Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan i perspektywy cyfrowego rozwoju Lubelszczyzny w kontekście wdrażania Europejskiej Agendy Cyfrowej w ramach RSZZG Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan i perspektywy cyfrowego rozwoju Lubelszczyzny w kontekście wdrażania Europejskiej Agendy Cyfrowej w ramach RSZZG Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego."— Zapis prezentacji:

1 Stan i perspektywy cyfrowego rozwoju Lubelszczyzny w kontekście wdrażania Europejskiej Agendy Cyfrowej w ramach RSZZG Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Cele badania Celem ogólnym badania jest uzyskanie kompleksowej wiedzy nt. uwarunkowań i perspektyw rozwoju społeczeństwa cyfrowego w województwie lubelskim do roku 2020. Cele szczegółowe: Analiza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju społeczeństwa cyfrowego; Opracowanie diagnozy rozwoju społeczeństwa cyfrowego Lubelszczyzny w pięciu wymiarach, tj.: infrastruktury teleinformatycznej, e-administracji, e- edukacji, e-zdrowia i e-biznesu; Określenie pozycji wyjściowej województwa lubelskiego w zakresie rozwoju społeczeństwa cyfrowego na tle kraju i Unii Europejskiej; Przedstawienie rekomendacji w zakresie budowy podstaw społeczeństwa cyfrowego na Lubelszczyźnie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

3 Internet szerokopasmowy w Polsce Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

4 Gospodarstwa domowe posiadające dostęp do internetu Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Wyszczególnienie20082009201020112012 Ogółem47,658,663,466,670,5 Według typu gospodarstwa Gospodarstwa domowe z dziećmi*61,475,382,988,391,5 Gospodarstwa domowe bez dzieci* 40,950,753,756,060,0 Według klasy miejsca zamieszkania Duże miasta56,0 `65,168,871,675,8 Mniejsze miasta50,359,865,167,069,5 Obszary wiejskie36,150,556,261,266,1 Według stopnia urbanizacji Wysoki54,864,568,171,074,8 Średni44,558,361,968,070,6 Niski40,752,258,861,6 65,5 Źródło: GUS: „Społeczeństwo informacyjne w Polsce (2012)”

5 Badania ilościowe (CATI i CAWI) Najważniejsze ustalenia Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego INFRASTRUKTURA

7 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie „Jaką prędkość ma Pana/i łącze internetowe?” Źródło: Na podstawie badań własnych (CATI, n= 1035)

8 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie "Jakie są Pan/i oczekiwania w zakresie rozwoju infrastruktury internetowej w regionie?"

9 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego E-ADMINISTRACJA

10 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie "Jak w skali 1-5 ocenia Pan/i swój poziom umiejętności w zakresie korzystania z usług e- administracji?"

11 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie „Proszę o określenie, w skali 1-5, jak często ma w Pana/i jednostce miejsce tzw. podwójny obieg dokumentów (czyli papierowy i elektroniczny)?”

12 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie „Proszę o zaznaczenie (spośród niżej wymienionych) wszystkich możliwości, jakie oferuje Pański urząd”

13 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego E-EDUKACJA

14 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie „Z jakich konkretnie usług e-edukacji zdarzyło się Panu/i korzystać?” Źródło: Na podstawie badań własnych (CATI, n= 126).

15 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie "Jak ocenia Pan/i swoje zapotrzebowanie na kursy e-learningowe?"

16 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie „Proszę o zaznaczenie najważniejszych, Pan/i zdaniem, barier rozwoju e-edukacji w województwie lubelskim”

17 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego E-ZDROWIE

18 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie "Z jakich usług z zakresu e-zdrowia zdarzyło się Panu/i skorzystać?" Źródło: Na podstawie badań własnych (CATI, n=94)

19 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie "Jak (w skali 1-5) ocenia Pan/i swój poziom zainteresowania usługami e-zdrowia?"

20 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie „Czy podmiot opieki medycznej, w której Pan/i pracuje stosuje następujące funkcjonalności…”

21 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego E-BIZNES

22 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie „Proszę zaznaczyć, jakie informacje można znaleźć na stronie internetowej Pana/i przedsiębiorstwa”

23 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 1. „Czy brał Pan/i udział w szkoleniach podnoszących kompetencje w zakresie e-biznesu?” 2. „Czy znalazły one przełożenie na efektywność wykonywanej przez Pana/ią pracy?”

