Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalny rynek pracy LATA 2012 - 2016. Bezrobotni (ogółem)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalny rynek pracy LATA 2012 - 2016. Bezrobotni (ogółem)"— Zapis prezentacji:

1 Lokalny rynek pracy LATA

2 Bezrobotni (ogółem)

3 Stopa bezrobocia [%]

4 Zarejestrowani bezrobotni (stan w końcu miesiąca)

5 Wybrane grupy bezrobotnych grudzień 2012 grudzień 2013 grudzień 2014 grudzień 2015 kwiecień 2016 zamieszkali na wsi bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego osoby będące w szczególnej sytuacji a rynku pracy (m.in.): bezrobotni do 25 roku życia długotrwale bezrobotni bezrobotni powyżej 50 roku życia posiadający co najmniej 1 dziecko do 6 r.ż niepełnosprawni

6 Napływ bezrobotnych – wg zawodów rok 2012rok 2013rok 2014rok 2015 Bez zawodu Sprzedawca* Pomocniczy robotnik budowlany Pozostali pracownicy obsługi biurowej Fryzjer* Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym Kucharz* Ślusarz* Mechanik pojazdów samochodowych* Górnik eksploatacji podziemnej* Sprzątaczka biurowa Technik ekonomista* Robotnik gospodarczy

7 Napływ ofert pracy – wg zawodów rok 2012rok 2013rok 2014rok 2015 Robotnik gospodarczy (dot. głównie stanowisk subsydiowanych) Pozostali pracownicy obsługi biurowej (dot. głównie stanowisk subsydiowanych) Pomocniczy robotnik budowlany Sprzedawca* Kierowca samochodu ciężarowego Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym (dot. „informacji Starosty”) Fryzjer* (dot. w połowie stanowisk subsydiowanych) Zbrojarz (dot. „Informacji Starosty”) Przedstawiciel handlowy Ślusarz* Magazynier (dot. w połowie stanowisk subsydiowanych) Spawacz (dot. w połowie „Informacji Starosty”) Cieśla* (dot. w połowie „Informacji Starosty”)

8 Bezrobotni do 25 roku życia

9 Bezrobotni do 25 roku życia – udział w bezrobotnych ogółem

10 Bezrobotni do 25 roku życia - napływ/odpływ

11 Bezrobotni do 25 roku życia – wyłączenia (szczegóły)

12 Bezrobotni do 25 roku życia - wykształcenie

13 Bezrobotni do 25 r.ż. – formy wsparcia zakończyły/ skorzystały podjęły pracę w trakcie lub po zakończeniu *) zakończyły/ skorzystały podjęły pracę w trakcie lub po zakończeniu *) zakończyły / skorzystały podjęły pracę w trakcie lub po zakończeniu *) zakończyły / skorzystały podjęły pracę w trakcie lub po zakończeniu *) szkolenie staż prace interwencyjne roboty publiczne prace społecznie użyteczne skorzystały z poradnictwa indywid szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy zajęcia aktywizacyjne dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej praca w ramach refundacji (pracodawcy) kosztów stanowiska pracy *) w przypadku DOTACJI – prowadziły działalność przez min 3 miesiące po zakończeniu umowy

14 Rezygnacja bezrobotnych z odbywania stażu rok 2014rok 2015rok 2016 zakończyły odbywanie stażu (okres stażu zgodny z zawartą umową) przerwały odbywanie stażu (w tym m.in. w związku z podjęciem pracy)

15 Bezrobotni absolwenci

16 Napływ absolwentów – wg zawodu rok 2012rok 2013rok 2014rok 2015 Bez zawodu Fryzjer* Sprzedawca* Mechanik pojazdów samochodowych* Kucharz* Elektryk* Technik logistyk* Technik ekonomista* Cukiernik* Specjalista do spraw rachunkowości Technik hotelarstwa* Fizjoterapeuta Specjalista ochrony środowiska

17 Absolwenci w końcu roku 2014 Uczelnie wyższe (absolwenci) Szkoły policealne Technika Licea ogólnokształcące Zasadnicze szkoły zawodowe z terenu powiatu 0% 55%45%63% z poza powiatu Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków (1) Akademia im. J.Długosza, Częstochowa (2) Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała (6) Bielska Wyższa Szkoła im. J.Tyszkiewicza, Bielsko-Biała (1) Krakowska Akademia im. A.Frycza Modrzewskiego (2) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Oświęcim (1) Politechnika Częstochowska, Częstochowa (1) Politechnika Śląska, Gliwice (8) Śląska Wyższa Szkoła Medyczna, Katowice (1) Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Katowice (1) Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice (3) Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice (3) Uniwersytet Jagielloński, Kraków (3) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa (1) Uniwersytet Medyczny, Białystok (1) Uniwersytet Opolski, Opole (2) Uniwersytet Rolniczy, Kraków (1) Uniwersytet Śląski, Katowice (9) Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała (1) Wyższa Szkoła Techniczna, Katowice (1) Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, Katowice (1) Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice (1) 100%45%55%37%

