Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 2 Wybrane wskaźniki społeczno - gospodarcze Izraela Źródło: Central Bureau of Statistics Israel Wskaźnik20052006 Ludność.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 2 Wybrane wskaźniki społeczno - gospodarcze Izraela Źródło: Central Bureau of Statistics Israel Wskaźnik20052006 Ludność."— Zapis prezentacji:

1

2 1 POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

3 2 Wybrane wskaźniki społeczno - gospodarcze Izraela Źródło: Central Bureau of Statistics Israel Wskaźnik20052006 Ludność w tys. 6930,17053,7 Produkt krajowy brutto w mld USD131,3142,25 Produkt krajowy brutto per capita w USD19 62520 799 Stopa inflacji w % (CPI)1,32,1 Uczestnictwo w wyjazdach turystycznych w %81,580,5 Liczba wyjazdów zagranicznych w mln3,7 W tym wylotów samolotem3,03,1 Liczba pasażerów w portach lotniczych w mln8,68,98,9

4 3 Wyjazdy zagraniczne turystów z Izraela w latach 2000-2006 w tys. Źródło: Central Bureau of Statistics Israel

5 4 Wyjazdy zagraniczne turystów z Izraela według krajów w tys. Źródło: Traveltourism Israel, Euromonitor International Kraj200320042005 USA1002,01032,01139,8 Francja332,0338,0373,6 Turcja214,0222,0237,8 Wielka Brytania212,0216,0222,7 Niemcy198,0204,0219,2 Włochy133,0145,0164,3 Holandia103,0107,0119,4 Hiszpania90,098,0105,1 Rosja82,088,094,6 Grecja67,771,077,5 Szwajcaria68,070,077,4 Tajlandia43,048,055,9 Cypr35,038,043,3 Polska36,040,041,5 Belgia32,033,034,0

6 5 Cele wyjazdów zagranicznych turystów z Izraela w %. Źródło: Traveltourism Israel, Euromonitor International Cel wyjazdu200320042005 Turystyka, wypoczynek71,070,970,8 Odwiedziny krewnych, znajomych 11,512,712,8 Biznes1,71,92,3 Pozostałe15,814,514,1 Ogółem100,0

7 Główne produkty turystyczne sprzedawane przez agencje turystyczne Izraela  tylko zakwaterowanie - to rozwijająca się forma usług świadczonych głównie turystów biznesowym,  przygoda/treking – jeszcze marginesowe, ale rozwijające się usługi głównie w Afryce, Dalekim Wschodzie, Południowej Ameryce i Australii,  city break – jako forma krótkich pakietów szczególnie popularna w przyjazdach do miast europejskich,  tylko przelot – zakup wyłącznie biletów lotniczych to domena ludzi młodych, szczególnie po wojsku i studiach połączony z dłuższym wyjazdem zagranicznym (nierzadko na kilka miesięcy),  fly & driver – forma popularna wśród ludzi młodych poszukujących „wolności”, dominuje w wyjazdach ludzi młodych do Stanów Zjednoczonych.  pakiety turystyczne – dominują zarówno w krajowych jak i zagranicznych wyjazdach nad morze (plaża), dominują szczególnie w wyjazdach na wybrzeże tureckie, na Cypr i do Grecji, a z dalszych kierunków do Tajlandii i Miami (USA). 6

8 Struktura sprzedaży wybranych produktów przez izraelskie agencje turystyczne w 2005 roku w %. 7 Źródło: wywiady i badania przedsiębiorstw, Euromonitor International

9 8 Ranking największych przedsiębiorstw turystycznych Izraela w 2006 roku Źródło: Israel’s Largest Enterprises, http://duns100.dundb.co.il/indexeng.asp L.p.Nazwa przedsiębiorstwa Przychody w mln USD Firma matka 1Flying Carpet Ltd151.7 - 2Unital - Yossi Tours142.3 Natour 3Natour Ltd135.0 Ganden Tourism & Aviation 4Clal Tourism119.5 I.D.B. Development 5ISSTA Lines Cooperative Ltd106.3 - 6Aviation Links82.8 Dargot-Eagle Aviation 7Third Millenium (Tzabar Tourism)79.6 - 8Ophir Tours Ltd63.0 Jupiter Holdings 9Eshet Tours59.7 Meshulam Levinsien Constructing 10Egged Tourism & Recreation Ltd.33.8 Egged Transportation Cooperative Society Ltd 11 The Israel Experience Educational Tourism Services 27.4 Jewish Agency For Israel 12Galil Tours23.2 Clal Tourism 13Pegasus Tours & Travel19.6 -

10 9 Przyjazdy z Izraela do Polski w latach 1996-2006 Źródło: dane GUS. w tys.

