Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek Pracy Województwa Lubelskiego Urszula Żolińska Kierownik Wydziału Badań i Analiz WUP w Lublinie Lublin, grudzień 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek Pracy Województwa Lubelskiego Urszula Żolińska Kierownik Wydziału Badań i Analiz WUP w Lublinie Lublin, grudzień 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w."— Zapis prezentacji:

1 Rynek Pracy Województwa Lubelskiego Urszula Żolińska Kierownik Wydziału Badań i Analiz WUP w Lublinie Lublin, grudzień 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

2  W województwie lubelskim w październiku 2007r. zarejestrowanych było 113.295 osób bezrobotnych (tj. o 18,4% mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku). Liczba bezrobotnych w naszym województwie systematycznie maleje. Od początku bieżącego roku bezrobocie zmniejszyło się o 22,1%. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

3 Liczba bezrobotnych od stycznia do października w latach 2006-2007 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

4  Stopa bezrobocia na koniec października 2007r. wynosiła 12,6% i była o 1,3 pkt. procentowego wyższa niż w kraju (11,3%).  Najwyższa odnotowana została w powiecie chełmskim grodzkim i ziemskim (po 20,3%), a najniższa w mieście Lublinie (8,5%). Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

5

6

7  Prawo do zasiłku posiadało w październiku niewiele ponad 8% populacji bezrobotnych.  W ogólnej liczbie zarejestrowanych, kobiety stanowiły 54,4%.  W końcu października w ewidencji urzędów pracy odnotowano 62.029 mieszkańców wsi (tj. 54,7% ogółu bezrobotnych). Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

8

9  W województwie lubelskim rokrocznie odnotowywany jest wzrost liczby ofert pracy. Od stycznia do października bieżącego roku w ewidencjach powiatowych urzędów pracy odnotowano 49.778 ofert, tj. o 5.423 więcej niż w analogicznym okresie 2006 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

10

11  W ogólnej liczbie odnotowanych w bieżącym roku ofert 60,5% (tj. 30.100) pochodziło z pierwszego półrocza. W odniesieniu do I półrocza 2006 r. liczba ofert wzrosła o 19%, a do ofert zgłoszonych w analogicznym czasie roku 2005 o 42,5%. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

12  Oferty pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach (wielka grupa 1 i 2) w ciągu pierwszego półrocza 2007 roku stanowiły 6,5% ogółu zgłoszonych wolnych miejsc pracy. Najwyższy odsetek ofert pracy wśród zawodów mieszczących się w grupach 1 i 2 przypadł:  wychowawcom w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych - 147 ofert pracy,  specjalistom do spraw marketingu i handlu (sprzedaży) - 133 oferty pracy,  fizjoterapeutom - 103 oferty pracy,  pielęgniarkom - 102 oferty pracy,  archiwistom - 101 ofert pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

13  Oferty pracy dla osób, które reprezentują zawody zaliczone do trzeciej wielkiej grupy tj. techników i innego średniego personelu stanowiły w okresie od stycznia do czerwca 2007 roku 13,2% wszystkich wolnych miejsc pracy zgłoszonych w tym okresie. Najczęściej pracodawcy poszukiwali:  pracowników administracyjnych - 1.291 miejsc pracy,  handlowców - 227 miejsc pracy,  księgowych - 217 miejsc pracy,  bibliotekarzy - 156 miejsc pracy,  przedstawicieli handlowych - 132 miejsca pracy,  asystentów ekonomicznych - 131 miejsc pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

14  Pracownicy biurowi jako czwarta wielka grupa stanowili 14,6% w ogólnej liczbie ofert pracy zgłoszonych w I półroczu 2007 roku. Najwięcej ofert pracy przypadło dla bezrobotnych posiadających zawód:  pracownika biurowego (2.891 miejsc pracy),  magazyniera (456 ofert pracy),  sekretarki (256 ofert pracy),  kasjera handlowego (215 ofert pracy),  asystenta usług pocztowych (71 ofert pracy). Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

15  Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy jako piąta wielka grupa w minionym półroczu posiadali w dyspozycji 15,7% ofert pracy. Najwięcej wolnych miejsc pracy przeznaczonych było dla:  sprzedawców – 3.030 ofert pracy,  kucharzy - 398 ofert pracy,  kelnerów - 286 ofert pracy,  pracowników ochrony mienia i osób - 234 oferty pracy,  fryzjerów – 230 ofert pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

