Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa dziecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa dziecka."— Zapis prezentacji:

1 Prawa dziecka

2 „Dziecko oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność.” Art.1 Konwencji o prawach dziecka

3 Prawa dziecka są pojęciem z kategorii praw człowieka.
Prawa dziecka wynikają z godności i niepowtarzalności dziecka jako jednostki ludzkiej.

4 Czym są prawa dziecka ?? Każdy człowiek, stanowiąc część społeczeństwa, posiada swoje prawa i obowiązki. Dzieci zaś posiadają szczególne prawa. Ponieważ Dziecko to istota ludzka, która rozwijając się, dorasta, nie potrafi w pełni sama zadbać o siebie. Potrzebuje do tego rodziców, nauczycieli i wielu innych ludzi. Dlatego dzieci mają inne prawa niż dorośli.

5 Prawa człowieka/dziecka:
prawa przyrodzone (przysługujące każdemu z racji urodzenia) prawa podstawowe (minimum uprawnień jakie przysługują jednostce) prawa powszechne (przysługują bez wyjątku każdemu)

6 Prawa człowieka/dziecka:
prawa materialne - konkretne prawa i wolności przysługujące każdemu człowiekowi prawa proceduralne - dostępne człowiekowi sposoby działania i związane z nimi instytucje (np. sądy), pozwalające wyegzekwować przestrzeganie praw i wolności.

7 Prawa socjalne: • prawo do zabezpieczenia socjalnego
• prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia, • prawo do odpowiedniego standardu życia • prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy

8 Prawa kulturalne: • prawo do nauki (nauka w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjalnej jest obowiązkowa i bezpłatna), • prawo do zmienności swych praw • prawo do korzystania z dóbr kultury, • prawo mniejszości etnicznych do znajomości swojej kultury, wyznania i praktyk religijnych

9 Prawa polityczne: • prawo do stowarzyszania się i gromadzenia w celach pokojowych • prawo wolności wypowiedzi, swobody poszukiwania i przekazywania informacji i idei wszelkiego rodzaju

10 Prawa dziecka: • prawo do życia i rozwoju • prawo do posiadania stanu cywilnego • prawo do uzyskania obywatelstwa • prawo dziecka do rodziny; prawo poznania swego genetycznego pochodzenia, do wychowania przez rodziców naturalnych, • prawo do wolności religii lub przekonań • prawo do swobodnego wyrażania poglądów i poszanowania ich przez dorosłych • wolność od przemocy fizycznej lub psychiatrycznej, wyzysku, nadużyć seksualnych wobec okrucieństwa • wolność od bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych (do lat 15) • zakaz wykonywania kary śmierci lub stosowania kary dożywocia więziennego wobec dziecka

11 Wszystkie dzieci, młodzież do 18 roku życia mają prawo do: - wypowiedzi własnego zdania w ważnych dla nich sprawach, w których dorośli powinni ich wysłuchać, - szanowania ich godności i prywatności np. respektowania prywatności korespondencji, - życia beż przemocy i poniżania, - ochrony przed złym traktowaniem i krzywdzeniem fizycznym oraz psychicznym, - życia i prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i umysłowego, - miłości i wychowania przez oboje rodziców, także gdy rodzice nie mieszkają razem, - nauki, wypoczynku i pełnej opieki medycznej, - aby wszystkie sprawy w sądach i urzędach, dotyczące dzieci, uwzględniały najpierw ich dobro, a potem interesy dorosłych.

12 Nie krzywdź ! Nikt nie ma prawa zmuszać dzieci siłą do niczego, a szczególnie do czegoś złego. siłom

13 Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących
prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi swoboda myśli, sumienia i wyznania ochrona prywatności, w tym korespondencji i życia rodzinnego

14 Prywatność każdy powinien mieć
Nikt nie może czytać naszych listów bez pytania. Mamy też prawo do własnego zdania .

15 Dzieci podlegają władzy rodzicielskiej i to przede wszystkim rodzice decydują o ich wychowaniu i światopoglądzie. Dzieci mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W egzekucji należnych im praw, są reprezentowane przez rodziców lub wspierane przez odpowiednie instytucje (np. Rzecznik Praw Dziecka).

16 Wierszyk .

17 Rodzinna to podstawa Jeśli mama albo tata nie mieszka z dzieckiem, nikt nie może mu zabronić kontaktu z drugim rodzicem

18 Wszystkie dzieci Wszystkie dzieci mają takie sama jak inne. Nie ma ani lepszych ani gorszych dzieci. Wszystkie dzieci powinny żyć w zgodzie i się nawzajem wspierać

19 Przyjaciela każdy ma Każdy powinien mieć przyjaciela nie ważne jaki on jest czy jakiego jest pochodzenia. Dzieci powinny samy sobie wybierać przyjaciół

20 NIE WOLNO !! Nikt nie może dzieci poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać ponieważ zostanie ukarany sądem, więzieniem lub grzywną pieniężną

21 Wykonawcy: Paulina Czaplińska i Martyna Buszka 6a
Koniec Serdecznie dziękujemy za zobaczenie naszej prezentacji o prawach dziecka Korzystano z źródeł informacji : sen-sennik.pl dziecko.ciekawe-art.waw.pl przedszkole47lodz.friko.pl kobieta.gov.pl dos4.siemacha.org.pl blogi.szkolazklasa.pl bibliotekagim11.blog.pl spsokolowiec.edupage.org przedszkole6.orzesze.pl mojageneracja.pl Wykonawcy: Paulina Czaplińska i Martyna Buszka 6a


Pobierz ppt "Prawa dziecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google