Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalny rynek pracy LATA 2012 - 2016. Bezrobotni (ogółem)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalny rynek pracy LATA 2012 - 2016. Bezrobotni (ogółem)"— Zapis prezentacji:

1 Lokalny rynek pracy LATA 2012 - 2016

2 Bezrobotni (ogółem)

3 Stopa bezrobocia [%]

4 Zarejestrowani bezrobotni (stan w końcu miesiąca)

5 Wybrane grupy bezrobotnych grudzień 2012 grudzień 2013 grudzień 2014 grudzień 2015 kwiecień 2016 zamieszkali na wsi 2 3582 3371 8051 5781 434 bez kwalifikacji zawodowych 1 003959639617581 bez doświadczenia zawodowego 898835615493399 osoby będące w szczególnej sytuacji a rynku pracy (m.in.): 2 9933 0052 2811 9771 786 bezrobotni do 25 roku życia 885824548376290 długotrwale bezrobotni 1 2441 3151 1511 016938 bezrobotni powyżej 50 roku życia 681691640624622 posiadający co najmniej 1 dziecko do 6 r.ż. ---487452 niepełnosprawni 173199171152154

6 Napływ bezrobotnych – wg zawodów rok 2012rok 2013rok 2014rok 2015 Bez zawodu788 781628 577 Sprzedawca*409 455427 412 Pomocniczy robotnik budowlany238 298227 231 Pozostali pracownicy obsługi biurowej109 116106 117 Fryzjer*102 99131 98 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym77 7179 87 Kucharz*50 5149 82 Ślusarz*81 9385 76 Mechanik pojazdów samochodowych*48 6857 64 Górnik eksploatacji podziemnej*37 40 52 Sprzątaczka biurowa50 4028 44 Technik ekonomista*59 6641 42 Robotnik gospodarczy28 3441 36

7 Napływ ofert pracy – wg zawodów rok 2012rok 2013rok 2014rok 2015 Robotnik gospodarczy (dot. głównie stanowisk subsydiowanych) 123 165192 185 Pozostali pracownicy obsługi biurowej (dot. głównie stanowisk subsydiowanych) 172 164184 178 Pomocniczy robotnik budowlany92 80114 152 Sprzedawca*118 149183 139 Kierowca samochodu ciężarowego26 28 45 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym (dot. „informacji Starosty”) 20 1473 44 Fryzjer* (dot. w połowie stanowisk subsydiowanych) 24 3231 40 Zbrojarz (dot. „Informacji Starosty”) 20 1012 38 Przedstawiciel handlowy39 3640 36 Ślusarz*10 1120 35 Magazynier (dot. w połowie stanowisk subsydiowanych) 16 1932 35 Spawacz (dot. w połowie „Informacji Starosty”) 38 1560 32 Cieśla* (dot. w połowie „Informacji Starosty”) 10 144 31

8 Bezrobotni do 25 roku życia

9 Bezrobotni do 25 roku życia – udział w bezrobotnych ogółem

10 Bezrobotni do 25 roku życia - napływ/odpływ

11 Bezrobotni do 25 roku życia – wyłączenia (szczegóły)

12 Bezrobotni do 25 roku życia - wykształcenie

13 Bezrobotni do 25 r.ż. – formy wsparcia 2012201320142015 zakończyły/ skorzystały podjęły pracę w trakcie lub po zakończeniu *) zakończyły/ skorzystały podjęły pracę w trakcie lub po zakończeniu *) zakończyły / skorzystały podjęły pracę w trakcie lub po zakończeniu *) zakończyły / skorzystały podjęły pracę w trakcie lub po zakończeniu *) szkolenie2113261531173713 staż248133184137375232247185 prace interwencyjne121122 15 1615 roboty publiczne00005553 prace społecznie użyteczne9315312161 skorzystały z poradnictwa indywid.62319169130345435010062 szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy 60312173 zajęcia aktywizacyjne122564233 -- dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej ------66 praca w ramach refundacji (pracodawcy) kosztów stanowiska pracy ------22 *) w przypadku DOTACJI – prowadziły działalność przez min 3 miesiące po zakończeniu umowy

