Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – ELEKTRONICZNE PRZESYŁANIE DOKUMENTOW Portal podatkowy E- Deklaracje ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – ELEKTRONICZNE PRZESYŁANIE DOKUMENTOW Portal podatkowy E- Deklaracje ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76."— Zapis prezentacji:

1 1 UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – ELEKTRONICZNE PRZESYŁANIE DOKUMENTOW Portal podatkowy E- Deklaracje ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

2 2 Portal Podatkowy to nowy – intuicyjny, funkcjonalny i łatwy w obsłudze – system teleinformatyczny administracji podatkowej. Celem jego jest wspieranie podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. System został zaprojektowany i dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników. Portal wchodzi w skład serwisu Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl składa się z dwóch elementów – części ogólnodostępnej i oraz części dostępnej po zalogowaniu (konto podatnika). ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

3 3 Część ogólnodostępna portalu zawiera informacje dotyczące poszczególnych podatków oraz umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną Częścią portalu jest system e-Deklaracje. Portal zawiera wiadomości dotyczące wypełniania obowiązków podatkowych, kalendarz z ważnymi terminami, kalkulatory, wyszukiwarki, wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) oraz usługę sprawdzenia statusu podmiotu w VAT i sprawdzenia NIP. ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

4 4 Konto podatnika ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

5 5 Od 31 grudnia 2015 r. na Portalu Podatkowym każdy podatnik i płatnik może założyć konto służące do komunikacji elektronicznej z administracją podatkową. Uruchomiona usługa umożliwi obecnie załatwianie spraw dotyczących trzech podatków: podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn (SD) oraz karty podatkowej (KP). W kolejnych latach Ministerstwo Finansów planuje rozszerzenie usługi o kolejne podatki tj. VAT, CIT, PIT. ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

6 6 Jak uzyskać dostęp do konta na Portalu Podatkowym? Aby uzyskać dostęp do konta na Portalu Podatkowym należy zarejestrować się jako użytkownik Portalu Podatkowego. W tym celu należy, potwierdzić zapoznanie się i akceptację regulaminu Portalu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, uwierzytelnić wskazane wyżej oświadczenie i zgodę za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym e-PUAP. ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

7 7 W dalszej kolejności należy utworzyć własny identyfikator użytkownika i hasło podać adres e-mail oraz pytanie i odpowiedź zabezpieczające dostęp do konta. ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

8 8 Po założeniu konta na Portalu Podatkowym podatnik i płatnik uzyskują dostęp przez Internet do swoich danych znajdujących się w posiadaniu administracji podatkowej, tj. w szczególności do danych ewidencyjnych, adresowych, złożonych deklaracji, prowadzonych spraw czy stanu rozliczeń i płatności. Poprzez swoje konto użytkownik może składać drogą elektroniczną nie tylko deklaracje podatkowe, ale także pisma do organów podatkowych. ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

9 9 ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu Deklaracje wysyłane z własnego konta na Portalu Podatkowym mogą być podpisane: bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym,

10 10 ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu Podpis elektroniczny na portalu zawiera: identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, identyfikator użytkownika służący do uwierzytelnienia profilu użytkownika na portalu podatkowym.

11 11 SYSTEM E-DEKLARACJE ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

12 12 ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu System E -deklaracje jest przyjazną dla użytkownika i całkowicie bezpłatną formą dokonywania rozliczeń podatkowych. Jest to system interaktywny, który prowadzi poprzez kolejne kroki podczas wypełniania i wysłania deklaracji oraz pozwala na wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru - UPO.

13 13 E-deklaracje korzyści bezpieczeństwo przesyłanych danych, obniżenie kosztów administracyjnych typu toner, papier, opłaty pocztowe, oszczędność czasu na etapie obsługi wskazanych dokumentów w jednostce korzystającej z aplikacji e-deklaracje, automatyczne uzyskanie UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru, Urząd Skarbowy w Zamościu

14 14 E-deklaracje korzyści c.d. uniknięcie błędów o charakterze logicznym oraz rachunkowym, zebranie i uporządkowanie dokumentów w jednym miejscu, efekty prestiżowe; nowoczesna instytucja korzysta z nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań administracyjno – technicznych. Urząd Skarbowy w Zamościu

15 15 E-deklaracje akty prawne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. Nr 246, poz. 1817 z późn. zm.) – obowiązuje od 1 stycznia 2008 r., Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. Nr 286, poz. 1681) – obowiązuje od 1 stycznia 2012r. Urząd Skarbowy w Zamościu

