Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transformacja gospodarcza na terenie Gminy Malanów po 1989r. Justyna Mielcarek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transformacja gospodarcza na terenie Gminy Malanów po 1989r. Justyna Mielcarek."— Zapis prezentacji:

1 Transformacja gospodarcza na terenie Gminy Malanów po 1989r. Justyna Mielcarek

2 Lata 1945-89 nie były dla Polski łatwe. Gospodarka była centralnie sterowana. Jej podstawą była własność państwowa, co oznaczało, że państwo zarządza całą gospodarką. Gospodarka ta była mało efektywna. Gwałtownie rosły ceny towarów. Szybki wzrost inflacji, przy tym niskie płace i ograniczone swobody obywatelskie powodowały, że ludzie nie chcieli już tak żyć, organizowali strajki, manifestacje. Rząd musiał zacząć reformować polską gospodarkę. Polska- przed zmianami gospodarczymi

3 Od obrad OKR Ą G Ł EGO STO Ł U do WYBORÓW 4 Czerwca 1989r. W ich wyniku odbyły się pierwsze, częściowo wolne wybory. Wygrała je opozycja, która była reprezentowana przez Komitet Obywatelski utworzony przez „Solidarność”. Zdobyła wszystkie z 35% możliwych mandatów w tzw. Sejmie Kontraktowym, oraz 99 ze 100 miejsc w Senacie.W ich wyniku odbyły się pierwsze, częściowo wolne wybory. Wygrała je opozycja, która była reprezentowana przez Komitet Obywatelski utworzony przez „Solidarność”. Zdobyła wszystkie z 35% możliwych mandatów w tzw. Sejmie Kontraktowym, oraz 99 ze 100 miejsc w Senacie. Premierem nowego rządu został Tadeusz Mazowiecki, a ministrem finansów Leszek Balcerowicz.Premierem nowego rządu został Tadeusz Mazowiecki, a ministrem finansów Leszek Balcerowicz. Okrągły Stół to symbol polskich zmian

4 Plan Balcerowicza Od razu ustalono program odbudowy polskiej gospodarki, którego promotorem był Leszek Balcerowicz. Plan ów miał umożliwić transformację z gospodarki centralnie sterowanej do wolnorynkowej. Na plan składało się 10 ustaw. Pan Balcerowicza wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1990 roku. Balcerowicz mówił: „Trzeba skończyć z fałszywą gra, w której ludzie udają, że pracują, a państwo udaje że płaci. Alternatywa, która proponujemy, to życie udane zamiast udawanego”

5 Zmiany gospodarcze obj ęł y równie ż ma ł e regiony Polski takie jak Gmina Malanów Gmina Malanów to gmina wiejska znajdująca się w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim. Gmina Malanów na tle powiatu tureckiego

6 Gmina Malanów przed reformami gospodarczymi Podmioty gospodarczePodmioty gospodarcze Na terenie gminy przed 1989r. swoją działalność gospodarczą prowadziło 19 przedsiębiorców. Głównie było to murarstwo, betoniarstwo i obsługa maszyn rolniczych.

7 RolnictwoRolnictwo Na terenie gminy istniało około 2,5 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych. Uprawiano głównie żyto, pszenżyto, owies oraz mieszanki, a także pszenicę i łubin. Hodowano bydło, trzodę chlewną i drób. Częstym widokiem na przydomowych łąkach były pasące się gęsi. Rolnicy zarabiali sprzedażą zwierząt i upraw rolnych oraz mleka. W gospodarstwie pomagały również dzieci. Warunki życia mieszkańcówWarunki życia mieszkańców Dużym „utrudnieniem” był system kartkowy- sołtys wydawał karki na poszczególne artykuły spożywcze m. in. cukier, mąkę, kaszę- każda osoba miała wyznaczona ilość danego towaru. Sklepy PRL-owskie miały to do siebie, że ciągle brakowało w nich towaru, a gdy już coś przywieziono, ludzie stali w ogromnych kolejkach, by dostać cokolwiek. Sklep z artykułami do produkcji rolnej