14 Rezygnacja bezrobotnych z odbywania stażu rok 2014rok 2015rok 2016 zakończyły odbywanie stażu (okres stażu zgodny z zawartą umową) 50938827 przerwały odbywanie stażu (w tym m.in. w związku z podjęciem pracy) 808115

15 Bezrobotni absolwenci

16 Napływ absolwentów – wg zawodu rok 2012rok 2013rok 2014rok 2015 Bez zawodu269 250178 164 Fryzjer*31 5041 29 Sprzedawca*43 4524 28 Mechanik pojazdów samochodowych*14 1918 25 Kucharz*15 106 15 Elektryk*8 53 10 Technik logistyk*13 52 9 Technik ekonomista*29 217 8 Cukiernik*10 58 8 Specjalista do spraw rachunkowości14 912 8 Technik hotelarstwa*15 810 8 Fizjoterapeuta9 83 7 Specjalista ochrony środowiska10 52 7

17 Absolwenci w końcu roku 2014 Uczelnie wyższe (absolwenci) Szkoły policealne Technika Licea ogólnokształcące Zasadnicze szkoły zawodowe z terenu powiatu 0% 55%45%63% z poza powiatu Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków (1) Akademia im. J.Długosza, Częstochowa (2) Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała (6) Bielska Wyższa Szkoła im. J.Tyszkiewicza, Bielsko-Biała (1) Krakowska Akademia im. A.Frycza Modrzewskiego (2) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Oświęcim (1) Politechnika Częstochowska, Częstochowa (1) Politechnika Śląska, Gliwice (8) Śląska Wyższa Szkoła Medyczna, Katowice (1) Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Katowice (1) Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice (3) Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice (3) Uniwersytet Jagielloński, Kraków (3) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa (1) Uniwersytet Medyczny, Białystok (1) Uniwersytet Opolski, Opole (2) Uniwersytet Rolniczy, Kraków (1) Uniwersytet Śląski, Katowice (9) Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała (1) Wyższa Szkoła Techniczna, Katowice (1) Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, Katowice (1) Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice (1) 100%45%55%37%

18 Absolwenci w końcu roku 2015 Uczelnie wyższe (absolwenci) Szkoły policealne Technika Licea ogólnokształcące Zasadnicze szkoły zawodowe z terenu powiatu 0% 61%46%61% z poza powiatu Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków (2) Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa (3) Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała (11) Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice (1) Bielska Wyższa Szkoła im. J.Tyszkiewicza, Bielsko-Biała (2) Górnośląska Wyższa Szkołą Handlowa, Katowice (4) Krakowska Akademia im. A.Frycza Modrzewskiego, Kraków (2) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Oświęcim (3) Politechnika Krakowska, Kraków (1) Politechnika Śląska, Gliwice (6) Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice (7) Uniwersytet Jagielloński, Kraków (1) Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin (1) Uniwersytet Śląski, Katowice (12) Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała (3) Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań (1) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Bielsko-Biała (1) Wyższa Szkoła Techniczna, Katowice (1) Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, Katowice (1) Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice (1) Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice (1) 100%39%54%39%

19 Absolwenci w końcu roku 2016 Uczelnie wyższe (absolwenci) Szkoły policealne Technika Licea ogólnokształcące Zasadnicze szkoły zawodowe z terenu powiatu 0% z poza powiatu Politechnika Śląska, Gliwice (1) Politechnika Świętokrzyska, Kielce (1) Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław (2) Uniwersytet Śląski, Katowice (1) Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice (1) 100%0%100%0%

