Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA  Polska jest jednym z najludniejszych państw europejskich.( 6 miejsce w UE i 9 w Europie)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRUKTURA DEMOGRAFICZNA  Polska jest jednym z najludniejszych państw europejskich.( 6 miejsce w UE i 9 w Europie)"— Zapis prezentacji:

1

2 STRUKTURA DEMOGRAFICZNA  Polska jest jednym z najludniejszych państw europejskich.( 6 miejsce w UE i 9 w Europie)

3 Lp.PaństwoLiczba ludności 1Rosja143 420 309 2Niemcy80 431 390 3Turcja73 193 000 4Francja60 656 178 5Wielka Brytania60 441 457 6Włochy59 103 033 7Ukraina45 996 765 8Hiszpania44 455 462 9Polska38 557 984 10Rumunia20 329 977

4 W 1980 r. ludność Polski liczyła 35 735 tys. osób, a w 2002 r. - 38 230 tys. W tym okresie nastąpił wzrost liczby ludności o 7%. Do 1998 roku malało jednak tempo przyrostu ludności, a od 1999 r. liczba ludności z roku na rok ulega zmniejszeniu o około 0,03% co rok. Prognozy dla Polski są nadal niekorzystne. Według Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności w 2030 r. zmniejszy się do 28 025 tys. Oznacza to spadek liczby ludności o 0,5% w stosunku do 2002 r.

5 STGRUKTURA DEMOGRAFICZNA Stałą tendencją jest starzenie się społeczeństwa Społeczeństwo Polski na tle krajów zachodniej Europy jest jeszcze młode - statystyczny Polak ma 35 lat - ale już wkrótce zacznie się to zmieniać. Z roku na rok rodzi się coraz mniej dzieci, rośnie natomiast średnia długość życia. Według demografów proces starzenia się społeczeństwa rozpocznie się już w 2005 roku, a jego szczyt przypadnie na lata 2010- 2020. W następnej dekadzie w wiek emerytalny (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) wejdzie łącznie około 2 mln ludzi - to osoby urodzone w powojennym wyżu lat 50. W 2020 roku co piąty Polak będzie emerytem (21%) i to pod warunkiem, że w Polsce będzie się rodziło więcej dzieci niż obecnie. Dziesięć lat później, w 2030 roku, osoby w wieku emerytalnym będą stanowiły 25% naszego społeczeństwa, a statystyczny Polak będzie miał 44 lata.

6 STRUKTURA DEMOGRAFICZNA Nastąpiły zmiany struktury demograficznej kraju w podziale na grupy: w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat), w wieku produkcyjnym (18-64 lata dla mężczyzn i 18-59 lat dla kobiet), w wieku poprodukcyjnym (65 lat i więcej dla mężczyzn oraz 60 lat i więcej dla kobiet). Nastąpił znaczny spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym - o 22%. Niewielki wzrost o 8% zanotowano w grupie osób w wieku produkcyjnym, natomiast aż o 20% wzrosła liczebność ostatniej z wyżej wymienionych grup. "Obecnie liczba osób w wieku poniżej 18 lat jest prawie dwukrotnie większa niż liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Około 2017 r. odsetki te wyrównają się, a pod koniec ćwierćwiecza liczba ludzi starych będzie przewyższała liczbę młodzieży".

7 STRUKTURA DEMOGRAFICZNA Ogólnoświatowy trend poszukiwania lepszych warunków życia w miastach nie ominął także i naszego kraju. Przez ostatnie 50 lat udział mieszkańców miast w Polsce zwiększył się dwukrotnie. Szczególnie wysokie tempo napływu ludzi do aglomeracji miejskich utrzymywało się do końca lat 70-tych, do kiedy to trwał – niesiony propagandą sukcesu – intensywny rozwój przemysłu (np. ciężkiego na Górnym Śląsku). Później migracje te znacznie osłabły, a ostatnio zaczęły nawet przybierać kierunek odwrotny – coraz więcej mieszkańców wielkich miast przenosi się na okoliczne tereny wiejskie

