Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjne rozwiązania z zakresu usług elektronicznych, zapewniających lepszą komunikację klientów z ZUS – formy komunikacji z Zakładem poprzez PUE i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjne rozwiązania z zakresu usług elektronicznych, zapewniających lepszą komunikację klientów z ZUS – formy komunikacji z Zakładem poprzez PUE i."— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjne rozwiązania z zakresu usług elektronicznych, zapewniających lepszą komunikację klientów z ZUS – formy komunikacji z Zakładem poprzez PUE i COT Zamość, 4 marca 2016r.

2 PUE Elementy Platformy Usług Elektronicznych  Portal PUE – zapewnia dostęp do danych zapisanych na koncie w ZUS, umożliwia m.in. składanie wniosków i dokumentów oraz zadawanie pytań poprzez Internet oraz rezerwację wizyty w wybranej jednostce ZUS.  Samoobsługowe Urządzenia Informacyjne – tzw. urzędomaty, czyli infrastruktura ułatwiająca klientom dostęp do PUE oraz możliwość składania dokumentów i rozmowy z konsultantem COT  Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) – umożliwia dostęp do spersonalizowanych usług za pośrednictwem telefonu.

3 PUE Profil PUE można uzyskać po zarejestrowaniu się na portalu pue.zus.pl. Dla bezpieczeństwa danych, do których dzięki profilowi uzyskuje się dostęp, po rejestracji wniosku trzeba w ciągu 7 dni potwierdzić swoją tożsamość w placówce ZUS („zaufać profil”). Osoby, które posiadają: profil zaufany ePUAP lub certyfikat kwalifikowany mogą dokonać potwierdzenia tożsamości (zaufania profilu) samodzielnie, podczas rejestracji na portalu pue.zus.pl. Rejestracja profilu zaufanego PUE w takim wypadku nie wymaga żadnego dodatkowego potwierdzania ani wizyty w placówce ZUS.

4 PUE … ale… dla chętnych przedsiębiorców, zainteresowanych założeniem dla swoich pracowników profili PUE, wychodzimy naprzeciw i umawiamy się na wizyty w siedziby przedsiębiorcy z mobilnym stanowiskiem PUE ROOM. Wówczas podczas wizyty zakładamy profile jednocześnie dokonując ich potwierdzenia. Jakim zainteresowaniem cieszą się profile na Platformie Usług Elektronicznych? Wg stanu na dzień 2 marca 2016r. zarejestrowano łącznie 1 404 367 profili

5 PUE

6

7 Profile użytkowników:  profil ogólny (funkcje ogólne po zalogowaniu),  profil płatnika + aplikacja ePłatnik + ePłatności,  profil ubezpieczonego,  profil lekarza  profil świadczeniobiorcy Elementy PUE

8 PUE Profil ubezpieczonego Panel dla ubezpieczonych umożliwia dostęp do danych zapisanych na indywidualnych kontach w ZUS m.in.:  dotyczących okresów i rodzajów ubezpieczeń, do których został zgłoszony ubezpieczony,  informacji na temat kapitału początkowego oraz informacje o stanie konta po ostatniej waloryzacji,  składek przekazanych na indywidualny rachunek ubezpieczonego w Otwartym Funduszu Emerytalnym oraz zwróconych do ZUS  przeglądać informacje na temat aktualnej przynależności ubezpieczonego do NFZ oraz danych o członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.

9 PUE Profil ubezpieczonego

10 PUE Profil ubezpieczonego

11 PUE Profil ubezpieczonego

12 PUE Profil świadczeniobiorcy Panel dla świadczeniobiorców umożliwia wgląd do informacji zgromadzonych na koncie w ZUS, m.in. takich jak:  danych dotyczących decyzji emerytalno-rentowych, wypłat i potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych,  uprawnień do zasiłków,  wypłat i zwrotów oraz nadpłat i potrąceń związanych z zasiłkami,  danych zawartych w wystawionych przez ZUS formularzach PIT.

