Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etyka gospodarcza i zawodowa Odpowiedzialny biznes 8 - Plagiat Dr Grzegorz Myśliwiec By Grzegorz Myśliwiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etyka gospodarcza i zawodowa Odpowiedzialny biznes 8 - Plagiat Dr Grzegorz Myśliwiec By Grzegorz Myśliwiec."— Zapis prezentacji:

1 Etyka gospodarcza i zawodowa Odpowiedzialny biznes 8 - Plagiat Dr Grzegorz Myśliwiec By Grzegorz Myśliwiec

2 Utwór - współautorstwo Minimalnym kryterium współautorstwa stanowi jednoczesny udział w: stworzeniu koncepcji badań, ich przeprowadzeniu, (niekoniecznie fizycznie) interpretacji lub przygotowania publikacji w obszarze specjalności współautora, co najmniej w takiej części jaka wystarcza, aby podjął on za nią publiczną odpowiedzialność. Niedopuszczalne przypadki współautorstwa to: Współautorstwa „honorowe ” pozyskiwanie funduszy, dostarczenie materiałów, wykształcenie współautorów w stosowaniu metod, zbieranie i zestawianie danych, kierowanie instytucją, w której badania są prowadzone, Współudział w publikacji innych osób niż „współautorzy ”musi być odpowiednio zaznaczony (zwyczajowo w podziękowaniach). proponowanie współautorstwa?

3 Współautorstwo c.d. Twórczego charakteru nie nadają wytworom: wytwory o charakterze rejestracyjnym, np. rejestracyjna fotografia przedmiotów, ustawiane, oficjalne zdjęcia osób, np. głów państw, konferencji prasowych, techniczne zmiany, czyli dotyczące formy, prezentacji wyników badań, grafiki, idee i hipotezy naukowe, rzucane innym do weryfikacji, potwierdzenia, sprawdzenia.

4 Utwór (def) zawiera wyróżniki, czyli oryginalne elementy związane z meritum dzieła. Nie musi być świadome, (np. listy do…) Niezaleznie od przeznaczenia Niezależnie od wartości Nie musi być ukończony Prawo cytatu Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniają cechy utworu O ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter Plagiaty: Jawny, ukryty, równoległy, autoplagiat nierzetelnego wykorzystania dzieła tj. wykorzystania cytatu w taki sposób, że zniekształceniu ulega myśl autora wyrażona w cytowanym utworze.

5 Domena publiczna Domena publiczna (ang.: public domain) – ogół twórczości (m.in. tekstów, zdjęć, muzyki, dzieł sztuki, oprogramowania itp.), do której wygasły prawa autorskie i która jest przez to dostępna dla wszystkich i do dowolnych zastosowań lub która od samego początku jej powstania nie była objęta tymi prawami (np. teksty ustaw, ale także opracowania, raporty powstałe za pieniądze publiczne).

6 Uczciwa rywalizacja twórców - plagiat Plagiat.pl to program komputerowy, służący do porównywania tekstów i umożliwiający kontrolę dokumentów pod względem ich podobieństwa do tekstów znajdujących się w bazie danych systemu oraz w zasobach Internetu. Baza danych zawiera teksty wprowadzone do systemu (ą to z zasady wszystkie prace dyplomowe powstające na danej uczelni), w związku z czym korzystanie z programu daje pewność, że teksty obronionych prac nie zostaną wykorzystane ponownie. By Grzegorz Myśliwiec

7 Plagiat. pl. - „Współczynnik podobieństwa 1 i 2"? tzw. współczynnik podobieństwa, określający procentowo jaka część sprawdzanego tekstu jest identyczna z fragmentami tekstów znajdujących się w bazie danych i internecie Współczynnik podobieństwa 2 to parametr wyliczany przez System PLAGIAT, który wyświetla się w Raporcie podobieństwa, a także w tabeli "Dokumenty". Jest on ustalany na podstawie tego samego algorytmu, co zwykły Współczynnik podobieństwa. Różnica polega na tym, że dla wyliczenia nowego parametru zmieniono minimalną objętość fragmentów, zaznaczanych jako podobne. Wartość ta została domyślnie określona na 25 (co oznacza, że przy wyliczaniu Współczynnika podobieństwa 2 System bierze pod uwagę wyłącznie dokumenty, w których wykryto fragmenty podobne o łącznej objętości co najmniej 25 słów). Limit ten może być dowolnie zmieniony przez Uczelnianego Administratora Systemu. By Grzegorz Myśliwiec