24 Badania jakościowe (ITI oraz IDI) Najważniejsze ustalenia Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

25  „Na pewno są jeszcze obszary bez Internetu, zarówno stacjonarnego, jak i radiowego brakuje”;  „Są takie obszary [w których nie ma w ogóle dostępu do Internetu], ale są to, moim zdaniem, pojedyncze, wyjątkowe przypadki”;  „Internet jest wszędzie, tylko w niektórych obszarach są to wyłącznie radiówki”;  „Są obszary gdzie pociągnięcie sieci się nie opłaca - to głównie małe wioski. Są szanse na ekspansję, jeśli chodzi o rozbudowę sieci szerokopasmowej, po otrzymaniu dofinansowania, ale tylko w dużych miastach. Z punktu widzenia naszej firmy, jeśli sieć szkieletowa zostanie położona to na warunkach ulgowych może rozszerzymy swoją działalność na miasta „ostatniej mili”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Infrastruktura teleinformatyczna

26  „80% kanalizacji TP S.A. jest zajęta przez nieczynne kable miedziane. My nie mamy pieniędzy na utylizację tych kabli – musielibyśmy do tego dopłacić”;  „Problemem jest to, że TP S.A. nie dzierżawi włókna, albo jest to [wydzierżawienie] bardzo trudne. W takiej sytuacji możemy położyć swoje kable, ale drogą okrężną, co jest mało opłacalne. Na ogół jednak kanalizację można wydzierżawić. Na przykład w Lublinie na nowych osiedlach dobudowujemy kanalizację do tej [kanalizacji dzierżawionej] od TP S.A., dzięki temu w Lublinie są możliwe prędkości do 100Mb/s”;  „Kanalizacja jest, pustej brak. Problemem jest niedrożność istniejących kanalizacji - na papierach jest drożna, w praktyce wygląda to inaczej - kanalizacja pierwotna jest zajęta przez wtórną”;  „Stan raczkujący. Powiedziałbym nawet kiepski”;  „Słabo rozbudowana infrastruktura”;  „Konieczne jest wykorzystanie w większym zakresie mikrokanalizacji i mikrokabli”; Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Infrastruktura teleinformatyczna

27  „Z Internetu korzystają tylko młodzi, którzy i tak nie mają czego załatwiać w urzędzie. Należałoby w większym stopniu zachęcić do korzystania z e- administracji takich przeciętnych petentów, między 35 a 60 lat, którzy stanowią gros zainteresowanych. A do nich można dotrzeć przede wszystkim za pomocą radia, telewizji, prasy, zwłaszcza do tych najstarszych”;  „Prawo budowlane nie zawsze dopuszcza coś takiego, że można odesłać dokument […]. Nie możemy też wydawać pozwolenia przez Internet – to musi być na piśmie, bo tak jest w ustawie”.  „Mamy 2 skrzynki: ePUAP, na której jest 7 formularzy i tu obserwujemy duży wzrost zainteresowania: w 2011 jedna osoba wysłała formularz; w 2012 – trzy osoby; w 2013 już 40 osób. Natomiast na drugiej skrzynce mamy 20 formularzy i jest ich coraz więcej, ale tego typu skrzynki są dosyć drogie. Poza tym nikt tam nie wysłał jeszcze formularza, przeszkodą jest wymagany podpis elektroniczny”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego E-administracja

28  „Od 2005, co roku są prowadzone badania dotyczące jakości usług; do 2011 nawet do 40% mieszkańców wyraziło zainteresowanie usługami. Od 2012 brak takich uwag (…). Od 2012 badanie jest na stałe zamieszczone w Internecie i każdy może wyrazić swoją opinię. Stykamy się z opiniami, że jest to bardzo rozbudowana strona internetowa, którą odwiedza coraz więcej ludzi”;  „Można przez Internet zarejestrować się jako bezrobotny, właśnie to wprowadziliśmy, od 27 maja działa”;  „Jest możliwość na przykład rezerwacji numerków do rejestracji […]”;  „Nie świadczymy w ogóle takich usług”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego E-administracja