13 PUE Profil świadczeniobiorcy

14 PUE Profil świadczeniobiorcy

15 PUE Profil płatnika Przedsiębiorca będący płatnikiem składek, po zalogowaniu się na swój profil PUE uzyskuje dostęp do szczegółowych informacji zgromadzonych na koncie płatnika. Może sprawdzić m.in.:  dane identyfikacyjne, ewidencyjne, adresowe, dane dotyczące biura rachunkowego, rachunków bankowych płatnika składek,  dane dotyczące wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, opłacanej aktualnie przez płatnika składek,

16 PUE Profil płatnika  dane z deklaracji rozliczeniowych o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,  informacje o należnych składkach oraz o wpłatach dokonanych przez płatnika w podziale na poszczególne fundusze,  dane dotyczące osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez płatnika składek,  informacje o zawiadomieniach i ponagleniach wysłanych do płatnika składek, w związku z nieprawidłowościami w dokumentach złożonych do ZUS i brakującymi dokumentami oraz wpłatami.

17 PUE Profil płatnika

18 PUE Profil płatnika

19 PUE Profil płatnika

20 PUE Profil płatnika

21 PUE Profil płatnika

22 PUE ePłatnik Aplikacja ePłatnik jest powiązana z profilem płatnika. Aby korzystać z aplikacji, należy mieć nadane uprawnienia do roli płatnika oraz aktywować aplikację dla tego płatnika. Aktywacji można dokonać w widoku ogólnym dostępnym dla każdego użytkownika oraz w profilu płatnika. W momencie aktywacji ePłatnika pobierane są aktualne dane identyfikacyjne i ewidencyjne płatnika z systemu informatycznego ZUS, które stają się widoczne w kartotece płatnika oraz dane aktualnie zgłoszonych ubezpieczonych (system przeprowadza automatyczną aktualizację danych przy każdym uruchomieniu ePłatnika).

23 PUE ePłatnik Aplikacja ePłatnik:  jest przeznaczona specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorców (zatrudniających do 100 ubezpieczonych),  umożliwia wypełnianie i przekazywanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych przez Internet, z wykorzystaniem danych prosto z Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS,  jest łatwa w obsłudze dzięki zastosowaniu kreatorów, które „prowadzą” użytkownika,  wypełnione dokumenty są weryfikowane pod kątem poprawności wypełnienia,  dzięki przyspieszonemu procesowi przetwarzania wysłanych dokumentów zmiany na koncie płatnika i ubezpieczonego widoczne są następnego dnia,  umożliwia opłacania składek na poszczególne fundusze (ePłatności).

24 PUE ePłatnik Aplikacja ePłatnik - płatności:  możliwość opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,  możliwość wyboru banku oraz modyfikacji danych płatności,  użytkownik wskazuje dokumenty, w oparciu o które ma być dokonana płatność - portal wypełnia inicjalnie dane płatności w oparciu o dane z dokumentów i dane płatnika z konta w ZUS,  portal przekierowuje użytkownika na stronę banku i przekazuje wszystkie informacje niezbędne do realizacji zlecenia płatności.

25 PUE ePłatnik

26 PUE Profil płatnika Korzyści wynikające z korzystania z PUE: Korzystając z portalu, przedsiębiorca może załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, bez potrzeby osobistej wizyty w placówce. Portal umożliwia m.in. elektroniczne wysyłanie wniosków, wypełnionych automatycznie na podstawie danych z konta w ZUS oraz otrzymywanie odpowiedzi. Za pomocą PUE można wysłać do ZUS m.in. następujące wnioski i formularze:

27 PUE Profil płatnika

28 PUE Profil płatnika

29 PUE Profil płatnika Dokumenty przed ich wysłaniem do ZUS muszą być podpisane podpisem elektronicznym. Użytkownik musi dokonać wyboru jednego z dwóch istniejących sposobów podpisu:  profilem zaufanym ePUAP – użytkownik zostaje przekierowany na platformę ePUAP i tam dokonuje się autoryzacji,  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.