8 Współczynnik Podobieństwa Ze względu na przyjęte metody poszukiwania podobieństw System może czasami zaznaczyć jako skopiowane wyrażenia, które są po prostu często wykorzystywane w języku polskim, takie jak np: "z tego też powodu", "można odnieść takie wrażenie", "warto pamiętać o tym, że". Wpływ takich "pomyłek" (wynikających z "nadgorliwości" Systemu) na Współczynnik Podobieństwa nie powinien jednak przekroczyć 5%. Z tego też powodu prace, w których Współczynnik Podobieństwa ma wartość mniejszą niż 5% należy w zasadzie uznać za "czyste" chyba, że dokładna analiza treści Raportu wykaże, że podobieństwa nie ograniczały się do wyrażeń uznawanych za bardzo popularne. w języku angielskim granica "czystości" dokumentu mierzona Współczynnikiem Podobieństwa przesuwa się w okolice 10%. By Grzegorz Myśliwiec

9 Mosin - Nagant Nazwa Mosin-Nagant (w literaturze zachodniej) wzięła się z prostego faktu skopiowania przez kapitana Siergieja Iwanowicza Mosina, chronionych patentem rozwiązań konstrukcyjnych, autorstwa Leona Nagant'a. Wyniki prób porównawczych, które odbywały się w ramach konkursu na karabin powtarzalny dla Rosyjskiej Armii, były dla konstrukcji Siergieja Iwanowicza wręcz katastrofalne. W karabinie Mosina nastąpiło 8 poważnych uszkodzeń i 270 zacięć. Natomiast w konkurencyjnej broni Nagant'a nie pojawiły się żadne uszkodzenia, a tylko 31 niesprawności. A czas naglił, ponieważ termin konkursu był bardzo krótki. By Grzegorz Myśliwiec

10 Mosin wziął więc na warsztat karabin Naganta i czerpiąc z niego natchnienie, udoskonalił własną konstrukcję. Istnieje również taka wersja wydarzeń, wedle której broń Mosina od samego początku była przeróbką Nagant'a. Tak, czy inaczej karabin Mosina nadal ustępował konkurencji i Komisja Konkursowa, stosunkiem 10 do 14 uznała wyższość karabinu Nagant'a. Głosowanie to nie przypadło do gustu Ministerstwu Wojskowemu, które od początku nie miało zamiaru przyjmować na uzbrojenie zagranicznej konstrukcji. Wykazano więc, że wszystkie usterki z karabinu Mosina można wyeliminować, produkcję rozpocząć wcześniej, łatwiej i taniej niż broni belgijskiego konstruktora. Na dodatek Nagant, jako zwycięzca konkursu miał otrzymać 200 000 rubli. Mosin zadowolił się awansem i 30 tysiącami. I tak to kapitan (właściwie w tym momencie już pułkownik) Siergiej Iwanowicz konkurs wygrał. A na koniec okazało się, że aby produkować broń, w której wykorzystano opatentowane przez Nagant'a rozwiązania, Rosja musi zapłacić Nagant'owi 200 tys rubli.

11 Nagant Nagant wz. 1895 (znany również jako Nagan) to belgijski rewolwer skonstruowany pod koniec XIXw przez Leona Naganta. Broń należy do mało popularnych rewolwerów gazoszczelnych, czyli takich w których nie występują przedmuchy pomiędzy bębenkiem a lufą. Uszczelnienie następuje dzięki nasunięciu bębenka na lufę, co powoduje wejście przedniej części łuski do lufy. Nagant zasilany jest nabojem 7,62x38R (z wystającą kryzą), co ciekawe w naboju tym pocisk nie wystaje z łuski. Początkowo stosowano naboje wypełnione prochem czarnym, później rozpoczęto produkcję naboi wypełnionych prochem bezdymnym. By Grzegorz Myśliwiec