16  W województwie lubelskim prawie nie występuje zapotrzebowanie na zawody zawarte w szóstej wielkiej grupie (rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy). W stosunku do ogółu wszystkich ofert stanowiły one zaledwie 0,5%. Najwięcej ofert odnotowano w zawodzie:  ogrodnika terenów zieleni - 83 oferty pracy,  robotnika leśnego – 28 ofert pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

17  Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy jako siódma wielka grupa klasyfikacji zawodów stanowili 19,7% w ogólnej liczbie ofert pracy zgłoszonych w I półroczu 2007 roku. Najczęściej pracodawcy poszukiwali:  murarzy - 587 miejsc pracy,  szwaczek - 539 miejsc pracy,  stolarzy - 350 miejsc pracy,  ślusarzy - 327 miejsc pracy,  obuwników przemysłowych - 257 miejsc pracy,  brukarzy – 254 miejsca pracy.  mechaników samochodów osobowych – 251 miejsc pracy,  piekarzy – 233 miejsca pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

18  Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń jako ósma wielka grupa stanowili niewielki 5,9% udział w ogólnej liczbie ofert pracy zgłoszonych w minionym półroczu. Podobnie jak w poprzedniej grupie większość ofert skierowanych było głównie dla mężczyzn ze względu na specyfikę zawodów. Najwięcej wolnych miejsc pracy zgłoszono w zawodzie:  kierowcy samochodu ciężarowego - 568 ofert,  kierowcy samochodu osobowego -173 oferty,  kierowcy autobusu -160 ofert. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

19  Ofert pracy dla bezrobotnych zaliczanych do pracowników przy pracach prostych w okresie od stycznia do czerwca 2007 roku stanowiły 23,8% wszystkich ofert pracy zgłoszonych w tym czasie. Zapotrzebowanie wystąpiło głównie w zawodzie:  robotnik gospodarczy - 2.220 ofert pracy,  robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym – 1.392 oferty pracy,  robotnik budowlany – 1.102 oferty pracy,  pomoc kuchenna – 454 oferty pracy,  sprzątaczka – 434 oferty pracy,  robotnik drogowy – 389 ofert pracy,  robotnik magazynowy – 152 oferty pracy,  salowa – 145 ofert pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

20

21  Często oferty zgłaszane przez pracodawców nie mogą być zrealizowane, ze względu na stawiane przez nich dodatkowe wymagania tj. oprócz zawodu wyuczonego inne uprawnienia i umiejętności, nie nabywane w procesie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej. Ponadto, zarejestrowani bezrobotni często posiadają zdezaktualizowane kwalifikacje, nie przydatne obecnie na rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

22 Zawody deficytowe i nadwyżkowe  Przez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.  Należy nadmienić, że w bieżącym półroczu do zawodów deficytowych należały: Kierowca samochodu ciężarowego, Tynkarz, Cieśla, Glazurnik Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

23 Robotnik drogowy, Monter instalacji wodno – kanalizacyjnych, Opiekunka dziecięca, Księgowy, Tapicer, Fizjoterapeuta, Diagnosta samochodowy, Telefonistka, Strażnik miejski, Pomoc kuchenna. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

24  Przez zawód nadwyżkowy, należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.  Do zawodów nadwyżkowych należały następujące zawody : Kierownik działu informatyki, Ekonomista, Socjolog, Historyk, Psycholog, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

25 Technik informatyk, Przedstawiciel handlowy, Listonosz, Kucharz, Fryzjer Pomoc dentystyczna, Sprzątaczka, Parkingowy, Pakowacz. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

26  Reasumując, aby znaleźć swoje miejsce na rynku pracy należy wykazać się nie tylko wysokimi kwalifikacjami zwłaszcza w zakresie nowoczesnych technologii, ale również kreatywnością, zdolnością do szybkiej adaptacji oraz przygotowaniem do ciągłego uczenia się i podnoszenia posiadanych kwalifikacji. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

27 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Pobierz ppt "Rynek Pracy Województwa Lubelskiego Urszula Żolińska Kierownik Wydziału Badań i Analiz WUP w Lublinie Lublin, grudzień 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google