Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK WYPEŁNIĆ ROCZNE ZEZNANIE PODATKOWE?.  Podatki to obowiązkowe, bezzwrotne świadczenia pieniężne pobierane przez państwo lub inne uprawnione do tego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK WYPEŁNIĆ ROCZNE ZEZNANIE PODATKOWE?.  Podatki to obowiązkowe, bezzwrotne świadczenia pieniężne pobierane przez państwo lub inne uprawnione do tego."— Zapis prezentacji:

1 JAK WYPEŁNIĆ ROCZNE ZEZNANIE PODATKOWE?

2

3  Podatki to obowiązkowe, bezzwrotne świadczenia pieniężne pobierane przez państwo lub inne uprawnione do tego instytucje publiczne. Do ich płacenia zobowiązani są podatnicy, którymi są :  Osoby fizyczne, czyli każdy człowiek posiadający zdolność prawną,  Osoby prawne, czyli jednostki organizacyjne mające osobowość prawną,  Jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną i prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą.

4 Najważniejszym celem płacenia podatków jest zapewnie źródeł finansowania wydatków publicznych. Z podatków finansuje się min. opiekę zdrowotną i szkolnictwo. Pełnią też funkcję :  Stymulacyjną- przewijającą się w oddziaływaniu na różne procesy gospodarcze i społeczne,  Redystrybucyjną- umożliwiającą wyrównywanie nierówności społecznych.

5 Podziału podatków dokonuje się, biorąc pod uwagę m.in. : a) Możliwość przeniesienia ciężaru płacenia na inny przedmiot opodatkowania:  Podatki bezpośrednie- są obliczane i pobierane od dochodu lub posiadanego majątku podatnika,  Podatki pośrednie- ciężar ich płacenia można przerzucić na inny przedmiot. Podatnik płaci je w chwili dokonywania zakupów ( są zawarte w cenie towarów lub usług).

6 b) Przedmiot opodatkowania:  Podatki dochodowe- obliczane od dochodów,  Podatki od obrotu i konsumpcji- obliczane od wydatków konsumpcyjnych,  Podatki majątkowe- obliczane na podstawie majątku podatnika.

7 c) Organ, do którego budżetu wpływają podatki:  Podatki centralne- zasilają budżet państwa,  Podatki lokalne- zasilają budżet jednostek samorządu terytorialnego. Podatki można również klasyfikować na:  Podatki progresywne- charakteryzują się rosnącą stawką podatkową. Wraz ze wzrostem dochodów, rośnie również udział podatku w całkowitym dochodzie podatnika.

8 Przykładem tego typu podatków w Polsce jest podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (podatek od dochodów osobistych):  Podatki proporcjonalne- o stałej stawce podatkowej. Udział podatku w dochodach podatnika jest taki sam, niezależnie od wielkości osiąganych dochodów. Przykładem tego typu podatku w Polsce jest: Podatek dochodowy od osób prawnych CIT:  Podatki regresywne- o malejącej względem wzrostu dochodów stawce podatkowej.

9

10 PODATKI Podatki bezpośredniePodatki pośrednie dochodowemajątkoweod obrotu i konsumpcji  podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), w tym tzw. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatek opłacany w formie karty podatkowej  podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)  podatek tonażowy (podatek dla armatorów)  podatek od spadków i darowizn  podatek od czynności cywilno-prawnych  podatek rolny  podatek leśny  podatek od nieruchomości  podatek d towarów i usług (VAT)  podatek akcyzowy  podatek od gier i zakładów wzajemnych

11  Podmiot Podatku (podatnik)- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca obowiązkowemu podatkowi.  Obowiązek podatkowy- powinność zapłacenia podatku w związku z zaistniałym zdarzeniem (uzyskaniem dochodu).  Przedmiot opodatkowania- sytuacja lub zobowiązanie, których wystąpienie rodzi obowiązek podatkowy.  Stawka podatkowa- ustalona wielkość (kwota lub procentowa), według której od podstawy datkowania oblicza się wysokość podatków.  Podstawa opodatkowania- wartość, od której nalicza się podatek według stawki podatkowej.

12

13 Najpopularniejszy jest PIT-37, składany przez ok. 80% podatników. Obejmuje on większość kategorii przychodów. Może się jednak zdarzyć, że podatnik w danym roku uzyskiwał przychody z kilku źródeł (różnego rodzaju), opodatkowanych według odmiennych zasad. Może to skutkować koniecznością złożenia więcej niż jednego zeznania.

14

15  Zeznanie podatkowe o wysokości dochodu osiągniętego w roku poprzednim należy złożyć do 30 kwietnia roku następnego (w przypadku ryczałtu- do końca stycznia). Urząd skarbowy może wezwać podatnika do stawienia się w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, a ponadto przez pięć lat ma prawo skontrolować prawidłowość deklaracji, w tym odpisów podatkowych z tytułu ulg (przez taki okres czasu należy więc przechowywać odpowiednie dokumenty).

16

17 Kraj Stawka w 2012 roku (w %) Niemcy19.0 Hiszpania18.0 Polska23.0 Szwecja25.0 Wielka Brytania20.0 Japonia5,0 Kanada5,0 Szwajcaria8,0

18


Pobierz ppt "JAK WYPEŁNIĆ ROCZNE ZEZNANIE PODATKOWE?.  Podatki to obowiązkowe, bezzwrotne świadczenia pieniężne pobierane przez państwo lub inne uprawnione do tego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google