Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Urban, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka Kraków 2008 4 miesiące od poczęcia Jak mówić do młodzieży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Urban, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka Kraków 2008 4 miesiące od poczęcia Jak mówić do młodzieży."— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Urban, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka Kraków 2008 4 miesiące od poczęcia Jak mówić do młodzieży nt. obrony życia?

2 Młodzież jest: idealistyczna krytyczna i dociekliwa zmęczona zakazami sceptyczna wobec instytucji samotna zaangażowana w idee praw człowieka ceniąca poczucie wolności przesiąkniętami mediami (internet)

3 Idealizm młodzieży ukazać, że zwolennicy aborcji mają interes finansowy w propagowaniu aborcji, obrońcy życia nie. Oni zarabiają na wykonywaniu aborcji itd., „my nie mamy z tego nic” podkreślać, że negowanie człowieczeństwa płodu ma służyć konkretnemu celowi - podobnie jak było w czasach niewolnictwa czy III Rzeszy

4 Krytycyzm i dociekliwość młodzieży odwoływać się do faktów naukowych, wyników badań naukowych, podawać źródła słownictwo rzeczowe, nawet medyczne: zamiast dziecko w łonie matki mówić dziecko poczęte/nienarodzone, zamiast aborcja krzywdzi kobiety podawać konkretne choroby/powikłania typu syndrom postaborcyjny

5 Młodzież zmęczona zakazami dawać pozytywny przekaz typu "bronimy życia", "jesteśmy obrońcami praw człowieka", "chcemy prawnej ochrony życia” nie mówić o sprzeciwie wobec aborcji, zakazie aborcji, nielegalności aborcji

6 Młodzież sceptyczna wobec instytucji oszczędność w argumentach kościelnych, religijnych podkreślać ponadwyznaniowość postawy pro-life, że wynika ona z naszego człowieczeństwa, nie tylko z katolicyzmu

7 Poczucie samotności młodzieży przekaz łączący wspólne poglądy, doświadczenia, nie dzielący świata dorosłych na dwie części podkreślanie, że młodzi ludzie są generalnie bardziej pro-life niż dorośli (wytłumaczyć dlaczego) odwoływać się do wspólnej nam wszystkim troski o sytuację kobiet (więc: zamiast mówić, że zwolennicy aborcji chronią praw kobiety a nie widzą problemu praw dziecka lepiej mówić, że my też chronimy prawa kobiet, bo aborcja szkodzi zdrowiu kobiety)

8 Młodzież jest zaangażowana w idee praw człowieka ukazywać, że działania na rzecz obrony życia to działania na rzecz praw człowieka podkreślać, że bez prawa do życia inne prawa człowieka nie mogą zaistnieć podkreślać, że aborcja to najbardziej drastyczna dyskryminacja człowieka - ze względu na wiek, stadium rozwoju, niepełnosprawność/chorobę czy płeć (masowe aborcje selektywne)

9 Młodzież ceni poczucie wolności podkreślać łamanie wolności, praw człowieka przez stronę przeciwną: przymusowa aborcja i sterylizacja w Chinach (wspierana przez UE), zmuszanie personelu medycznego do uczestniczenia w aborcji, cenzura medialna przekazu pro-life (Google, You Tube), zakaz organizowania demonstracji pro-life w Madrycie, niedopuszczanie do zapisów prawnych nakazujących informowanie kobiet o skutkach aborcji

10 Młodzież jest przesiąknięta mediami przekaz nowoczesny, krótki, atrakcyjny wizualnie podpieranie się autorytetami medialnymi (Agata Mróz "znaczy więcej" niż kardynał, piosenkarz i aktor niż teolog czy filozof) zmęczenie przemocą i zalewem nandreprezentatywnie złych wiadomości w mediach: przekaz pozytywny, nie negatywny (unikać szafowania zdjęciami dzieci po aborcji, pokazywać przypadki pozytywne, zwycięskie typu: dziecko wyzdrowiało wskutek operacji prenatalnej, kobieta nie poddała się aborcji mimo wskazań lekarzy)

11 Młodzież jest przesiąknięta mediami media czy też obecna w mediach strona przeciwna kształtują świadomość społeczną na najbardziej skrajnych przykładach jednostek ("zgwałcona" 14-letnia Agata, "cierpiąca na krótkowzroczność z powodu kolejnego porodu" Alicja). Więc: róbmy to samo: ukazujmy historię konkretnych osób: zmuszona przemocą, przywiązana do fotela ginekologicznego Li, 9. miesiąc ciąży, Chiny, prowincja Linyi; brytyjska biegaczka Tasha, pewniak na olimpiadzie w Atenach wbrew namowom nie poddaje się aborcji, wygrywa w Pekinie itd.)

