Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

… bez niego nie będzie życia!!!. „Szanujmy przyrodę " Wonne są łąki, czysta jest woda, Piękna ta nasza, polska przyroda. Wysokie Tatry, piękne doliny,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "… bez niego nie będzie życia!!!. „Szanujmy przyrodę " Wonne są łąki, czysta jest woda, Piękna ta nasza, polska przyroda. Wysokie Tatry, piękne doliny,"— Zapis prezentacji:

1 … bez niego nie będzie życia!!!

2 „Szanujmy przyrodę " Wonne są łąki, czysta jest woda, Piękna ta nasza, polska przyroda. Wysokie Tatry, piękne doliny, Pachnące lasy, pełne zwierzyny. A Matka Ziemia wciąż uśmiechnięta, Nawet o drobnym kwiatku pamięta. Lecz tu jest papier, tam puszka szczęka. Któż to tę Matkę Ziemię tak nęka ? Któż Ją tak męczy, niech się pokaże, Niech Matka Ziemia ujrzy te twarze. Zobaczmy tych co Ją zniszczyli, Może oprzytomnieją, że źle zrobili. To my brudzimy, to my śmiecimy, Więc Matka Ziemia wciąż łka i płacze. Czy jeszcze swą zieleń zobaczę ?

3 Tu wrzucaj: plastikowe opakowania oznaczone symbolami PET, HDPE, LDPE, PE, PP butelki PET po napojach (najlepiej zgniecione) butelki po płynach do mycia plastikowe zakrętki plastikowe torebki, worki, reklamówki plastikowe koszyczki po owocach Tu nie wrzucaj: butelek i pojemników po olejach spożywczych, chłodniczych, silnikowych butelek po płynach chłodniczych pojemników po wyrobach garmażeryjnych zabawek sprzętu AGD Tu nie wrzucaj: butelek i pojemników po olejach spożywczych, chłodniczych, silnikowych butelek po płynach chłodniczych pojemników po wyrobach garmażeryjnych zabawek sprzętu AGD

4 Tu wrzucaj: gazety i czasopisma katalogi prospekty papier szkolny i biurowy książki w miękkich okładkach torebki papierowe papier pakowy pudełka Tu nie wrzucaj: zabrudzonego i tłustego papieru oraz tektury papieru z folią np. kopert z foliowym okienkiem w miejscu adresata papieru termicznego książek w twardej okładce papieru węglowego tektury powlekanej tworzywem sztucznym np. kartonów po mleku i napojach kalki oraz papieru przebitkowego pieluch jednorazowych podpasek artykułów i papierów higienicznych worków po cemencie tapet

5 Tu wrzucaj: butelki i słoiki szklane używane do napojów i żywności butelki po napojach alkoholowych szklane opakowania po kosmetykach Tu nie wrzucaj: szklanych talerzy porcelany i ceramiki luster szkła okiennego żarówek lamp neonowych reflektorów szkła ognioodpornego doniczek szkła okularowego ekranów i lamp telewizyjnych

6 Tu wrzucaj: puszki po napojach puszki po konserwach drobny złom żelazny metale kolorowe kapsle Tu nie wrzucaj: opakowań po aerozolach, czyli np. opakowań po piankach do włosów, lakierach, dezodorantach puszek po farbach baterii

7 Środowisko naturalne jest przeciążone. Każdy z nam może temu przeciwdziałać. W bardzo w łatwy sposób możesz oszczędzić energię oraz utrzymywać otoczenie w czystości. Jest to niezmiernie ważne dla przyszłości naszej planety.

8 Zawsze po wyjściu z pomieszczenia WYŁĄCZ ŚWIATŁO Korzystaj z żarówek energooszczędnych

9 Wyłączaj na noc telefon komórkowy!

10

11

12

13

14

15 Ziemia bez zieleni jest Jak spalona żarówka, Jak zepsute jedzenie. Bez zieleni Nie będzie lasów I nie będzie życia. Jeśli nie zareagujemy już teraz To później nie będzie już o co walczyć.

16 Ten piękny krajobraz zamieni się w to^

17 KAROLINA DWORAK KLAUDIA MATYJA

18 Recykling – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowc ó w naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpad ó w.

19 ZASADY DZIAŁANIA RECYKLINGU  Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiał ó w, z uwzględnieniem minimalizacji nakład ó w na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, kt ó re służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich p ó źniejszego przetworzenia.