29  „Korzystamy czasami z e-learningu, kierowane są te zajęcia, jak wszystkie w naszej szkole, do młodzieży […]. Prezentacje multimedialne też, standardowo są używane i to dość często”;  „Póki co korzystamy z elektronicznego dziennika, na równi z papierowym, ale od września planujemy, że będzie tylko on. E-learningu nie stosujemy i póki co nie planujemy, jedynie co, to nauczyciele logują się przy swoich wydawnictwach, by przygotować się do lekcji”;  „Funkcjonuje platforma zdalnego nauczania - „Wirtualny kampus UMCS”, jest to swoista ‘wartość dodana’, ponieważ nauczyciele [wykorzystujący platformę w swojej pracy] nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Zaletą e-learningu jest na pewno to, że materiały można wykorzystywać wielokrotnie, na przykład testy on-line. Najczęściej zasoby te wykorzystują humaniści, którzy w ten sposób uzupełniają tradycyjne sposoby studiowania. Działa też wirtualny dziekanat, studenci mogą się w sposób elektroniczny zapisywać na lektoraty i inne zajęcia, zaliczają też w ten sposób kurs biblioteczny, testy poziomujące [na lektoraty językowe]”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego E-edukacja

30  „To chyba najbardziej znajduje zastosowanie w takich ścisłych zawodach, gdzie trzeba coś pokazać, nie wiem – chemia, informatyka, fizyka. Jeśli chodzi o zainteresowanie, to w liceum jest chyba dużo większe niż w gimnazjum”;  „Problemem jest brak dofinansowania na realizację kursów e- learningowych, a koszty wynagrodzenia dla autorów ciekawych treści [wykorzystywanych w e-learningu] są znaczne”.  „[Stopień przygotowania do wykorzystywania TIK] zależy głównie od ich [nauczycieli] wieku. Szkoła jest gotowa i chętna wprowadzić kursy dla kadry pedagogicznej, ale młoda kadra kształci się przede wszystkim sama. Na takie kursy zawsze znajdą się środki, jeśli już to widzę jedynie bariery wewnętrzne - część kadry nie jest zainteresowana szkoleniami, a część dokształca się sama, natomiast technicznych ograniczeń raczej nie ma”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego E-edukacja

31  „RTG, mammografia, USG, echo, kardiografia – to wszystko mamy w wersji elektronicznej, ale chcielibyśmy dalej inwestować w rozwój [usług e-zdrowia], myślimy o zakupie holtera cyfrowego – urządzenia diagnostycznego, które ‘samo’ przesyłałaby informacje o pacjencie na serwer. Chcielibyśmy też utworzyć specjalne call-center dla radiologów, którzy mogliby dzięki niemu zdalnie opisywać wyniki badań”.  „[…] Chwilowo np. z rezerwacji wizyt korzysta może 400 na 20000 pacjentów”;  „Mamy możliwość rejestracji przez Internet na wizytę, ale nikt z tego nie korzysta, absolutnie nikt! Ludzie wolą przyjść osobiście, upewnić się, czy wszystko w porządku”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego E-zdrowie

32  „Mogłabym powiedzieć, że u nas [na Lubelszczyźnie] jest gorzej, a stopień rozwoju e-zdrowia – minimalny, ale tak na prawdę to nie wiem, pewnie powielam w tym momencie stereotypy. Na pewno w Europie jest znacznie lepiej – przecież wzorujemy się na innych krajach”.  „Narzędzia są dostępne, problemem jest budżet, mamy za mało środków i etatów na rozwój e-usług z prawdziwego zdarzenia. Konieczne na to jest przeznaczenie większych środków niż te, którymi dysponujemy”.  „Musiałby być i sprzęt, i taka centralna jednostka na cały kraj, z potężną baza danych. Przydałyby się elektroniczny obieg dokumentów, na przykład karta pacjenta, historia choroby, chociażby wiedza o uczuleniach… W ogóle system do ratownictwa medycznego jest potrzebny, mógłby być także uzupełniony o system wspomagania decyzji – do wykorzystania przez lekarzy w szczególnie trudnych sytuacjach”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego E-zdrowie

