Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona własności intelektualnej a rozwój przedsiębiorczości dr hab. Adam Grzegorczyk Kielce, 29.11.2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona własności intelektualnej a rozwój przedsiębiorczości dr hab. Adam Grzegorczyk Kielce, 29.11.2013."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona własności intelektualnej a rozwój przedsiębiorczości dr hab. Adam Grzegorczyk Kielce, 29.11.2013

2 Innowacyjność przede wszystkim! Raport McKinsey Global Institute „Beyond Austerity: A Path to Economic Growth and Renewal in Europe” z 2012 roku wskazuje: lepiej wykorzystywać potencjał demograficzny państwa liberalizować i rozszerzać sektor usług wzmacniać gałęzie gospodarki, decydujące o długofalowej przewadze konkurencyjnej: produktów high-tech, „czystych technologii”, a także bio- i nanotechnologii.

3 Finlandia Zwiększenie integracji i współpracy pomiędzy sektorem publicznym (zwłaszcza nauką i ośrodkami badawczo- rozwojowymi), a biznesem. Promowanie przedsiębiorczości i współpracy z ośrodkami naukowo- badawczymi.

4 Innowacyjność według Agencji Rozwoju Przemysłu: Innowacyjność to tworzenie nowych produktów i usług, które zapewniają przedsiębiorstwom zwrot i zysk z inwestycji. Ale to także wytwarzanie starych produktów w sposób bardziej efektywny (tańszy), szybszy, bardziej ekologiczny.

5 Ochrona własności czy śmierć innowacji? O konkurencyjności przedsiębiorstwa decyduje nie tylko zdolność innowacyjna, ale także ochrona innowacji. Uzyskanie konkurencyjności z przewagi w zakresie wiedzy i innowacji wymaga właściwej ochrony własności intelektualnej.

6 Przydatność ochrony własności intelektualnej Utrudnienie kopiowania rozwiązań; Kreowanie wizerunku i siły marki Zarabianie na sprzedaży licencji Strategiczne podejście do prac badawczo- rozwojowych Uzyskiwanie dostępu do nowych rynków.

7 Struktura własności intelektualnej

8 Patenty Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki.

9 Wzór użytkowy Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

10 Wzór przemysłowy Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

11 Czas ochrony

12 Naruszenia?

13 Znak towarowy Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Czas ochrony wynosi 10 lat i może być wielokrotnie przedłużany.

14 Majonez kielecki Pasztet kielecki?

15 Ochrona prawa autorskiego Prawa do utworów Prawa do artystycznych wykonań Prawa producenckie Prawa do wizerunku

16 Metody ochrony wewnętrznej Procedury Umowy o pracę Komputerowe systemy zabezpieczające Motywacja za innowacje Motywowanie przez innowacje Szkolenia pracowników

17 Skala stosowania ochrony własności intelektualnej

18 Główne tezy 1. Ochrona własności intelektualnej jest koniecznością w warunkach nasilającej się konkurencji. 2. Ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwie nie musi być kosztowna. 3. Metody ochrony własności intelektualnej należy dostosować do skali i profilu działalności przedsiębiorstwa.

19 Dziękuję za uwagę dr hab. Adam Grzegorczyk Kielce, 29.11.2013


Pobierz ppt "Ochrona własności intelektualnej a rozwój przedsiębiorczości dr hab. Adam Grzegorczyk Kielce, 29.11.2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google