30 PUE Profil płatnika Oświadczenia w sprawie przekazywania składek do OFE lub ewidencjonowania ich wyłącznie w ZUS należy składać dopiero od 1 kwietnia. Okienko transferowe dla uczestników II filaru emerytalnego, chcących złożyć deklarację o przekazywaniu składek do otwartego funduszu emerytalnego lub ich ewidencjonowaniu w całości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, rozpoczyna się 1 kwietnia a kończy 31 lipca tego roku. W ramach okienka transferowego można zmieniać swoje deklaracje sprzed dwóch lat, z poprzedniego okienka transferowego. Serdecznie prosimy o przestrzeganie wskazanych dat granicznych. Oświadczenia wpływające do ZUS przed terminem, jak i po nim - zgodnie z prawem - nie będą uznawane za ważne. W trakcie trwania okienka transferowego oświadczenia będzie można składać osobiście, za pośrednictwem poczty, jak i drogą elektroniczną, korzystając z osobistego profilu na Platformie Usług Elektronicznych.

31 PUE Profil płatnika Ciekawostka z ostatniej chwili … Obecnie wdrażany program rządowy 500+ również zakłada wykorzystanie funkcjonalności PUE. Wnioski o świadczenie będzie można składać elektronicznie przez profil zaufany ePUAP oraz portal usług elektronicznych ZUS na PUE.

32 PUE PEL - Pełnomocnictwo Jak upoważnić pracownika firmy np. działu księgowości? składając pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z ZUS, które po zarejestrowaniu upoważnia danego pracownika do korzystania z funkcjonalności PUE w imieniu płatnika. Jak wygląda ten dokument?

33 PUE PEL - Pełnomocnictwo

34 PUE Rezerwacja wizyty Jakie inne funkcjonalności PUE mogą się przydać płatnikom składek? PUE umożliwia rezerwację wizyty w wybranej placówce ZUS za pomocą portalu PUE (tj. przez Internet). Użytkownik może zarezerwować wizytę z odpowiedniej grupy tematycznej, na określony dzień i godzinę (+/- 15 minut). Po zgłoszeniu się w placówce ZUS, klient w tzw. dyspenserze podaje login PUE i zostaje przyjęty przez pracownika obsługującego daną grupę klientów bez oczekiwania.

35 PUE Rezerwacja wizyty

36 PUE System Kierowania Ruchem - SKR

37 PUE System Kierowania Ruchem - SKR

38 PUE Centrum Obsługi Telefonicznej - COT Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) – zapewnia jednolitą, kompleksową obsługę klientów, bez konieczności kierowania ich do terenowych jednostek organizacyjnych ZUS, przy zachowaniu najwyższych standardów, zarówno pod względem merytorycznym, jak i zasad profesjonalnego świadczenia usług telefonicznych. Konsultanci COT są dostępni dla klientów w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 7.00 – 18.00, natomiast Automatyczny System Informacyjny dostępny: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu  22 560 16 00 - numer przeznaczony do obsługi połączeń z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i zagranicznych.

39 PUE Centrum Obsługi Telefonicznej - COT Każdy klient Zakładu, dzwoniący pod numer 22 560 16 00, uzyskuje najpierw połączenie z platformą sprzętowo-programową zwaną IVR (z ang. Interactive Voice Response), umożliwiającą automatyczną komunikację głosową. System IVR funkcjonuje w trybie całodobowym - 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Klient, który uzyskał połączenie z systemem IVR, po wysłuchaniu komunikatu powitalnego, ma możliwość wyboru działań, które chciałby wykonać. Po wybraniu opcji:  "1" - uzyskuje możliwość odsłuchania informacyjnych komunikatów głosowych z wybranego zakresu funkcjonowania ZUS,  "2" - dokonania uwierzytelnienia się,  "3" - uzyskania danych adresowych jednostek organizacyjnych ZUS.

40 PUE Centrum Obsługi Telefonicznej - COT Natomiast wybór opcji "0", w godzinach funkcjonowania Centrum Obsługi Telefonicznej tj. we wszystkie dni robocze w godz. 7-18, pozwala dzwoniącemu na bezpośredni kontakt z konsultantem COT. W tym celu klient jest dodatkowo proszony o podanie tematyki rozmowy. Jest dodatkowo informowany o fakcie nagrywania każdej rozmowy prowadzonej z konsultantem COT.