20 OBSZARY ODBYWANIA SIĘ RECYKLINGU  Recykling odbywa się w dw ó ch obszarach: produkowania d ó br oraz p ó źniejszego powstawania z nich odpad ó w. Założenia recyklingu zakładają wymuszanie odpowiednich postaw producent ó w d ó br, sprzyjających produkcji materiał ó w jak najbardziej odzyskiwalnych oraz tworzenie odpowiednich zachowań u odbiorc ó w tych d ó br.

21

22 RECYKLING- SYSTEM ORGANIZACJI OBIEGU MATERIAŁ Ó W, ELEMENTY WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD: Recykling jest systemem organizacji obiegu materiał ó w, kt ó re mogą być wielokrotnie przetwarzane. W skład systemu wchodzą elementy:  właściwa polityka ustawodawcza państwa sprzyjająca recyklingowi,  rozw ó j technologii przetwarzania odpad ó w, przede wszystkim w celu wykorzystania jak największej ich części,  projektowanie d ó br z możliwie najszerszym wykorzystaniem w nich materiał ó w podatnych na recykling,

23 CZ.II RECYKLING- SYSTEM ORGANIZACJI OBIEGU MATERIAŁ Ó W, ELEMENTY WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD:  projektowanie d ó br możliwie jednorodnych materiałowo, co upraszcza ich p ó źniejszy demontaż i segregację odpad ó w.  projektowanie d ó br będących połączeniem r ó żnych materiał ó w w taki spos ó b, aby ich p ó źniejsze rozdzielenie na elementy zbudowane z jednorodnych materiał ó w było maksymalnie ułatwione,  projektowanie d ó br w taki spos ó b, aby jak najwięcej ich części składowych nadawało się do powt ó rnego wykorzystania bez przetwarzania lub przy minimalnych nakładach na doprowadzenie do postaci pełnowartościowej,

24 CZ.III RECYKLING- SYSTEM ORGANIZACJI OBIEGU MATERIAŁ Ó W, ELEMENTY WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD:  system oznaczania zar ó wno opakowań produkt ó w, jak i element ó w składowych tych produkt ó w, w celu ułatwienia rozpoznawania i segregacji odpad ó w.  edukacja proekologiczna społeczeństwa oraz promowanie i organizacja zachowań proekologicznych,  logistyka sortowania, gromadzenia i odbioru zużytych d ó br oraz ich element ó w składowych,  przetwarzanie (uprzednio przygotowanych) odpad ó w i odzyskiwanie z nich surowc ó w.

25 Handel Niekt ó re kraje wprowadzają do obrotu handlowego nieprzerobione recyklaty. Niekt ó re skarżyły się, że ostateczna przyszłość recyklat ó w sprzedanych w innym kraju nie jest znana i że mogą one znaleźć się na wysypisku zamiast zostać przerobione. Zgodnie z jednym z raport ó w w Ameryce 50-80% komputer ó w przeznaczonych do recyclingu nie zostały aktualnie przerobione. Istnieją raporty o imporcie nielegalnych odpad ó w do Chin, kt ó re są demontowane i przerabiane dla zysku pieniężnego bez uwzględnienia zdrowia pracownik ó w lub szk ó d jakie niesie to za sobą dla środowiska. Rząd chiński zabronił takich praktyk, co jednak nie umożliwiło wyeliminowania ich.

26 Prawodawstwo Aby funkcjonowania programu recykling kluczowe znaczenie mają długie i stabilne dostawy materiału do recyklingu. Prawo obowiązkowego zbierania ustala cele recyclingu dla miast, zazwyczaj w formie pewnego procentu materiału, kt ó ry w docelowy dzień musi być skierowany z miejskiego strumienia odpad ó w. Miasto jest w ó wczas odpowiedzialne za pracę dla spełnienia tego celu.

27 Ciekawostki Materiały, kt ó re nadają się do ponownego wykorzystania, bywają opatrzone kodem recyklingu.

28 WEDŁUG USTAWY Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) pod pojęciem recyklingu "rozumie się taki odzysk, kt ó ry polega na powt ó rnym przetwarzaniu substancji lub materiał ó w zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii."

29

30 PIĘKNĄ PRACĘ PRZYGOTOWAŁY:  Małgorzata Kocur  Paulina Lis


Pobierz ppt "… bez niego nie będzie życia!!!. „Szanujmy przyrodę " Wonne są łąki, czysta jest woda, Piękna ta nasza, polska przyroda. Wysokie Tatry, piękne doliny,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google