Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE"— Zapis prezentacji:

1 SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE
JAK MŁODZI WIDZĄ ŚWIAT I JAKĄ MAJĄ RECEPTĘ NA ŻYCIE

2 DEFINICJA SUBKULTURY SUBKULTURA to nieformalna grupa osób działająca według odrębnych wzorów i zasad postępowania. Jej członkowie nie przestrzegają zwyczajowo przyjętych w społeczeństwie norm. Osoby należące do tych podkultur to zazwyczaj ludzie bardzo młodzi , uczniowie szkół średnich, studenci.

3 PUNK -w węższym znaczeniu: gatunek muzyczny w obrębie muzyki rockowej (punk rock) lub całokształt muzyki tworzonej przez grupy nawiązujące do ideologii ruchu punk; w szerszym: kontrkultura młodzieżowa czy wręcz kultura alternatywna / ruch kulturowo-społeczno-polityczny, zapoczątkowany w połowie lat 70. XX w., w różnych swoich przejawach istniejący do dziś. Także nazwa, również w złożeniach, stylów w sztuce, literaturze, muzyce, modzie itp. oraz innych przejawów ludzkiej aktywności odwołujących się do pierwotnego znaczenia pojęcia. Ideologia Punk Ze względu na ewolucję poglądów, istnienie różnych odłamów w obrębie kontrkultury (przykładowo: anarchopunk, straight edge, conservative punk, oi!, nazi punk, crust punk) i indywidualizm samych punków trudno syntetycznie przedstawić ich poglądy. Generalnie, punk, którego początkowym założeniem był brak jakiejkolwiek ideologii, w miarę upływu czasu przekształcał się w ruch społeczno-polityczny wymierzony przeciwko instytucjom, które, jak uważali członkowie ruchu, ograniczają wolność i niezależność człowieka: rząd i jego aparat przymusu – policja i wojsko, zorganizowana religia, środki masowego przekazu, wielkie korporacje itp. Negacja wszelkich form rządów doprowadziła do przyjęcia przez znaczną część punków ideologii anarchistycznej w jej licznych odmianach. Bardzo często poglądy osób uważających się za punków zbieżne są z poglądami lewicowymi lub skrajnie lewicowymi, w krajach o przeszłości komunistycznej (np. Polska) tendencja ta jest jednak słabiej zauważalna. Oczywiście niektórzy świadomie odrzucają całą ideologiczną otoczkę, próbując nawiązać do pierwotnego rozumienia pojęcia punk, inni zaś koncentrują się tylko na muzyce, nie zdając sobie sprawy, że stanowi ona tylko fragment szerszego zjawiska.

4 Hasło kontrkultury pukowej: „Punk nie umarł”
Irokez – charakterystyczna fryzura ale nie tylko tak Punk wygląda.

5 To brzmi dumnie a jak wygląda
Być Punkówą To brzmi dumnie a jak wygląda

6 METALOWCY - Metalowcy, metale (ang
METALOWCY - Metalowcy, metale (ang. metalhead, headbanger, metallian) – subkultura lub kontrkultura powstała w latach 70. XX wieku, zgromadzona wokół muzyki heavymetalowej i jej podgatunków . IDEOLOGIA - Mimo iż bardzo często opinii publicznej metal kojarzy się z satanizmem, nie można mówić o w miarę jednolitej ideologii metalowców, głównie ze względu na różnorodność tematyki utworów (od satanizmu oświeconego po tematykę fantasy i braterstwa metalu). Np. ideologia nacjonalizmu i nienawiści do chrześcijaństwa rozprzestrzeniona przez Varga Vikernesa z Burzum zupełnie odstaje od braterstwa metalu głoszonego przez Manowar. Istnieją także zespoły głoszące chrześcijanizm, należące do gatunku tzw. unblack metalu. Tak więc religia i poglądy na życie zależą zarówno od osobowości słuchacza, jak i od preferowanego gatunku muzyki.

7 Glany – Buty nieodzowny element stroju konieczne z czarnymi sznurowadłami

8 METALOWCY, heavy-metalowcy, jest to subkultura fanów odmiany rocka zwanej heavy metal. Początek ruchu sięga lat 70-tych, ale największą popularność w wielu krajach osiągnął w następnej dekadzie, kiedy to koncerty rockowe zaczęły przybierać charakter coraz większej widowiskowości i teatralizacji. Metalowcy nie głoszą specjalnej ideologii czy filozofii. Teksty piosenek podkreślają kult szatana, zła, apoteozę tych negatywnych sił. Zainteresowanie okultyzmem i czarną magią powoduje, że utożsamia się ich często z satanistami. Fani heavy- metalu ubierają się na wzór dawnych rockersów. Ich styl to: obcisłe skórzane lub jeans’owe spodnie, skórzane kurtki-ramoneski, pasy nabijane ćwiekami (pieszczochy), koszulki na których dominują kościotrupy i inne przerażające postacie. Noszą długie włosy sprawiające wrażenie potarganych. W Polsce przeglądem idei, stylu bycia i obrzędowości muzyki heavy- metalu są festiwale “Metalomaniaków” w Katowicach

9 Mano cornuta - gest metalowców, najczęściej używany podczas koncertów, często mylnie utożsamiany z satanizmem. Grupa Metallica ikona Metalu z za oceanu. Grupa Metalowców na koncercie Metalliki w Chorzowie.