41 PUE Centrum Obsługi Telefonicznej - COT COT dostarcza klientom rzetelnych wiadomości i zapewnia im jak najlepszą obsługę, pracownicy COT zostali podzieleni na kilka grup, specjalizujących się w tematyce: zasiłki,  orzecznictwo lekarskie, prewencja i rehabilitacja,  świadczenia emerytalno-rentowe,  sprawy dotyczące ubezpieczonych,  sprawy dotyczące płatników składek,  pomoc techniczna (kwestie techniczne dotyczące obsługi programu Płatnik, ePłatnik oraz portalu PUE).

42 PUE Centrum Obsługi Telefonicznej - COT Pora na małe zaskoczenie…. Jak jeszcze można skontaktować się z ZUS? Pamiętacie Państwo ikony umieszczone w prawym górnym rogu na stronie głównej www.zus.pl?www.zus.pl

43 PUE Centrum Obsługi Telefonicznej - COT Skype: zus_centrum_obslugi_telzus_centrum_obslugi_tel S kontaktuj się z ZUS za pomocą komunikatora Skype. Połączenia wykonywane za pośrednictwem Skype są automatycznie przekierowywane do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS. W przypadku braku możliwości połączenia przez Skype prosimy o ponowną próbę połączenia po upływie kilku minut.

44 PUE Centrum Obsługi Telefonicznej - COT Formularz kontaktowy zapytania ogólnego Za pośrednictwem formularza należy kierować wszelkie pytania z zakresu działalności ZUS. Formularz kontaktowy zapytania ogólnego (w przeciwieństwie do poczty elektroniczna e-mail) gwarantuje bezpieczeństwo przekazywanych informacji, dlatego można zawrzeć w nim informacje osobiste dotyczące zgłaszanej sprawy przez klienta Zakładu.

45 PUE Centrum Obsługi Telefonicznej - COT

46 PUE Centrum Obsługi Telefonicznej - COT Adres e-mail do zapytań ogólnych: cot@zus.pl Za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail należy kierować wszelkie pytania ogólne z zakresu działalności ZUS. Poczta elektroniczna e-mail nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazywanych informacji, dlatego nie należy za jej pośrednictwem przekazywać informacji osobistych.

47 PUE Urzędomaty W ramach projektu Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS we wszystkich Oddziałach i wybranych Inspektoratach zainstalowane zostało wielofunkcyjne, samoobsługowe urządzenie informacyjne tzw. urzędomat. Zadaniem urzędomatu jest zapewnienie dostępu do usług ZUS w trybie 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

48 PUE Urzędomaty Miejsce wkładania dokumentów Ekran dla niepełnosprawnych Potwierdzenia odbioru

49 PUE Urzędomaty Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zastosowanym w urzędomatach każdy klient może: złożyć w formie papierowej dowolny dokument i wniosek z zakresu zadań realizowanych przez ZUS – w tym dokumenty ubezpieczeniowe i otrzymać potwierdzenie ich złożenia (wymagany format dokumentów to A4),  skorzystać z serwisów internetowych Zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do PUE,  skontaktować się z konsultantem COT (bezpłatnie).

50 PUE Urzędomaty Urzędomat jest przyjazny w obsłudze dla osób niepełnosprawnych:  poruszających się na wózkach inwalidzkich – możliwość skorzystania z dolnego ekranu,  osób niedowidzących i niedosłyszących – możliwość skorzystania z klawiatury z układem QWERTY z oznaczeniami w języku Braille’a, zmiana regulacji kontrastu, możliwość odczytu tekstu na głos, zmiana poziomu głośności, możliwość skorzystania z gniazda słuchawkowego.

51 PUE Urzędomaty

52 PUE YouTube Elektroniczny ZUS na YouTube Co ZUS robi na YouTube? Edukuje w szerokim zakresie ubezpieczeń społecznych. Na kanale Elektroniczny ZUS można obejrzeć krótkie filmiki, które przedstawiają korzyści płynące z ubezpieczenia, obowiązki płatników i ubezpieczonych, a także opowiadają o całym systemie ubezpieczeń społecznych.

