Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matematyka w zawodach naszych rodziców Magister farmacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matematyka w zawodach naszych rodziców Magister farmacji."— Zapis prezentacji:

1 Matematyka w zawodach naszych rodziców Magister farmacji

2 W zawodzie magistra farmacji matematyka przydaje si ę m.in. przy: -obliczaniu rabatów i promocji

3 - przeprowadzaniu remanentu

4 - wprowadzaniu cen do komputera

5 - sprzedaży leków

6 - odmierzaniu składników różnych maści

7 - obliczaniu cen, np. pojedynczych listków leku

8 - wypisywaniu paragonów i faktur

9 - odczytywaniu dawkowania leków

10 - wypłacaniu pensji pracownikom

11 - obliczaniu podatków od dochodu

12 - płaceniu czynszu

13 Zastosowanie matematyki w zawodzie mojego taty

14 W zawodzie sprzedawcy matematyka ma zastosowanie : przy fakturach zakupów, przy obliczeniach obniżek cen, przy obliczeniach marży, w zestawieniach dziennych z komputera (całkowity obrót dzienny, rozbity na stawki VAT), w towarach (każdy z nich ma swój trzynasto cyfrowy kod kreskowy, oraz numerek kartotekowy w katalogu towarów), przy obliczeniach finansów, przy pomocy klientom w obliczeniach ilości potrzebnego produktu na m 2,

15 Faktury zakupów

16 Obniżki cen Cena przed obniżką: 22,50zł Promocja: -50% Cena po obniżce: 100%-50%=50% 50%·22,50zł=11,25zł

17 Zestawiania dzienne Całkowity obrót dzienny

18 Towary i ich oznakowanie

19 Pomoc przy obliczaniu potrzebnej ilości jakiegoś produktu Chcemy pomalować pokój. Wiemy, że razem jest około 10m 2 do dwukrotnego pomalowania. 1l farby starcza na ok. 4m 2. Musimy ułożyć proporcję, aby obliczyć ilość potrzebnej farby.

20 x – ilość potrzebnej farby 4 m 2 – 1 l 2 · 10 m 2 – x l 4x = 20 · 4 l / :4 x = 20 l Zatem potrzebujemy ok. 20 l farby.

21 Opracowanie : Aleksandra Nowak kl. III i

22 Matematyka w zawodach mojej rodziny Architekt Kierownik budowy Bankowiec

23 Architekt Moja ciocia jest architektem. Projektuje nowe budynki lub przerabia stare. Według niej matematyka w jej zawodzie potrzebna jest do obliczania m.in. - powierzchni dachu, - powierzchni użytkowej pomieszczeń, - kubatury pomieszczeń (objętości). Potrzebne jest to do obliczenia ilości ciepła potrzebnego do ogrzania pomieszczenia.

24 Kiedyś ciocia musiała sama rysować projekty. Musiała np. prawidłowo zrobić przecięcia dachu oraz narysować bryłę budynku w odpowiedniej skali i proporcjach w formie aksonometrii lub perspektywy. Teraz w projektowaniu wykorzystuje odpowiedni program komputerowy.

25 Projekt domu jednorodzinnego, do którego był dobudowywany garaż oraz dwa pomieszczenia gospodarcze elewacja

26 rzut parteru

27 rzut poddasza

28 szkielet

29 linie widoczne

30 fotoprezentacja

31 Moja kuzynka poszła śladem swojej mamy i również studiuje architekturę. Według niej matematyka jest potrzebna w geometrii wykreślnej, która zajmuje się przedstawieniem brył na płaszczyźnie. Warto również dodać, że aby dostać się na takie studia potrzebna jest rozszerzona matura z matematyki oraz zdolności plastyczne.

32 Kierownik budowy Mój dziadek był kierownikiem budowy. W jego zawodzie matematyka była potrzebna m.in. do: oszacowania ilości potrzebnego materiału do wykonania projektu, obliczenia robocizny tak, aby każdy pracownik dostał zapłatę adekwatną do wykonanej przez niego pracy.

33 Bankowiec Moja mama pracuje w banku w sekcji kredytów. Przyjmuje, opracowuje i rozpatruje wnioski kredytowe. Ocenia zdolność kredytową, biorąc pod uwagę przychody i koszty, bada bilans i rachunek wyników oraz dotychczasową współpracę z bankiem. Wylicza wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia i inne. Bez matematyki nie byłoby to możliwe!

