Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji zajęć z DOGOTERAPII w roku szkolnym 2005/2006 Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9 w Gorzowie Wlkp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji zajęć z DOGOTERAPII w roku szkolnym 2005/2006 Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9 w Gorzowie Wlkp."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji zajęć z DOGOTERAPII w roku szkolnym 2005/2006 Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9 w Gorzowie Wlkp.

2 Informacje o Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 9... HISTORIA Początki istnienia placówki sięgają roku szkolnego 1974/75. Z dniem 1 stycznia 1997 r. placówka otrzymała Statut Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9 a opracowana „Koncepcja struktury organizacyjnej i programowej przedszkola integracyjnego” uzyskała akceptację władz oświatowych, rodziców i nauczycieli.Przedszkole jest zlokalizowane w jednopiętrowym budynku, w miejscu zacisznym - obok zielonej doliny i ogrodu dendrologicznego przy muzeum, gdzie jest niewielki ruch pojazdów mechanicznych co umożliwia organizowanie zabaw w terenie. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA Przedszkole przygotowane jest do pełnej integracji, obejmuje opieką dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe, a także o szczególnych potrzebach edukacyjnych (z wadami słuchu i wzroku, upośledzone w stopniu lekkim i umiarkowanym, z upośledzeniami sprzężonymi, z niesprawnością narządu ruchu), różnej wiary i narodowości. ZADANIA Zasadniczym zadaniem naszego przedszkola obok ogólnej stymulacji rozwoju jest nauka bycia z innymi i wśród innych. Integracja w przedszkolu polega na tworzeniu takich sytuacji, w których dzieci niezależnie od swoich predyspozycji fizycznych i psychicznych uczestniczą we wspólnych zajęciach, zabawach, mogą nawzajem uczyć się od siebie i zdobywać nowe umiejętności. ZAPEWNIAMY: odpowiednią bazę i wyposażenie; wystrój wnętrza nie ma charakteru instytucji co powoduje, że dziecko czuje się w przedszkolu dobrze i bezpiecznie, starannie dobraną kadrę opiekuńczo- wychowawczą i specjalistyczną, która posiada wysokie kwalifikacje zawodowe i bogate doświadczenie praktyczne, dostosowywanie metod wspierających proces edukacyjny i terapeutyczny do indywidualnych możliwości rozwojowych każdego dziecka. Corocznie do placówki uczęszcza około 85 dzieci w tym do 20 niepełnosprawnych.

3 DOGOTERAPIA DOGOTERAPIA Naturalna metoda wspomagania leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych Dogoterapia Dogoterapia oznacza takie działanie w leczeniu i rehabilitacji, które przy pomocy psów terapeutów ma na celu przywracanie zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkim ludziom, którzy tego potrzebują. Psy Psy wywierają pozytywny wpływ na ludzi. Ich obecność uspokaja i relaksuje, dlatego też coraz częściej są wykorzystywane do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Spokój, ciepło, cierpliwość oraz chęć pracy z człowiekiem to cechy, które są niezastąpione w rehabilitacji i leczeniu osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. Dogoterapia to metoda dająca również wspaniałe efekty w terapii osób samotnych, starszych. Główne działanie tego rodzaju terapii kontaktowej polega na nawiązaniu psychicznej więzi ze zwierzęciem, co przyspiesza leczenie, ułatwia przejście choroby, łagodzi jej trwałe skutki (zwłaszcza w sferze psychicznej).

4 Ć wiczenia i zabawy z zastosowaniem psa Istnieją trzy podstawowe grupy ćwiczeń z udziałem psa: Ćwiczenia przeznaczone do pogłębienia więzi psychicznej i rozwoju dzieci niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo lub mających inne zaburzenia psychiczne. Ćwiczenia fizyczne z udziałem zwierząt przeznaczone dla upośledzonych ruchowo. Wszystkie ćwiczenia działają zarówno na psychikę jak i na rozwój fizyczny dziecka. Czynności, które mają na celu: socjalizację i uwrażliwienie (młodzież trudna, dzieci agresywne i zahamowane), nauka postępowania ze zwierzęciem - młodzież szkolna, przedszkola, domy dziecka, itp.oraz przynoszenie radości poprzez pokazywanie sztuczek - wszystkie placówki