12 PRZYKŁADOWA PREZENTACJA

13 Niektórzy mówią płód- my mówimy dziecko! Katarzyna Urban, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka Kraków 2008 4 miesiące od poczęcia

14 Od poczęcia człowiek prof. dr med. J. Lejeune (kierownik Katedry Genetyki na Uniwersytecie im. R. Descartesa w Paryżu): “Dzięki nadzwyczajnemu postępowi techniki wtargnęliśmy do prywatnego życia płodu [...]. Przyjęcie za pewnik faktu, że po zapłodnieniu powstała nowa istota ludzka, nie jest już sprawą upodobań czy opinii. Ludzka natura tej istoty od chwili poczęcia do starości nie jest metafizycznym twierdzeniem, z którym można się spierać, ale zwykłym faktem doświadczalnym". (cyt. za: Wiedza i życie, 11/1986) Prof. dr hab. med. Maria Rybakowa, Komitet Rozwoju Człowieka PAN: W świetle obecnej wiedzy nie ulega wątpliwości, że życie człowieka zostaje zapoczątkowane w następstwie połączenia się dwu komórek rozrodczych – gamet – żeńskiej i męskiej w postać komórki macierzystej zwanej zygotą, która o tej chwili zaczyna żyć własnym rytmem”. („Służba Życiu. Zeszyty Problemowe” nr 2/3/1999) prof. dr hab. med. Michał Troszyński: “Rozwój człowieka zaczyna się od połączenia dwu komórek – gamety żeńskiej, czyli komórki jajowej (oocytu), i gamety męskiej – plemnika, w akcji zapłodnienia” (“Położnictwo. Ćwiczenia”, Podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa 2003, str.69) 8 tygodni od poczęcia

15 prof. dr hab. med. K. Bożkowa (dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie): “Rozwój dziecka zaczyna się nie w chwili jego urodzenia, lecz w momencie poczęcia". (Zdrowie rodziny, pod red. prof. dr hab. med. K. Bożkowej i dr med. A. Sitko, PZWL, Warszawa 1983, s. 35) prof. dr hab. med. B. Chazan, specjalista krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii: “Komórkę jajową od momentu zapłodnienia nazywamy zarodkiem, ale nie ulega wątpliwości, że jest to człowiek”. (za: “Służba Życiu”, nr 2-3 1999) prof. dr hab. P. G. Fedor-Freybergh: “Szacunek dla nowego życia od samego poczęcia i uznanie dziecka za partnera w dialogu są bardzo ważne. Ten dialog rozpoczyna się w momencie poczęcia”. (za: “Menopauza”, 1/2002) Negowanie człowieczeństwa płodu jest takim samym zabiegiem myślowym, jakim było negowanie człowieczeństwa niewolników czy nie-Aryjczyków. Od poczęcia człowiek

16 PRAWO DO ŻYCIA OD POCZĘCIA TO PODSTAWOWE PRAWO CZŁOWIEKA Nie można się godzić na: dyskryminację ze względu na wiek czy stadium rozwoju. Człowiek to człowiek - przysługuje mu prawo do życia niezależnie od płci, wyznania, koloru skóry czy stadium rozwoju mieszanie pojęć i wartości, przedkładanie czyjegoś samopoczucia, zamożności, zdrowia nawet nad życie kogoś innego. Są to wartości nieporównywalne, a zestawianie ich przypomina dodawanie ułamków o różnych mianownikach promowanie postawy, która z góry zakłada, że czyjakolwiek śmierć jest wyjściem - nawet z najtrudniejszej sytuacji 3,5 miesiąca od poczęcia Postawa pro-life to po prostu obrona praw człowieka