53 PUE YouTube Ważnym elementem Elektronicznego ZUS jest sekcja PUE (Platformy Usług Elektronicznych). Znajdują się tam tzw. manuale, czyli wideoporadniki, które krok po kroku pokazują m.in.: w jaki sposób założyć konto na PUE, jak zgłosić do ubezpieczeń pracownika, a także jak rozliczać i opłacać składki. Dużą oglądalnością cieszą się filmy z Radkiem Brzózką, które humorystycznych odcinkach prezentują np.: co zrobić w sytuacji, kiedy trzeba zawiesić działalność firmy, jak rozłożyć zaległości w opłacaniu składek na raty albo jak pojechać z ZUS do sanatorium. W serii Janusz Weiss objaśnia ZUS popularny dziennikarz radiowy i telewizyjny tłumaczy zawiłości systemu ubezpieczeń społecznych. Wszystkie filmy z tej serii mają tych samych bohaterów i jedno miejsce akcji. Każdy odcinek podzielony jest na dwie części: fabularną, która prowokuje do zadawania pytań o ubezpieczenia społeczne, i merytoryczną z Januszem Weissem, który wyjaśnia powstałe w fabule wątpliwości.

54 PUE YouTube

55 zus Zwolnienia elektroniczne Kolejna usługa elektroniczna funkcjonująca od 1 stycznia 2016r. Zwolnienia elektroniczne tzw. e-ZLA. Przedsiębiorcy, którzy mają swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE), będą otrzymywać elektroniczne zwolnienia lekarskie swoich pracowników bezpośrednio na PUE. Jeśli Płatnik założy profil na PUE w 2016 r. lub później, musi powiadomić swoich pracowników (w formie pisemnej), w ciągu 7 dni od utworzenia profilu, o ustaniu obowiązku dostarczenia wydruku e-ZLA.

56 zus Zwolnienia elektroniczne Okres przejściowy: Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. będą funkcjonowały obok siebie dwie formy zwolnień lekarskich: papierowa i elektroniczna. O formie zwolnienia będzie decydował lekarz. W tym czasie pracownik może otrzymać od lekarza takie jak dotychczas zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA. Od 1 stycznia 2018 r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej.

57 zus Zwolnienia elektroniczne Korzyści z wprowadzenia e-ZLA szybka informacja o zwolnieniu wystawionym pracownikowi możliwość kontroli poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika dla krótkich zwolnień brak konieczności sprawdzania, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od jego otrzymania stały dostęp do zwolnień lekarskich pracowników i możliwość eksportu zwolnień brak konieczności dostarczania zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) albo do ZUS (m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą) brak konieczności pilnowania terminu 7 dni na dostarczenie zwolnienia brak ryzyka ewentualnego obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu

58 zus SZKOLENIA W ZUS Cóż jeszcze możemy zaoferować przedsiębiorcom? W ramach działalności szkoleniowej staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom pracodawców, w związku z aktualnymi zmianami w zakresie przepisów i organizujemy w poszczególnych jednostkach ZUS bezpłatne szkolenia. W ostatnim czasie w Inspektoracie ZUS w Zamościu zrealizowaliśmy szkolenia: -w styczniu 2016r. z zakresu zmian w przepisach dotyczących umów zlecenia po 1 stycznia 2016r.; - w lutym 2016r. z zakresu zmian w przepisach dotyczących zasiłków po 1 stycznia 2016r.

59 zus SZKOLENIA W ZUS Jakie szkolenie przed nami w marcu? 10 marca 2016r. w siedzibie Inspektoratu ZUS przy ul. Jana Kiepury 2, o godzinie 10.00 zrealizujemy szkolenie dla płatników składek z zakresu „Funkcjonalności Interaktywnego Płatnika Plus (IPP)”. W jaki sposób płatnicy uzyskają informację o tym szkoleniu? Otóż… w okresie od 29 lutego do 18 kwietnia, płatnikom zatrudniającym od 51 – 100 ubezpieczonych, w potwierdzeniach przekazania dokumentów do ZUS będzie pojawiał się komunikat o statusie „Ważny”: „Z dniem 18 kwietnia 2016r. zostaniecie Państwo włączeni do programu Interaktywny Płatnik Plus (IPP). Informacje na temat programu IPP oraz dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za organizację szkoleń w zakresie funkcjonalności IPP – we wszystkich Oddziałach ZUS – dostępne są na stronie www.zus.pl w zakładce Program Płatnik, sekcji Interaktywny Płatnik Plus.www.zus.pl

