Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOGRAFIA JĘZYKOZNAWSTWO STOSOWANE część I część I SEMESTR LETNI 2005/2006 Dotyczy podstaw programowych z zakresu geolingwistyki, etnolingwistyki, psycholingwistyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOGRAFIA JĘZYKOZNAWSTWO STOSOWANE część I część I SEMESTR LETNI 2005/2006 Dotyczy podstaw programowych z zakresu geolingwistyki, etnolingwistyki, psycholingwistyki."— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOGRAFIA JĘZYKOZNAWSTWO STOSOWANE część I część I SEMESTR LETNI 2005/2006 Dotyczy podstaw programowych z zakresu geolingwistyki, etnolingwistyki, psycholingwistyki i neurolingwistyki. Wyboru dokonała: Halina Widła

2 ALAN Bernard, 2006. ANTROPOLOGIA. PIW. Autor, antropolog z Uniwersytetu Edynburskiego, przedstawia największe debaty, śledzi pochodzenie koncepcji i szkół oraz zarysowuje najważniejsze zagadnienia tej niezwykle intensywnie rozwijającej się dyscypliny. Rozpoczyna od filozoficznych i socjologicznych prekursorów antropologii, następnie poprzez ewolucjonizm, dyfuzjonizm, funkcjonalizm i ujęcia marksistowskie zmierza w stronę teorii współczesnych: antropologii relatywistycznej, kognitywistycznej i postmodernistycznej. Autor, antropolog z Uniwersytetu Edynburskiego, przedstawia największe debaty, śledzi pochodzenie koncepcji i szkół oraz zarysowuje najważniejsze zagadnienia tej niezwykle intensywnie rozwijającej się dyscypliny. Rozpoczyna od filozoficznych i socjologicznych prekursorów antropologii, następnie poprzez ewolucjonizm, dyfuzjonizm, funkcjonalizm i ujęcia marksistowskie zmierza w stronę teorii współczesnych: antropologii relatywistycznej, kognitywistycznej i postmodernistycznej. Jest to wyczerpujące wprowadzenie do antropologii kulturowej i społecznej dla osób zainteresowanych tą dyscypliną, a zarazem znakomite kompendium wiedzy dla czytelników zaawansowanych. Jest to wyczerpujące wprowadzenie do antropologii kulturowej i społecznej dla osób zainteresowanych tą dyscypliną, a zarazem znakomite kompendium wiedzy dla czytelników zaawansowanych. Autor dokonuje przegladu i oceny badań prowadzonych od początku XX wieku nad uczeniem sie i pamięcia u zwierząt i ludzi. Analizuje również możliwości wykorzystania poznanych prowidłowości w nauczaniu szkolnym. Autor dokonuje przegladu i oceny badań prowadzonych od początku XX wieku nad uczeniem sie i pamięcia u zwierząt i ludzi. Analizuje również możliwości wykorzystania poznanych prowidłowości w nauczaniu szkolnym.

3 ANDERSON J.R., 1996., Uczenie sie i pamięć. Integracja zagadnień. WSiP, Warszawa Podręcznik akademicki przedstawiający w sposób kompletny wiedzę psychologiczną na temat uczenia się i pamięci. Podręcznik akademicki przedstawiający w sposób kompletny wiedzę psychologiczną na temat uczenia się i pamięci. Autor dokonuje przegladu i oceny badań prowadzonych od początku XX wieku nad uczeniem sie i pamięcia u zwierząt i ludzi Autor dokonuje przegladu i oceny badań prowadzonych od początku XX wieku nad uczeniem sie i pamięcia u zwierząt i ludzi Analizuje również możliwości wykorzystania poznanych prowidłowości w nauczaniu szkolnym. Analizuje również możliwości wykorzystania poznanych prowidłowości w nauczaniu szkolnym.

4 ARABSKI J., 1996. Przyswajanie języka obcego i pamięć werbalna. Wydawnictwo Śląsk, Katowice Książka składa sie z trzech części. Pierwsza (3 rozdziały) omawia problematyke przyswajania języka drugiego i obcego. Książka składa sie z trzech części. Pierwsza (3 rozdziały) omawia problematyke przyswajania języka drugiego i obcego. Druga część traktuje o pamięci językowej i, w powiązaniu z nią, o przyswajaniu slownictwa obcojęzycznego. Druga część traktuje o pamięci językowej i, w powiązaniu z nią, o przyswajaniu slownictwa obcojęzycznego. Trzecią część stanowią wnioski dydaktyczne dla nauczycieli językow obcych. Trzecią część stanowią wnioski dydaktyczne dla nauczycieli językow obcych.

5 DĄBROWSKA E, KUBIŃSKI W., 2003., Akwizycja Języka w świetle językoznawstwa kognitywnego. Wyd. Uniwersalis, Kraków Antologia prac znanych i wybitnych lingwistów, psycholingwistów oraz psychologow, ktorzy zajmują się zastosowaniem kognitywnego modelu języka do badań nad przyswajaniem języka ojczystego przez dziecko. Antologia prac znanych i wybitnych lingwistów, psycholingwistów oraz psychologow, ktorzy zajmują się zastosowaniem kognitywnego modelu języka do badań nad przyswajaniem języka ojczystego przez dziecko.