17 Niektórzy mówią „prawa kobiet”, my mówimy szerzej: „prawa człowieka” Z Deklaracji Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych (1989 r.): Dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość psychiczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu. Z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ (1948 r.): Art. III Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby. Z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. 3,5 miesiąca od poczęcia

18 Demagogia, która zasłania się obroną praw kobiet, a jest kształtowaniem sobie rynku zbytu Największa pro-aborcyjna organizacja świata Planned Parenthood (PPFA), promująca "prawa kobiet", w roku podatkowym VII 2006-VI 2007 roku osiągnęła dochody przekraczające miliard dolarów. W 2006 roku dokonała 289 650 zabiegów przerywania ciąży (Planned Parenthood, Annual Report 2006-2007, New York). 3,5 miesiąca od poczęcia 7 tygodni od poczęcia

19 Demagogia, która zasłania się obroną praw kobiet, posługuje się metodami łamiącymi prawa człowieka W Chinach w ramach polityki jednego dziecka w rodzinie masowo przeprowadzane są przymusowe aborcje (nawet w 9. miesiącu ciąży) i sterylizacje kobiet. 23-letnia Li Juan z chińskiej prowincji Linyi dwa dni przed porodem została ofiarą przymusowej aborcji. Po przywiązaniu jej do szpitalnego łóżka podano jej dziecku zastrzyk z trucizną. Li mówi, że czuła jak jej dziecko się rusza, a po chwili ruchy dziecka ustały. Po 10 godzinach po urodzeniu się martwej córki "dla pewności" trzymano dziecko w beczce z wodą stojącą koło szpitalnego łóżka. Li, matka urodzonego już wcześniej chłopca, zamierzała dać córce na imię Shuang, czyli światło (za: Time, Sep. 12, 2005). W wyniku polityki przymusowej aborcji w Chinach na 100 dziewczynek przypada 117 chłopców. W protestach przeciw tej polityce giną ludzie. Parlament Europejski co roku decyduje o wspólnotowych nakładach (np. w r. 2003 - 74 mln euro) na problemy "planowania rodziny": aborcję, antykoncepcję i edukację seksualną w krajach rozwijających się. Prezydent George W. Busha wycofał amerykańskie dotacje na ten cel wobec uzasadnionych podejrzeń, że pieniądze te mogą być przeznaczane m.in. na przymusowe aborcje i sterylizacje w Chinach.

20 Demagogia 100 milionów dziewczynek rocznie jest ofiarami tzw. aborcji selektywnej - ze względu na płeć dziecka - Plan International, "Because I am a Girl”, London 2007. Władze Uniwersytetu w Auckland (Nowa Zelandia) potwierdziły doniesienia prasowe, że na tej uczelni w 2005 r. dokonywano eksperymentów medycznych na szczątkach abortowanych dzieci, sprowadzanych ze Stanów Zjednoczonych. Badania na szczątkach dzieci abortowanych od 9. do 18. tygodnia były przeprowadzane pod kierownictwem dr Keely Bumsted O'Brien. Nie prowadzi się monitoringu, czy i na ilu uniwersytetach świata tego typu badania są obecnie kontynuowane (za: New Zealand Herald, 18.10.2005). 1400 pielęgniarek protestowało Bangalore (Indie) przeciwko przymuszaniu ich do uczestniczenia w zabiegach przerywania ciąży. Pielęgniarki są zmuszane do asysty przy aborcjach wbrew swoi przekonaniom przez swoich przełożonych lub muszą rezygnować z pracy (za: UCA News, May 18, 2006).