5 Zacz ęł o si ę od Madleny - doga niemieckiego O włączeniu dogoterapii O włączeniu dogoterapii w ofertę zajęć profilaktyczno- terapeutycznych przedszkola zabiegała Danuta Turłaj, dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9.Dzięki uprzejmości i szczerej chęci pomocy Karoliny Wożniak właścicielki oraz weterynarza Daniela Figla, którzy na zmianę pełnili rolę przewodnika psa od listopada 2004 roku stało się to możliwe. Zajęcia prowadziła według własnego programu psycholog Małgorzata Mikołajczak, pedagog –fizjoterapeuta Anna Hudzia oraz Danuta Hrachowina –pedagog specjalny "Vetoquinol Biowet" Sp. z o.o Zdobywanym doświadczeniem i uwagami na temat tej nowatorskiej metody na terenie placówek oświatowych naszego miasta postanowiliśmy się podzielić. Dzięki uprzejmości telewizji regionalnej TELE TOP w maju 2005r. wyemitowano kilkuminutowy reportaż. Pani Małgorzata opublikowała w Gorzowskich Wiadomościach Samorządowych nr 6 czerwiec 2005 artykuł pt „Pies- współterapeuta”. Ponadto, systematycznie prowadzono fotograficzną dokumentację terapeutycznych zajęć indywidualnych oraz profilaktycznych grupowych. W miesiącu czerwcu 2005r.dzieci uroczyście podziękowały swojej ulubienicy Madlenie zawieszając jej na szyi medal a Mateuszek wręczył jej największą kość jaką mogliśmy zdobyć. Natomiast Karolinie i Danielowi w podziękowaniu nadano honorowy tytuł Przyjaciel Przedszkola oraz obdarowano własnoręcznie wykonanymi przez dzieci medalami. Pożegnaliśmy się tylko na okres wakacji ale okazało się jednak inaczej i tu z pomocną dłoń wyciągnęła firma sponsorująca całoroczne zajęcia "Vetoquinol Biowet" Sp. z o.o.

6 Ca ł oroczne zaj ę cia z DOGOTERAPII by ł y sponsorowane przez firm ę produkuj ą c ą preparaty farmakologiczne dla zwierz ą t "Vetoquinol Biowet" Sp. z o.o "Vetoquinol Biowet" Sp. z o.o. Jest kontynuatorem wieloletniej tradycji przemysłu farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp., powstałej na bazie Instytutu Bakteriologiczno-Serologicznego Doktora Schreibera, zajmującego się produkcją biopreparatów. Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. to sprawdzony partner na międzynarodowym rynku medycyny weterynaryjnej, znany od lat, należący do liczących się producentów leków iniekcyjnych, infuzyjnych, płynów oralnych, proszków, granulatów, tabletek i dodatków paszowych. Celem firmy jest poprawa jakości życia ludzi poprzez ochronę zdrowia zwierząt.VETOQUINOL BIOWET Sp.z o.o. Gorzów Wlkp. www.biowet.com.pl

7 Odrobina statystyki "Vetoquinol Biowet" Sp. z o.o Zajęcia z dogoterapii sponsorowane przez "Vetoquinol Biowet" Sp. z o.o. odbywały się przez okres 10 miesięcy od października 2005r do października 2006r, uwzględniając dwumiesięczną przerwą wakacyjną.Terapia indywidualna i grupowe zajęcia profilaktyczne odbywały się systematycznie raz w tygodniu po dwie lub trzy godziny w zależności od możliwości psychofizycznych psa. Osobą będącą przewodnikiem psa i zarazem współprowadzącym zajęcia był Bogdan Dąbrowski – znany gorzowski treser psów myśliwskich, obronnych i do towarzystwa. Z panem Bogdanem została zawarta umowa na współprowadzenie zajęć i ustalono koszt jednej godziny zajęć na kwotę 60.00 zł. W ramach sponsoringu na prowadzenie zajęć z dogoterapii Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9 otrzymało kwotę 5000 zł. Całą otrzymaną sumę przeznaczono na opłacenie współprowadzenia zajęć przez przewodnika psa pana Bogdana Dabrowskiego, natomiast specjalistyczna kadra pedagogiczna prowadziła zajęcia w ramach zatrudnienia w przedszkolu. Dzięki takim ustaleniom za przekazane pieniądze poprowadzono do końca października bieżącego roku 45 godzin indywidualnych zajęć terapeutycznych oraz 38 godzin profilaktycznych zajęć grupowych. W sumie odbyło się 83 godziny ciężkiej, żmudnej pracy wielu zaangażowanych osób, które nie zwątpiły w skuteczność metody i wytrwale dążyły do osiągnięcia zamierzonego celu – pomóc dziecku,bo przecież ono jest w tym wszystkim NAJWAŻNIEJSZE

