Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

70-605 Szczecin, ul. Ks. Kujota 9 tel. 91 462 43 42, fax 91 462 43 51 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "70-605 Szczecin, ul. Ks. Kujota 9 tel. 91 462 43 42, fax 91 462 43 51 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW."— Zapis prezentacji:

1 70-605 Szczecin, ul. Ks. Kujota 9 tel. 91 462 43 42, fax 91 462 43 51 e-mail: biuro@baltchem.com.pl www.baltchem.com.pl INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ NA TERENIE TERMINALU PRZEŁADUNKOWEGO W SZCZECINIE i ŚWINOUJŚCIU

2 Zakłady Chemiczne „Baltchem” S.A. ze względu na rodzaj, kategorię i ilość substancji niebezpiecznych magazynowanych w zakładzie, zaliczone są do zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zakłady dokonały zgłoszenia Zachodniopomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP oraz Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Środowiska, że są zakładem dużego ryzyka. Został opracowany i wdrożony Program Zapobiegania Awariom, Raport o bezpieczeństwie oraz wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP po uzgodnieniu z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Środowiska wydał pozytywną decyzję zatwierdzającą Raport o bezpieczeństwie. Akceptacja Raportu o bezpieczeństwie potwierdza, że ryzyko wystąpienia awarii jest ograniczone do minimum, a w zakładzie funkcjonuje system bezpieczeństwa oraz opracowane są procedury postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia.

3 Opis prowadzonej działalności „Baltchem” S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie, na terenie Terminali Przeładunkowych w Szczecinie i Świnoujściu prowadzą następującą działalność: przeładunki morskie i lądowe produktów ciekłych, magazynowanie produktów naftowych klasy I, II, III i pozaklasowych, magazynowanie alkoholu metylowego (metanolu), przeładunek produktów naftowych i metanolu w relacji zbiornikowiec – zbiorniki magazynowe lub zbiornikowiec - cysterny kolejowe, przeładunek produktów naftowych i metanolu w relacji zbiorniki magazynowe - cysterny kolejowe lub autocysterny,

4 Rodzaje zagrożeń jakie mogą wystąpić na terenie Terminalu Przeładunkowego w Szczecinie przy ul. Kujota 9  zagrożenie pożarem  zagrożenie wybuchem  zagrożenie środowiska  zagrożenie toksyczne

5 Rodzaje zagrożeń jakie mogą wystąpić na terenie Terminalu Przeładunkowego w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej 35  zagrożenie pożarem  zagrożenie wybuchem  zagrożenie środowiska

6 W przypadku awarii lub zaistnienia realnej możliwości jej wystąpienia, okoliczna ludność będzie alarmowana za pomocą:  telefonów stacjonarnych i mobilnych,  syren alarmowych Obrony Cywilnej rozmieszczonych w pobliżu zakładu,  urządzeń nagłaśniających na samochodach Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej,  lokalnych stacji radiowych,  lokalnych stacji telewizyjnych,  internetu. Sposób powiadamiania i alarmowania mieszkańców na wypadek awarii

7 Rodzaj alarmu SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMUSPOSÓB ODWOŁYWANIA ALARMU za pomocą syren przy pomocy rozgłośni radiowych oraz ośrodków telewizji i radiofonii przewodowej za pomocą syren przy pomocy rozgłośni radiowych oraz ośrodków telewizji i radiofonii przewodowej Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska dźwięk ciągły trwający 3 minuty powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna informacji o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców dźwięk ciągły trwający 3 minuty powtarzana trzykrotnie zapowiedz słowną UWAGA! Odwołuję alarm o klęskach dla… Zasady ostrzegania i alarmowania

8 Zasady ostrzegania i alarmowania skażeniach RODZAJ ALARMU SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU SPOSÓB ODWOŁYWANIA ALARMU Alarm o skażeniach dźwięki trwające 10 sekund powtarzane przez 3 minuty: czas trwania przerw między dźwiękami 25-30 sekund powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna UWAGA ! ogłaszam alarm o skażeniach dla … dźwięk ciągły trwający 3 minuty powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna UWAGA ! odwołuję alarm o skażeniach dla…. Uprzedzenie o skażeniach powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna UWAGA! osoby znajdujące się „w miejscu …… może nastąpić skażenie podać kierunek wiatru ….” dźwięk ciągły trwający 3 minuty powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna UWAGA! UWAGA odwołuję uprzedzenie (podać rodzaj skażenia) dla…

9 Po usłyszeniu sygnału o zagrożeniu Przebywając na otwartym terenie:  zwróć uwagę na kierunek wiatru,  opuść zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,  nie zbliżaj się do zagrożonego rejonu,  schroń się w najbliższym budynku,  postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez mobilne środki nagłaśniające służb ratowniczych. Przebywaj ą c w pomieszczeniach:  zamknij szczelnie okna i drzwi,  wyłącz klimatyzatory i wentylatory,  włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,  wysłuchaj nadawanych komunikatów i zasad postępowania w danej sytuacji,  wykonaj przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,  przygotuj się do ewentualnej ewakuacji,  słuchaj dalszych poleceń służb ratowniczych lub odwołania alarmu. Zasady postępowania po usłyszeniu sygnału o zagrożeniu

10 Wykaz telefonów alarmowych służb odpowiedzialnych za podjęcie akcji ratowniczej Służba ratowniczaNumer telefonu Policja997 Straż Pożarna998 Pogotowie Ratunkowe999 Numer alarmowy 112

11 STANOWISKA KIEROWANIA SŁUŻB i INSTYTUCJI RATOWNICZYCH Nazwa jednostkiAdresTelefonFax Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa 71-637 Szczecin, ul. Firlika 9/14 91 480-88-50 91 480 88 55 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4 91 430 33 60 91 430 33 42 91 433 85 22 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4 91 48 59 500 91 48 59 501) 91 48 59 509 Miejskie Stanowisko Kierowania PSP w Szczecinie 70-560 Szczecin ul. Grodzka 1/5 91 434 85 03 91 434 85 00 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 70-456 Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 MCZK 91 424 51 10 91 986; 91 9656; 91 424 58 58 MIASTO ŚWINOUJŚCIE Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK) 72-600 Świnoujścia ul. Wojska Polskiego 1/1 91 322 00 08, 91 322 00 09 Straż Miejska 72-600 Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 91 321 99 40

12 Osobą udzielającą informacji na wypadek wystąpienia poważnej awarii jest Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona. Informacje przekazywane społeczeństwu zawierają dane o :  substancjach znajdujących się w zakładzie,  przyjętym raporcie o bezpieczeństwie oraz wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym,  procedurach dotyczących powiadamiania ludności o zagrożeniu awarią lub jej wystąpieniu,  instrukcję postępowania na wypadek awarii przemysłowej.


Pobierz ppt "70-605 Szczecin, ul. Ks. Kujota 9 tel. 91 462 43 42, fax 91 462 43 51 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google