33  „Nasza firma nie świadczy e-usług - taka branża. Przez naszą stronę internetową klient jedynie może złożyć zamówienie – to znaczy drogą mailową” ;  „Korzystamy z nich [technologii informatyczno-komunikacyjnych] głównie przy startowaniu w przetargach, do wyszukiwania informacji i ogłaszanych przetargów”;  „Wykorzystujemy aplikację, służącą do pełnej obsługi księgowo - administracyjnej firmy. Otrzymaliśmy na to dofinansowanie w ramach PO IG i dzięki temu mogliśmy zakupić wersję rozbudowaną o moduły do zarządzania i obsługi klientów i zamówień, jest to ważne, bo klienci dzięki temu mogą sprawdzić status zamówienia”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego E-biznes

34  „Szkolenia mamy […], ale nie, nie z e-biznesu, nie potrzebujemy chyba ich obecnie, my wszystko umiemy obsługiwać, wiemy co i jak”;  „Podstawową barierą wprowadzenia takich narzędzi, usług, to przede wszystkim jest niezwykle wysoki koszt wdrożenia tego typu platform, np. zakupowych. Jednocześnie, mimo wszystko wciąż niewielka część klientów korzysta z e-zakupów, ta liczba mogłaby być większa, to mogłoby być bardziej popularne”;  „Jest potrzeba przede wszystkim propagowania e-biznesu oraz może jakiś dopłat do wprowadzenia tych narzędzi”;  „Oczywiście, że widać wpływ. Przede wszystkim więcej zamówień i to z całej Polski, a nie tylko z regionu. Poprawiło to efektywność również, szybciej wszystko się odbywa”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego E-biznes

35 Stan infrastruktury teleinformatycznej województwa lubelskiego Najważniejsze ustalenia Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

36 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Narodowy Plan Szerokopasmowy (NPS) Narodowy Plan Szerokopasmowy (NPS) to dokument strategiczny, stanowiący plan dalszych prac wpierających budowę sieci szerokopasmowych w Polsce. Głównym celem NPS jest zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego dla każdego Polaka, co wpisuje się w cele Europejskiej Agendy Cyfrowej, które obejmują:  Zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu do końca 2013 roku.  Zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu o prędkości, co najmniej 30Mbps do końca 2020 roku.  Doprowadzenie do wykorzystania dostępu o prędkości, co najmniej 100Mbps przez 50% gospodarstw domowych do końca 2020 roku.

37 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Stan obecny Operatorzy, do których wystąpiono z prośbą o udostępnienie informacji dotyczących przebiegu kanalizacji teletechnicznej oraz tras przebiegu sieci światłowodowych i planowanych inwestycji na najbliższe lata: 1.Nette sp. z o.o. 2.PIONIER 3.HAWE Telekom Sp. z o.o. 4.TK Telekom spółka z o.o. 5.Netia S.A. 6.EXATEL S.A. 7.Multimedia Polska S.A. 8.Telefonia Dialog S.A. 9.ATM S.A. 10.LubMAN UMCS Sp. z o.o.

38 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Stan obecny Mapa pokrycia województwa lubelskiego infrastrukturą telekomunikacyjną

39 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Stan obecny Mapa przedstawiająca liczbę przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadających zakończenia sieci światłowodowych i punkty styku na terenie danej miejscowości Źródło: UKE

40 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Stan obecny Obecność węzłów dostępowych sieci telekomunikacyjnej Źródło: UKE

41 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Stan obecny Obecność węzłów dostępowych sieci telekomunikacyjnej Źródło: UKE

42 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Stan planowany Województwo lubelskie wchodzi w skład pięciu województw objętych projektem „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” (SSPW). Głównym celem projektów jest zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej i usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku w zakresie sieci NGA oraz podstawowej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu.

43 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Stan planowany Całkowita wartość projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” wynosi 1 447 092 175,62 zł (w tym dofinansowanie z UE: 1 007 442 031,31 zł) w tym:  lubelskie 385 084 244,27 zł (w tym z UE 266 968 119,29 zł)  podkarpackie 294 727 169,64 zł (w tym z UE 204 490 341,94 zł)  podlaskie 252 358 083,25 zł (w tym z UE 176 825 734,13 zł)  świętokrzyskie 200 728 908,93 zł (w tym z UE 139 420 589,31 zł)  warmińsko-mazurskie 314 193 769,53 zł (w tym z UE 219 737 246,64 zł)

44 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Stan planowany Realizacja projektu SSPW przechodzi na kolejny etap, bowiem dnia 22 maja 2013 r. została podpisana umowa z wykonawcą, hiszpańską firmą Aeronaval de Construcciones e Instalaciones.

