Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest ekologia? Ekologia- nauka o budowie i funkcjonowaniu środowiska naturalnego, zajmująca się badaniem zależności pomiędzy organizmami żywymi,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest ekologia? Ekologia- nauka o budowie i funkcjonowaniu środowiska naturalnego, zajmująca się badaniem zależności pomiędzy organizmami żywymi,"— Zapis prezentacji:

1

2

3 Co to jest ekologia? Ekologia- nauka o budowie i funkcjonowaniu środowiska naturalnego, zajmująca się badaniem zależności pomiędzy organizmami żywymi, a przyrodą.

4 Gospodarstwo ekologiczne Gospodarstwo ekologiczne- gospodarstwo produkujące żywność ekologiczną, spełniające pewne warunki i posiadające ATEST gospodarstwa ekologicznego. Warunki, które musi spełniać:  Zwalczanie szkodników metodami biologicznymi  Nawożenie pól tylko nawozami naturalnymi  Oddalenie od ruchliwych dróg i ośrodków przemysłowych  Żywienie zwierząt naturalnymi paszami

5 Ekoland Ekoland to Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi. Zostało założone w celu opracowania kryteriów produkcji żywności ekologicznej, prowadzenia inspekcji gospodarstw oraz wydawania atestów.

6 Forma ochrony przyrody: Indywidualna:  Ochrona gatunkowa;  Użytki ekologiczne;  Pomniki przyrody Rezerwatowa:  Parki narodowe;  Rezerwaty;  Parki krajobrazowe

7 Słowniczek ekologiczny:  Pomnik przyrody- pojedyncze składniki przyrody ożywionej lub nieożywionej( lub ich skupiska0 o szczególnej wartości przyrodniczej, historycznej etc., oznaczające się wyjątkowymi cechami.  Ochrona gatunkowa dotyczy endemitów (gatunków występujących tylko na jednym obszarze) oraz gatunków zagrożonych wyginięciem, objętych międzynarodowymi przepisami ochrony.

8 Słowniczek ekologiczny:  Użytek ekologiczny- obszar wyjątkowych ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.  Rezerwat- obszar poniżej 1000ha, chroniony ze względów przyrodniczych, naukowych etc.  Park narodowy- obszar powyżej 1000ha, chroniony ze względów przyrodniczych, naukowych, społecznych etc.; na obszarze parku ochronie podlega cała przyroda i walory krajobrazowe.

9 Źródła energii KONWENCJONALNE (nieodnawialne) węgiel ropa naftowa gaz naturalny energia jądrowa (wyczerpują się, składowanie odpadów jest utrudnione) ALTERNATYWNE (odnawialne) wiatr energia słoneczna energia z morza energia geotermiczna biomasa

10 Alternatywne źródła energii WIATR: turbiny zgromadzone są na farmach wiatrowych ZŁE STRONY: duży hałas i trudności z magazynowaniem pozyskanej energii elementy techniczne psują wygląd krajobrazu zagrożenie dla ptactwa WODA: najczęściej budowane są hydroelektrownie czasami buduje się elektrownie pływowe rzadziej- elektrownie szczytowo-pompowe ZŁE STRONY: możliwe zawalenie zapór w rejonach sejsmicznych niszczenie środowiska naturalnego

11 Alternatywne źródła energii SŁOŃCE: kolektory słoneczne potrzebny dłuższy czas naświetlania ZŁE STRONY: ze względu na niewielkie nasłonecznienie Polski, zaspokaja jedynie 20% zapotrzebowania ELEKTROWNIA JĄDROWA: nie emituje zanieczyszczeń produkuje czystą energię energia jest tańsza, niż ta pozyskiwana z elektrowni węglowych ZŁE STRONY: odpady radioaktywne duży koszt budowy

12 Recykling W Polsce produkujemy 12mln ton odpadów komunalnych rocznie. Ponad 90% z nich ląduje na wysypiskach śmieci. Jeden Polak produkuje mniej więcej 320 kg śmieci na rok. NARODOWOŚĆILOŚĆ SEGREGOWANYCH ŚMIECI Polakok. 6kg Czechok. 20kg Niemiecok. 80kg

13 Recykling SUROWIECKOLOR POJEMNIKÓW SzkłoBiały i zielony PapierNiebieski PlastikŻółty MetalCzerwony

14 Prezentację przygotowała Aleksandra Dyl Klasa 6b


Pobierz ppt "Co to jest ekologia? Ekologia- nauka o budowie i funkcjonowaniu środowiska naturalnego, zajmująca się badaniem zależności pomiędzy organizmami żywymi,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google