Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNAZJUM W WIŹNIE ROK UTWORZENIA 1999. POSTANOWIENIA OGÓLNE Gimnazjum w Wiźnie działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNAZJUM W WIŹNIE ROK UTWORZENIA 1999. POSTANOWIENIA OGÓLNE Gimnazjum w Wiźnie działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansach."— Zapis prezentacji:

1 GIMNAZJUM W WIŹNIE ROK UTWORZENIA 1999

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Gimnazjum w Wiźnie działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansach publicznych oraz statutu. Siedzibą placówki jest budynek w Wiźnie przy ul. Pl. Kpt. Raginisa 12. Gimnazjum w Wiźnie jest szkoła publiczną, która zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, realizuje programy nauczania uwzględniając podstawę programową kształcenia ogólnego, realizuje ramowy plan nauczania, realizuje ustalone przez ministra właściwego ds.oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. Organem prowadzącym gimnazjum jest Urząd Gminy w Wiźnie. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Białymstoku, woj.podlaskie.

3 CELE I ZADANIA GIMNAZJUM Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, Wyrabia umiejętność rozumnego wykorzystania pozyskanej wiedzy w życiu codziennym, Umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, Umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, Kształtuje środowisko wychowawcze, Sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb, Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny, Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości do Ojczyzny, Umożliwia uczęszczanie na zajęcia z religii po wyrażeniu zgody przez rodziców,

4 ORGANY GIMNAZJUM DYREKTOR RADA PEDAGOGICZNA RADA RODZICÓW SAMORZĄD UCZNIOWSKI

5 RADA PEDAGOGICZNA – rok szkolny 2006/07 Wolińska Leokadia – dyrektor – technika, matematyka Abramowicz Sławomir – informatyka Bednarczyk Sylwia – j.niemiecki Borawska Barbara- muzyka, plastyka Borawski Henryk – wych. fizyczne Czarnowska Małgorzata- biologia, geografia Domurat Anna – religia Gawkowski Marek- wych.fizyczne Iwanowska Agnieszka – j.angielski Konopko Anna – fizyka, chemia Kozłowska Beata – j.angielski Pawlak Małgorzata – j. niemiecki Palczewski Jan – historia, wos Pieńkowska Irena – matematyka Powichrowska Jolanta- j.polski Ptaszyński Sławomir – wych.fizyczne Rańczuch Joanna – j.polski Siwik Janina – matematyka Ks.Robert Ugniewski – religia Wojciechowska Iwona – zajęcia świetlicowe

6 KLASA IA – wychowawca mgr Irena Pieńkowska Liczba uczniów 25 Uczniowie ze średnią w nauce 4,75 i powyżej; Borkowska Sylwia, Glińska Paulina, Nitkiewicz Adriana, Jagodzińska Justyna, Janczewska Martyna, Zaniewska Justyna, Domurat Monika, Karpiński Jakub, Gliński Jarosław Średnia ocen klasy 3,88 Średnia frekwencja 92,25%

7 KLASA IB- wychowawca mgr Sylwia Bednarczyk Liczba uczniów-27 Uczniowie ze średnią w nauce 4,75 i powyżej: Pieńkowska Natalia, Okurowska Wioleta, Okurowska Monika, Krzewski Konrad, Borawski Artur, Ładyżyńska Magdalena, Frąckiewicz Paulina Średnia ocen klasy 4,03 Średnia frekwencja 93,08%

8 Klasa IC- wychowawca mgr inż.Małgorzata Czarnowska Liczba uczniów – 27 Uczniowie ze średnią ocen w nauce 4,75 i powyżej: Domurat Kamil. Laskowska Kinga, Łuba Grzegorz, Grodzki Krystian, Matejkowska Agata, Milewski Damian Średnia ocen klasy 3,76 Średnia frekwencja 94,08%

9 Klasa IIA – wychowawca mgr Anna Konopko Liczba uczniów –28 Uczniowie ze średnią w nauce 4,75 i powyżej: Struczyńska Diana, Czyżewska Monika, Czyżewski Adam, Domurat Michał, Domurat Łukasz, Czerwińska Agnieszka, Domalewska Justyna, Malinowska Natalia Średnia ocen klasy 3,67 Średnia frekwencja 90,2%

10 Klasa IIB – wychowawca mgr Joanna Rańczuch Liczba uczniów – 26 Uczniowie ze średnią 4,75 i powyżej: Freling Mateusz, Piotrowska Agnieszka, Olszewska Magdalena, Grabowski Bartosz Średnia ocen klasy 3,6 Średnia frekwencja 92,69%