16 16 E-deklaracje akty prawne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji oraz podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2015 r., poz. 2362). Rozporządzenie MF z 13 stycznia 2013 roku w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2013, poz. 203); w rozporządzeniu jest mowa o zgłoszeniach identyfikacyjnych/aktualizacyjnych i załącznikach do nich. Dotyczy ono jedynie osób fizycznych. Urząd Skarbowy w Zamościu

17 17 Rodzaje deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Zgodnie z rozporządzeniem MF z 29 grudnia 2015 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być składane n. deklaracje z grupy: dla podatku od towarów i usług: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-27, VAT-27K, VAP-1, VAT-UE,VAT-UEK dla podatku od czynności cywilnoprawnych: PCC-3, PCC-3/A, dla podatku od spadków i darowizn: SD-3, SD-3/A, SD-Z2, Urząd Skarbowy w Zamościu

18 18 w sprawie podatku dochodowego: PIT-36, PIT- 36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, w sprawie zryczałtowanego podatku: PIT-28, PIT-16, PIT-16A, PIT-16Z, PIT-19A, dotyczące obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R. ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

19 19 E-deklaracje rodzaje podpisów Deklaracje i podania mogą być opatrzone: Bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.), Innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań. Urząd Skarbowy w Zamościu

20 20 Podpis elektroniczny Zgodnie z rozporządzeniem MF z 24.12.2012 r. podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań innym niż bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu mogą być opatrywane dokumenty składane przez podatników będących osobami fizycznymi. Urząd Skarbowy w Zamościu ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl

21 21 Podpis oparty jest na zestawie cech informacyjnych podatnika przesyłającego deklarację. Są to dane autoryzujące: wysokości przychodu wykazanego za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są przesyłane deklaracje lub podania, imię i nazwisko, nr PESEL, data urodzenia. ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

22 22 Podpis elektroniczny c.d. Pozostali podatnicy podpisują przesyłane elektronicznie dokumenty podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Urząd Skarbowy w Zamościu ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl

23 23 E-deklaracje pełnomocnictwo Jedynym warunkiem składania dokumentów w formie elektronicznej jest złożenie, przed pierwszym przystąpieniem do przesłania dokumentu w takiej formie, do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika / płatnika / inkasenta papierowego formularza UPL-1. Jest to pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Urząd Skarbowy w Zamościu

24 24 Podpis elektroniczny definicje Bezpieczny podpis elektroniczny jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis i sporządzany przy pomocy tylko jej dostępnych bezpiecznych urządzeń i danych. Użycie bezpiecznego podpisu elektronicznego daje gwarancję, że wszystkie zmiany wprowadzone w dokumencie po jego podpisaniu będą od razu widoczne. W odróżnieniu od zwykłego podpisu elektronicznego, podpis bezpieczny musi mieć określoną w przepisach strukturę oraz powstawać przy użyciu odpowiednich algorytmów kryptograficznych. Składany jest przy pomocy specjalnej karty procesorowej lub tokena USB oraz oprogramowania służącego do składania podpisu elektronicznego. Źródło – strona www.mg.gov.pl, Ministerstwo Gospodarkiwww.mg.gov.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

25 25 Podpis elektroniczny definicje c.d. Certyfikat kwalifikowany – certyfikat zawierające dane pozwalające jednoznacznie wskazać użytkownika bezpiecznego podpisu kwalifikowanego. Jest on wystawiany wyłącznie osobom fizycznym przez kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne. Kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne – firmy oferujące podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministerstwa Gospodarki prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Źródło – strona www.mg.gov.pl, Ministerstwo Gospodarkiwww.mg.gov.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

26 26 Podpis elektroniczny definicje c.d. Narodowe Centrum Certyfikacji – instytucja pełniąca funkcje techniczne gwarantujące bezpieczeństwo systemu podpisu elektronicznego. Do jej zadań należy m.in. prowadzenie rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Źródło – strona www.mg.gov.pl, Ministerstwo Gospodarkiwww.mg.gov.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

27 27 Podpis elektroniczny Zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego można kupić w pięciu firmach (tzw. kwalifikowanych podmiotach świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego). Przedsiębiorstwa te są wpisane do rejestru Ministra Gospodarki. Są to: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Unizeto Technologies S.A., MobiCert Sp. z o.o., Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z. o.o. http://www.nccert.pl Źródło – strona www.mg.gov.pl, Ministerstwo Gospodarkiwww.mg.gov.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

28 28 Podpis elektroniczny c.d. Przykład zawartości certyfikatu podpisu elektronicznego Urząd Skarbowy w Zamościu

