Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. dla przedsiębiorców Inkubatory Nowych Technologii Pożyczki dla przedsiębiorców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. dla przedsiębiorców Inkubatory Nowych Technologii Pożyczki dla przedsiębiorców."— Zapis prezentacji:

1 Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. dla przedsiębiorców Inkubatory Nowych Technologii Pożyczki dla przedsiębiorców

2 Ponad 20 lat wspierania rozwoju przedsiębiorczości przez ARR „MARR” S.A. (1992 – 2014) Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR (1992- 2009) Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 1 i 2 (2009-obecnie) Powierzchnia użytkowa - 17 793 m 2 Powierzchnia do wynajęcia - 11 822 m 2 Stopień wypełnienia - > 90%

3 Kto może się ubiegać o przyjęcie do Inkubatorów Nowych Technologii In-Tech : a) osoby fizyczne posiadające pomysł na biznes b) przedsiębiorcy działający na rynku nie dłużej niż 3 lata c) przedsiębiorcy działający dłużej niż 3 lata, wdrażający innowacyjne rozwiązania, prowadzący działalność badawczą lub rozwojową (lokator strategiczny) Główne kryteriów przyjęcia: a) nowatorski charakter przedsięwzięcia uwzględniający wykorzystanie nowych technologii, rozwiązań organizacyjnych b) wiarygodność i perspektywy samodzielnego rozwoju c) powiązanie ze środowiskiem naukowym

4 Stawki czynszu najmu metra kw. powierzchni Czas działalności IN-TECH 1 IN-TECH 2 Powierzchnia produkcyjnabiurowa w I roku działalności 8,0014,0012,00 w II roku działalności 10,0016,0014,00 w III roku działalności 10,0017,0015,00 powyżej III roku działalności 12,0018,0016,00

5 Cennik wynajmu sal konferencyjnych Nr sali Cena za 1 godz. [zł] IN-TECH 1 Sala konferencyjna D207 – 1/3100,00 Sala konferencyjna D207 – 2/3150,00 Sala konferencyjna D207 – 3/3200,00 Sala konferencyjno-szkoleniowa B10035,00 Sala szkoleniowa D10235,00 IN-TECH 2 Sala konferencyjna „aula”200,00 Sala szkoleniowa 1 i 235,00

6

7

8 Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator MInP położony jest na obszarze przemysłowym należącym do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. Budynek przeznaczony jest na wynajem powierzchni produkcyjnej firmom, które prowadzą działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną. ARR „MARR” S.A. jest operatorem zarządzającym tym Inkubatorem

9

10 Dla każdego modułu przewidziano osobne wejście, bramę przemysłową oraz zaplecze socjalne i higieniczno-sanitarne. Instalacje wewnętrzne zaprojektowano w sposób umożliwiający osobne rozliczenie mediów W budynku znajduje się 13 modułów o powierzchniach: - 152,66 m 2 ; - 153,83 m 2, - 76,41 m 2, - 75,53m 2, - 75,25 m 2, - 72,29 m 2, - 71,36 m 2 oraz - 6 modułów po 75,23 m 2. Istnieje możliwość łączenia modułów w zależności od potrzeb. Powierzchnia użytkowa wynosi 1.128,71 m 2.

11 Największy Fundusz Pożyczkowy w woj. podkarpackim ARR „MARR” posiada Fundusz Pożyczkowy z kapitałem ok. 60 mln zł Jest to największy Fundusz Pożyczkowy pod względem kapitału w woj. podkarpackim i 14 w Polsce Główne źródła kapitału Funduszu to Regionalny Program Operacyjny Woj. Podkarpackiego (Urząd Marszałkowski) oraz Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (Bank Gospodarstwa Krajowego), ponadto wkład własny Aktualnie jest czynnych około 600 pożyczek i cztery ścieżki pożyczkowe ( 2 w ramach RPO WP, 2 w ramach PO RPW) Tylko w ubiegłym 2015 roku udzielono 350 pożyczek na kwotę 22 mln zł

12 Pożyczki dla przedsiębiorców z oprocentowaniem 0% Nowa ścieżka pożyczek dla MŚP z terenu woj. podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego (umowa ARR „MARR” S.A. z BGK) Okres udzielania pożyczek marzec-wrzesień 2016r. Maksymalna kwota pożyczki – 100 tys. zł, Cel inwestycyjny (firmy do roku działalności) lub inwestycyjno- obrotowy w układzie 70% do 30% (firmy powyżej roku) Maksymalny okres spłaty pożyczki 60 miesięcy, karencja 6 miesięcy Oprocentowanie 0% bez dodatkowych warunków, nie ma też innych kosztów, opłat, prowizji