11 Klasa IIIA- wychowawca mgr J. Palczewski i mgr S. Ptaszyński Liczba uczniów- 23 Uczniowie ze średnią 4,75 i powyżej: Borkowska Patrycja, Gacka Magda, Szabłowski Bartłomiej, Niedzielska Karolina, Trepanowska Katarzyna Średnia ocen klasy 3,68 Średnia frekwencja 89,65%

12 Klasa IIIB – wychowawca mgr Iwona Wojciechowska Liczba uczniów- 25 Uczniowie ze średnią ocen 4,75 i powyżej: Mroczkowska Magdalena,Strumiłowska Magdalena, Białobrzewska Scholastyka, Mocarska Katarzyna, Milewska Karolina, Przestrzelski Tomasz, Borawski Łukasz Średnia ocen klasy 4,0 Średnia frekwencja 91,65%

13 Klasa IIIC – wychowawca mgr Jolanta Powichrowska Liczba uczniów 23 Uczniowie ze średnią ocen 4,75 i powyżej: Kowalewska Małgorzata, Kuczewska Ewa, Malinowska Elżbieta, Średnia ocen klasy 3,53 Średnia frekwencja 84,17%

14 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2006/07 Piotrowska Agnieszka – kl.IIB i Łuba Grzegorz – kl. IC wyróżnienia w Konkursie Matematycznym „Kangur” Glińska Paulina – kl. IA – III miejsce za pracę „Autorytety Podlasia”w Wojewódzkich Spotkaniach Gimnazjalistów w Hodyszewie Kuczewska Ewa- kl. IIIC- V miejsce w rzucie młotem w Finale Wojewódzkim Gimnazjady Lekkoatletycznej Niedzielska Karolina – kl. IIIA- III miejsce w rzucie dyskiem w Półfinale Woj.Ligi Lekkoatletycznej Krasnowska Monika - kl. IIIC- III miejsce w biegu na 100m ppł w kat.juniorów młodszych w Półfinale Woj. Ligi Lekkoatletycznej Mroczkowska Magdalena – kl. IIIB – I miejsce w Województwie Podlaskim w Ogólnopolskim Konkursie Ładnego Pisania Mroczkowska Magdalena – kl. IIIB – III miejsce w Łomżyńskim Konkursie Recytatorskim Polskiej Poezji Współczesnej Grabowska Agnieszka – kl. IIIA- wyróżnienie W Ogólnopolskim Konkursie Ładnego Pisania Ormanowska Justyna- kl. IC – III miejsce w pchnięciu kulą w Półfinale Woj. Ligi Lekkoatletycznej Milewska Karolina-kl. IIIB- I miejsce w Powiatowych Ind. Biegach Przełajowych

15 Osiągnięcia uczniów – koniec roku 2006/07 Wojciechowska Agata – kl. IC- II m-sce w Powiatowych Ind.Biegach Przełajowych i VI m-sce w Półfinale Woj.Ind. Biegów Przełajowych Borkowska Patrycja – kl. IIIA- II m-sce w biegu na 100m ppł w kat.juniorów młodszych w półfinale Woj.Ligi Lekkoatletycznej Kosiorek Karol – kl. IC- VI miejsce w Powiatowych Ind.Biegach Przełajowych Matejkowska Agata- kl. IC – V miejsce w Półfinale Woj. Ind. Biegów Przełajowych i XI m-sce w Finale Woj. Ind. Biegów Przełajowych Borawski Artur – kl. IB- III miejsce w Powiatowych Ind.Biegach Przełajowych w Półfinale Woj.Ind. Biegach Przełajowych i VIII m-sce w Finale Woj. Ind. Biegach Przełajowych Zalewski Paweł – kl. IIIB- II m-sce w Powiatowych Ind.Biegach Przełajowych Boryszewski Paweł – Kl. IIIA – IV m-sce w Powiatowym Ind. Tenisie Stołowym Chłopców Przestrzelski Tomasz- kl. IIIB – IV m-sce w Pow. Ind. Biegach Przełajowych i II m-sce w rzucie dyskiem w Powiatowym Finale Gimnazjady Lekkoatletycznej


Pobierz ppt "GIMNAZJUM W WIŹNIE ROK UTWORZENIA 1999. POSTANOWIENIA OGÓLNE Gimnazjum w Wiźnie działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google