21 Demagogia Kierownictwo portalu YouTube wycofało pełną wersję filmu ukazującego okrucieństwo aborcji. Film "Dura Realidad" (Twarda rzeczywistość) poprzedzony jest wstępem meksykańskiego aktora Eduardo Verástegui, w którym wezwał on mieszkających w USA Latynosów, aby domagali się położenia kresu zabijaniu dzieci poczętych. Władze Madrytu nie wyraziły zgody na manifestację przeciwko aborcji, planowaną na 17 października 2008 r. Rzecznik partii Alternativa Espanola (Alternatywa Hiszpańska), która zamierzała ją zorganizować, ujawnił, że wcześniej władze chciały zastosować „cenzurę prewencyjną”, domagając się przedstawienia tekstu przemówienia, jakie miało być wygłoszone podczas manifestacji. Internetowy operator Google w marcu 2008 r. roku odmówił zamieszczenia sponsorowanego linku, który miałby się pojawiać za każdym razem, kiedy użytkownik internetu wpisywałby hasło "aborcja". Treść odrzuconego linku brzmiała: "Prawo aborcyjne Zjednoczonego Królestwa - informacje i opinie na temat aborcji Instytutu Chrześcijańskiego. www.christian.org.uk". Decyzja miała być podyktowana ówczesną polityką wewnętrzną spółki, która nie pozwalała na zamieszczanie reklam "łączących aborcję z religijnym kontekstem". Google przyjmuje reklamy klinik aborcyjnych i organizacji proaborcyjnych, na których atakuje się religię.

22 Mahatma Gandhi: Oczywistym i jasnym jak słońce jest dla mnie fakt, że aborcja jest czynem zbrodniczym. (Birth-control: the right way and the wrong way, Ahmedabad, India, 1959) Jan Paweł II: "Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Najbardziej podstawowym prawem człowieka!” (Kalisz 4 VI 1997) Matka Teresa z Kalkuty: "Tym, co najbardziej niszczy pokój we współczesnym świecie jest aborcja - ponieważ jeśli matka może zabić własne dziecko, co może powstrzymać ciebie i mnie od zabijania się nawzajem?" Ronald Reagan: "Nasz Naród nie może dłużej kroczyć drogą przerywania ciąży, tak radykalnie sprzeczną z naszą historią, naszym dziedzictwem i naszą koncepcją sprawiedliwości." "Trwające do dziś niszczenie ludzkiego życia w wymiarze daleko bardziej przekracza to, co zrobili naziści” (z oświadczenia przeciwko aborcji Związku Ortodoksyjnych Rabinów Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz Stowarzyszenia Rabinów Ameryki reprezentującego ponad 1000 ortodoksyjnych rabinów) Za życiem byli:

23 Za aborcją byli: Związek Sowiecki już w 1920 r. jako pierwszy kraj na świecie w XX w. zalegalizował sztuczne poronienia. 9.III.1943 r. - po raz pierwszy w dziejach naszego narodu zezwolono polskim kobietom na praktycznie nieograniczone “przerywanie ciąży" Zrobił to okupant hitlerowski 27 IV 1956 r. - data uchwalenia “aborcyjnej ustawy", która była ustawą stalinowską, z okresów błędów i wypaczeń, najczarniejszego okresu naszej powojennej historii. Martin Borman – hitlerowski zbrodniarz wojenny: „Płodność Słowian jest niepożądana. Niech używają prezerwatyw albo robią skrobanki - im więcej tym lepiej. Oświata jest niebezpieczna". (byt. za: J. Heydecker, J. Leeb “Trzecia Rzesza w świetle Norymbergii - bilans tysiąclecia", Książka i Wiedza, Warszawa 1979) Włodzimierz I. Lenin: “Domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia" (byt. za: H. Wolińska, “Przerywanie ciąży w świetle prawa karnego", PWN, Warszawa 1962 r., s. 134)

24 Pełnia życia Czuje i reaguje Już w siódmym tygodniu podrażnienie skóry w okolicach warg powoduje reakcję całego ciała. W 9. tygodniu dziecko odczuwa ból już niemal całą powierzchnią ciała. Płód reaguje na ból jak dorosły człowiek - odsuwa się od źródła bólu, przesuwa w tył, gwałtownie rusza rękami i nogami, wykrzywia twarz. Wszystkie zmysły są aktywne w okresie prenatalnym. Słuch: dziecko rusza się, gdy usłyszy donośny dźwięk; smak: rozróżnia smaki wód płodowych, wzrok: zmianą rytmu serca reaguje na nagłe oświetlenie brzucha, węch: jest zdolne do rozróżniania przyjemnych i nieprzyjemnych zapachów. 7 tygodni od poczęcia