8 Wodociąg znajdował się tylko na terenie Malanowa. Mieszkańcy okolicznych wsi pobierali wodę z przydomowych studni. Nie było kanalizacji. Zanim pojawiły się szkoły dzieci pobierały naukę w domach, a później w budynku po byłym dworku dziedzica. Następnie zaczęło funkcjonować 8 szkół: Malanów, Kotwasice, Dziadowice, Miłaczew, Bibianna, Żdżenice, Celestyny, Targówka. W szkole w Malanowie uczyły się również dzieci z całej gminy uczęszczające do starszych klas tj. 7,8. Istniało tez gminne przedszkole z siedzibą w Malanowie. Pierwszy budynek szkoły na terenie Gminy

9 Na obszarze gminy Malanów znajdowała się Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska” (tzw. GS). GS miała za zadanie zaopatrywać w potrzebne artykuły rolników i jednocześnie zakupić od nich wyprodukowane płody rolne. W 1963 r. do użytku został oddany pawilon, w którym mieściły się sklepy i biura. Pawilon handlowy Gminna Spółdzielnia - Samopomoc Chłopska - biurowce, Bar Ludowy Istniało tez „Kółko rolnicze”, a od 1975 roku „Spółdzielnia kółek rolniczych w Malanowie” (SKR). Zrzeszały one kółka rolnicze, osoby fizyczne w celu świadczenia usług w zakresie wynajmu wszystkim maszyn wraz z robotnikami do prac polowych np. orka, siew zbóż.

10 Sytuacja gospodarcza Gminy Malanów po 1989r.

11 Podmioty gospodarcze Po wprowadzeniu w życie zmian i wprowadzeniu gospodarki wolnorynkowej nastąpił szybki wzrost liczby rejestrowanych przedsiębiorstw na terenie gminy. Aktualnie na terenie gminy swoja działalność prowadzi ponad 250 prywatnych przedsiębiorców.

12 Aby zarejestrować działalność gospodarcza na terenie gminy trzeba wypełnić wnioski.

13 Najwi ę ksze przedsi ę biorstwa na terenie gminy Malanów Sun Garden Polska Zakład powstał w 1991 roku i zatrudniał początkowo 30 osób, produkując poduszki ogrodowe. Coroczne inwestycje doprowadziły do rozwoju firmy. W sezonie 2005’6 przedsiębiorstwo zatrudniało średnio 1200 osób. Powierzchnia zakładu wynosi 17 hektarów, a powierzchnia hal produkcyjnych 65 tys. m²

14 Firma powstała 28 sierpnia 1995roku. Zajmowała się transportem ogólnokrajowym oraz świadczeniem usług dla mieszkańców oraz Urzędu Gminy w Malanowie. Świadczyła również usługi dla pobliskiej firmy „Sun garden”. Z czasem zakres prowadzonej działalności rozszerzył się o: *produkcję pieczywa, *produkcję wyrobów ciastkarskich, *sprzedaż detaliczna w sklepach z przewagą żywności, *wynajem nieruchomości, *wydobywanie żwiru i piasku, *sprzedaż hurtowa zboża i pasz dla zwierząt. Obecnie firma zatrudnia 40 osób. Ciągle się rozwija i inwestuje. W 2006r kupiła nieruchomości po byłym GS w Malanowie. W 2007r zmodernizowała dwa budynki, z których powstał SUPERSAM oraz hotel z restauracją HACJENDA o powierzchni 3150m². Restauracja „Hacjenda” P.P.H.U.- J.J.Kubaccy

15 Rolnictwo Aktualnie użytki rolne zajmują obszar 7.310 ha, czyli stanowią ponad 68% powierzchni Gminy Rolnicy uprawiają głownie zboża tolerujące gorsze gleby: żyto i pszenżyto oraz mieszanki na paszę. W sumie na terenie Gminy w 2006 roku znajdowały się 1.404 indywidualne gospodarstwa rolne W 2004r państwo Pakułowie zainwestowali i otworzyli nowoczesna oborę w Malanowie. W oborze o wymiarach 45 na 27 metrów można hodować docelowo 74 dorosłe sztuki bydła. Jest to jedyna taka obora w Gminie Malanów.W 2004r państwo Pakułowie zainwestowali i otworzyli nowoczesna oborę w Malanowie. W oborze o wymiarach 45 na 27 metrów można hodować docelowo 74 dorosłe sztuki bydła. Jest to jedyna taka obora w Gminie Malanów. Otwarcie nowoczesnej obory w Malanowie