8 Sukcesy du ż e, ma ł e i malutkie....... Uzyskaliśmy zaufanie i pełną aprobatę prowadzenia zajęć przez rodziców, którzy wyrazili zgodę na uczestnictwo swoich dzieci w zajęciach, Pomimo braku doświadczeń i znikomej ilości literatury na ten temat personel przedszkola aktywnie włączył się w realizację zajęć, Spotkaliśmy na swojej drodze oddanych sprawie ludzi, którzy bezinteresownie włączyli się w realizację przedsięwzięcia, Uwrażliwiliśmy dzieci na potrzeby zwierząt jak i nauczyliśmy je odczytywać sygnały wskazujące na zagrożenie ze strony psa, Dostarczyliśmy dzieciom przyjemność przebywania w bezpośrednim kontakcie z psem poprzez wspólne zabawy i naukę. Pies sprawdził się w roli współterapeuty tym samym przyczyniając się do znacznie aktywniejszego udziału dzieci w zajęciach terapeutycznych a co za tym idzie do lepszego ich rozwoju społecznego, intelektualnego, emocjonalnego jak i ruchowego zarówno niepełno jak i pełnosprawnych.

9 Terapia indywidualna Wskazanie do terapii indywidualnej z wykorzystaniem zwierzęcia występują w bardzo wielu schorzeniach i zaburzeniach rozwoju, począwszy od różnego rodzaju niepełnosprawności ruchowej, przez upośledzenia umysłowe, autyzm aż do zaburzeń zachowania.W roku szkolnym 2005/2006 terapią indywidualną objętych zostało troje dzieci. Przy tego typu terapii dzieci z poważniejszymi zaburzeniami efekty pracy przychodzą powoli, zazwyczaj nie są spektakularne, ale jest to cecha pracy z dziećmi z poważniejszymi deficytami. Warto jednak być wytrwałym i cieszyć się z nawet najmniejszych sukcesów a wówczas jest się świadkiem wspaniałych efektów całorocznej pracy

10 Terapia indywidualna Kacperka Kacperek Kacperek jest pięcioletnim chłopcem z zaburzeniami neurologicznymi tzw. cechami autystycznymi.Najbardziej charakterystyczną cechą tego schorzenia jest fakt, iż dziecko staje się niezdolne do naturalnego udziału w życiu rodziny, do spontanicznych emocjonalnych kontaktów (wzrokowych, dotykowych, werbalnych). nie może ogarnąć otaczającego je świata i nie potrafi nawiązać kontaktu z rówieśnikami. dogoterapia Nie istnieje lekarstwo na autyzm. Jak na razie jedyną formą pomocy dziecku jest zindywidualizowana dostosowana do każdego dziecka, prowadzona z udziałem dzieci i rodziców terapia.Najlepsze efekty otwarcia dziecka na otaczający go świat jest dogoterapia w której pies jest łącznikiem pomiędzy dzieckiem a światem. "Do serca przytul psa, weź na kolana kota..."

11 Razem z mam ą i Ros ą ucz ą si ę sk ł ada ć skomplikowan ą uk ł adank ę tzn. ć wicz ą ma łą motoryk ę i koncentracj ę uwagi.

12 Kacperek uk ł ada uk ł adank ę ca ł y czas mówi ą c w j ę zyku zrozumia ł ym tylko i wy łą cznie dla siebie, opowiada Rosie co teraz trzeba zrobi ć - stymulowanie mowy dziecka. Kacperek układa klocki samodzielnie bez obecności mamy. Mama mogła odejść na bok, bo poczucie bezpieczeństwa chłopczyk otrzymał od Rosy. W tym dniu Kacperek samodzielnie ułożył całą układankę. Utrzymał koncentrację uwagi na zadaniu aż 10 minut, na ten efekt ciężko pracowano przez okres 9 miesięcy. Wszyscy cieszyliśmy się z sukcesu.Po ułożeniu klocków Kacperek podsunął je Rosie pod nos ze słowem „ty” co oznaczało, że oczekuje tego samego od niej.

