Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XXXIV Konferencja – Kongres Polityków Społecznych „Polityka Społeczna w Polsce i w Europie” 13-15 czerwca 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XXXIV Konferencja – Kongres Polityków Społecznych „Polityka Społeczna w Polsce i w Europie” 13-15 czerwca 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 XXXIV Konferencja – Kongres Polityków Społecznych „Polityka Społeczna w Polsce i w Europie” 13-15 czerwca 2016 r.

2 RADA NAUKOWA KONFERENCJI 1.Prof. zw. dr hab. Julian Auleytner [Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, WSP im. J. Korczaka w Warszawie] 2.Prof. zw. dr hab. Zenon Wiśniewski (KNOPiPS, UMK w Toruniu) 3.Prof. zw. dr hab. Krzysztof Piątek [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Instytut Socjologii] 4.Prof. zw. dr hab. Aldona Frączkiewicz – Wronka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) 5.Prof. zw. dr hab. Zdzisław Pisz [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu] 6.Prof. zw. dr hab. Tadeusz Szumlicz [Szkoła Główna Handlowa] 7.Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński [PTPS, WSP im. J. Korczaka w Warszawie] 8.Prof. nadzw. dr hab. Cezary Żołędowski (IPS UW, PTPS) 9.Prof. Gilberto Marzano [ECOISITUTO del Friuli Venezia Giulia ISTITUTO DI RICERCHE/ Rezekne Higher Education Institution Personality Socialization Research Institute] 10.Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak [Uniwersytet Warszawski Instytut Polityki Społecznej] 11.Prof. nadzw. dr hab. Paweł Grata [Uniwersytet Rzeszowski Instytut Nauk o Polityce] 12.Prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Karwacki [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Instytut Socjologii] 13.Prof. nadzw. dr hab. Wiesław Koczur [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej] 14.Dr hab. Tadeusz Kamiński (UKSW) 15.Dr hab. Marek Rymsza [Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych] 16.Dr Małgorzata Bonikowska [THINK TANK] 17.Dr Bohdan Skrzypczak [Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Forum Współpracy Empowerment] 18.John Halloran [Prezydent European Social Network]

3 KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI 1.dr Arkadiusz Durasiewicz [WSP im. J. Korczaka w Warszawie] 2.dr Maria Gagacka [Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu] 3.dr Michał Kubiak [Uniwersytet Gdański] 4.dr Joanna Lizut [WSP im. J. Korczaka w Warszawie] 5.dr Justyna Przywojska [Uniwersytet Łódzki] 6.dr Beata Samoraj-Charitonow [Uniwersytet Warszawski] 7.dr Agnieszka Rymsza [WSP im. J. Korczaka w Warszawie] 8.Zdzisław Biszewski [Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej] 9.Wojciech Duranowski [WSP im. J. Korczaka w Warszawie] 10.Karolina Geletta [WSP im. J. Korczaka w Warszawie] 11.Magdalena Kocik [Uniwersytet Warszawski] 12.Barbara Kucharska [Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej] 13.Elżbieta Smolec [WSP im. J. Korczaka w Warszawie] 14.Monika Szlacheta [WSP im. J. Korczaka w Warszawie]

4

5 GOŚCIE ZAGRANICZNI Joakim Palme – szwedzki politolog i socjolog, ekspert w dziedzinie polityki społecznej, dyrektor Instytutu Badań nad Przyszłością w Sztokholmie, profesor na Wydziale Nauk Politycznych Uppsala University. Jest autorem licznych publikacji w dziedzinie studiów porównawczych dotyczących państwa opiekuńczego. Jego zainteresowania badawcze obejmują także Europejski Model Społeczny oraz politykę społeczną w kontekście rozwoju społeczeństw. Współautor książki „Polityka społeczna jako inwestycja” (2015). Artur Steiner – badacz społeczny w Yunus Centre for Social Business and Health w Glasgow Caledonian University. Doktor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w tematyce związanej z przedsiębiorczością społeczną i rozwojem gospodarczym. Obszarem jego badań są skutki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe przedsiębiorczości społecznej w kontekście rozwoju lokalnego. Szef inicjatywy Global Social Entrepreneurship i członek zespołu badawczego MRC/ESRC, w ramach którego przeprowadzane są pionierskie badania dotyczące roli przedsiębiorstwa społecznego w sektorze zdrowia publicznego. Jego badania mają na celu lepsze zrozumienie innowacyjnych działań przedsiębiorstw społecznych oraz ich wpływu na rozwój społeczny. Zajmuje się również badaniami biografii oraz motywacji przedsiębiorców społecznych.

6 GOŚCIE ZAGRANICZNI Salvatore Babones – profesor socjologii i polityki społecznej na Uniwersytecie w Sydney. Jest autorem oraz redaktorem książek i artykułów badań naukowych w zakresie polityki społecznej oraz ekonomii (w szczególności USA oraz Chin). Jego zakres badawczy obejmuje struktury poziomu makro w gospodarce światowej ze szczególnym uwzględnieniem globalnej integracji gospodarczej Chin. Alfonso Lara Montero – kierownik merytoryczny European Social Network (http://www.esn-eu.org/), największej w Unii Europejskiej organizacji zrzeszającej podmioty lokalnych polityk publicznych. Specjalizuje się w politykach publicznych opartych na dowodach (ang. evidence-based public policies), zintegrowanych usługach społecznych oraz innowacjach społecznych. W ramach swoich prac w ESN zarządza programem badawczym skierowanym do dzieci, rodzin i młodzieży w ramach Europejskiego Semestru.

