Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak wypełnić roczne zeznanie podatkowe?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak wypełnić roczne zeznanie podatkowe?"— Zapis prezentacji:

1 Jak wypełnić roczne zeznanie podatkowe?

2 PODATKI ‘Na tym świecie pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki’
Benjamin Franklin

3 Co to są podatki i kto je płaci ?
Podatki to obowiązkowe, bezzwrotne świadczenia pieniężne pobierane przez państwo lub inne uprawnione do tego instytucje publiczne. Do ich płacenia zobowiązani są podatnicy, którymi są : Osoby fizyczne, czyli każdy człowiek posiadający zdolność prawną, Osoby prawne, czyli jednostki organizacyjne mające osobowość prawną, Jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną i prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą.

4 Dlaczego płacimy podatki ?
Najważniejszym celem płacenia podatków jest zapewnie źródeł finansowania wydatków publicznych. Z podatków finansuje się min. opiekę zdrowotną i szkolnictwo. Pełnią też funkcję : Stymulacyjną- przewijającą się w oddziaływaniu na różne procesy gospodarcze i społeczne, Redystrybucyjną- umożliwiającą wyrównywanie nierówności społecznych.

5 Rodzaje podatków Podziału podatków dokonuje się , biorąc pod uwagę m.in. : a) Możliwość przeniesienia ciężaru płacenia na inny przedmiot opodatkowania: Podatki bezpośrednie- są obliczane i pobierane od dochodu lub posiadanego majątku podatnika, Podatki pośrednie- ciężar ich płacenia można przerzucić na inny przedmiot. Podatnik płaci je w chwili dokonywania zakupów ( są zawarte w cenie towarów lub usług).

6 Rodzaje podatków b) Przedmiot opodatkowania:
Podatki dochodowe- obliczane od dochodów, Podatki od obrotu i konsumpcji- obliczane od wydatków konsumpcyjnych, Podatki majątkowe- obliczane na podstawie majątku podatnika.

7 Rodzaje podatków c) Organ, do którego budżetu wpływają podatki:
Podatki centralne- zasilają budżet państwa, Podatki lokalne- zasilają budżet jednostek samorządu terytorialnego. Podatki można również klasyfikować na: Podatki progresywne- charakteryzują się rosnącą stawką podatkową. Wraz ze wzrostem dochodów, rośnie również udział podatku w całkowitym dochodzie podatnika.

8 Rodzaje podatków Przykładem tego typu podatków w Polsce jest podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (podatek od dochodów osobistych): Podatki proporcjonalne- o stałej stawce podatkowej. Udział podatku w dochodach podatnika jest taki sam, niezależnie od wielkości osiąganych dochodów. Przykładem tego typu podatku w Polsce jest: Podatek dochodowy od osób prawnych CIT: Podatki regresywne- o malejącej względem wzrostu dochodów stawce podatkowej.

9

10 PODATKI Podatki bezpośrednie Podatki pośrednie dochodowe majątkowe
od obrotu i konsumpcji podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), w tym tzw. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatek opłacany w formie karty podatkowej podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) podatek tonażowy (podatek dla armatorów) podatek od spadków i darowizn podatek od czynności cywilno-prawnych podatek rolny podatek leśny podatek od nieruchomości podatek d towarów i usług (VAT) podatek akcyzowy podatek od gier i zakładów wzajemnych

11 Struktura podatku Podmiot Podatku (podatnik)- osoba fizyczna , osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca obowiązkowemu podatkowi. Obowiązek podatkowy- powinność zapłacenia podatku w związku z zaistniałym zdarzeniem (uzyskaniem dochodu). Przedmiot opodatkowania- sytuacja lub zobowiązanie, których wystąpienie rodzi obowiązek podatkowy. Stawka podatkowa- ustalona wielkość (kwota lub procentowa), według której od podstawy datkowania oblicza się wysokość podatków. Podstawa opodatkowania- wartość, od której nalicza się podatek według stawki podatkowej.

12

13 Rodzaje formularzy podatkowych
Najpopularniejszy jest PIT-37, składany przez ok. 80% podatników. Obejmuje on większość kategorii przychodów. Może się jednak zdarzyć, że podatnik w danym roku uzyskiwał przychody z kilku źródeł (różnego rodzaju), opodatkowanych według odmiennych zasad. Może to skutkować koniecznością złożenia więcej niż jednego zeznania. PIT/0 PIT/D PIT-37 PIT-36

14

15 Zeznanie podatkowe Zeznanie podatkowe o wysokości dochodu osiągniętego w roku poprzednim należy złożyć do 30 kwietnia roku następnego (w przypadku ryczałtu- do końca stycznia). Urząd skarbowy może wezwać podatnika do stawienia się w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, a ponadto przez pięć lat ma prawo skontrolować prawidłowość deklaracji, w tym odpisów podatkowych z tytułu ulg (przez taki okres czasu należy więc przechowywać odpowiednie dokumenty).

16 Podatek VAT został po raz pierwszy wprowadzony w 1954r we Francji
Podatek VAT został po raz pierwszy wprowadzony w 1954r we Francji. Od 1967r. jest on powszechnie obowiązującym podatkiem w państwach UE, a w Polsce od 1993r.

17 Podstawowa stawka VAT wybranych krajach
Stawka w 2012 roku (w %) Niemcy 19.0 Hiszpania 18.0 Polska 23.0 Szwecja 25.0 Wielka Brytania 20.0 Japonia 5,0 Kanada Szwajcaria 8,0

18


Pobierz ppt "Jak wypełnić roczne zeznanie podatkowe?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google