Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROMOCJA SEKTORA ROLNO - SPOŻYWCZEGO Agnieszka Rembisz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 9 grudnia 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROMOCJA SEKTORA ROLNO - SPOŻYWCZEGO Agnieszka Rembisz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 9 grudnia 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 PROMOCJA SEKTORA ROLNO - SPOŻYWCZEGO Agnieszka Rembisz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 9 grudnia 2015 r.

2 G ŁÓWNE OBSZARY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY P OLSKĄ, B UŁGARIĄ I R UMUNIĄ Poszerzona Grupa Wyszehradzka stałe kontakty robocze na poziomie eksperckim w ramach prac w Komitetach Komisji Europejskiej, grupach roboczych Rady Unii Europejskiej oraz posiedzeniach Specjalnego Komitetu ds. Rolnych (SCA), jak również, na poziomie ministerialnym, w ramach spotkań Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa program współpracy 16 krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Chinami (16+1)

3 W YMIANA HANDLOWA POMIĘDZY P OLSKĄ A R UMUNIĄ eksport z Polski do Rumunii: 305 200 tys. EUR (pierwsze 8 miesięcy 2015 r.) import z Rumunii do Polski: 33 300 tys. EUR (w tym samym okresie) dominujące towary w polskim imporcie : margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów, produkty roślinne, cygara, cygaretki i papierosy, trzoda chlewna żywa, mięso końskie. najważniejsze towary eksportowe: ziemniaki, świeże lub chłodzone, wody, w tym wody mineralne i wody gazowane, piwo otrzymywane ze słodu, jabłka, gruszki i pigwy świeże, mięso i jadalne podroby z drobiu, chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka.

4 W YMIANA HANDLOWA POMIĘDZY P OLSKĄ A B UŁGARIĄ eksport z Polski do Bułgarii: 161 200 tys. EUR (pierwsze 8 miesięcy 2015 r. import z Bułgarii do Polski: 52 400 tys. EUR (w tym samym okresie) najważniejsze towary eksportowe: mięso (głównie drób), mleko, śmietana, sery, twarogi, kawa, czekolada, chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta, ciastka. Dominujące towary w polskim imporcie: wino ze świeżych winogron, czekolada, chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta, ciastka, nasiona słonecznika, miód naturalny, tytoń.

5 P LAN PROMOCJI SEKTORA ROLNO - SPOŻYWCZEGO NA 2016 R. - POWSTANIE Prace Międzyresortowego Zespołu ds. działań stabilizujących sytuację na rynkach produktów rolno-spożywczych, które zostały objęte embargiem wprowadzonym przez Federację Rosyjską, Plany działań promocyjnych organizacji branżowych i indywidualnych przedsiębiorców, Prace GIW i PIORIN. Polskie stoisko na targach w Szanghaju

6 P LAN PROMOCJI SEKTORA ROLNO - SPOŻYWCZEGO NA 2016 R. – ZAŁOŻENIA Zapewnienie synergii pomiędzy działaniami prowadzonymi przez administrację państwową (resort rolnictwa, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, urzędy marszałkowskie), Efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych, Zapewnienie bieżącej współpracy przy organizacji działań promocyjnych, Nadanie priorytetów działań GIW i PIORiN w zakresie „otwierania” nowych rynków.

7 P LAN PROMOCJI SEKTORA ROLNO - SPOŻYWCZEGO NA 2016 R. – RYNKI Zjednoczone Emiraty Arabskie Singapur Indie Japonia Chiny Kanada Algieria Arabia Saudyjska USA Egipt Wietnam Iran RPA Francja / Niemcy Hiszpania

8 P ROMOCJA SEKTORA ROLNO - SPOŻYWCZEGO W B UŁGARII I R UMUNII Kampania promocyjno – informacyjna Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków ma uświadomić rodzicom, że soki i musy owocowo-warzywne to wygodny sposób na wzbogacenie codziennej diety o witaminy Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Litwa

9 K OMPLEKSOWA PROMOCJA POLSKIEGO SEKTORA ROLNO - SPOŻYWCZEGO organizacja stoiska na najważniejszych imprezach targowo-wystawienniczych, któremu towarzyszy pokaz polskiej kuchni oraz prezentacja polskich produktów rolno- spożywczych misja przyjazdowa potencjalnych kontrahentów oraz wizyta studyjna dziennikarzy, misja wyjazdowa polskich przedsiębiorców, spotkania b2b, seminarium konferencja prasowa reklama/artykuły w lokalnych środkach masowego przekazu oraz reklama zewnętrzna.

10 M OŻLIWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Branżowy program promocji branży polskich specjalności żywnościowych – kontynuacja Pomoc de minimis (Min. Rozwoju) Regionalne Programy Operacyjne (urzędy marszałkowskie) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Środki budżetowe w posiadaniu ARR Mechanizm wsparcia działań promocyjnych w ramach WPR – od 1.12.2015 r. ukierunkowany na kampanie promocyjne multinarodowe (realizowane przez organizacje branżowe z kilku krajów)

11 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! Agnieszka Rembisz Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tel. 22 623 24 71 sekretariatwm@minrol.gov.pl


Pobierz ppt "PROMOCJA SEKTORA ROLNO - SPOŻYWCZEGO Agnieszka Rembisz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 9 grudnia 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google