Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 Konsumencie dokonuj świadomego wyboru! Żądaj rzetelnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 Konsumencie dokonuj świadomego wyboru! Żądaj rzetelnej."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 Konsumencie dokonuj świadomego wyboru! Żądaj rzetelnej informacji o produkcie! Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska CIE, Warszawa, 24.10.2007

2 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2 Podstawy prawne   Dyrektywa 1999/44/EC w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji   Dyrektywa 98/6/WE w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom   Dyrektywa 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktu   Dyrektywa 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych   Szczegółowe przepisy o lekach, żywności, produktach elektronicznych, tytoniu itp.

3 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 3 Źródła zdobywania wiedzy o produkcie  Etykiety na opakowaniach  Zapewnienia sprzedawcy  Reklama dot. danego produktu  Gazetki reklamowe sklepów  Artykuły sponsorowane  „Porównywarki cen”, testy konsumenckie  Rekomendacja przez innych konsumentów

4 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 4 Działania mające poszerzyć wiedzę o produkcie  Zielona księga dot. prawa konsumenckiego - KE  Infoteka – inicjatywa KE, realizacja Federacja Konsumentów  Wydawanie broszur informacyjnych – „how to read label” – KE  Rapex – baza o produktach niebezpiecznych – KE/UOKIK  Czarna księga dot. informacji na opakowaniach – BEUC  Raporty i monitorowanie rynku – Inspekcja Handlowa, ECK  Shopping Assistance - ECK

5 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 5 Każdy konsument jest inny…  Info musi „dotrzeć” do określonego konsumenta  Powinna być podana w przystępnej formie (ustnie, Internet)  Przedstawiona w języku obcym znanym klientowi (orz. ETS Piageme)  Dostosowana do potrzeb konsumenta  Warto rozróżnić informacje wymagane i dozwolone  Posługiwanie się zwrotami niedookreślonymi nie służy rzetelnemu informowaniu  Informacja powinna być obiektywna i praktyczna a spełniająca rolę „doradczą” tylko na wyraźne życzenie konsumenta

6 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 6 Jak zmylić „przeciwnika”?!  Posługując się „znakami zaufania” i certyfikatami  Stosując terminy niedookreślone i ocenie np. „cudowny” „light”  James Bond „nie wstydzi się” stosować tzw. produkt placement  Prezenty nie zawsze są gratis (IH oszacowała ich koszt na ok.9 zł!)  „Likwidacja sklepu” nie musi oznaczać jego zamknięcia  Przekreślona stara cena mogła nigdy nie obowiązywać  Sugerowana cena na opakowaniu to nie jest faktyczna cena produktu produktu  Zwiększone opakowanie może nie zawierać dodatkowych ciasteczek  Zwiększone opakowanie może nie zawierać dodatkowych ciasteczek  Nie ma wygranej, gdy nie wykupiło się losu  Oferta dostępna tylko TERAZ może być gorsza niż następna

7 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 7 Kiedy konsument jest wprowadzony w błąd?  Kiedy świadomie przedstawione są fałszywe informacje o: ilości, składnikach, dostępności, korzyściach cenowych, wynikach badań i testów, dacie produkcji, procedurze reklamacji, cechach produktu, marce bądź producencie, kraju pochodzenia, dodatkowych opłatach (transport, montaż), sposobie płatności ilości, składnikach, dostępności, korzyściach cenowych, wynikach badań i testów, dacie produkcji, procedurze reklamacji, cechach produktu, marce bądź producencie, kraju pochodzenia, dodatkowych opłatach (transport, montaż), sposobie płatności  Czy błąd musi być istotny? Nie, jeśli wpłynął na zachowanie racjonalnego konsumenta

8 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 8 Manipulacje i „zaniechania”  Pozbawienie konsumenta informacji  Zatajenie istotnych informacji  Świadome przedstawienie informacji w niezrozumiały sposób  Prezentowanie informacji tak, że mogą wprowadzić w błąd nawet jeśli są prawdziwe (np. roślina pokojowa oznaczona prawidłowo na etykiecie, lecz sprzedawana w części sklepu przeznaczone dla sprzedaży roślin ogrodowych)  Wskazanie fałszywych danych  Agresywne praktyki handlowe

9 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 9 Cena produktu  Nakaz przedstawienia ceny jednostkowej w sklepie i w reklamie (jeśli jest podana cena końcowa produktu)  Obowiązek podawania „ceny końcowej” produktu  Konieczność wskazania okresu obowiązywania oferty cenowej  Należy domagać się wskazania wagi netto (też wagi suchej netto w przypadku produktów paczkowanych)  Niektóre produkty mogą zawierać cenę na etykietach na trwale złączonych z produktem (np. rośliny)  Umieszczenie kodu kreskowego możliwego do odczytania w czytnikach uznaje się za oznaczenie ceny

10 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 10 Cena produktu  Przedsiębiorca odpowiada za cenę w gazetkach reklamowych, reklamach w mediach itp.  „promocja” – należy wskazać cenę promocyjną, rabat, cenę dotychczasową  „obniżka cen” – trzeba zamieścić starą i nową cenę wraz z podaniem przyczyny zmiany ceny  Cena podana przy partii wyrobów nie może odbiegać od ceny przy kasie

11 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 11 Reklamuj niezgodność towaru z umową  Nieprawdziwe zapewnienia w reklamie lub na etykiecie, które można zmierzyć (zmywa 2 razy więcej niż…; gwarancja na terenie całej UE)  Zapewnienia sprzedawcy o możliwości użytku produktu w celu sprecyzowanym przez konsumenta są nieprawdziwe  Produkt nie odpowiada wzorowi/próbce  Informacja o sposobie montażu była niepoprawna  Sprzedawca jest zobowiązany do nieodpłatnej naprawy/wymiany towaru w ciągu 2 lat od zakupu  Gwarancja powinna wskazywać gwaranta oraz czas i terytorium jej obowiązywania

12 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 12 Reklamuj poprzez wskazanie nieuczciwej praktyki handlowej  Gdy: - praktyka jest sprzeczna z wymogami dobrych obyczajów w obrocie konsumenckim - nastąpiło istotne zniekształcenie zachowań rynkowych np. wpłynęło to na podjęcie decyzji o zakupie produktu  Konsument może żądać m.in.: -zaniechania praktyki -usunięcia skutków -naprawienia szkody (np. unieważnienia umowy)  Ciężar dowodu spoczywa na przedsiębiorcy

13 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 13 Reklamuj niebezpieczny produkt  Bezpieczeństwo produktu ocenia się biorąc pod uwagę: -cechy produktu -skład -instrukcję montażu i użytkowania -ostrzeżenia co do oddziaływania z innymi produktami -spełnia wymagane normy  Przedsiębiorca musi dostarczyć informacje o możliwym zagrożeniu i zasadach użytku (np. zabawka dla dzieci od 3 lat)  Przedsiębiorca musi analizować skargi konsumentów i zawiadamiać odpowiednie organy (np. UOKIK)  Konsumenci mogą zgłaszać nieprawidłowości do organów nadzoru (Inspekcja Handlowa, Inspekcja sanitarna itp.)

14 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 14 Kontakt z ECK  Telefonicznie: +48 22 55 60 118 (infolinia) +48 22 55 60 359  Elektronicznie: e-mail:info@konsument.gov.pl, mf@konsument.gov.pl info@konsument.gov.pl www:http://www.konsument.gov.pl  Listownie oraz osobiste wizyty w Centrum: Europejskie Centrum Konsumenckie Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 Konsumencie dokonuj świadomego wyboru! Żądaj rzetelnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google