13 Przej ś cie przez tunel jest bardzo trudne. Rosa przeszła i czeka aby Kacperek wszedł za nią. Jak widać udało się, jest już w połowie drogi. Ciekawe czy przejdzie przez całą długość tunelu? Kacperkowi pobyt w tunelu bardzo się spodobał, do tego stopnia, ze nie ma ochoty z niego wyjść. Rosa czuwa nad jego bezpieczeństwem i spokojem.Stworzył się wspaniały duet rozumiejący się bez słów.

14 Terapia indywidualna Oskara Oskar Oskar jest pogodnym i uśmiechniętym chłopcem z olbrzymią wytrwałością w dążeniu do obranego celu.Prowadzone zajęcia z dogoterapii miały za zadanie stymulowanie ogólnego rozwoju psychomotorycznego ze szczególnym uwzględnieniem motoryki dużej i małej. Chłopczyk ma psa w domu i dzięki temu nie okazywał lęku przy bezpośrednich kontaktach z Rosą, co znacznie ułatwiło prowadzenie bardziej złożonych ćwiczeń. Pomimo, że terapia była bardzo intensywna Oskarek był zawsze bardzo zadowolony.W momencie dużego zmęczenia głośno informował, że chce odpocząć a wówczas Rosa kładła się na boku i chłopczyk przytulał się do niej słuchając jej serduszka. Dzięki temu, że Rosa uwielbia aportować Oskar nauczył się wspaniale rzucać i łapać piłką. Czołganie psa po podłodze prowokowało go do podejmowania próby pełzania a wykonywane przewrotki do turlania. Najcudowniejszy w tym wszystkim był ich wspólny relaks. Ze wzruszeniem przyglądaliśmy się jak pod jego wpływem rozluźniały się napięte mięśnie chłopca a na twarzy pojawiał się błogi spokój.BRAWO OSKAR! BRAWO ROSA!

15 Terapia indywidualna Kubusia Kubuś Kubuś jest chłopcem u którego sam widok psa wywoływał paniczny lęk. Zajęcia z psem spowodowały diametralną zmianę w jego zachowaniu. W momencie jak pokonał lęk przed Rosą z dumą prowadzał ją na smyczy po całym przedszkolu. W terapii indywidualnej z Kubą pies pełnił rolę motywatora. Jego bliska obecność powodowała u chłopca chęć wykonywania zadań. Kubuś wspaniale nazywał i przeliczał części ciała oraz wskazywał kierunki tj. góra, dół, przód i tył – rozwinęła się u chłopca sfera poznawcza. Dzięki temu, że chłopiec pokonał lęk przed psem, zwiększyła się jego samoocena a co za tym idzie bardzo poprawiła się relacja społeczna z rówieśnikami.

16 Grupowe zaj ę cia profilaktyczne grupa najstarsza „Biedronki” Celem zajęć grupowych jest, poza dostarczeniem radości wynikającej z zabawy i kontaktu z psem, uczenie dzieci odpowiednich zachowań względem zwierząt, odczytywanie sygnałów wysyłanych przez zwierzęta i adekwatnego, bezpiecznego reagowania na nie. Pies doskonale sprawdza się także w zajęciach o charakterze pedagogicznym: rozróżnianie stron ciała, nazywanie, wskazywanie części ciał, liczenie np. łap, pazurów, literowanie, naśladownictwo. W tej grupie dzieci uwielbiały wspólne zabawy ruchowe, bardzo sprawnie ustawiały się do wykonania zadania. Zabawy te wywoływały wielką radość dzieci i już na korytarzu było słychać ich radosne śmiechy. Podczas zajęć grupowych dzieci objęte terapią indywidualną zdobywały większe uznanie wśród rówieśników, ponieważ Rosa darzyła je większą sympatią. l