18 Absolwenci w końcu roku 2015 Uczelnie wyższe (absolwenci) Szkoły policealne Technika Licea ogólnokształcące Zasadnicze szkoły zawodowe z terenu powiatu 0% 61%46%61% z poza powiatu Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków (2) Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa (3) Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała (11) Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice (1) Bielska Wyższa Szkoła im. J.Tyszkiewicza, Bielsko-Biała (2) Górnośląska Wyższa Szkołą Handlowa, Katowice (4) Krakowska Akademia im. A.Frycza Modrzewskiego, Kraków (2) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Oświęcim (3) Politechnika Krakowska, Kraków (1) Politechnika Śląska, Gliwice (6) Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice (7) Uniwersytet Jagielloński, Kraków (1) Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin (1) Uniwersytet Śląski, Katowice (12) Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała (3) Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań (1) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Bielsko-Biała (1) Wyższa Szkoła Techniczna, Katowice (1) Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, Katowice (1) Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice (1) Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice (1) 100%39%54%39%

19 Absolwenci w końcu roku 2016 Uczelnie wyższe (absolwenci) Szkoły policealne Technika Licea ogólnokształcące Zasadnicze szkoły zawodowe z terenu powiatu 0% z poza powiatu Politechnika Śląska, Gliwice (1) Politechnika Świętokrzyska, Kielce (1) Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław (2) Uniwersytet Śląski, Katowice (1) Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice (1) 100%0%100%0%

20 Młodzi na śląskim rynku pracy Informacje WUP Katowice

21 Województwo śląskie - przewidywane zmiany liczby i struktury ludności Ludność ogółem z tego ludność w wieku Razem osoby ludność w wieku 20 – 29 lat 0-19 lat20-24 lat25-29 lat Prognoza na 2015 rok osoby udział 100,0%18,7%5,8%7,2%13,0% Prognoza na 2025 rok osoby udział 100,0%18,4%4,4%4,9%9,3% Prognoza na 2035 rok osoby udział 100,0%16,4%5,0%5,4%10,5% Prognoza na 2045 rok osoby udział 100,0%15,8%4,5%4,9%9,4% Prognoza na 2050 rok osoby udział 100,00%15,9%4,2%4,7%8,9% Prognoza demograficzna ludności – źródło GUS Młodzież w zasobach ludności województwa śląskiego. Stan 31 grudnia 2014 r. Obecnie młodzi ludzie w wieku od 20 do 29 lat stanowią 13,6% mieszkańców regionu (co siódma osoba). N = 4 584,9 tys. osób

22 W porównaniu do innych województw, Śląskie charakteryzuje się niskim natężeniem bezrobocia rejestrowanego – stan r. Polska 10,3%

23 Źródło: EUROSTAT ; wrzesień 2015 rok, Estonia, Grecja, Rumunia, Węgry, W. Brytania - dane za miesiąc wcześniejszy Zharmonizowana stopa bezrobocia ogółem oraz w grupie bezrobotnych poniżej 25 lat: POLSKA 19,3% Unia Europejska 20,1% 9,3% 7,1%

24 Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych. Stan na koniec lutego Spadek w stosunku do okresu sprzed roku 2015 r.2016 r. Bezrobotni poniżej 30 roku życia ,0% Od lat ,0% Powyżej 50 roku życia ,5% Struktura bezrobocia wg wieku. Stan r. Dynamika spadku liczby bezrobotnych poniżej 30 roku życia jest wysoka

25 Wśród najmłodszych bezrobotnych aż 30 procent to osoby „bez zawodu”. Z kolei co ósmy kwalifikuje się do grupy wielkiej Specjaliści Ponad 60 proc. bezrobotnych poniżej 30 lat posiada poniższe zawody Kod zawod u Nazwa zawodu Bezrobotni poniżej 30 roku życia osoby% bez zawodu ,1% Sprzedawca3 5339,3% Kucharz1 1733,1% Fryzjer1 0282,7% Mechanik pojazdów samochodowych5111,3% Pozostali pracownicy obsługi biurowej4621,2% Pomocniczy robotnik budowlany4581,2% Cukiernik4061,1% Magazynier3971,0% Technik ekonomista3901,0% Technik informatyk3510,9% Pakowacz ręczny3120,8% Pedagog3050,8% Kasjer handlowy2960,8% Kelner2660,7% Technik żywienia i gospodarstwa domowego 2510,7% Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle 2270,6% Technik handlowiec2170,6% Technik budownictwa2120,6% Ślusarz2120,6% Technik prac biurowych2070,5% Technik hotelarstwa2070,5% Robotnik gospodarczy2030,5%

26 Oczekiwania pracodawców - na podstawie wyników badań zleconych przez WUP Kwalifikacje najczęściej wskazywane przez pracodawców (N= 1703 podmioty) Odsetki nie sumują się, gdyż wskazywano kilka możliwości zaawansowana znajomość komputera (np. Power Point, Access, Symfonia, Auto Cad itp.) 65,9% język angielski49,4% podstawowa znajomość komputera (Word, Excel itp.)47,8% prawo jazdy kat. B23,5% język niemiecki21,4% umiejętność obsługi urządzeń biurowych14,5% obsługa klienta (umiejętności sprzedażowe, marketingowe)10,2% język rosyjski4,7%

27 Oczekiwania pracodawców - na podstawie wyników badań zleconych przez WUP

28 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Lokalny rynek pracy LATA 2012 - 2016. Bezrobotni (ogółem)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google