45 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Stan planowany W województwie lubelskim powstanie 2908 km sieci oraz 312 węzłów do dalszej dystrybucji Internetu. Sieć szerokopasmowa będzie przebiegała przez 198 jednostek samorządu terytorialnego.

46 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Stan planowany Jak powinna być poprowadzona orientacyjnie sieć teleinformatyczna województwa lubelskiego, aby występowała możliwość umieszczenia gniazd abonenckich w 100% gospodarstw domowych, 100% przedsiębiorstw i instytucji publicznych, przy zachowaniu przepustowości u abonenta co najmniej 30Mb/s (łącze symetryczne) i minimalizacji szacunkowego, całkowitego kosztu realizacji? Obecnie niemożliwe jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 100% gospodarstw domowych, 100% przedsiębiorstw i instytucji publicznych, przy zachowaniu przepustowości u abonenta co najmniej 30Mb/s ze względów technicznych. Realizując projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, możliwe będzie jedynie zbliżenie się do realizacji zakładanych celów i osiągnięcia wartości 100%.

47 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Stan planowany Proponowany przebieg sieci teleinformatycznej:  2 pierścienie o łącznej długości 998 km, zbudowane w oparciu o:  14 obszarów inwestycyjnych (zaznaczonych kolorami);  14 węzłów szkieletowych, w tym:  2 węzły z łączem skrośnym (zamykającym dodatkowy pierścień),  2 węzły IXP z punktem wymiany ruchu z dostawcami Internetu,  3 punkt styku z siecią SSPW w sąsiednim województwie;  3 łącze międzywojewódzkie łączące sieć SSPW w województwie lubelskim z sieciami w województwach świętokrzyskim, podkarpackim oraz podlaskim.

48 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Stan planowany Proponowany przebieg sieci szkieletowej na terenie województwa lubelskiego:

49 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Stan planowany Schemat poprowadzenia orientacyjnej sieci teleinformatycznej dla powiatu Lublin :

50 Wnioski i rekomendacje - stan infrastruktury teleinformatycznej w regionie  Do silnych stron województwa lubelskiego zaliczyć można wysoki poziom absorpcji środków UE na rozbudowę sieci szerokopasmowej. Jednakże, mimo zrealizowanych do tej pory inwestycji na terenie Lubelszczyzny wciąż istnieją braki w nowoczesnej sieci światłowodowej, która mogłaby zapewnić dostęp do szerokopasmowego Internetu dla 100% mieszkańców. Rekomendacje  Poprowadzenie teleinformatycznej infrastruktury szkieletowej oraz rozbudowa sieci dystrybucyjnej i dostępowej, zgodnie z planami przedstawionymi w niniejszym raporcie oraz studium wykonalności z roku 2011.  Prowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnych w celu upowszechnienia wśród odbiorców wiedzy na temat korzyści z korzystania z Internetu o dużej przepustowości i prędkości oraz możliwości korzystania z e-usług w obszarach administracji, zdrowia, edukacji, biznesu.  Podjęcie działań na rzecz obniżenia kosztów dostępu do szerokopasmowego Internetu, leżących po stronie odbiorców, na przykład poprzez lobbing na rzecz umożliwienia uzyskania ulg podatkowych i/lub innych sposobów dofinansowania dla użytkowników Internetu – odbiorców prywatnych i firm wdrażających zaawansowane rozwiązania IT. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

51 Wnioski i rekomendacje – usługi e-zdrowia na Lubelszczyźnie  Respondenci badania jako główną barierę rozwoju świadczenia usług e- zdreowia, wskazują brak centralnej bazy danych, umożliwiającej dostęp do pełnej dokumentacji leczenia pacjenta. Jednocześnie, jak wynika z ustaleń desk research, ograniczeniem dla budowy ponadjednostkowych systemów realizacji zadań publicznych w zakresie e-zdrowia, jest m.in. brak odpowiednich uregulowań prawnych.  Ponadto, znaczna część respondentów reprezentujących publiczne placówki służby zdrowia, ocenia stopień wykorzystania nowoczesnych technologii w swoich placówkach jako niewystarczający, czego przyczyną w większości przypadków jest brak odpowiedniego sprzętu i niewielka liczba pracowników, zajmujących się zastosowaniem i wdrażaniem IT.  Zgodnie z przeprowadzoną w ramach badania analizą desk research, wymienione przez respondentów problemy mają charakter systemowy (wynikają ze sposobu organizacji i finansowania funkcjonowania służby zdrowia) i dotyczą obszaru całej Polski. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