17 Grupowe zaj ę ci profilaktyczne grupa najm ł odsza „Krasnale” W grupie dzieci najmłodszych W grupie dzieci najmłodszych najważniejszym celem spotkań z dogoterapii jest oswojenie dziecka z psem tzn. z jego wyglądem, sposobem poruszania się i nawykami. Bardzo dużym sukcesem jest stopniowy spadek lęku u dzieci, które początkowo wskazywały oznaki bardzo silnego niepokoju na widok psa. W tym dniu po raz pierwszy dzieci najmłodsze miały spotkanie z Rosą. To spotkanie miało na celu nie tylko dostarczenie radości ale również dokonanie szybkiej diagnozy dzieci. Dzięki temu spotkaniu uzyskaliśmy cenne informacje na temat emocjonalnego i społecznego rozwoju naszych Krasnoludków. Taka diagnoza jest skarbnicą wiedzy bardzo pomocną do dalszej pracy z dzieckiem. Jak widać na zdjęciu u niektórych dzieciaczków ciekawość była przeogromna, bez obaw podeszły do psa a nawet podnosiły ogon Rosy a niektóre kryły się za plecami pani Beatki. Zarówno jedno jak i drugie zachowanie wymaga profilaktycznej pracy z dogoterapii.

18 Honorowy tytu ł „PRZYJACIEL PRZEDSZKOLA” "Vetoquinol Biowet" Sp. z o.o W dniu 1 czerwca 2006 roku podczas festynu zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka i uroczystego otwarcia nowego placu zabaw, dzieci, personel przedszkola i rodzice nadali sponsorowi zajęć DOGOTERAPII firmie "Vetoquinol Biowet" Sp. z o.o. honorowy tytuł: PRZYJACIEL PRZEDSZKOLA”. „PRZYJACIEL PRZEDSZKOLA”. W dowód uznania za okazane serce dyrektor Danuta Turłaj wręczył na ręce Prokurenta pani lek.wet. Jolancie Kurowskiej pamiątkowy dyplom a dzieci zawiesiły na szyi Pani Joli własnoręcznie wykonany medal.

19 Drzewko- jarz ę binka PRZYJACIELA PRZEDSZKOLA W tym dniu zostały własnoręcznie zasadzone drzewka PRZYJACIELA PRZEDSZKOLA. Dzieci wybrały drzewo jarząb aby jesienią mogły robić czerwone korale a latem korona drzewka będzie osłaniała je przed słońcem. Oczywiście na drzewku zawieszono specjalną etykietkę. Napis na etykietce brzmi: Drzewko PRZYJACIELA PRZEDSZKOLA sponsora zajęć z Dogoterapii w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 9.Posadzono w dniu 1 czerwca 2006r.

20 Nasi milusi ń scy na festynie zaproszeni jako specjalni go ś cie

21 PODZI Ę KOWANIA Tylko mi ł o ść potrafi ka ż d ą rzecz nawet najskromniejsz ą, uczyni ć pi ę kn ą Jerzy Andrzejewski "Vetoquinol Biowet" Sp. z o.o Tymi s ł owami pragn ę podzi ę kowa ć wszystkim, którzy mi zawierzyli, dzieciom, rodzicom, nauczycielom, rodzinie i przyjacio ł om Madlenie i Rosie a przede wszystkim honorowemu Przyjacielowi Przedszkola przedstawicielom firmy"Vetoquinol Biowet" Sp. z o.o., których niesposób wymieni ć z imienia. Ale jest jeszcze kto ś, kto by ł i jest dla mnie bardzo wa ż ny To suczka, która nazywana by ł a w ś ród znajomych jako Haski – G ł aski. Pojawi ł a si ę w moim ż yciu w sposób niespodziewany jak te ż tak samo odesz ł a. To w ł a ś nie jej obecno ść spowodowa ł a, ż e zrodzi ł si ę u mnie pomys ł wprowadzenia dogoterapii w przedszkolu. Jej mi ę kkie futerko i spojrzenie b łę kitnych oczu w chwilach zw ą tpienia dawa ł o mi si łę i wiar ę, ż e mo ż na wiele, ale trzeba bardzo chcie ć. By ł a moim prawdziwym przyjacielem. Pomys ł odawca i twórca projektu Danuta Tur ł aj


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji zajęć z DOGOTERAPII w roku szkolnym 2005/2006 Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9 w Gorzowie Wlkp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google