Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stara Biała Stara Biała położona jest na wyjątkowo malowniczym terenie o charakterystycznym krajobrazie i bogatej rzeźbie terenu. Szkoła Podstawowa im.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stara Biała Stara Biała położona jest na wyjątkowo malowniczym terenie o charakterystycznym krajobrazie i bogatej rzeźbie terenu. Szkoła Podstawowa im."— Zapis prezentacji:

1

2 Stara Biała Stara Biała położona jest na wyjątkowo malowniczym terenie o charakterystycznym krajobrazie i bogatej rzeźbie terenu. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II usytuowana jest w pobliżu doliny rzeki Wierzbicy. Znajdują się tu ciekawe tereny przyrodnicze, sąsiadujące bezpośre- Brudzeńskim Parkiem Kraobra- zowym. dnio z Brudzeńskim Parkiem Kraobra- zowym.

3 terenem rekreacyjnym Budynek otoczony jest zielonym terenem rekreacyjnym. Składa się z dwóch kondygnacji. halą sportową Połączony jest z halą sportową oddaną do użytku w 2007 roku.

4 Wraz z oddaniem hali sportowej szkoła przyjęła imię Jana Pawła II. Uroczyście poświęcono sztandar z wizerunkiem Patrona oraz tablicę pamiątkową. Rodziny Szkół Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II.

5 Do naszej placówki uczęszcza 154 uczniów. Szkoła liczy 7 oddziałów. Doskonałe warunki kształcenia i wychowania zapewnia wykwalifi- kowana kadra pedagogiczna wspierana przez administrację i per- sonel szkoły. Jesteśmy bezpieczną i przyjazną szkołą.

6 Szczególną troską otaczamy dzieci rozpoczynające naukę w szkole.

7 Ze względu na utrudniony dostęp do przedszkoli, jak w większości szkół wiejskich i podmiejskich, sześciolatki uczęszczają do oddziału przedszkolnego. Wielu rodziców zabiega o umieszczenie w oddziale pięciolatków, a nawet czterolatków. W miarę możliwości, wychodzimy naprzeciw potrzebom środowiska i w ten sposób tworzymy grupę mieszaną. Zaopatrzenie oddziału przedszkolnego w odpowiednie meble, kąciki zabaw i zainteresowań oraz pomoce dydaktyczne sprzyja prawidłowej organizacji kształcenia i wychowania. Dużą rolę odgrywa zaangażowane nauczyciela, jego pomysłowość i bogacenie własnego warsztatu pracy.

8 Stwarzanie optymalnych warunków bezpieczeństwa i rozwoju, nauka poprzez zabawę, u dział przedszkolaków w życiu szkoły sprzyja integracji oraz bezstresowemu przejściu do etapu edukacji szkolnej. Oddział przedszkolny Klasa IKlasa III Klasa II

9 Dzieci z oddziału przedszkolnego stopniowo wprowadzane są do pełnego korzystania z bazy i wyposażenia szkoły. W pierwszych dniach towarzyszyć mogą im rodzice.  Hala sportowa  Sala audiowizualna  Siłownia

10  Pracownia informatyczna Pierwszy zestaw 10 komputerów uczniowskich, ze stałym dostępem do Internetu zakupiono z budżetu Gminy w 1999r. Obecnie doposażono pracownię o następnych 10 stanowisk i sprzęt audiowizualny dzięki ministerialnemu programowi dofinansowanemu ze środków Unii Europejskiej. W pracowni odbywają się zajęcia ze wszystkich przedmiotów dydaktycznych.  Biblioteka szkolna z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej Jest to jedno z pierwszych miejsc jakie poznają dzieci w szkole.

11  Świetlica szkolna Spełnia przede wszystkim funkcję opiekuńczą. Uczęszczają do niej dzieci oczekujące na zajęcia pozalekcyjne, na rodziców oraz autobus szkolny. Niemniej odbywa się w niej wiele ciekawych zajęć, zabaw, a także jest czas na odrobienie pracy domowej.  Gabinet lekarski Opieka pielęgniarska zapewniona jest jeden dzień w tygodniu. We współpracy z pielęgniarką szkolną realizowane są programy zdrowotne i profilaktyczne.

12 Dzieci z oddziału przedszkolnego, jak również uczniowie szkoły (od dziewięciu lat) mogą korzystać z nieodpłatnej nauki języka niemieckiego oraz języka angielskiego. W roku 2004/2005 w oddziale przedszkolnym, nauczyciel języka niemieckiego opracował i wdrożył „Program własny nauczania języka niemieckiego w oddziale przedszkolnym dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Starej Białej”. Nauka odbywa się poprzez zabawę i teatr.