52 Wnioski i rekomendacje – usługi e-zdrowia na Lubelszczyźnie  Rozwój informatyzacji oraz wdrożenie spójnych wewnętrznych systemów informatycznych szpitali i innych (zwłaszcza publicznych) placówek służby zdrowia  Wdrożenie rozwiązań systemowych w zakresie opracowywania i udostępnienia ponadjednostkowych zintegrowanych systemów teleinformatycznych, służących do realizacji zadań publicznych w obszarze zdrowia na poziomie kraju.  Wprowadzenie rozwiązań prawnych, umożliwiających utworzenie centralnych (krajowych) baz danych i systemów monitorowania pacjentów, do czego przyczynić się może przede wszystkim wprowadzanie w obszar debaty społecznej kwestii umieszczenia odpowiednich zapisów w ustawach i rozporządzeniach dotyczących ochrony danych osobowych i służby zdrowia z uwzględnieniem ich roli w budowie ponadjednostkowych, ogólnopolskich baz danych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

53 Wnioski i rekomendacje – usługi e-edukacji na Lubelszczyźnie  Duża część respondentów, reprezentujących placówki edukacyjne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i średnim, nie widzi potrzeby zwiększenia wykorzystania narzędzi TIK w procesie nauczania.  Jednocześnie zdecydowana większość z nich wskazuje na brak odpowiednich treści dostępnych w ramach domeny publicznej, które mogłyby zostać wykorzystane w nauczaniu w zakresie przewidzianym podstawą programową dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich zawodowych.  Na poziomie kształcenia akademickiego, ważnym atutem Lubelszczyzny jest znaczne wykorzystanie najnowszych rozwiązań teleinformatycznych w edukacji na szczeblu uniwersyteckim. Jednakże obecnie obowiązująca ustawa o szkolnictwie wyższym ogranicza rozwój e-edukacji na uczelniach, ze względu na jej zapis o konieczności realizowania 40% zajęć przewidzianych kursem za pomocą tradycyjnych metod (w kontakcie bezpośrednim).  Badani mieszkańcy województwa (z różnych grup respondentów) określali swój poziom zainteresowania kształceniem ustawicznym jako niewielki i nie posiadali wiedzy na temat dostępnej oferty e-learningu w tym zakresie. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

54 Wnioski i rekomendacje – usługi e-edukacji na Lubelszczyźnie  Podjęcie działań na rzecz podniesienia poziomu wiedzy i zaufania kadry zarządzającej szkół (podstawowych, gimnazjalnych i średnich zawodowych) oraz rodziców uczniów do kształcenia z wykorzystaniem narzędzi e- learningowych.  Prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych w szkołach wszystkich szczebli (np. poprzez cykle spotkań informacyjnych z nauczycielami i rodzicami uczniów).  Podjęcie działań służących rozbudowie treści/zawartości (tzw. kontent) na powszechnie dostępnych platformach e-learningowych (np.umożliwienie uzyskania dofinansowania w ramach środków UE na realizację projektów dotyczących rozwoju e-learningu w szkołach/placówkach oświatowych w formie konkursów grantowych.  Zwiększenie zainteresowania szerokich grup potencjalnych odbiorców kształceniem ustawicznym i wykorzystywanie w nim e-learningu. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