29 29 Sposoby złożenia e-deklaracji za pomocą interaktywnego formularza PDF wybranej deklaracji podatkowej, za pomocą aplikacji e-Deklaracje Desktop (Aplikacja e- Deklaracje Desktop umożliwia złożenie formularzy elektronicznych bez podpisu kwalifikowanego), z wykorzystaniem modułów oferowanych przez producentów oprogramowania, umożliwiających przesyłanie formularzy e-Deklaracje PIT bezpośrednio z systemów finansowo – księgowych podatnika. Urząd Skarbowy w Zamościu

30 30 Formularze interaktywne PDF Przeznaczone są dla: Podatników będących osobami fizycznymi, Podatników, płatników i inkasentów, którzy zawiadomili naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej – możliwe zastosowanie jedynie podpisu weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu (UPL-1). Urząd Skarbowy w Zamościu

31 31 Do składania deklaracji za pomocą interaktywnych formularzy PDF wymagany jest: 1. Podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem: Podłączone i zainstalowane urządzenie do obsługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego – czytnik kart kryptograficznych z zainstalowanymi sterownikami w systemie operacyjnym, Karta kryptograficzna z ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Skonfigurowana baza certyfikatów systemu operacyjnego (dodane do magazynu systemowego certyfikatów centrum certyfikacji – wystawcy certyfikatu użytkownika oraz magazynu osobistych certyfikatów – certyfikat użytkownika). Urząd Skarbowy w Zamościu

32 32 Do składania deklaracji za pomocą interaktywnych formularzy PDF wymagany jest: (c.d.) 2. Komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows (minimum 2000) i skonfigurowanym dostępem do internetu. 3. Zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader w aktualnej wersji (co najmniej wersja 8.1.4 lub wyższa, zalecana wersja polska) – odpowiednia wersja do pobrania na stronie producenta: www.adobe.com/pl lub get.adobe.com/reader/.www.adobe.com/pl lub get.adobe.com/reader/ Urząd Skarbowy w Zamościu

33 33 Do składania deklaracji za pomocą interaktywnych formularzy PDF wymagany jest: (c.d.) 4. Pobrana ze strony internetowej systemu e-Deklaracje (www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e- deklaracje/do-pobrania) i zainstalowana w systemie aktualna wtyczka (plugin) do programu Adobe Reader.www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e- deklaracje/do-pobrania 5. Pobrane ze strony internetowej systemu e-Deklaracje (www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e- deklaracje/formularze) i zapisane na dysku lokalnym odpowiednie wzory formularzy interaktywnych PDF. Urząd Skarbowy w Zamościu

34 34 Wypełnienie deklaracji Deklaracje należy pobrać ze strony: http://www.finanse.mf.gov.pl. Po zapisaniu na dysku należy otworzyć ściągnięty plik przy pomocy skonfigurowanego wcześniej programu Adobe Reader. Wszystkie pozycje obowiązkowe oznaczone są czerwoną ramką. Dla ułatwienia wypełniania pól w całym formularzu po ustawieniu kursora myszki na odpowiednim polu wyświetlona zostanie podpowiedź oraz krótki opis pola i sposobu jego wypełnienia. Urząd Skarbowy w Zamościu

35 35 Podpisanie i wysłanie deklaracji c.d. Urząd Skarbowy w Zamościu

36 36 Podpisanie i wysłanie deklaracji c.d. Po naciśnięciu przycisku „Podpisz i wyślij” uruchomiony zostaje kreator podpisywania i wysyłania danych wprowadzonych do formularza interaktywnego. W przypadku podpisywania podpisem kwalifikowanym należy wskazać odpowiedni certyfikat z widocznej listy. Jeśli na komputerze zainstalowane są inne certyfikaty, aby je wyświetlić, należy zaznaczyć opcję „Pokaż wszystkie zarejestrowane certyfikaty”. Domyślnie może być widoczna tylko opcja „Dane autoryzujące”. Urząd Skarbowy w Zamościu

37 37 Podpisanie i wysłanie deklaracji c.d. Po wybraniu certyfikatu w kolejnym oknie kreatora podpisywania i wyświetlania pojawi się szczegółowa informacja o wybranym certyfikacie kwalifikowanym. W danych dotyczących wydawcy certyfikatu kwalifikowanego powinien pojawić się jeden z poniższych wystawców: UnizetoTechnologies S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. EnigmaSOI sp. z o.o SafeTechnologies SA, MobicertSp. z o.o., Urząd Skarbowy w Zamościu