34 Moja babcia również pracowała w banku w dziale kredytów. Udzielała kredytów przedsiębiorstwom państwowym i dużym firmom, więc na większe kwoty. Matematyka była jej potrzebna do oceny zdolności kredytowej. Musiała sprawdzić, czy dana instytucja będzie w stanie spłacić kredyt w określonym terminie, jakie są jej dochody, wydatki oraz popyt na produkowany przez nią towar.

35 Zastosowanie matematyki w zawodach mojej rodziny NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA SPECJALISTA DS. MARKETINGU GEODETA

36 Matematyka w przedszkolu (nauczyciel przedszkola – moja mama) W wychowaniu przedszkolnym matematyka odgrywa bardzo ważną rolę. Już od początku pobytu w przedszkolu, dzieci mają z nią kontakt. Treści matematyczne w programie wychowania przedszkolnego: orientacja przestrzenna figury geometryczne rytmy liczenie (dodawanie i odejmowanie, rozdzielanie) poznawanie zbiorów przedmiotów określenia czasu mierzenie długości mierzenie ilości płynu ważenie Matematyka kształtuje u dzieci m.in. logiczne myślenie.

37 Przykłady ćwiczeń i zabaw dla dzieci

38

39

40 Matematyka w marketingu (specjalista ds. marketingu – mój tata) Zastosowanie matematyki w zawodzie specjalisty do spraw marketingu: obliczanie ceny obliczanie rabatów, promocji obliczanie stężeń nawozów, środków ochrony roślin obliczanie dawek, ilości produktów

41

42 Matematyka w geodezji (geodeci – mój kuzyn i wujek) Geodeta zajmuje się, m.in.: określaniem położenia punktów na powierzchni Ziemi obliczaniem powierzchni: konturów, działek, budynków; parceli, punktów osnowy geodezyjnej określaniem współrzędnych, np. punktów granicznych przestrzennym rozmieszczeniem obiektów fizjograficznych ustalaniem podkładów/map w celach gospodarczych, archiwalnych Przykłady map: ewidencyjna katastralna topograficzna sytuacyjno - wysokościowa

43 Przykłady map: topograficznasytuacyjno - wysokościowa

44 ewidencyjna katastralna

45 Matematyka w zawodach naszych rodziców  Zegarmistrz  Informatyk

46 Zegarmistrz W zawodzie zegarmistrzowskim ma zastosowanie matematyka. Wprawdzie zegarmistrz na co dzień nie wykonuje zawiłych obliczeń, ale kiedyś ktoś po raz pierwszy to musiał zrobić. Do naprawy zegarów i zegarków potrzebne są rożne narzędzia...

47 Ten rysunek przedstawia wychwyt szwajcarski stosowany w większości markowych zegarków. Jak widać jest tu dużo obliczeń kątów spadów palet.

48 Wzór i obliczenie długości wahadła wzorcowego

49 Najczęstrzą czynnością wykonywaną w tym zawodzie jest obliczanie faktur zakupów zegarków i akcesoriów zegarmistrzowskich.

50 Informatyka Jeszcze kilkanaście lat temu informatykę uważano za pewną gałąź matematyki. Dziś już wiemy, że jest to odrębna, posługująca się odmienną od matematyki metodologią, samodzielna dyscyplina wiedzy koncentrująca się wokół najszerzej rozumianego przetwarzania danych.

51 System binarny Jest znany również jako system dwójkowy, z tego względu, gdyż do zapisania w nim dowolnej liczby potrzebujemy tylko dwóch cyfr - 0 i 1. Zapis ten zyskał sobie duże uznanie w szczególności w informatyce, gdyż jego użycie oznacza znaczne zminimalizowania przekłamania danych. System binarny to system, dzięki któremu powstały maszyny cyfrowe w tym komputery. Komputer składa się z części elektronicznych, gdzie wymiana informacji polega na odpowiednim przesyłaniu sygnałów. Podstawą elektroniki jest prąd elektryczny, który w układach elektronicznych albo płynie albo nie. Komputer rozpoznaje sygnały i interpretuje płynący prąd jako "1", a jego brak jako "0". Operując odpowiednim ustawieniem, kiedy ma płynąć prąd, a kiedy nie, ustawia różne wartości zer i jedynek. Procesor konwertuje je na liczby i w ten sposób powstają czytelne dla nas obrazy, teksty, dźwięk itp.