13 Zajęcia organizowane są dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, z uwagi na upośledzenie w stopniu lekkim. We wrześniu przeprowadzane są badania przesiewowe w oddziale przedszkolnym oraz badania kontrolne w klasach I-VI, które mają na celu ocenę mowy dziecka po rocznej terapii. Organizowane są dla wszystkich uczniów mających trudności w nauce (przejściowo lub przez cały rok), w zakresie poszczególnych przedmiotów.

14 Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele korzystają z konsultacji psychologicznych i pedagogicznych jeden raz w tygodniu. Dzięki nim dokonywana jest wstępna ocena trudności dziecka rozpoczynającego edukację. Na terenie naszej szkoły, w zajęciach terapii pedagogicznej uczestniczą uczniowie, którzy byli zdiagnozowani w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z zaleceniami realizują indywidualne programy terapeutyczne, mające na celu usprawnienie zaburzonych funkcji percepcji wzrokowej i słuchowej. W zajęciach tych biorą udział dzieci dyslektyczne oraz te, u których stwierdzono ryzyko dysleksji. Opieką taką objęte są też dzieci z Oddziału Przedszkolnego w celu pełnego przygotowania ich do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

15 Celem działań korekcyjnych jest utrwalenie prawidłowej postawy w najrozmaitszych pozycjach wyjściowych i ćwiczebnych zbliżonych do życia codziennego. Ćwiczenia ogólnorozwojowe i specjalistyczne dostosowane są do indywidualnych potrzeb dzieci.

16 Uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności, umiejętności i zainteresowania na każdym etapie kształcenia w kołach przedmiotowych i zainteresowań Aby umożliwić udział wszystkim uczniom w zajęciach, dostosowano rozkład jazdy autobusu szkolnego do potrzeb w tym zakresie. W naszej szkole działają: Koła matematyczno-informatyczne Koło historyczne Koło turystyczno-krajoznawcze Koło ekologiczneKoło dziennikarskie Koło plastyczne Koło taneczne Koło matematyczno - przyrodnicze „Dla orłów” Koła polonistyczne Koło informatyczno-techniczne Klub Miłośników Książki SKO Zespół wokalny Zajęcia rekreacyjno - sportowe Koło języka angielskiego dla klas starszych Koło języka niemieckiego dla klas młodszych Koło teatralneKoło szachowe

17 Wszystkie koła prezentują tematykę i wytwory swojej działalności na gazetkach ściennych, stanowiąc jednocześnie interesującą oprawę plastyczną szkoły:

18 Pasowanie na Rycerza KsiążkiPasowanie na Rycerza Książki Uroczystość odbywa się w bibliotece szkolnej. Biorą w niej udział przedszkolaki, uczniowie klas starszych oraz rodzice. Dzieci poznają zasady funkcjonowania i pracy biblioteki szkolnej, a także rozwijają zainteresowania czytelnicze. AndrzejkiAndrzejki Dzieci zapoznają się z tradycjami i zwyczajami poprzez zabawę, uczestniczą we wróżbach, loteriach fantowych i dyskotece szkolnej.

19 Przygotowanie inscenizacji, montażu słowno-muzycznego z okazji: Przygotowanie inscenizacji, montażu słowno-muzycznego z okazji: Dnia Dziecka Choinki szkolnej Dnia Babci i Dziadka Międzynarodowego Dnia Ziemi Dnia Matki Wigilii klasowej

20 Udział w uroczystościach zorganizowanych przez szkołę dla środowiska lokalnego z okazji: Udział w uroczystościach zorganizowanych przez szkołę dla środowiska lokalnego z okazji: Narodowego Święta Niepodległości Dnia Patrona Nadania imienia Jana Pawła II naszej szkole

21 Salon gier i zabaw Eldorado ZOO- cykliczne zajęcia edukacyjne Leśniczówka w Brwilnie Skansen w Sierpcu Straż Pożarna Piknik organizowany przez Komendę Policji w Płocku Plac zabaw w Cierszewie Kino i Teatr

22 „SKO to dobra sprawa, oszczędzanie i zabawa” – konkurs o zasięgu wojewódzkim pod patronatem BS w Białej. Wyróżnione prace zdobią wnętrza Banku Spółdzielczego. Nagrodą są dla dzieci upominki oraz wkłady pieniężne przekazane na ich konto przez BS. „ Turniej Wiedzy o Bezbieczeństwie ” przy współudziale Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku oraz Wydziału Ruchu Drogowego Policji w Płocku. Gminny konkurs plastyczny „ Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa” Gminny konkurs plastyczny „Kolorowy świat warzyw i owoców”