38 38 Podpisanie i wysłanie deklaracji c.d. Kolejnym krokiem jest podanie kodu PIN użytej karty kryptograficznej i zatwierdzenie go przez naciśnięcie przycisku „OK”. Urząd Skarbowy w Zamościu

39 39 Podpisanie i wysłanie deklaracji c.d. Po wysłaniu dokumentu pojawi się okno zawierające informację „Numer referencyjny wysłanego dokumentu” oraz „Skrót wysłanego dokumentu”. Dane te można zapisać do pliku tekstowego używając przycisku „Zapisz numer referencyjny i skrót wysłanego dokumentu do pliku tekstowego”. Numer referencyjny wysłanego dokumentu będzie niezbędny do sprawdzenia statusu i pobrania Urzędowego Poświadczenie Odbioru (UPO). Urząd Skarbowy w Zamościu

40 40 Podpisanie i wysłanie deklaracji c.d. Urząd Skarbowy w Zamościu

41 41 Wynik weryfikacji danych Weryfikacja pozytywna – status o symbolu „200: Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO”; równocześnie aktywny stanie się przycisk „Pobierz urzędowe poświadczenie odbioru (UPO)”, które umożliwi pobranie UPO (zostanie otwarte nowe okno przeglądarki internetowej z wpisanym w formularzu numerem referencyjnym dokumentu). Po pobraniu UPO należy kliknąć przycisk „Zakończ”. Urząd Skarbowy w Zamościu

42 42 Wynik weryfikacji danych c.d. Weryfikacja negatywna – status z grupy „4XX” (większy lub równy 4) oznacza, że dokument został odrzucony. W takiej sytuacji należy zapoznać się z opisem błędu, a następnie kliknąć przycisk „Zakończ”, poprawić błędy w formularzu i ponownie rozpocząć procedurę wysyłania dokumentu. W przypadku statusów „301”, „302”, „303”, mamy do czynienia z dalszym przetwarzaniem dokumentów; aktywny staje się przycisk „Sprawdź ponownie”. Urząd Skarbowy w Zamościu

43 43 Urzędowe Poświadczenie Odbioru Podczas wysyłania dokumentu (w ostatnim kroku kreatora) należy kliknąć przycisk „Pobierz urzędowe poświadczenie odbioru (UPO)”. W nowym oknie przeglądarki pojawi się formularz służący do pobrania UPO. Unikalny numer referencyjny dokumentu zostanie automatycznie przeniesiony do właściwego pola. W celu pobrania UPO należy wtedy użyć przycisku „Sprawdź status dokumentu”. Urząd Skarbowy w Zamościu

44 44 Urzędowe Poświadczenie Odbioru c.d. Po naciśnięciu przycisku „Sprawdź status dokumentu” i otrzymaniu statusu „200” widoczny stanie się przycisk „Pobierz UPO” umożliwiający wyświetlenie i pobranie UPO. Po kliknięciu przycisku „Pobierz UPO” wyświetlone zostanie Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Urząd Skarbowy w Zamościu

45 45 Wygenerowany przez system numer referencyjny nie jest Urzędowym Poświadczeniem Odbioru! Urzędowym Poświadczeniem Odbioru Dokumentu Elektronicznego (UPO) jest dokument wyświetlany po naciśnięciu przycisku „Pobierz UPO” na interaktywnym formularzu Weryfikacja Statusu Wysyłanego Dokumentu Elektronicznego. Przycisk „Pobierz UPO” pojawia się wyłącznie dla dokumentów, dla których po naciśnięciu przycisku „Sprawdź status dokumentu”, status dokumentu będzie „200”. ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

46 46 SYSTEM e-PUAP ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

47 47 Czym jest ePuap? ePuap to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Zbudowana została w ramach projektu ePUAP-WKP (Plan Informatyzacji Państwa). ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

48 48 Usługodawcami są jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne. Zwłaszcza są to podmioty wykonujące zadania zlecone przez państwo. Platforma pozwala załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Katalog usług dostępny jest na stronie: www.epuap.gov.pl ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

49 49 Platforma udostępnia usługodawcom infrastrukturę technologiczną do świadczenia usług obywatelom. Wśród uczestników ePUAP znajdują się zarówno jednostki administracji centralnej, jak i samorządy, a wśród nich urzędy gminne. ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

50 50 Wśród usług oferowanych przez ePUAP jest także Profil Zaufany, który umożliwia składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego pozwala potwierdzić tożsamość osoby w trakcie załatwiania formalności na platformie ePuap, a co za tym idzie wyeliminować możliwość nadużyć. Jest to zatem darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją. ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