52 Programowanie Praktycznie każdy z wielu języków programowania, jakimi posługują się informatycy, oparty jest na matematyce. Algorytm może zostać przekształcony do postaci programu komputerowego lub innego urządzenia. Kiedy podczas tego procesu programista popełni błąd może to doprowadzić do poważnych konsekwencji np. błędy w przekształceniach algorytmów bezpieczeństwa mogą ułatwić popełnienie przestępstwa komputerowego.

53 Matematyka w zawodach naszych rodziców

54 Pracownik Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

55 Matematyka w zawodzie: sporządzanie preliminarzy kursów wystawianie faktur VAT rozliczanie raportów kasowych sprawozdania miesięczne zestawienia zbiorcze ankiet słuchaczy kursów

56 MATEMATYKA W ZAWODACH MOJEJ RODZINY

57 ZAWODY : -ELEKTROBUDOWLANIEC -SPRZEDAWCA -KSIĘGOWY

58 ELEKTROBUDOWLANIEC W zawodzie elektrobudowlańca matematyka potrzebna jest przede wszystkim do obliczania wytrzymałości słupów energetycznych.

59 RODZAJE SŁUPÓW - przelotowe - ich zadaniem jest przenoszenie obciążeń pionowych od przewodów. Stosuje się je gdy trasa linii nie skręca o więcej niż 2 stopnie.

60 -mocne - konstrukcje wytrzymujące naprężenia wzdłuż przewodów fazowych i odgromowych. Stosuje się je gdy trasa linii skręca o kąt większy niż 2 stopnie. Ich konstrukcja zależy od kąta o jaki skręca trasa linii.

61 - skrzyżowaniowe - konstrukcja mocna dająca możliwość krzyżowania się linii.

62 SPRAWDZENIE WYTRZYMAŁOŚCI SŁUPA ROZGAŁĘŻNEGO TYPU RPK NA ŻERDZI E 12 / 12 I ZWISU

63

64

65 To właśnie dzięki tym skomplikowanym obliczeniom matematycznym w czasie tegorocznej zimy mogliśmy się cieszyć ciągłą dostawą prądu.

66 SPRZEDAWCA Matematyka potrzebna jest w tym zawodzie pod każdym względem np. do wydawania reszty i ważenia produktów.

67 Księgowy Księgowemu matematyka potrzebna jest do wypełniania i rozliczania różnych deklaracji oraz wypełniania pitów.

68 Zastosowanie matematyki w zawodzie nauczyciela fizyki

69 Wzory W fizyce stosuje się być może nawet więcej wzorów na obliczanie danych wielkości niż w matematyce. Dzięki nim jesteśmy w stanie wyznaczyć interesujące nas wartości rozmaitych wyrażeń, na przykład:  Z wzoru na prędkość możemy po przekształceniach wyliczyć drogę i czas ruchu. =.

70 Wykresy Wykresy w fizyce mają podobną formę, jak te w matematyce. Odczytujemy z nich zależności pomiędzy dwoma wielkościami. Na ich podstawie wiemy na przykład, jakim ruchem poruszał się dany obiekt lub potrafimy obliczyć maksymalną moc czajnika elektrycznego. V[m/s] t[s] v t

71 Kąty Niby w fizyce nie ma aż tylu zagadnień związanych z kątami, jednakże w trzeciej klasie gimnazjum spotkaliśmy się z optyką, w której obowiązują podstawowe prawa geometryczne, dotyczące na przykład zjawisk odbicia i załamania promieni świetlnych.

72 Jednostki w fizyce W fizyce obowiązuje międzynarodowy system miar i wag – układ SI. Stosuje się w nim przedrostki, które oznaczają wielokrotność danej liczby, na przykład:  Mili  Centy  Decy  Deka  Hekto  Kilo Linijka z podziałką centymetrową Odważnik 1kilogramowy Kropla wody ma objętość równą ok.. 0,8 ml

73 Proporcjonalność Proporcjonalność przydaje się np. w obliczaniu oporu zastępczego układu oporników połączonych równolegle i wyznaczaniu liczby zwojów, napięcia i natężenia w transformatorze.

74 Zakończenie Dziękuję za uwagę i otwieram dyskusję. Chętnie odpowiem na wszystkie Państwa pytania i rozwieję wszelkie wątpliwości.


Pobierz ppt "Matematyka w zawodach naszych rodziców Magister farmacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google