11 10 Przyjazdy do Polski z rynków o podobnej wielkości ruchu Źródło: dane GUS. w tys.

12 11 Turyści z Izraela w bazie noclegowej zbiorowego zakwaterowania w tys. Źródło: dane GUS. w tys.

13 12 Turyści z Izraela korzystających z bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania według rodzajów bazy Rodzaj bazy Korzystający w tys. 2006/05 w % 2006 udział w % 20052006 Hotele122,3125,62,797,7 Pensjonaty0,50,2–60,00,1 Inne obiekty hotelowe0,50,620,00,5 Ośrodki szkoleniowo- wypoczynkowe 0,81,025,00,8 Zakłady uzdrowiskowe0,3 0,00,2 Pozostałe obiekty niesklasyfikowane 0,50,620,00,5 Inne obiekty0,60,3–50,00,2 Razem korzystający125,5128,62,5100,0 Źródło: dane GUS.

14 13 Turyści z Izraela korzystający z bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania według województw w tys. Źródło: dane GUS. w tys.

15 14 Główne cele przyjazdów z Izraela do Polski Udział w % Źródło: badania Instytutu Turystyki.

16 15 Organizacja przyjazdów z Izraela do Polski Źródło: badania Instytutu Turystyki Udział w %

17 16 Sposób spędzania czasu w Polsce przez turystów z Izraela Udział w % Źródło: badania Instytutu Turystyki

18 17 Rozmieszczenie terytorialne turystów z Izraela Źródło: badania Instytutu Turystyki Udział w %

19 18 Porównanie rozmieszczenia terytorialnego turystów z Izraela oraz ogółu turystów Odsetek wskazań na podstawie średniej wartości z lat 2004-2006 (w %) Źródło: badania Instytutu Turystyki

20 19 Długość pobytu na terenie Polski turystów z Izraela Udział w % Źródło: badania Instytutu Turystyki

21 20 Rodzaje zakwaterowania turystów izraelskich na terenie Polski. Udział w % Źródło: badania Instytutu Turystyki

22 21 Profil demograficzny turystów z Izraela i przeciętnego turysty zagranicznego w Polsce Średnia wartość w latach 2004-2006 (w %) Źródło: badania Instytutu Turystyki

23 22 Profil społeczny turystów z Izraela i przeciętnego turysty zagranicznego w Polsce Średnia wartość w latach 2004-2006 (w %) Źródło: badania Instytutu Turystyki

24 23 Wydatki turystów izraelskich w Polsce w PLN Wydatki * 20052006 Na podróż8511086 Na jeden dzień pobytu 118181 * Łącznie z płatnościami dokonanymi przed wyjazdem Źródło: badania Instytutu Turystyki

25 24 Wpływy pochodzące z wydatków turystów z Izraela i z wybranych krajów Turyści z: Wielkość wpływów w mln zł Izraela72 Irlandii58 Czech51 Portugalii34 Grecji32 Słowacji22 Źródło: badania Instytutu Turystyki

26 25 Segmenty rynku izraelskiego w ruchu przyjazdowym do Polski Biorąc pod uwagę cel przyjazdu oraz wiek turystów można wydzielić w ruchu przyjazdowym z Izraela do Polski następujące segmenty:  przyjeżdżający w celach turystyczno-wypoczynkowych w wieku do 34 lat,  przyjeżdżający w celach turystyczno-wypoczynkowych w wieku 35-54 lat,  przyjeżdżający w interesach w wieku 35-54 lat,  przyjeżdżający w odwiedziny do krewnych lub znajomych w wieku 35-54 lat,  przyjeżdżający w celach zdrowotnych w wieku 45-64 lat. Źródło: badania Instytutu Turystyki

27 26 Charakterystyka segmentu: turystyka do 34 lat  Organizacja przyjazdu: przez biuro podróży (wykupiony pełny pakiet) – 76%, samodzielnie – 19%, tylko rezerwacja – 5%.  Średnia długość pobytu: 6,2 noclegu; 95% pobytów trwało 5-8 dni, 5% – co najmniej 9 dni.  Dominujący sposób spędzania czasu: wycieczka objazdowa po wybranych regionach Polski – 93% turystów, pobyt w mieście – 9%.  Odwiedzane województwa: małopolskie – 100% przyjazdów, mazowieckie – 98%, podlaskie – 15%, lubelskie – 5%, łódzkie – 2%, świętokrzyskie – 2%.  Odwiedzane miasta: Kraków – 100%, Warszawa – 98%.  Zakwaterowanie: hotele – 100%.  Cechy społeczno-demograficzne: kobiety – 36%, mężczyźni – 64%, wykształcenie wyższe – 19%, średnie – 81%.  Nie deklarują polskiego pochodzenia. Źródło: badania Instytutu Turystyki w latach 2005-2006.

