Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

4. Grupa Robocza Wzmacnianie doklejonymi materiałami kompozytowymi FRP Marek Łagoda Tomasz Wierzbicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "4. Grupa Robocza Wzmacnianie doklejonymi materiałami kompozytowymi FRP Marek Łagoda Tomasz Wierzbicki."— Zapis prezentacji:

1 4. Grupa Robocza Wzmacnianie doklejonymi materiałami kompozytowymi FRP Marek Łagoda Tomasz Wierzbicki

2 Metody wzmacniania konstrukcji 1.Zwiększanie przekrojów; 2.Zewnętrzne doprężanie konstrukcji; 3.Zmiana schematu statycznego; 4.Doklejanie elementów stalowych lub kompozytowych - EBR ( Externally bonded reinforcement ).

3 Istota wzmacniania Typowy obiekt przenoszący niewielkie obciążenia zmienne Q 1 i stałe G. Przy maksymalnie możliwym odciążeniu następuje przyklejenie dodatkowego stalowego lub kompozytowego zewnętrznego zbrojenia. Po stwardnieniu kleju następuje włączenie przyklejonego zbrojenia do współpracy ze wzmacnianą konstrukcją, która może przenosić znacznie większe obciążenia zmienne Q.

4 Stosowanie kompozytów dla EBR Najważniejsze przyczyny, dla których przyklejone zewnętrznie elementy kompozytowe są coraz częściej stosowane do wzmacniania konstrukcji betonowych: bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie (zarówno statyczna jak i długotrwała, praktycznie niezmienna w czasie); bardzo wysoka wartość odkształceń granicznych; odporność na korozję; niska waga ( gęstość kompozytów jest równa mniej więcej ¼ gęstości stali);

5 cd. powodów: łatwiejsze stosowania w przestrzeni z ograniczonym dostępem (materiały w miejsce aplikacji mogą być dostarczane w formie zwiniętej); eliminacja ciężkich rusztowań (przy zastosowaniu kompozytów nie ma potrzeby wywierania nacisków, wymagających siłowników i mocnych punktów podparcia); redukcja kosztów materiałów pomocniczych, sprzętu i robocizny; szeroka gama dostępnych materiałów FRP; praktycznie nieograniczone możliwości projektowych wymiarów geometrycznych elementów wzmacniających.

6 Wady: kompozyty charakteryzują się brakiem zakresu plastycznego ich pracy; jednostkowy koszt materiałów jest dość wysoki; współczynniki rozszerzalności cieplnej materiałów FRP są niezgodne ze współczynnikami rozszerzalności cieplnej betonu; stosunkowo niska odporność kompozytów na wysokie temperatury może powodować przedwczesną degradację lokalną i całkowite zniszczenie konstrukcji (niektóre żywice epoxydowe zaczynają się zmiękczać już w temperaturze 45-70°C).

7 Matryce najczęściej - żywice epoksydowe, utwardzane aminami lub anhydrytami. Funkcja matrycy: Ochrona włókien przeciw: 1) uszkodzeniom mechanicznym (otarcie), 2) przed środowiskową korozją, Związanie włókien, Równomierny rozkład obciążenia na wszystkie włókna, Matryca ma bardzo istotny wpływ na właściwości mechaniczne kompozytów, takie jak: moduł sprężystości, wytrzymałość na rozciąganie, ścinanie i ściskanie, itp.

8 Włókna Szklane: 1)„E”- zawierają w swoim składzie kwas borny i gliniany, 2)„S” - wyższa wytrzymałość na rozciąganie i wyższa sztywność, 3)„AR” - zasado-odporne. aramidowe, węglowe.

9 Materiały kompozytowe FRP (ang. - Fibre Reinforced Polymers) Polimery zbrojone włóknami: węglowymi CFRP (ang. - Carbon Fibre Reinforced Polymer), szklanymi GFRP (ang. - Glass Fibre Reinforced Polymer), aramidowymi AFRP (ang. - Aramid Fibre Reinforced Polymer).