23 Na etapie szkolnym uczniowie osiągają znaczące sukcesy w wielu konkursach przedmiotowych oraz tematycznych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, a także międzynarodowym: Konkurs germanistyczny SPRACHDOKTOR organizowany przez Jersz-Łowcy Talentów : - kilkakrotne zdobycie 1 miejsca w województwie i 2 w kraju - dwukrotnie uczniowie otrzymali nagrodę w postaci pobytu na obozie „Konie, matematyka i języki” w miejscowości Serpelice nad Bugiem - innym razem otrzymali nagrody pieniężne Międzypowiatowe i Powiatowe Turnieje Piłki Nożnej

24 Wyróżnienia uzyskane w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej Olimpus i Mat Tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym OLIMPUS I miejsce w regionalnym konkursie SEGREGUJ ODPADY organizowanym przez Związek Gmin Regionu Płockiego Tytuł laureata z historii i matematyki w Międzyszkolnej Lidze Przedmiotowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Płocku

25 Spotkania z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego Policji Wyjazdy do Urzędu Pocztowego w Płocku. Zwiedzanie Jednostki Straży Pożarnej w Płocku i Starej Białej. Spotkania autorskie w Gminnej Bibliotece w Białej z poetą Grzegorzem Kasdepke Wyjazdy do Biblioteki im.Wandy Chotomskiej Wycieczki na wystawy i lekcje muzealne w Muzeum Mazowieckim w Płocku Zwiedzanie najbliższej okolicy min. Pałacu w Srebrnej

26 Na etapie szkolnym warto zaznaczyć współpracę z Ambasadą Niemiec, Austriackim Ośrodkiem Informacji Turystycznej, Ambasadą Szwajcarii, Honorowym Konsulem Wielkiego Księstwa Luksemburga w Warszawie oraz Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki Domem Darmstadt. Od 2001 roku organizowany jest w naszej szkole Dzień Niemiecki, poświęcony jednemu z krajów niemieckiego obszaru językowego. TYDZIEŃ EUROPEJSKI W SZKOLE, W 2005 r. przerodził się w program edukacyjny TYDZIEŃ EUROPEJSKI W SZKOLE, którego celem jest przybliżenie uczniom tematyki związanej z Unią Europejską, kulturą, zwyczajami, historią, geografią Europy. W programie edukacyjnym uczestniczy cała szkoła. W ramach WDN przeprowadzone zostaje szkolenie dla Rady Pedagogicznej, przekazywane są podstawowe informacje i materiały. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów prowadzą zajęcia korzystając z materiałów otrzymanych podczas szkolenia, jak i wg własnych pomysłów.

27 Organizatorzy programu wraz z uczniami sporządzają gazetki tematyczne na korytarzu szkolnym i na świetlicy. Tworzą plakaty i prospekty informacyjno-reklamowe na temat wybranego kraju. Organizowane są konkursy wiedzy i plastyczne, wycieczki na wystawy malarskie, fotograficzne związane z tematyką Tygodnia Europejskiego. W celu przybliżenia wybranego kraju uczniom organizatorzy często nawiązują kontakty z ośrodkami promocji danego kraju. Instytucje te pomagają w promowaniu państw, dostarczając cennego księgozbioru, materiałów promocyjnych, źródeł informacji, a także drobnych upominków na nagrody dla uczniów.

28 W szkole udostępniona jest sala do gry w tenisa stołowego Przerwy międzylekcyjne Samorząd Uczniowski prowadzi radiowęzeł oraz rozprowadza gazetkę szkolną Dzieci korzystają z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej i biblioteki szkolnej Uczniowie mają możliwość zaopatrywania się w sklepiku szkolnym

29 W szkole działa koło szachowe we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Płocku W soboty odbywają się rajdy i wycieczki szlakiem Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego Udostępniana jest uczniom i młodzieży nieodpłatnie hala sportowa, w której pod opieką kierownika hali odbywają się turnieje piłki nożnej, tenisa, badmintona. Dla mieszkańców hala i siłownia, udostępniane są za symboliczną opłatą. Wielu uczniów rozwija swoje umiejętności muzyczne w Gminnej Orkiestrze Dętej założonej przez Wójta Gminy Stara Biała. Zajęcia popołudniowe i sobotnie

30 Na pozytywne efekty pracy naszej szkoły składa się zaangażowanie wszystkich Organów Szkoły i Gminy Stara Biała. W placówce panuje dobra, twórcza atmosfera wspierana przez życzliwą Radę Rodziców. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej www.sp.starabiala.pl

31 Dziękujemy za uwagę! Przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Starej Białej


Pobierz ppt "Stara Biała Stara Biała położona jest na wyjątkowo malowniczym terenie o charakterystycznym krajobrazie i bogatej rzeźbie terenu. Szkoła Podstawowa im."

Podobne prezentacje


Reklamy Google