28 27 Charakterystyka segmentu: turystyka 35-54 lat  Organizacja przyjazdu: przez biuro podróży (wykupiony pełny pakiet) – 59%, samodzielnie – 38%, tylko rezerwacja – 3%.  Średnia długość pobytu: 6,2 noclegu; 86% pobytów trwało 5-8 dni, 7% – co najmniej 9 dni, 3% – 2-4dni.  Dominujący sposób spędzania czasu: wycieczka objazdowa po wybranych regionach Polski –86% turystów, pobyt w mieście – 17%.  Odwiedzane województwa: małopolskie – 100%, mazowieckie – 93%, lubelskie – 24%, podlaskie – 7%, pomorskie – 3%, śląskie – 3%.  Odwiedzane miasta: Kraków – 100%, Warszawa – 93%, Gdańsk – 3%.  Zakwaterowanie: hotele – 93%, mieszkanie rodziny lub znajomych – 7%.  Cechy społeczno-demograficzne: kobiety – 24%, mężczyźni – 76%, wykształcenie wyższe – 69%, średnie – 31%.  Nie deklarują polskiego pochodzenia. Źródło: badania Instytutu Turystyki w latach 2005-2006.

29 28 Charakterystyka segmentu: interesy 35-54 lat  Organizacja przyjazdu: tylko rezerwacja – 81%, samodzielnie – 19%.  Średnia długość pobytu: 3,5 noclegu; 69% pobytów trwało 2-4 dni, 25% – 5-8 dni, 6% – co najmniej 9 dni.  Dominujący sposób spędzania czasu: pobyt w mieście – 100%.  Odwiedzane województwa: mazowieckie – 100% przyjazdów.  Odwiedzane miasta: Warszawa – 88%.  Zakwaterowanie: hotele – 100%.  Cechy społeczno-demograficzne: kobiety – 25%, mężczyźni – 75%, wykształcenie wyższe – 81%, średnie – 19%.  Polskie pochodzenie: 12%. Źródło: badania Instytutu Turystyki w latach 2005-2006.

30 29 Przyjazdy z Izraela do Polski w latach 2005 i 2006 oraz prognoza na lata 2007-2010 w tys. Źródło: prognozy Instytutu Turystyki

31 30 Wpływy z tytułu przyjazdów turystów z Izraela do Polski w latach 2005 i 2006 i prognoza na lata 2007-2010 w mln PLN Źródło: prognozy Instytutu Turystyki

32 31 Podsumowanie i wnioski  Izrael zamieszkuje tylko niewiele ponad 7 mln mieszkańców, w 2006 roku około 2 mln mieszkańców odbyło 3,7 mln podróży zagranicznych, w tym 3,1 mln podróży zrealizowanych samolotem.  Udział Polski w wyjazdach mieszkańców Izraela do Europy wynosi około 3% (udział Polski w turystyce europejskiej, mierzony liczbą turystów zagranicznych, wynosi 3,4%).  Podstawowym produktem sprzedawanym w Izraelu przez kraje europejskie są wyjazdy zorganizowane (wycieczki i pobyty w miastach).  Eksperci wskazują na:  ważną rolę w wydatkach w głównych miastach europejskich zakupów (szczególnie produktów „z górnej półki”)  wydatki na „zakazane rozrywki” (np. gry hazardowe).  Przewidywany wzrost liczby wyjazdów w celach poprawy stanu zdrowia  W przyjazdach do Polski wzrosnąć powinna liczba przyjazdów w celach służbowych oraz liczba odwiedzin w celach wypoczynkowych (pobyty w miastach i centrach turystycznych).  W porównaniu z innymi krajami (szczególnie europejskimi) mieszkańcy Izraela częściej korzystają z wyjazdów zorganizowanych przez lokalne biura podróży, izraelskie linie lotnicze oraz łańcuchy hotelowe.

33 32 Tel. 22 844 63 47 Fax 22 844 12 63 www.intur.com.pl POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA


Pobierz ppt "1 POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 2 Wybrane wskaźniki społeczno - gospodarcze Izraela Źródło: Central Bureau of Statistics Israel Wskaźnik20052006 Ludność."

Podobne prezentacje


Reklamy Google