10 Właściwości różnych włókien dla FRP Materiał Moduł sprężystości [MPa] Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] Odkształcenia gr. przy rozciąganiu [%] Gęstość [g/cm 3 ] Współcz. roz. term. [10 -6 /ºK] Włókna węglowe C Wysokiej wytrzymałości 215-2353500-48001,4-2,0 1,7-1,9 Osiowo 0,1÷1,3 radialnie 18 Ultra wysokiej wytrzymałości 215-235 3500-6000 1,5-2,3 Wysoko modułowe 350-500 2500-3100 0,5-0,9 Ultra wysoko modułowe 500-7002100-24000,2-0,4 Włókna szklane „E” „AR” 70 1900-30003,0-4,5 2,65-6 „S” 85-90 3500-4800 4,5-5,5 Włókna aramidowe A Nisko modułowe 70-803500-41004,3-5,0 1,4 -3,5 Wysoko modułowe 115-130 3500-40002,5-3,5

11 Produkty FRP Taśmy Łupiny Maty

12 Systemy wzmacniania Oparty na taśmach, Oparty na taśmach i matach; Oparty tylko na matach.

13 Zadanie 4.6: Zastosowanie wstępnie sprężonych, przyklejanych taśm FRP. Rozkład naprężeń w warstwie skleiny określony na podstawie doświadczeń oraz wyznaczony metodą elementów skończonych. Zadanie 4.7: Zastosowanie taśm FRP pod obciążeniem statycznym i dynamicznym. Określenie zmian wytrzymałości betonu we wzmocnionych słupach podpór obiektów mostowych. GR 4 Wzmacnianie doklejonymi materiałami kompozytowymi (FRP)

14 Browar Tychy. Dwadzieścia dźwigarów wzmocnionych metodą doklejenia wstępnie sprężonych taśm CFRP

15 Zarysowanie dźwigarów

16 Warunki prowadzenia prac Prace wykonywane z lekkich pomostów (rys. 1). Wszystkie roboty prowadzono bez zatrzymywania produkcji w browarze (rys. 2). Rys. 1.Rys. 2.

17 Zakotwienie blokówMontaż bloku kotwiącego i taśmy Montaż szczęk naciągowychNaciąganie taśm CFRP

18 Blokowanie wstępnie naprężonych taśm FRP

19 Zabezpieczanie powierzchniowe taśm CFRP

20 Analiza MES wstępnie sprężonego dźwigara betonowego Model 1 – obciążenie równomierne, ciągłe. q = 1kN/cm belka skleina Taśma P = 100kN l/2=210,0cm a/2=190,0cm

21 Analiza MES wstępnie sprężonego dźwigara betonowego Model 2 – obciążenie siłą skupioną aśma Skleina Belka P = 100kN

22 Zadanie 4.7. Zastosowanie taśm FRP do wzmacniania słupów Słup żelbetowy Taśma o włóknach ułożonych pionowo (wyższa odporność na zginanie) Taśma o włóknach ułożonych poziomo (wyższa odporność na ścinanie i ściskanie) Wykończenie powierzchni (dowolny kolor)

23 Naprężenia i odkształcenia swobodnego oraz opasanego betonu Względne naprężenia osiowe  c / f ‘ co Odkształcenia boczne ε l / ε 0 Odkształcenia osiowe ε c / ε co Swobodny Naprężenie boczne 1,5 MPa Naprężenie boczne 4 MPa Naprężenie boczne 12 MPa CFRP 1 warswa CFRP 2 warstwy

24 Analiza MES ściskanego słupa betonowego o przekroju kołowym Ø 38,4 cm 100,0 cm Nr 1 Ø 32,2 cm Nr 1 Ø 6 mm Nr 2 Ø8mm l=94 cm 94100,0 cm q = 10kN/m 2 fabric

25 Analiza MES ściskanego słupa betonowego o przekroju kwadratowym Nr 1 q = 10kN/m 2 Nr 1 Ø 6mm Nr 2 Ø8mm l=94 cm 94100,0 cm 38,4 cm 100,0 cm

26 Podsumowanie 1.Wyniki badań doświadczalnych i analiz teoretycznych (prezentowane już wcześniej w Warszawie i Brukseli) pozwoliły opracować technologię wstępnego naprężania taśm CFRP. 2.Technologia wstępnego naprężania taśm CFRP została pozytywnie zweryfikowana w praktyce. 3.Obecnie przygotowano modele dla analizy MES stanu naprężeń i odkształceń w poziomie skleiny. 4.Opracowane modele analizy MES pozwolą również w sposób analityczny określić pracę betonu opasanego kompozytami.


Pobierz ppt "4. Grupa Robocza Wzmacnianie doklejonymi materiałami kompozytowymi FRP Marek Łagoda Tomasz Wierzbicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google