25 Pełnia życia Rusza się Już od drugiego miesiąca dziecko zaczyna się ruszać: przeciąga się, podskakuje, ziewa, dotyka rękami głowy, rusza ustami, robi miny. Filmy rejestrujące zachowanie 3-miesięcznego dziecka pokazują jak "tańczy" w macicy. W 4. miesiącu udało sie odnotować ok. 20 tysięcy różnych ruchów w ciągu dnia. Prawidłowo rozwijające się dziecko rzadko trwa w bezruchu dłużej niż 10 minut. Uczy się świata W okresie prenatalnym dziecko zdobywa pierwsze doświadczenia. Pamięć prenatalna kształtuje jego reakcje w późniejszym życiu. Rozluźnia nas przyjęcie pozycji płodowej, przyciemnione światło (przypominające półmrok i przytulność macicy), odpoczynek w wodzie (przywołujący pamięć środowiska wodnego), kołysanie (podobne do rytmu oddechu i ruchów matki) czy rytmiczne dźwięki (przypominające o biciu jej serca). 8 tygodni od poczęcia

26 Ryzyko śmierci u kobiet poddających się legalnej aborcji (dane z USA, lata 1988-1997) wynosi 0.7 na 100 tys. przypadków. Ryzyko to wzrasta o 38% wraz z każdym kolejnym tygodniem (od 12) ciąży, którą poddaje się terminacji. I tak wskaźnik ten przy ciąży w 13-15 tyg. to 14.1, 29,5 w tyg. 16-20 i 76,1 powyżej 21 tygodnia (Bartlett, Obstetrics &Gynecology 4 April 2004). W Finlandii przeprowadzono badania nt. wpływu przebiegu ciąży na ryzyko samobójstwa u kobiety. Wskaźnik samobójstw u kobiet po porodzie wyniósł 5,9, u kobiet po poronieniu 18,1 a u kobiet po aborcji 34,7 -por. Gissler, BMJ, 7 December 1996) U kobiet, które przeszły aborcję ryzyko śmierci jest większe o 1,6 raza niż u kobiet, które urodziły, w tym: - 2,54 razy większe w wyniku samobójstwa, -1,82 razy większe w wyniku wypadków, - 2,18 razy większe w wyniku AIDS, - 2,87 w wyniku chorób krążenia, - 5,46 w wyniku udaru mózgu. (Dane z USA z lat 80. i 90. - por. Reardon, Southern Medical Journal August 2002) W mieście Meksyk w ciągu roku od legalizacji aborcji (2007) dokonano 6400 zabiegów przerywania ciąży. W ich wyniku okaleczono 22 kobiety, a 8 zmarło w efekcie procedury aborcyjnej - legalnej, przeprowadzanej w szpitalach (za: agencja ACIDIGITAL, 07 April 2008). Nie ma bezpiecznej aborcji

27 65% badanych Amerykanek po przebytej aborcji posiadało symptomy PTSD (posttraumatic stress disorder), zaś 14 % badanych posiadało pełne kliniczne symptomy PTSD (por. Rue, Med. Sci Monit, 01.10.2004). Z tych badań wynika, że wśród badanych kobiet po aborcjach: - 36% miało myśli samobójcze - 26% zwiększyło spożycie alkoholu i narkotyków - 77% miało poczucie winy -24% miało problemy seksualne -62 % nie mogło sobie przebaczyć -19% zakończyło relację z partnerem. 50-60 % kobiet po aborcji doświadcza emocjonalnego bólu, w 30 % klasyfikowanego jako „ciężki” - wynika ze szwedzkich badań (por. Soderberg, European Journ. Of Obst.&Gynec. And Reprod. Biology, 1998/79). Przebyta aborcja zwiększa o 65 % ryzyko depresji klinicznej w stosunku do grupy kobiet po porodzie - stwierdzili badacze amerykańscy (por. Med. Sci Monit, 2003/9/4). Skutki psychiczne aborcji

