Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 2 Wybrane wskaźniki społeczno - gospodarcze Izraela Źródło: Central Bureau of Statistics Israel Wskaźnik20052006 Ludność.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 2 Wybrane wskaźniki społeczno - gospodarcze Izraela Źródło: Central Bureau of Statistics Israel Wskaźnik20052006 Ludność."— Zapis prezentacji:

1

2 1 POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

3 2 Wybrane wskaźniki społeczno - gospodarcze Izraela Źródło: Central Bureau of Statistics Israel Wskaźnik Ludność w tys. 6930,17053,7 Produkt krajowy brutto w mld USD131,3142,25 Produkt krajowy brutto per capita w USD Stopa inflacji w % (CPI)1,32,1 Uczestnictwo w wyjazdach turystycznych w %81,580,5 Liczba wyjazdów zagranicznych w mln3,7 W tym wylotów samolotem3,03,1 Liczba pasażerów w portach lotniczych w mln8,68,98,9

4 3 Wyjazdy zagraniczne turystów z Izraela w latach w tys. Źródło: Central Bureau of Statistics Israel

5 4 Wyjazdy zagraniczne turystów z Izraela według krajów w tys. Źródło: Traveltourism Israel, Euromonitor International Kraj USA1002,01032,01139,8 Francja332,0338,0373,6 Turcja214,0222,0237,8 Wielka Brytania212,0216,0222,7 Niemcy198,0204,0219,2 Włochy133,0145,0164,3 Holandia103,0107,0119,4 Hiszpania90,098,0105,1 Rosja82,088,094,6 Grecja67,771,077,5 Szwajcaria68,070,077,4 Tajlandia43,048,055,9 Cypr35,038,043,3 Polska36,040,041,5 Belgia32,033,034,0

6 5 Cele wyjazdów zagranicznych turystów z Izraela w %. Źródło: Traveltourism Israel, Euromonitor International Cel wyjazdu Turystyka, wypoczynek71,070,970,8 Odwiedziny krewnych, znajomych 11,512,712,8 Biznes1,71,92,3 Pozostałe15,814,514,1 Ogółem100,0

7 Główne produkty turystyczne sprzedawane przez agencje turystyczne Izraela  tylko zakwaterowanie - to rozwijająca się forma usług świadczonych głównie turystów biznesowym,  przygoda/treking – jeszcze marginesowe, ale rozwijające się usługi głównie w Afryce, Dalekim Wschodzie, Południowej Ameryce i Australii,  city break – jako forma krótkich pakietów szczególnie popularna w przyjazdach do miast europejskich,  tylko przelot – zakup wyłącznie biletów lotniczych to domena ludzi młodych, szczególnie po wojsku i studiach połączony z dłuższym wyjazdem zagranicznym (nierzadko na kilka miesięcy),  fly & driver – forma popularna wśród ludzi młodych poszukujących „wolności”, dominuje w wyjazdach ludzi młodych do Stanów Zjednoczonych.  pakiety turystyczne – dominują zarówno w krajowych jak i zagranicznych wyjazdach nad morze (plaża), dominują szczególnie w wyjazdach na wybrzeże tureckie, na Cypr i do Grecji, a z dalszych kierunków do Tajlandii i Miami (USA). 6

8 Struktura sprzedaży wybranych produktów przez izraelskie agencje turystyczne w 2005 roku w %. 7 Źródło: wywiady i badania przedsiębiorstw, Euromonitor International

9 8 Ranking największych przedsiębiorstw turystycznych Izraela w 2006 roku Źródło: Israel’s Largest Enterprises, L.p.Nazwa przedsiębiorstwa Przychody w mln USD Firma matka 1Flying Carpet Ltd Unital - Yossi Tours142.3 Natour 3Natour Ltd135.0 Ganden Tourism & Aviation 4Clal Tourism119.5 I.D.B. Development 5ISSTA Lines Cooperative Ltd Aviation Links82.8 Dargot-Eagle Aviation 7Third Millenium (Tzabar Tourism) Ophir Tours Ltd63.0 Jupiter Holdings 9Eshet Tours59.7 Meshulam Levinsien Constructing 10Egged Tourism & Recreation Ltd.33.8 Egged Transportation Cooperative Society Ltd 11 The Israel Experience Educational Tourism Services 27.4 Jewish Agency For Israel 12Galil Tours23.2 Clal Tourism 13Pegasus Tours & Travel19.6 -

10 9 Przyjazdy z Izraela do Polski w latach Źródło: dane GUS. w tys.

