrągla grzbiety okładek, wykonuje wzory opraw książek.

61  Drukarz obsługuje maszyny drukarskie, obsługuje maszyny drukarskie, nakłada farby i suszy odbitki, nakłada farby i suszy odbitki, drukuje na płaskich pudełkach, okrągłych butelkach i innych opakowaniach, drukuje na płaskich pudełkach, okrągłych butelkach i innych opakowaniach, przygotowuje farby drukarskie, przygotowuje farby drukarskie, nastawia mechanizmy drukarek. nastawia mechanizmy drukarek.

62 DZI Ę KUJ Ę ZA UWAG Ę Prezentację przygotowały: Alina Bornikowska – doradca zawodowy Justyna Błażejczyk – doradca zawodowy Irmina Rytlewska – psycholog Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży


Pobierz ppt "ZAWODY w poznańskich zasadniczych szkołach zawodowych oraz technikach Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży ul. Działyńskich 4/5 tel. (061) 855 76."

Podobne prezentacje


Reklamy Google