6 Gleason J.,Bernstein R., 2005. PSYCHOLINGWISTYKA., wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne "Psycholingwistyka pod redakcją Jean Berko Gleason i Nan Bernstein Ratner jest bardzo popularnym podręcznikiem, prezentującym w dziesięciu rozdziałach różne subdyscypliny tej nauki z pogranicza psychologii i lingwistyki. Każdy z rozdziałów został napisany przez specjalistę z danej subdyscypliny. Niezwykle cenny jest rozdział o dwujęzyczności, która w Polsce staje się ostatnio przedmiotem badań psycholingwistycznych, tekst ten może zatem stanowić dobre do nich wprowadzenie. Warto jeszcze podkreślić, że książka ta wypełnia poważne luki, jakie istnieją w psycholingwistycznym piśmiennictwie polskim.„ "Psycholingwistyka pod redakcją Jean Berko Gleason i Nan Bernstein Ratner jest bardzo popularnym podręcznikiem, prezentującym w dziesięciu rozdziałach różne subdyscypliny tej nauki z pogranicza psychologii i lingwistyki. Każdy z rozdziałów został napisany przez specjalistę z danej subdyscypliny. Niezwykle cenny jest rozdział o dwujęzyczności, która w Polsce staje się ostatnio przedmiotem badań psycholingwistycznych, tekst ten może zatem stanowić dobre do nich wprowadzenie. Warto jeszcze podkreślić, że książka ta wypełnia poważne luki, jakie istnieją w psycholingwistycznym piśmiennictwie polskim.„ Z recenzji wydawniczej prof. Idy Kurcz Z recenzji wydawniczej prof. Idy Kurcz

7 PSYCHOLINGWISTYKA c.d. "W książce tej znaleźć można prezentację dorobku psycholingwistyki światowej - także w tych obszarach, które są mniej znane w Polsce i w mniejszym stopniu reprezentowane w badaniach polskich psycholingwistów (przykładem są rozdziały poświęcone percepcji mowy, procesom przetwarzania zdań, przyswajania języka drugiego). Biorąc pod uwagę fakt, że język przenika wszystkie sfery życia człowieka, podręcznik psycholingwistyki stanowi ważną lekturę dla studentów i badaczy z różnych dziedzin psychologii, socjologii i pedagogiki. "W książce tej znaleźć można prezentację dorobku psycholingwistyki światowej - także w tych obszarach, które są mniej znane w Polsce i w mniejszym stopniu reprezentowane w badaniach polskich psycholingwistów (przykładem są rozdziały poświęcone percepcji mowy, procesom przetwarzania zdań, przyswajania języka drugiego). Biorąc pod uwagę fakt, że język przenika wszystkie sfery życia człowieka, podręcznik psycholingwistyki stanowi ważną lekturę dla studentów i badaczy z różnych dziedzin psychologii, socjologii i pedagogiki. Z recenzji wydawniczej prof. Barbary Bokus Z recenzji wydawniczej prof. Barbary Bokus "Psycholingwistyka to wyjątkowo dobrze opracowany podręcznik, przedstawiający teorie i badania psycholingwistyczne w zakresie encyklopedycznym. Nachylenie w kierunku rozwojowym stanowi ważną i wyróżniającą cechę tej książki. Takie podejście podkreśla dynamiczny, procesualny aspekt zarówno przyswajania, jak i posługiwania się językiem przez człowieka. Staje się ono współcześnie dominującym podejściem w badaniach nad językiem.„ "Psycholingwistyka to wyjątkowo dobrze opracowany podręcznik, przedstawiający teorie i badania psycholingwistyczne w zakresie encyklopedycznym. Nachylenie w kierunku rozwojowym stanowi ważną i wyróżniającą cechę tej książki. Takie podejście podkreśla dynamiczny, procesualny aspekt zarówno przyswajania, jak i posługiwania się językiem przez człowieka. Staje się ono współcześnie dominującym podejściem w badaniach nad językiem.„ Z recenzji wydawniczej prof. Grace W. Shugar Z recenzji wydawniczej prof. Grace W. Shugar

8 KURCZ I., 2000. Psychologia języka i komunikacji. Wyd. Scholar. Warszawa Rozważania tej książki koncentrują się na dwu podstawowych funkcjach języka : reprezentatywnej w stosunku do rzeczywistości reprezentatywnej w stosunku do rzeczywistości komunikacyjnej służącej porozumiewaniu. komunikacyjnej służącej porozumiewaniu. W książce przedstawiono charakterystykę, rozwój, podstawy neurofizjologiczne, jak też związki z myśleniem i komunikowaniem się niewerbalnym.