28 Rak piersi a aborcja Amerykańskie stowarzyszenie lekarzy i chirurgów (AAPS) w Journal of American Physicians and Surgeons 2005, 1/10 szacuje ryzyko wzrostu zachorowania na raka piersi po przebytej aborcji nawet jako trzykrotne. Przebyta aborcja powoduje 30-procentowy wzrost ryzyka zachorowania na raka piersi – są to wyniki meta-analizy, przeprowadzonej przez brytyjskie towarzystwo medyczne (The British Medical Association) na podstawie wcześniejszych 23 badań naukowych (por. Brind, Journal of Epidemiology and Community Health Oct 1996). Przebyta aborcja powoduje nawet 50-procentowy wzrost ryzyka zachorowania na raka piersi – stwierdziła J. Daling, amerykańska badaczka w Journal of the National Cancer Institute, nr 86/1994. 3,5 miesiąca od poczęcia

29 Powikłania bezpośrednie: krwotok, uszkodzenie macicy, zakażenie występują z częstością 5 - 6 proc. Najczęstszym powikłaniem związanym z chirurgicznym przerwaniem ciąży jest infekcja narządu rodnego (w 49 proc. przypadków) oraz miednicy aż do zapalenia otrzewnej (Sikorski, „Służba Życiu”, 5/2000). Skutki fizyczne aborcji Słomko, Medycyna prenatalna, PZWL, W-wa 1986

30 Skutki fizyczne aborcji Do odległych skutków aborcji, negatywnie wpływających na zdrowie reprodukcyjne kobiet, należą: niepłodność, zrosty w jamie otrzewowej, niewydolność szyjki macicy, poronienie samoistne (wzrost ryzyka o 55 %, w niektórych przypadkach nawet 2,5 raza - por. Sun, Intern. Journ. of Epidemiology, 32/2003), poród przedwczesny (duńskie badania mówią o wzroście ryzyka wcześniactwa o 89% po jednej, 266% po dwóch aborcjach - por. Zhou, Obstet&Gynec. 6 Dec 1999; po dwóch wyłyżeczkowaniach ryzyko wzrasta nawet o 1100% - por. Rooney, BMJ, 17 Febr 2001), łożysko przodujące (2-krotny wzrost ryzyka - por. Ancel, Human Reprod. 29 Jan 2004), ciąża pozamaciczna (ryzyko po dwóch aborcjach wzrasta 4-krotnie (Chazan, 2000), urodzenie martwego dziecka, urodzenia dziecka z niską masą urodzeniową (wzrost ryzyka o 90% - por. Zhou, Intern. Journ. of Epidemiology 29/2000), krwotoki w ciąży (40% wzrost ryzyka - por. Ancel, Human Reprod. 29 Jan 2004), inne powikłania ciąży i porodu.

31 Kobiety, które dokonały aborcji wykazują 2,4 razy większą skłonność do przemocy wobec swoich żyjących dzieci - podano w prestiżowym czasopiśmie "Acta Paediatrica”. Powyższe wyniki kontrastują z sytuacją kobiet, które doświadczyły poronienia, martwego urodzenia lub okołoporodowej śmierci dziecka - w takich przypadkach prawdopodobieństwo stosowania przemocy jest mniejsze. (Ch.D.Maxey, C.T.Coyle, K.Coleman, V.M.Rue, "Acta Paediatrica" Vol. 94/2005) Aborcja zwiększa nawet pięciokrotnie ryzyko sięgnięcia po alkohol, narkotyki czy papierosy. Najnowsze badania potwierdzają tezę, że kobiety po aborcji są bardziej skłonne do nadużywania alkoholu, narkotyków i palenia papierosów niż kobiety, które nie miały aborcji. Pricilla Coleman, profesor Stanowego Uniwersytetu Bowling Green w Ohajo, dowodzi, że kobiety są bardziej skłonne niż mężczyźni do korzystania z narkotyków lub alkoholu jako remedium na przeżywane traumy. („Current Women’s Health Reviews”, 2005, I, 21-34) Kobiety rozważające decyzję o aborcji chcą być rzetelnie poinformowane o jej skutkach - 95% badanych klientek kliniki ginekologicznej w Wisconsin chciało być poinformowanych o wszelkim ryzyko, a 69% o alternatywnym do aborcji rozwiązaniu - wynika z badań przytoczonych w "Journal of Medical Ethics, 32:435-438 (2006). Skutki aborcji