13 Pożyczki dla przedsiębiorców z oprocentowaniem 1% Pożyczki dla MŚP z terenu woj. podkarpackiego w ramach umowy ARR „MARR” S.A. z UM woj. podkarpackiego Okres udzielania pożyczek do 31 grudnia 2020r. Maksymalna kwota pożyczki – 400 tys. zł Cel inwestycyjny (firmy do roku) lub inwestycyjno-obrotowy w układzie 70% do 30% (firmy powyżej roku) Maksymalny okres spłaty do 31.12.2020r., karencja 6 miesięcy Oprocentowanie 1%, warunki:1) firmy do roku, 2)działają w Inkubatorach MARR lub na terenie MPP,3) innowacyjne przedsięwzięcie. Inaczej oprocentowanie rynkowe od 2,83% do 5-6% Nie ma też innych kosztów, opłat, prowizji

14 Zabezpieczenie Obligatoryjnie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową, a ponadto: Poręczenie osób fizycznych lub prawnych Poręczenie Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Hipoteka na nieruchomościach gruntowych lub zabudowanych Przewłaszczenie na rzeczach ruchomych(samochody, maszyny) Blokada na lokacie Gwarancja bankowa

15 Zasady udzielania pożyczek Złożenie wniosku o udzielenie pożyczki wraz załącznikami (osobiście w ARR „MARR” S.A. lub za pośrednictwem poczty ) Ocena wniosku i sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy:1) Wizyta u przedsiębiorcy 2) Czynniki obiektywne – wskaźniki rentowności, płynności, sprawności działania, zadłużenia, pokrycia majątku i odsetek, 2) Czynniki subiektywne – historia funkcjonowanie przedsiębiorcy, jakość dostawców i odbiorców, opis rynku, branży, majątku, doświadczenie kierownictwa Rozpatrzenie wniosku przez Komisję Kwalifikacyjną, ostateczną decyzję podejmuje Zarząd ARR „MARR” S.A. Czas od momentu złożenia kompletnego wniosku do decyzji o udzieleniu pożyczki bądź odmowie udzielenia to maksymalnie 15 dni roboczych. Dokumenty pożyczkowe – strona Agencji - www.marr.com.pl zakładka „Pożyczki”www.marr.com.pl

16 POŻYCZKI NA START Pożyczki dla osób, które chcą uruchomić działalność gospodarczą, realizowane są w ramach umowy pomiędzy ARR „MARR” S.A. a BGK, obejmują 6 województw: podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie, świętokrzyskie, łódzkie Uprawnione osoby: 1) Zarejestrowani bezrobotni, 2)Absolwenci szkół i uczelni wyższych do 4 lat od ukończenia nauki, nie osiągający dochodów, 3) Studenci ostatniego roku studiów Okres udzielania pożyczek – do czerwca 2017 roku Maksymalna wartość pożyczki 81 tys. zł Okres udzielenia pożyczki - maksymalnie 7 lat, karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy, Oprocentowanie 0,44 %, nie ma też innych kosztów, opłat, prowizji Wymagane zabezpieczenie – weksel in blanco, a ponadto najczęściej poręczyciele lub hipoteka

17 POŻYCZKI NA START Druga ścieżka pożyczek na start – pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego Kwota pożyczki – 24 tys. zł Maksymalny okres spłaty 3 lata Oprocentowanie 0,44%, nie ma innych kosztów, opłat, prowizji Zabezpieczenie weksel in blanco i poręczyciele Kto może zwrócić się o taką pożyczkę: - osoby, które uzyskały już pożyczkę na uruchomienie działalności w ramach programu „Wsparcie w starcie”, - podmioty prowadzące działalność gospodarczą, - niepubliczne szkoły, przedszkola, żłobki, kluby dziecięce - posiadacze gospodarstw rolnych prowadzący specjalne działy produkcji rolnej

18 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. ul.Chopina 18,39-300 Mielec www.marr.com.pl e-mail:marr@marr.com.pl Tel. 17 773 82 56


Pobierz ppt "Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. dla przedsiębiorców Inkubatory Nowych Technologii Pożyczki dla przedsiębiorców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google