20 Młodzi na śląskim rynku pracy Informacje WUP Katowice

21 Województwo śląskie - przewidywane zmiany liczby i struktury ludności Ludność ogółem z tego ludność w wieku Razem osoby ludność w wieku 20 – 29 lat 0-19 lat20-24 lat25-29 lat Prognoza na 2015 rok osoby 4 569 005 855 871 266 708328 713 595 421 udział 100,0%18,7%5,8%7,2%13,0% Prognoza na 2025 rok osoby 4 369 747 804 457 193 503213 886 407 389 udział 100,0%18,4%4,4%4,9%9,3% Prognoza na 2035 rok osoby 4 107 861 673 247 205 934223 481 429 415 udział 100,0%16,4%5,0%5,4%10,5% Prognoza na 2045 rok osoby 3 821 464 604 030 172 168185 963 358 131 udział 100,0%15,8%4,5%4,9%9,4% Prognoza na 2050 rok osoby 3 680 615 585 149 156 115172 310 328 425 udział 100,00%15,9%4,2%4,7%8,9% Prognoza demograficzna ludności – źródło GUS Młodzież w zasobach ludności województwa śląskiego. Stan 31 grudnia 2014 r. Obecnie młodzi ludzie w wieku od 20 do 29 lat stanowią 13,6% mieszkańców regionu (co siódma osoba). N = 4 584,9 tys. osób

22 W porównaniu do innych województw, Śląskie charakteryzuje się niskim natężeniem bezrobocia rejestrowanego – stan 29.02.2016 r. Polska 10,3%

23 Źródło: EUROSTAT ; wrzesień 2015 rok, Estonia, Grecja, Rumunia, Węgry, W. Brytania - dane za miesiąc wcześniejszy Zharmonizowana stopa bezrobocia ogółem oraz w grupie bezrobotnych poniżej 25 lat: POLSKA 19,3% Unia Europejska 20,1% 9,3% 7,1%

24 Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych. Stan na koniec lutego Spadek w stosunku do okresu sprzed roku 2015 r.2016 r. Bezrobotni poniżej 30 roku życia 52 07141 150- 21,0% Od 30 - 49 lat 82 01369 732-15,0% Powyżej 50 roku życia 50 24444 978-10,5% Struktura bezrobocia wg wieku. Stan 29.02.2016 r. Dynamika spadku liczby bezrobotnych poniżej 30 roku życia jest wysoka

25 Wśród najmłodszych bezrobotnych aż 30 procent to osoby „bez zawodu”. Z kolei co ósmy kwalifikuje się do grupy wielkiej Specjaliści Ponad 60 proc. bezrobotnych poniżej 30 lat posiada poniższe zawody Kod zawod u Nazwa zawodu Bezrobotni poniżej 30 roku życia osoby% 000000 bez zawodu11 48630,1% 522301 Sprzedawca3 5339,3% 512001 Kucharz1 1733,1% 514101 Fryzjer1 0282,7% 723103 Mechanik pojazdów samochodowych5111,3% 411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej4621,2% 931301 Pomocniczy robotnik budowlany4581,2% 751201 Cukiernik4061,1% 432103 Magazynier3971,0% 331403 Technik ekonomista3901,0% 351203 Technik informatyk3510,9% 932101 Pakowacz ręczny3120,8% 235921 Pedagog3050,8% 523002 Kasjer handlowy2960,8% 513101 Kelner2660,7% 322002 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 2510,7% 932990 Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle 2270,6% 522305 Technik handlowiec2170,6% 311204 Technik budownictwa2120,6% 722204 Ślusarz2120,6% 411004 Technik prac biurowych2070,5% 422402 Technik hotelarstwa2070,5% 515303 Robotnik gospodarczy2030,5%

26 Oczekiwania pracodawców - na podstawie wyników badań zleconych przez WUP Kwalifikacje najczęściej wskazywane przez pracodawców (N= 1703 podmioty) Odsetki nie sumują się, gdyż wskazywano kilka możliwości zaawansowana znajomość komputera (np. Power Point, Access, Symfonia, Auto Cad itp.) 65,9% język angielski49,4% podstawowa znajomość komputera (Word, Excel itp.)47,8% prawo jazdy kat. B23,5% język niemiecki21,4% umiejętność obsługi urządzeń biurowych14,5% obsługa klienta (umiejętności sprzedażowe, marketingowe)10,2% język rosyjski4,7%

27 Oczekiwania pracodawców - na podstawie wyników badań zleconych przez WUP

28 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Lokalny rynek pracy LATA 2012 - 2016. Bezrobotni (ogółem)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google