7 GOŚCIE ZAGRANICZNI Linda Winroth – w ramach własnej inicjatywy ReThinkDesign współpracuje z przedsię- biorstwami społecznymi z całej Szwecji w zakresie profesjonalizacji ich usług. Stworzyła własny autorski model współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi, który pozwala na ich promocje w Szwecji oraz na świecie pod marką skandynawskiego designu. W ramach swojego wystąpienia podzieli się skandynawskimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie dostarczania profesjonalnych usług przez przedsiębiorstwa społeczne. Jose Reis Jorge – profesor na uczelni Instituto Superior de Educação e Ciências w Lizbonie, specjalizuje się w szkoleniu służb społecznych, superwizji w pracy socjalnej oraz refleksyjnej praktyce w służbach społecznych. Współautor książki „Superwizja jako instrument rozwoju zawodowego w służbach społecznych” (2014) wydanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie.

8 GOŚCIE ZAGRANICZNI Gilberto Marzano – doktor nauk filozoficznych. Ekspert w dziedzinie antropologii społecznej oraz w zakresie zastosowania innowacji technologicznych w polityce społecznej. Kierownik Laboratorium Innowacji Technologiczno- Pedagogicznych na Akademii Technologicznej w Rezekne (Łotwa). Prezydent Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia (Włochy) – instytutu badawczego non-profit specjalizującego się w zrównowa- żonym rozwoju lokalnym oraz innowacjach społecznych. Członek zarządu Uniwersytetu Libereta Udine (Włochy). Jest autorem licznych publikacji naukowych dotyczących innowacji technologicznych oraz społecznych. Aktualnie pracuje nad książką „Wstęp do Innowacji Społecznych” we współautorstwie z prof. dr. hab. Mirosławem Grewińskim. Ester Sarquella – zajmuje się politykami publicznymi dla rządu katalońskiego w zakresie zintegrowanych usług społecznych oraz zdrowotnych. Jej główne obszary zainteresowań to opieka społeczna, usługi społeczne oraz innowacje w zakresie zdrowia publicznego. W latach 2002-2008 pracowała na uczelni Vic University (Hiszpania) jako wykładowca pedagogiki społecznej.

9 GOŚCIE ZAGRANICZNI Yaroslav Golovko – prorektor i profesor nadzwyczajny Akademii Pracy, Stosunków Społecznych i Turystyki w Kijowie (Ukraina). Specjalizuje się w badaniu społecznej odpowiedzialności biznesu w krajach Partnerstwa Wschodniego. Pełni również funkcje prezydenta Kyiv Business School. Milou Haggenburg – badacz nauk społecznych na Trimbuus-Intituut w Utrechcie (Holandia). Specjalizuje się w pomiarze efektywności usług społecznych oraz pomocy społecznej, a także politykach publicznych opartych na dowodach (ang. evidence-based public policy).

10 GOŚCIE ZAGRANICZNI Liudmila Huliaieva – profesor nadzwyczajny na Wydziale Finansów i Marketingu na Akademii Pracy, Stosunków Społecznych i Turystyki w Kijowie (Ukraina). Inicjator innowacyjnego projektu „Financial Literacy Hub”, którego celem jest walka z wykluczeniem finansowym na Ukrainie poprzez działania informacyjne oraz edukacyjne. Posiada trzynastoletnie doświadczenie w nauczaniu w czołowych ukraińskich szkołach wyższych. Obszarem jej zainteresowań naukowych jest zrównoważony rozwój, zrównoważone finanse, społeczna odpowiedzialność biznesu oraz polityka społeczna Ukrainy. Velta Lubkina – profesor polityki edukacyjnej, dyrektor Instytutu Badań Osobowości i Socjalizacji na Akademii Technologicznej w Rezekne (Łotwa), kierownik studiów doktoranckich na tej samej uczelni. Specjalizuje się w przygotowywaniu kadr akademickich do szkolenia służb społecznych. Wykładowca na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Ekspert Uczelni Korczaka w projekcie „Zagrożenia cyberprzestrzeni”.

11 MIEJSCE KONGRESU Hotel Gromada Centrum Sp. z o.o. SKA Hotel *** Adres: Plac Powstańców Warszawy 2, Warszawa

12 ROLA I ZADANIA DLA PARTNERÓW  Współpraca przy stworzeniu Agendy  Obsadzenie i poprowadzenie sesji naukowych  Współfinansowanie przyjazdu gości zagranicznych  Organizacja Okrągłego Stołu  Raport ThinkTank nt. wyzwań współczesnej polityki społecznej  Udział w Targach Ekonomii Społecznej  Włączenie do udziału w Konferencji praktyków i decydentów  Współpraca przy powstaniu publikacji


Pobierz ppt "XXXIV Konferencja – Kongres Polityków Społecznych „Polityka Społeczna w Polsce i w Europie” 13-15 czerwca 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google