11 10 Przyjazdy do Polski z rynków o podobnej wielkości ruchu Źródło: dane GUS. w tys.

12 11 Turyści z Izraela w bazie noclegowej zbiorowego zakwaterowania w tys. Źródło: dane GUS. w tys.

13 12 Turyści z Izraela korzystających z bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania według rodzajów bazy Rodzaj bazy Korzystający w tys. 2006/05 w % 2006 udział w % Hotele122,3125,62,797,7 Pensjonaty0,50,2–60,00,1 Inne obiekty hotelowe0,50,620,00,5 Ośrodki szkoleniowo- wypoczynkowe 0,81,025,00,8 Zakłady uzdrowiskowe0,3 0,00,2 Pozostałe obiekty niesklasyfikowane 0,50,620,00,5 Inne obiekty0,60,3–50,00,2 Razem korzystający125,5128,62,5100,0 Źródło: dane GUS.

14 13 Turyści z Izraela korzystający z bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania według województw w tys. Źródło: dane GUS. w tys.

15 14 Główne cele przyjazdów z Izraela do Polski Udział w % Źródło: badania Instytutu Turystyki.

16 15 Organizacja przyjazdów z Izraela do Polski Źródło: badania Instytutu Turystyki Udział w %

17 16 Sposób spędzania czasu w Polsce przez turystów z Izraela Udział w % Źródło: badania Instytutu Turystyki

18 17 Rozmieszczenie terytorialne turystów z Izraela Źródło: badania Instytutu Turystyki Udział w %

19 18 Porównanie rozmieszczenia terytorialnego turystów z Izraela oraz ogółu turystów Odsetek wskazań na podstawie średniej wartości z lat (w %) Źródło: badania Instytutu Turystyki

20 19 Długość pobytu na terenie Polski turystów z Izraela Udział w % Źródło: badania Instytutu Turystyki

21 20 Rodzaje zakwaterowania turystów izraelskich na terenie Polski. Udział w % Źródło: badania Instytutu Turystyki

22 21 Profil demograficzny turystów z Izraela i przeciętnego turysty zagranicznego w Polsce Średnia wartość w latach (w %) Źródło: badania Instytutu Turystyki

23 22 Profil społeczny turystów z Izraela i przeciętnego turysty zagranicznego w Polsce Średnia wartość w latach (w %) Źródło: badania Instytutu Turystyki

24 23 Wydatki turystów izraelskich w Polsce w PLN Wydatki * Na podróż Na jeden dzień pobytu * Łącznie z płatnościami dokonanymi przed wyjazdem Źródło: badania Instytutu Turystyki

25 24 Wpływy pochodzące z wydatków turystów z Izraela i z wybranych krajów Turyści z: Wielkość wpływów w mln zł Izraela72 Irlandii58 Czech51 Portugalii34 Grecji32 Słowacji22 Źródło: badania Instytutu Turystyki

26 25 Segmenty rynku izraelskiego w ruchu przyjazdowym do Polski Biorąc pod uwagę cel przyjazdu oraz wiek turystów można wydzielić w ruchu przyjazdowym z Izraela do Polski następujące segmenty:  przyjeżdżający w celach turystyczno-wypoczynkowych w wieku do 34 lat,  przyjeżdżający w celach turystyczno-wypoczynkowych w wieku lat,  przyjeżdżający w interesach w wieku lat,  przyjeżdżający w odwiedziny do krewnych lub znajomych w wieku lat,  przyjeżdżający w celach zdrowotnych w wieku lat. Źródło: badania Instytutu Turystyki

27 26 Charakterystyka segmentu: turystyka do 34 lat  Organizacja przyjazdu: przez biuro podróży (wykupiony pełny pakiet) – 76%, samodzielnie – 19%, tylko rezerwacja – 5%.  Średnia długość pobytu: 6,2 noclegu; 95% pobytów trwało 5-8 dni, 5% – co najmniej 9 dni.  Dominujący sposób spędzania czasu: wycieczka objazdowa po wybranych regionach Polski – 93% turystów, pobyt w mieście – 9%.  Odwiedzane województwa: małopolskie – 100% przyjazdów, mazowieckie – 98%, podlaskie – 15%, lubelskie – 5%, łódzkie – 2%, świętokrzyskie – 2%.  Odwiedzane miasta: Kraków – 100%, Warszawa – 98%.  Zakwaterowanie: hotele – 100%.  Cechy społeczno-demograficzne: kobiety – 36%, mężczyźni – 64%, wykształcenie wyższe – 19%, średnie – 81%.  Nie deklarują polskiego pochodzenia. Źródło: badania Instytutu Turystyki w latach

