Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagospodarowanie odpadów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagospodarowanie odpadów"— Zapis prezentacji:

1 Zagospodarowanie odpadów

2 postępowanie z odpadami
unikanie wytwarzania odpadów zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów odzysk / recykling odzysk energii - spalanie unieszkodliwianie - składowanie

3 odzysk - ponowne wykorzystanie odpadów lub ich części, recykling – przetwarzanie „odpadów” w celu wytwarzania nowych produktów, segregacja odpadów – oddzielne gromadzenie i uporządkowane wyrzucanie odpadów, składowanie odpadów – bezpieczny, kontrolowany sposób unieszkodliwiania odpadów. Najpopularniejszy sposób unieszkodliwiania odpadów w Polsce

4 segregacja odpadów – surowce wtórne
wykorzystanie produktu – powstaje odpad np. butelka szklana, butelka PET, karton wyrzucanie do kontenerów na zmieszane odpady produkt w opakowaniu zakup produktu bez segregacji segregacja unieszkodliwianie na składowisku selektywna zbiórka odpadów szkło plastik makulatura złom odzysk / recykling nowy produkt

5 segregacja odpadów segregacja bez segregacji składowanie
inne odpady: opony, plastik np. zabawki, odzież zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przetwarzanie odzysk / recykling odpady z remontów odzysk odpady wielkogabarytowe składowanie / odzysk odpady wytwarzane w każdym domu segregacja odpady biodegradowalne odzysk przeterminowane leki spalanie bez segregacji zużyte baterie odzysk chemikalia np. zużyty olej, farby, rozpuszczalniki olej – odzysk farby - unieszkodliwianie rozpuszczalniki - odzysk składowanie zmieszanych odpadów

6 zalety segregacji cz. I zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach
(wydłużenie „życia” składowiska), zmniejszenie szkodliwości odpadów – brak odpadów niebezpiecznych, ochrona środowiska – mniejsze zużycie surowców naturalnych, mniejsze zużycie energii, zmniejszenie zanieczyszczenia

7 zalety segregacji cz. II
wykorzystanie 1 tony makulatury pozwala na wyprodukowanie 910 kg papieru, wyprodukowanie papieru z 1 tony makulatury chroni przed wycięciem 17 drzew ( 1 zdrowe 10 m. drzewo produkuje 118 kg tlenu / rok. Człowiek do oddychania zużywa rocznie ok. 176 kg tlenu. 17 drzew daje 2006 kg tlenu / rok, czyli pozwala oddychać przez rok 11 osobom) recykling 1 tony makulatury pozwala zaoszczędzić od 2,3 do 7 m3 miejsca na składowisku, l. Wody, produkowanie papieru z makulatury zmniejsza zużycie energii o 75 %, zanieczyszczenie powietrza o 74 % a powstawanie ścieków z przemysłu o 35 %

8 zalety segregacji cz. III
recykling 1 tony szkła pozwala zaoszczędzić surowce naturalne: 603 kg pisaku, 193 kg sody kalcynowanej, 196 kg wapienia, 68,5 kg skalenia, produkcja nowych produktów szklanych ze stłuczki szklanej ogranicza: > zużycie energii o 25 – 32 %, > zużycie wody o 50 %, > emisję zanieczyszczeń do powietrza o 14 – 20 %, > wytwarzanie odpadów przemysłowych o 97 %.

9 zalety segregacji cz. IV
produkcja stali ze złomu pozwala ograniczyć: - zużycie surowców pierwotnych o 90 %: > 1134 kg rud żelaza, > 453,5 kg węgla, > 18 kg wapienia, - ilość wytwarzanych odpadów górniczych o 97 %, - zużycie energii o 74 %, - zużycie wody o 40 %, produkcję ścieków przemysłowych o 76 %, - emisję zanieczyszczeń do powietrza o 86 %.

10 MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH W MATEUSZEWIE

11 teren MSOK w Mateuszewie

12 działanie składowiska musi wiązać się ze spełnianiem wymagań w celu zapobiegania możliwym zagrożeniom. Bezpieczne składowanie odpadów wymaga m.in.: kontroli ilości i rodzajów dostarczanych odpadów tzw. ewidencja, zabezpieczenia podłoża składowiska – specjalna folia, monitorowania pod względem wpływu na środowisko (badanie wód podziemnych, wód odciekowych, gazu składowiskowego), zagęszczania odpadów,

13 monitoring wód podziemnych
prowadzony jest w trzech punktach, w tzw. piezometrach piezometr – jest to wywiercony w ziemi otwór umożliwiający pobieranie próbek wody w celu przeprowadzenia jej badań

14 monitoring opadu atmosferycznego
opad atmosferyczny – deszcz mierzony jest w mm / m2

15 pozwala zmniejszyć objętość składowanych odpadów
zagęszczanie odpadów pozwala zmniejszyć objętość składowanych odpadów

16 Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Mateuszewie składa się z następujących elementów służących do zagospodarowania odpadów: kwater – miejsc, gdzie składowane są odpady zmieszane, kompostowni – specjalnego miejsca, w którym gromadzi się odpady ulegające biodegradacji, miejsc segregacji surowców.


Pobierz ppt "Zagospodarowanie odpadów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google