32 11 tyg. od poczęcia Samuel Alexander Armas z Atlanty, 21 tygodni od poczęcia, rozszczepienie kręgosłupa. Operacja: dr Joseph Bruner i jego zespół z Centrum Medycznego przy Uniwersytecie Vanderbilt w Nashville 19 VIII 1999 r. Doktor Bruner, twierdzi, że chwila, w której mała rączka chwyciła go za palec, była najbardziej wzruszającą w jego życiu. Dziecko poczęte - pacjent

33 Wybrały życie Agata Mróz w swoim ostatnim wywiadzie powiedziała, że wiadomość o dziecku sprawiła, że znowu poczuła się szczęściarą. "Cieszyłam się, że poczuję, jak to jest być matką. I że dam mężowi coś dobrego z siebie". Chora na białaczkę siatkarka mimo namów lekarzy nie usunęła ciąży, choć wiedziała, że może stracić życie. W 2004 r. brytyjska biegaczka Tasha Danver-Smith poświęciła swoje miejsce w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Atenach, kiedy dowiedziała się, że jest w ciąży. Tasha była "pewniakiem" na złoto dla Wielkiej Brytanii, lecz mimo nacisków postanowiła urodzić. Cztery lata później zdobyła medal podczas olimpiady w Pekinie. Jak twierdzi, to synek był jej inspiracją w dążeniu do celu.

34 Wybrały życie Australijka Meera Thangerajah została matką zdrowego dziecka, mimo że przyszło ono na świat w następstwie ciąży pozamacicznej. Meera nie miała żadnych komplikacji podczas ciąży. Jej córka przyszła na świat przez cesarskie cięcie i ważyła 2,8 kg. W Londynie lekarze usilnie namawiali Leeann Phelan, by usunęła swoje nienarodzone dziecko ze względu na występowanie syndromu Dandiego- Walkera - poważną wadę rozwojową mózgu. Kobieta nie zgodziła się. Dziecko przyszło na świat wcześniej, za to zupełnie zdrowe.

35 UWAGI TECHNICZNE nowoczesne formy przekazu (prezentacja, film) zwięzłość atrakcyjność wizualna (dużo pustej przestrzeni na slajdach, nieprzeładowanie tekstem, operowanie hasłami, dużo zdjęć, dużo zdjęć, dużo zdjęć) przypisy, źródła do liczb i cytatów w miarę możliwości zostawić słuchaczom wydruk

36 UWAGI TECHNICZNE unikać przypochlebiania się młodzieży "ich" językiem czy ubiorem (nauczka Tomasza Lisa) uporządkowanie prezentacji/wykładu/spotkania na części, wprowadzenie, podsumowanie dużo przykładów: zamiast mówić, że strona proaborcyjna uprawia demagogię, podać konkretny przykład ich kłamstwa, zamiast mówić, że kobiety cierpią skutek syndromu postaborcyjnego podawać procent kobiet dotkniętych syndromem według badań, zamiast mówić, że choroby będące wskazaniem do aborcji można leczyć - podać imię, nazwisko, miasto pochodzenia, schorzenie dziecka, które wyzdrowiało skutek operacji prenatalnej itd.

37 www.pro-life.pl/klub

38 Młodzież jest: idealistyczna - "oni" robią na aborcji pieniądze, my nie robimy pieniędzy na naszej działalności krytyczna i dociekliwa - fakty naukowe, argumenty naukowe, medyczne, cytaty, liczby, źródła zmęczona zakazami - "za życiem" a nie "przeciw aborcji" sceptyczna wobec instytucji - unikać tez kościelnych samotna - tak jak wy troszczymy się o kobietę zaangażowana w idee praw człowieka - jesteśmy najważniejszymi obrońcami praw człowieka ceniąca poczucie wolności - przykłady łamania praw człowieka, wolności przez stronę przeciwną przesiąkniętami mediami - podpierać się znanymi nazwiskami, przekaz pozytywny, historie konkretnych osób

39 Dziękuję za uwagę Dziecko ok. 5 miesięcy od poczęcia


Pobierz ppt "Katarzyna Urban, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka Kraków 2008 4 miesiące od poczęcia Jak mówić do młodzieży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google