16 Warunki ż ycia Szybko rozwijający się handel spowodował bardzo szybki wzrost liczby sklepów na terenie gminy. Teraz w każdej miejscowości znajduje się co najmniej jeden sklep spożywczy. Gmina Malanów jest prawie w pełni zwodociągowana. Gmina korzysta z 4 ujęć wody Kotwasice Miłaczew Malanów Czachulec Stary

17 Od 1998 roku Gmina Malanów posiada nowoczesną biologiczno – chemiczną oczyszczalnię ścieków typu „lenna” o przepustowości 320 m³ na dobę, oczyszczającą ścieki doprowadzane siecią kanalizacyjną. Długość sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 15,18 km Na terenie Gminy Malanów funkcjonowały dwa wysypiska śmieci w miejscowości Malanów i Kotwasice. Od czerwca 2006 roku wysypiska te są nieczynne. Gmina Malanów przystąpiła do Związku Komunalnego "Czyste Miasto - Czysta Gmina" w Kaliszu Przez Gminę przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia relacji El. Adamów – Kalisz oraz gazociągi magistralne wysokoprężne. Gmina posiada 284 km dróg: *Drogi wojewódzkie – 9,3 km, *Drogi powiatowe – 32,6 km, *Drogi gminne – 242 km. Gmina posiada 210km dróg o nawierzchni ulepszonej oraz 32km dróg o nawierzchni nieulepszonej.

18 Mieszkańcy gminy mają duży dostęp do informacji z Polski i Świata poprzez prasę, radio, telewizję, internet. Na terenie gminy prawie w każdym domu jest telefon stacjonarny lub komórkowy. Nie ma problemu z przyłączeniem się do sieci. Pomocą społeczną zajmuje się w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie Zapewnieniem dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej zajmuje się w Gminie niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

19 W drugiej połowie m-ca marca 2005 roku w Gminie Malanów rozpoczął swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Miłaczewie ŚDS w Miłaczewie przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, mających trudności w życiu codziennym, wymagających opieki

20 O ś wiata Na terenie Gminy Malanów działają: *Gminne Przedszkole w Malanowie *Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Malanowie *Szkoła Podstawowa w Miłaczewie *Szkoła Podstawowa w Kotwasicach *Szkoła Podstawowa w Dziadowicach *Gimnazjum w Malanowie Gimnazjum

21 Gminne Przedszkole w Malanowie Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Malanowie

22 Szkoła Podstawowa w Kotwasicach Szkoła Podstawowa w Miłaczewie Szkoła Podstawowa w Dziadowicach

23 Sport

24 Bud ż et Porównanie poziomu dochodów i wydatków z budżetu Gminy (w zł) rokDochody (w zł)Wydatki (w zł) 199518552221634600 200063926306432261 20051215120110226168

25 Inwestycje Zrealizowane Budowa budynku dydaktycznego Gimnazjum w Malanowie Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Budowa dróg Rozbudowa i modernizacja SP w Dziadowicach Rozbudowa przedszkola w Malanowie Budowa SP Kotwasice Budowa kompleksu rekreacyjno- parkowego Rozbudowa pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy Do zrealizowania budowa dróg, dokończenie budowy sieci wodociągowej, przeznaczenie terenów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 470 pod aktywizację gospodarczą, zwiększenie obszarów rekreacyjnych w sąsiedztwie istniejących lasów na terenie gminy Malanów.

26 Od 1989r Gmina bardzo si ę rozwin ęł a. Nast ą pi ł szybki wzrost gospodarki. Za ł o ż ono wiele firm i zak ł adów. Zlikwidowano stan ci ą g ł ego niedoboru towarów w sklepach, a ceny towarów znacznie si ę obni ż y ł y. Niestety s ą te ż negatywne skutki zmian gospodarczych np. spadek dochodów wielu grup spo ł ecznych, cz ęść obywateli nigdy nie przyzwyczai ł a si ę do nowej sytuacji gospodarczej i bez wsparcia pa ń stwa (pomoc spo ł eczna) nie jest w stanie funkcjonowa ć. Jednak moim zdaniem mimo, ż e czasem ludzie narzekaj ą, obecnie ż yje im si ę lepiej ni ż przed zmianami.


Pobierz ppt "Transformacja gospodarcza na terenie Gminy Malanów po 1989r. Justyna Mielcarek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google