28 27 Charakterystyka segmentu: turystyka lat  Organizacja przyjazdu: przez biuro podróży (wykupiony pełny pakiet) – 59%, samodzielnie – 38%, tylko rezerwacja – 3%.  Średnia długość pobytu: 6,2 noclegu; 86% pobytów trwało 5-8 dni, 7% – co najmniej 9 dni, 3% – 2-4dni.  Dominujący sposób spędzania czasu: wycieczka objazdowa po wybranych regionach Polski –86% turystów, pobyt w mieście – 17%.  Odwiedzane województwa: małopolskie – 100%, mazowieckie – 93%, lubelskie – 24%, podlaskie – 7%, pomorskie – 3%, śląskie – 3%.  Odwiedzane miasta: Kraków – 100%, Warszawa – 93%, Gdańsk – 3%.  Zakwaterowanie: hotele – 93%, mieszkanie rodziny lub znajomych – 7%.  Cechy społeczno-demograficzne: kobiety – 24%, mężczyźni – 76%, wykształcenie wyższe – 69%, średnie – 31%.  Nie deklarują polskiego pochodzenia. Źródło: badania Instytutu Turystyki w latach

29 28 Charakterystyka segmentu: interesy lat  Organizacja przyjazdu: tylko rezerwacja – 81%, samodzielnie – 19%.  Średnia długość pobytu: 3,5 noclegu; 69% pobytów trwało 2-4 dni, 25% – 5-8 dni, 6% – co najmniej 9 dni.  Dominujący sposób spędzania czasu: pobyt w mieście – 100%.  Odwiedzane województwa: mazowieckie – 100% przyjazdów.  Odwiedzane miasta: Warszawa – 88%.  Zakwaterowanie: hotele – 100%.  Cechy społeczno-demograficzne: kobiety – 25%, mężczyźni – 75%, wykształcenie wyższe – 81%, średnie – 19%.  Polskie pochodzenie: 12%. Źródło: badania Instytutu Turystyki w latach

30 29 Przyjazdy z Izraela do Polski w latach 2005 i 2006 oraz prognoza na lata w tys. Źródło: prognozy Instytutu Turystyki

31 30 Wpływy z tytułu przyjazdów turystów z Izraela do Polski w latach 2005 i 2006 i prognoza na lata w mln PLN Źródło: prognozy Instytutu Turystyki

32 31 Podsumowanie i wnioski  Izrael zamieszkuje tylko niewiele ponad 7 mln mieszkańców, w 2006 roku około 2 mln mieszkańców odbyło 3,7 mln podróży zagranicznych, w tym 3,1 mln podróży zrealizowanych samolotem.  Udział Polski w wyjazdach mieszkańców Izraela do Europy wynosi około 3% (udział Polski w turystyce europejskiej, mierzony liczbą turystów zagranicznych, wynosi 3,4%).  Podstawowym produktem sprzedawanym w Izraelu przez kraje europejskie są wyjazdy zorganizowane (wycieczki i pobyty w miastach).  Eksperci wskazują na:  ważną rolę w wydatkach w głównych miastach europejskich zakupów (szczególnie produktów „z górnej półki”)  wydatki na „zakazane rozrywki” (np. gry hazardowe).  Przewidywany wzrost liczby wyjazdów w celach poprawy stanu zdrowia  W przyjazdach do Polski wzrosnąć powinna liczba przyjazdów w celach służbowych oraz liczba odwiedzin w celach wypoczynkowych (pobyty w miastach i centrach turystycznych).  W porównaniu z innymi krajami (szczególnie europejskimi) mieszkańcy Izraela częściej korzystają z wyjazdów zorganizowanych przez lokalne biura podróży, izraelskie linie lotnicze oraz łańcuchy hotelowe.

33 32 Tel Fax POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA


Pobierz ppt "1 POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 2 Wybrane wskaźniki społeczno - gospodarcze Izraela Źródło: Central Bureau of Statistics Israel Wskaźnik20052006 Ludność."

Podobne prezentacje


Reklamy Google