9 MAJEWICZ Alfred F., 1989, Języki świata i ich klasyfikacja, PWN, Warszawa Praca zawiera najpełniejszy w polskiej literaturze językoznawczej wykaz języków uzywanych zarówno w przeszłości jak i obecnie na świecie oraz ich pełną klasyfikacje genetyczną i lokalizację. Zapoznaje także z zasadami klasyfikowania języków swiata oraz podaje przyklady klasyfikacji geograficznej i typologicznej cytujac przy tym bardzo bogaty materiał faktograficzny. Praca zawiera najpełniejszy w polskiej literaturze językoznawczej wykaz języków uzywanych zarówno w przeszłości jak i obecnie na świecie oraz ich pełną klasyfikacje genetyczną i lokalizację. Zapoznaje także z zasadami klasyfikowania języków swiata oraz podaje przyklady klasyfikacji geograficznej i typologicznej cytujac przy tym bardzo bogaty materiał faktograficzny.

10 Pączalska Maria, 1999, AFAZJOLOGIA. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa-Kraków Pierwsze na polskim rynku wydawniczym calościowe i nowoczesne opracowanie zagadnień związanych z zaburzeniami funkcji psychicznych w następstwie uszkodzeń mózgu, zwłaszcza afazją. Pierwsze na polskim rynku wydawniczym calościowe i nowoczesne opracowanie zagadnień związanych z zaburzeniami funkcji psychicznych w następstwie uszkodzeń mózgu, zwłaszcza afazją.

11 UNDERWOOD G., 2004. Utajone poznanie. Gadańskie Wydawnictwo Psychologiczne.Gdańsk. Książka jest zbiorem tekstów na temat nieświadomych procesów pamięci, uczenia sie, percepcji i myślenia. Zostala napisana przez czołówkę badaczy zajmujących sie problematyka roli świadomości i nieświadomości w funkcjonowaniu umyslu czlowieka. Książka jest zbiorem tekstów na temat nieświadomych procesów pamięci, uczenia sie, percepcji i myślenia. Zostala napisana przez czołówkę badaczy zajmujących sie problematyka roli świadomości i nieświadomości w funkcjonowaniu umyslu czlowieka.

12 VETULANI Jerzy, 1998. Jak usprawnić pamięć. Wyd. Platan, Liszki. przewodnik po najnowszych teoriach pamięci i osiągnięciach farmakologii na polu walki z niedostatkami naszych czynności intelektualnych przewodnik po najnowszych teoriach pamięci i osiągnięciach farmakologii na polu walki z niedostatkami naszych czynności intelektualnych

13 Poznanie metod i strategii szybkiego i efektywnego uczenia się. Student na podstawie literatury naukowej oraz pracy z podręcznikiem może zdobyć i wykorzystać w praktyce nastepujące wiadomości: Budowa ludzkiego mózgu Funkcje prawej i lewej półkuli mózgowej Poznanie wlasnego stylu uczenia się, Sposoby motywowania do efektywnej pracy Zasady higieny pracy umysłowej Zasady robienia notatek graficznych (map mentalnych, map myśli) Zasady działania ludzkiej pamięci i praktyczne wykorzystanie tej wiedzy Podstawowe mnemotechniki i ich praktyczne zastosowanie Zasady przyspieszonego czytania Zasady studiowania.

14 Literatura podstawowa: 1.Buzan T., Rusz głową, Ravi, Łódź 2003; 2.Puślecki W., Superdydaktyka i jej trendy (w:) „Człowiek i świat”, Fundacja Innowacja, Warszawa 2001; 3.Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Zysk i S-ka, Poznań 2003; 4.Grębski M., Jak odnieść sukces na egzaminie, Ravi, Łódź 2000; 5.Rowntree D., Sztuka studiowania, Zysk i S-ka, Poznań 2001; 6.Rudniański J., Jak się uczyć, WSiP, Warszawa 2001; 7.Linksman R., W jaki sposób szybko się uczyć, Bivgenss, Warszawa 2001.

15 Literatura uzupełniająca: 1. Buzan T., Mapy twoich myśli, Ravi, Łódź 2003; 2. Buzan T., Podręcznik szybkiego czytania, Ravi, Łódź 2003; 3. Krop I., 1000 słów na minutę. Podręcznik do samodzielnej nauki szybkiego czytania, Studio Erika, Warszawa 2002; 4. Buzan T., Potęga umysłu, Muza, Warszawa 2003; 5. Lorayne H., Sekrety Superpamięci, Ravi, Łódź 1997; 6. Budohoska W., Grabowska A., Dwie półkule – jeden mózg, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994; 7. Rose C., Malcolm J. Nicholl, Ucz się szybciej, na miarę XXI wieku, Logos, Warszawa 2003; 8. Buzan T., Pamięć na zawołanie, Ravi, Łódź 1999; 9. Anderson J. R., Uczenie się i pamięć. Integracja zagadnień, WSiP, Warszawa 1998; 10. Lehrl S., Trening pamięci, Videograf II, Katowice 2000; 11. Tajniki ludzkiego umysłu, Przegląd Reader’s Digest, Warszawa 1997.


Pobierz ppt "BIBLIOGRAFIA JĘZYKOZNAWSTWO STOSOWANE część I część I SEMESTR LETNI 2005/2006 Dotyczy podstaw programowych z zakresu geolingwistyki, etnolingwistyki, psycholingwistyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google