55 Wnioski i rekomendacje – e-administracja na Lubelszczyźnie  Z usług e-administracji w woj. lubelskim korzystają głównie ludzie młodzi (co jest powszechnym zjawiskiem w skali całego kraju);  Badani mieszkańcy lubelskiego z grupy wiekowej 55+, deklarują brak zaufania do usług świadczonych za pośrednictwem Internetu oraz stwierdzają, że posiadają niewystarczające umiejętności korzystania z narzędzi TIK; dodatkowo duża część ankietowanych z tej grupy wiekowej nie ma wiedzy na temat możliwości korzystania z e-usług świadczonych przez urzędy;  W badaniu podmiotów świadczących usługi e-administracji, stwierdzono, że w części badanych placówek na Lubelszczyźnie nadal funkcjonuje podwójny obieg dokumentów;  W większości badanych placówek e-usługi świadczone są na poziomach dojrzałości I- III, tj. 100% badanych placówek oferuje poziom informacyjny oraz poziom interakcji jednokierunkowej; 75% - zapewnia poziom interakcji dwukierunkowej;  Wg respondentów główną przeszkodą w rozwoju świadczenia e-usług jest brak centralnej bazy danych, umożliwiającej komunikację pomiędzy urzędami różnych szczebli. Jednakże, jak wskazuje analiza desk research, ograniczeniem dla budowy takiego ponadjednostkowego systemu e-administracji, jest m.in. brak odpowiednich uregulowań prawnych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

56 Wnioski i rekomendacje – e-administracja na Lubelszczyźnie  Zwiększenie zakresu wykorzystania narzędzi TIK przez urzędy powiatowe i gminne.  Działania na rzecz upowszechnienia i podniesienia poziomu zaufania do usług e-administracji wśród osób starszych poprzez skierowane do nich kampanie informacyjno-promocyjne, rozpowszechniane z wykorzystaniem popularnych kanałów, takich jak lokalna prasa, radio, telewizja.  Podniesienie poziomu świadczenia e-usług administracji do IV i V poziomu dojrzałości, tj. poziomu transakcji oraz poziomu spersonalizowanego.  Wprowadzenie rozwiązań prawnych, umożliwiających świadczenie usług na IV i V poziomie dojrzałości we wszystkich obszarach administracji, przede wszystkim w zakresie prawa budowlanego, które obecnie nie dopuszcza takich możliwości.  Dla funkcjonowania e-administracji w całym kraju, kluczowe jest wdrożenie rozwiązań systemowych w zakresie opracowywania i udostępnienia ogólnopolskiego zintegrowanego systemu teleinformatycznego, służącego do realizacji zadań publicznych w obszarze administracji. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

57 Wnioski i rekomendacje – usługi e-biznesu  Wszystkie przedsiębiorstwa objęte badaniem mają własną stronę internetową, choć niektóre z badanych firm sektora MMŚP w ogóle nie świadczą usług przez Internet;  Większość badanych przedsiębiorstw umożliwia klientom kontakt mailowy i złożenie w ten sposób zamówienia, nie ma jednak szeregu bardziej zaawansowanych funkcjonalności, takich jak możliwość sprawdzania stanu zamówienia przez klienta za pośrednictwem Internetu;  Zdecydowana większość pracodawców z terenu województwa lubelskiego deklaruje brak potrzeby doszkalania pracowników z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych oraz nie ma zaufania do jakości umiejętności pracowniczych nabywanych za pośrednictwem Internetu (poprzez e-learning);  Znacząca część respondentów z badanych firm nie widzi konieczności doszkalania pracowników w zakresie wprowadzania najnowocześniejszych rozwiązań e-biznesu i nie korzysta z możliwości uzyskania doradztwa e-biznesowego. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

58 Wnioski i rekomendacje – usługi e-biznesu  Kontynuowanie działań na rzecz poprawy jakości i dostępności e-usług w obszarze biznesu (np. poprzez realizację programów umożliwiających pozyskanie dofinansowania na wdrażanie zaawansowanych technologii IT w sektorze MMŚP).  Prowadzenie działań promocyjnych, podnoszących wiedzę przedsiębiorców na temat możliwości pozyskania środków publicznych przeznaczonych na szkolenia pracowników dotyczące rozwoju e-usług oraz na doradztwo e-biznesowe.  Prowadzenie działań na rzecz popularyzacji (kampanie informacyjne w mediach) wykorzystania e-learningu w szkoleniach dla pracowników firm oraz prowadzenie działań na rzecz wzrostu zaufania pracodawców do kompetencji pracowników nabywanych w ramach e-edukacji. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

59 Dziękuję za uwagę. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Stan i perspektywy cyfrowego rozwoju Lubelszczyzny w kontekście wdrażania Europejskiej Agendy Cyfrowej w ramach RSZZG Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google