51 51 Założenie konta Należy wypełnić krótki formularz rejestracyjny w celu założenia konta na ePUAP. Potrzebne są do tego dane kontaktowe oraz identyfikacyjne. Można też używać konta ePUAP jako skrytki elektronicznej do odbierania korespondencji urzędowej. Wnosząc podanie lub wniosek do urzędu można wskazać adres skrytki ePUAP jako elektroniczny adres zwrotny. Powiadomienia o otrzymanej korespondencji zostaną również przekazane na wskazany adres email. ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

52 52 Pierwszym krokiem, który należy wykonać w celu dokonania rejestracji jest wejście na stronę www.epuap.gov.pl i kliknięcie na opcję „Zarejestruj się”. W pierwszym etapie rejestracji należy podać dane osobowe: 1) imię i drugie imię; 2) nazwisko; 3) adres e-mail (do otrzymywania wiadomości zwrotnych); 4) login (którego będziemy używać przy każdorazowym logowaniu się do system ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

53 53 Następnie należy wybrać metodę uwierzytelniania. Do wyboru są dwie opcje: 1) tradycyjna, czyli za pomocą hasła – za każdym razem w trakcie logowania się do systemu należy podać utworzone przy rejestracji hasło; 2) logowanie przy pomocy certyfikatu – w takim przypadku należy dodać stronę www.epuap.gov.pl do zaufanych witryn ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

54 54 W dalszej kolejności, należy przepisać tekst, który widoczny jest na obrazku, zaakceptować regulamin ePUAP (w przeciwnym razie konto nie zostanie założone!) oraz kliknąć w przycisk „Załóż konto”. W ten sposób zatwierdzamy podane wcześniej informacje i nasze konto zostaje założone. Ostatnim etapem jest wybór organizacji (osoba fizyczna czy osoba prawna) i uzupełnienie odpowiednich pól, uszczegóławiających nasz profil (np. dane adresowe, identyfikator podmiotu ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

55 55 ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

56 56 Założenie konta umożliwia zalogowanie się do systemu i skorzystanie z jego wszystkich możliwości np. złożenia wniosku i potwierdzenia Profilu Zaufanego, a przede wszystkim załatwienie sprawy przez Internet poprzez wyszukanie usług danego urzędu i wysłanie dokumentu do urzędu. Nawet jeśli dana sprawa nie wymaga logowania rekomenduje się rozpoczynanie procesu od zalogowania się. ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

57 57 Potwierdzenie profilu zaufanego W celu otrzymania Profilu zaufanego należy zalogować się na konto ePUAP i złożyć wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego. Następnie należy udać się do Punktu Potwierdzającego, np. urząd skarbowy lub ZUS z dowodem osobistym lub paszportem. Profil Zaufany trzeba przedłużyć raz na 3 lata. ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

58 58 W przypadku posiadania podpisu elektronicznego (certyfikat kwalifikowany) można potwierdzić swój Profil Zaufany samodzielnie bez wychodzenia z domu. Można wówczas używać Profil Zaufany do elektronicznego wnoszenia podań i wniosków do urzędów. Autoryzacja czynności odbywa się przy użyciu kodów SMS. ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

59 59 Założenie konta umożliwia zalogowanie się do systemu i skorzystanie z jego wszystkich możliwości np. złożenia wniosku i potwierdzenia Profilu Zaufanego, a przede wszystkim załatwienie sprawy przez Internet poprzez wyszukanie usług danego urzędu i wysłanie dokumentu do urzędu. Każda wysyłka i odbiór są potwierdzane Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, które jest równoważne z elektronicznym ‘awizo’. Jeżeli dany urząd nie ma konkretnej usługi to zawsze można wysłać tzw. pismo ogólne z załącznikiem (np. skan opłaty). ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

60 60 Praca i zatrudnienie Poszukiwanie pracy Prowadzenie działalności związanej z pośrednictwem pracy i aktywizacją zawodową Usługi elektroniczne świadczone przez urzędy pracy Emerytury i renty Medycyna pracy ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76 300 fax :84 638 32 23 www.uszamosc.pl Urząd Skarbowy w Zamościu

61 61 Dziękuję za uwagę Urząd Skarbowy w Zamościu


Pobierz ppt "1 UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – ELEKTRONICZNE PRZESYŁANIE DOKUMENTOW Portal podatkowy E- Deklaracje ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość tel.: 84 67 76."

Podobne prezentacje


Reklamy Google