8 Struktura demograficzna Stopień feminizacji w Polsce wynosi 106,6 kobiet na 100 mężczyzn. Struktura płci widoczna na piramidzie pokazuje, że kobiety mają przewagę liczebną nad mężczyznami w rocznikach starszych. Dzieje się tak w większości społeczeństw, ponieważ kobiety generalnie żyją dłużej (patrz średnie długości życia podane przy piramidzie). W Polsce dodatkowo dochodzi jeszcze efekt znacznych strat wojennych wśród mężczyzn i dotyczy to właśnie roczników starszych. Płeć męska przeważa za to w rocznikach młodszych, co wynika ze statystyk prowadzonych dla noworodków – na każde 100 urodzonych dziewczynek rodzi się średnio 106 chłopców. Współczynnik feminizacji w miastach jest wyższy niż na wsi, ponieważ młode kobiety częściej od mężczyzn decydują się na emigrację z terenów wiejskich.

9 STRUKTURA DEMOGRAFICZNA W wyniku II wojny światowej Polska jest krajem jednolitym narodowościowo. Mniejszości narodowe i etniczne stanowią ok. 3 % liczby ludności stan na rok 1939 Stan na 2009 Niemcy 152 tys., Romowie 147 tys., Białorusini 48,7 tys., Ukraińcy 31 tys

10 STRUKTURA ZAWODOWA Struktura zatrudnienia w naszym kraju powoli zmienia się na korzyść usług, które powinny stanowić około 70% – tak jest w państwach wysoko rozwiniętych. Aby to osiągnąć należy w dalszym ciągu dążyć do zmniejszenia zatrudnienia w rolnictwie, bo nadal jest ono zbyt duże (optymalne byłoby na poziomie poniżej 10%). Znaczące zmiany w strukturze zatrudnienia odbijają się jednak rosnącym bezrobociem. Obecnie wynosi ono około 10% i zalicza się do najwyższych w Unii Europejskiej.

11 WYKSZTAŁCENIE Wzrost poziomu wykształcenia – ciągle wzrasta liczba studentów i osób z wyższym wykształceniem. Jednak w porównaniu z krajami UE poziom ten jest jeszcze niski Rozwój kształcenia ustawicznego i uczelni prywatnych Dysproporcje pod względem oświatowym między miastem a wsią

12 STRUKTURA KLASOWO - WARSTWOWA  Klasa wyższa – obejmuje właścicieli i dyrektorów wielkich przedsiębiorstw, część klasy politycznej oraz część klasy politycznej oraz część osób o wysokich kwalifikacjach( artyści, eksperci). Liczebność tej klasy ocenia się na kilkadziesiąt tysięcy  Klasa średnia: obejmuje małych i średnich przedsiębiorców, rzemieślników, kupców, większość inteligencji z wyższym wykształceniem oraz wykwalifikowanych robotników  Klasa niższa obejmuje właścicieli biednych, małych i średnich gospodarstw rolnych, robotników niewykwalifikowanych oraz bezrobotnych  Under class: obejmuje osoby trwale bezrobotne, utrzymujące się z zasiłków i pomocy społecznej oraz przestępców Tab.1. Przemiany struktury społeczeństwa polskiego 19871994-19951998-19992003 Wyższe kadry kierownicze w administracji Państwowej; Dyrektorzy przedsiębiorstw 1,81,612,4 Inteligencja nietechniczna3,33,24,53,9 Inteligencja techniczna2,62,72,42,5 Technicy6,24,666,1 Pracownicy administracyjni średniego szczebla 10,79,511,213 Pracownicy biurowi4,63,93,54,1 Właściciele firm3,66,26,65 Pracownicy placówek handlowych 7,710,610,312,3 Brygadziści2,31,81,95 Robotnicy wykwalifikowani26,327,424,822,4 Robotnicy niewykwalifikowani 5,777,24,6 Pracownicy fizyczni usług3,966,45,9 Robotnicy rolni1,522,12,7

13 PROBLEMY WSPÓLCZESNEJ POLSKI  Bezrobocie  Ubóstwo i bezdomność  Przestępczość  Alkoholizm  Narkomania

14

15

16

17

18

19


Pobierz ppt "STRUKTURA DEMOGRAFICZNA  Polska jest jednym z najludniejszych państw europejskich.( 6 miejsce w UE i 9 w Europie)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google