60 zus SZKOLENIA W ZUS Jak zgłosić chęć udziału w tym szkoleniu? Osoba odpowiedzialna za organizację szkoleń w sprawie IPP: Małgorzata Lewandowska-Kapuśniak przyjmuje zgłoszenia telefoniczne pod numerem (84) 688 14 46 lub mailowe pod adresem malgorzata.lewandowska@zus.pl

61 zus SZKOLENIA W ZUS Czym jest ów Interaktywny Płatnik Plus? Wdrażany do praktycznego użytkowania dla kolejnych grup płatników składek program będący rozwinięciem programu Płatnik. Po włączeniu do nowej wersji programu Płatnik praca odbywa się na danych pobranych z kont w ZUS. Korzystanie z IPP pozwala utrzymać prawidłowość przekazywanych do ZUS dokumentów, zapewnia ewidencjonowanie poprawnych danych, zarówno na koncie płatnika składek jak i ubezpieczonych. Program wspiera użytkownika informując o niezgodnościach, co pozwala na wyeliminowanie dużej ilości błędów.

62 zus Prewencja wypadkowa PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Głównym filarem prowadzonej przez ZUS prewencji wypadkowej są różnego typu działania wspierające pracodawcę, chcącego poprawić warunki pracy w swoim przedsiębiorstwie. Jednym z nich jest program dofinansowania projektów mających na celu utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Nowelizacja art. 37 ustawy wypadkowej (ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych) stworzyła możliwość wsparcia przez ZUS płatników składek w działaniach na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym poprzez dofinansowanie projektów skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

63 zus Prewencja wypadkowa Celem dofinansowania jest: poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka, które powinno dotyczyć przynajmniej jednego z parametrów charakteryzujących warunki pracy, takich jak: hałas, wibracje, czynniki chemiczne, czynniki biologiczne, bezpieczeństwo techniczne, obciążenie wysiłkiem, promieniowanie jonizujące i niejonizujące, oświetlenie, mikroklimat, zapylenie.

64 zus Prewencja wypadkowa Dofinansowaniu podlegają projekty: Projekty doradcze dotyczą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy i związane są z oceną ryzyka zawodowego, wprowadzaniem procedur bezpiecznej pracy oraz planowaniem i monitorowaniem działań prewencyjnych w zakresie BHP. Projekty inwestycyjne dotyczą bezpieczeństwa technicznego i związane są z rozwojem, modyfikacją i usprawnieniem stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochrony indywidualnej. Program jest adresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dofinansowanie, którego wysokość jest uzależniona od liczby osób, za które płatnik odprowadza składki na ubezpieczenie wypadkowe. Poziom dofinansowania wynosi od 20 do 90% wartości projektu.

65 zus Prewencja wypadkowa Dofinansowaniu podlegają projekty: Projekty doradcze dotyczą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy i związane są z oceną ryzyka zawodowego, wprowadzaniem procedur bezpiecznej pracy oraz planowaniem i monitorowaniem działań prewencyjnych w zakresie BHP. Projekty inwestycyjne dotyczą bezpieczeństwa technicznego i związane są z rozwojem, modyfikacją i usprawnieniem stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochrony indywidualnej. Program jest adresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dofinansowanie, którego wysokość jest uzależniona od liczby osób, za które płatnik odprowadza składki na ubezpieczenie wypadkowe. Poziom dofinansowania wynosi od 20 do 90% wartości projektu. Szczegółowe dane pokazuje poniższa tabela.

66 Dziękuję za uwagę Jednocześnie żywię nadzieję, że udało mi się przedstawić Państwu ciekawe informacje. Anna Barczak Kierownik Inspektoratu ZUS w Zamościu


Pobierz ppt "Innowacyjne rozwiązania z zakresu usług elektronicznych, zapewniających lepszą komunikację klientów z ZUS – formy komunikacji z Zakładem poprzez PUE i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google