12 karabiny By Grzegorz Myśliwiec Mauser Mosin

13 Etyka Odkrywców Reguła pierwszeństwa - Archeolog nie może rozpoczynać działalności badawczej w terenie bez upewnienia się, czy na tym terenie (stanowisku) ktoś inny nie prowadzi lub nie prowadził....5 lat Ochrona dziedzictwa - W trakcie poszukiwań terenowych i/lub prowadzonych wykopalisk archeolog musi w sposób pełny, czytelny, trwały i ogólnie zrozumiały dokumentować wszelkie zjawiska związane i niezwiązane W wypadku badań ratowniczych archeolog winien współpracować z inwestorem w szczególności poprzez: unikanie konfliktów interesów pomiędzy pełnieniem funkcji doradczych i eksperckich a podejmowaniem prac o charakterze kontraktowym Archeolog zachowuje prawo pierwszeństwa publikacji w odniesieniu do prac badawczych, którymi kierował, lub w których czynnie uczestniczył, w uzasadnionym okolicznościami czasie nie przekraczającym jednak okresu dziesięciu lat. Obowiązkiem archeologa jest zapewnienie właściwego przechowywania zdobytych materiałów i dokumentacji. Należy zapewnić utrzymanie stałego powiązania pomiędzy zabytkami a ich terenową dokumentacją Archeolog nie powinien kolekcjonować zabytków w formie prywatnych kolekcji. Produkcja kopii zabytków powinna służyć wyłącznie celom dydaktycznym. Kopie takie muszą być oznakowane lub po wykorzystaniu zniszczone. Tylko wyraźnie i trwale oznakowane kopie mogą być ewentualnie przedmiotem handlu. Wszystkie odpadki powstałe w trakcie produkcji kopii muszą zostać zniszczone. By Grzegorz Myśliwiec

14 Licencje Creative Commons Licencje Creative Commons znajdują zastosowanie zarówno w świecie nauki i edukacji, jak i w świecie kultury. Korzystają więc z nich z jednej strony czołowe instytucje akademickie w ramach ruchu na rzecz otwartego dostępu (Open Access), z drugiej niezależni twórcy (na przykład tysiące muzyków zrzeszonych w serwisie Jamendo), a nawet amatorzy – na przykład miliony fotografów korzystających z popularnego serwisu Flickr. Na świecie udostępniono na licencjach Creative Commons w sumie kilkadziesiąt milionów utworów. W Polsce licencje są wykorzystywane między innymi w Wikipedii, największym w Polsce oddolnym projekcie edukacyjnym. WOLNA KULTURA - czy utwór to to sam co bułka? Termin wolna kultura obejmuje zjawiska związane ze swobodną współpracą nad tworzeniem oraz kreatywnym wykorzystaniem dóbr niematerialnych. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat doszło do jej gwałtownego rozwoju, do czego impulsem było upowszechnienie się komputerów i Internetu. Inspiracją dla wolnej kultury był ruch tak zwanego wolnego oprogramowania. By Grzegorz Myśliwiec

15 Licencje Creative Commons Przejrzyste reguły dotyczące stosowania licencji Creative Commons oraz likwidacja barier stojących na drodze do ich wykorzystania jest niezbędna dla rosnącej liczby twórców i wydawców, którzy wykorzystują ten model tworzenia i dystrybucji. Są one również potrzebne odbiorcom, którzy muszą mieć jasność co do sposobów korzystania z dzieł wolnej kultury. Miliony utworów dostępnych na licencjach Creative Commons oraz istnienie 40 wersji licencji, dostosowanych do prawodawstwa poszczególnych państw, dowodzi znaczenia tego modelu. JEST DUŻO KWESTII DO WYJASNIENIA Licencje Creative Commons wiążą się z szeregiem istotnych zagadnień związanych z prawami autorskimi, takimi jak: zbiorowy zarząd prawami, prawa autorskie osobiste, czy funkcjonowanie w Polsce domeny publicznej. Tematyka konferencji dotyka również licznych tematów związanych z kulturą, nauką, biznesem i nowymi technologiami: na przykład trendem Web 2.0 w tworzeniu serwisów sieciowych, dygitalizacją treści archiwalnych, czy też ruchem na rzecz otwartego dostępu do treści naukowych (Open Access). By Grzegorz Myśliwiec


Pobierz ppt "Etyka gospodarcza i zawodowa Odpowiedzialny biznes 8 - Plagiat Dr Grzegorz Myśliwiec By Grzegorz Myśliwiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google