10 Skinhead SKINHEADZI, skini, pojawili się w Wielkiej Brytanii w latach 70-tych, później w pozostałych krajach Europy. W Polsce zaczęli być widoczni w latach Wywodzą się ze slumsów wielkich miast i rekrutują się z młodych bezrobotnych. Ostrzyżeni na łyso, ubrani w stroje robocze, to jest toporne buciska martensy, dżinsy lub spodnie i kurtki wojskowe. Szokują wyglądem. Skinheadzi ześrodowiskowali i spotęgowali to co w ruchu punk było wulgarne i szowinistyczne. Utożsamiają się z ruchami, które preferują kult siły, między innymi z organizacjami neofaszystowskimi.

11 Dewizą życiową naszych skinów jest walka o Polskę dla Polaków, ulubionymi hasłami są: “Polish Power”, “Żydzi do gazu”, “White Power”. Ze szczególną agresywnością odnoszą się do Murzynów i Arabów. Najbardziej zaangażowani politycznie toczą zacięty bój z anarchistami. Skini do wszystkich subkultur nastawieni są wrogo, nawet między sobą nie zgodni. Agresję wyładowywują na manifestacjach, koncertach rockowych i meczach piłkarskich. Integracji tej subkultury i wzrostowi jej liczebności sprzyja wsparcie moralne ze strony organizacji takich jak Polskie Stowarzyszenie Narodowe i Polska Wspólnota Narodowe Bolesława Tejkowskiego.

12 Hiphopowcy Hip-hop – ruch kulturowy, rozpoczęty przez Afroamerykanów i Latynosów we wczesnych latach 70. XX wieku w nowojorskim Bronksie. Hip-hop zaczął przenikać do świata kultury masowej na początku lat 80. W następnej dekadzie zaczął zyskiwać popularność w innych rejonach świata. Protoplastą ruchu hip-hopowego był DJ Kool Herca (ok ), a DJ Hollywood jest uznawany za pierwszego, który określił kulturę mianem "hip-hopu".

13 Grafitti nieodłączny element hip -hopowej podkultury.

14 Rastaferianie Rastaferianin - w ścisłym znaczeniu jest to kolokwialna nazwa osoby idącej drogą Rastafari i w różnym stopniu przestrzegającej jej nakazów i zakazów. W znaczeniu bardziej ogólnym, członek subkultury fanów ortodoksyjnego nurtu muzyki reggae . Wygląd : charakterystycznymi cechami wyglądu i zachowania są: noszenie dredów - tj. w dość specjalny sposób uplecionych (właściwie sfilcowanych) włosów grupowe palenie marihuany zwanej w tym środowisku gandzią, KLAC-em w celach relaksacyjnych i religijnych. słuchanie różnych rodzajów muzyki wywodzącej się z Jamajki i nie tylko, m. in. reggae, ragga, dub, soca, raggajungle, specjalny dresscode w ubiorze mający pokazywać innym szacunek dla filozofii rasta. Ubranie rastamana czasem zawiera tzw. trzy kolory rasta, są to barwy licząc od góry: zielona, żółta, czerwona - prezentowane na znaczkach, plakatach, ubiorach , naszywkach itd.

15 Dredy mają dla rastafarian znaczenie duchowe
Dredy mają dla rastafarian znaczenie duchowe. Symbolizują jedność z naturą, symbolizują też grzywę Lwa Judy. Niemniej, nie trzeba mieć dredów, by podążać drogą rasta. "You don't haffi dread to be rasta"- głoszą słowa jednej z popularnych piosenek z kręgu rasta. Rastafarianie uznają tylko naturalne dredy.                           Rastaman z grubymi, nieregulanymi dredlockami

16 Dariusz "Maleo" Malejonek
                   Daab Maleo reggae rockers Dariusz "Maleo" Malejonek                         Barwy Rasta i Lew Judy

17 Dresiarze Dresiarze – typ społeczno-kulturowy młodych ludzi, względnie subkultura młodzieżowa, która pojawiła się w Polsce w latach 90. XX w. Termin pochodzi od zwyczaju noszenia na co dzień ubrań sportowych – dresu. Obecnie określenie to ma często charakter pejoratywny. Wygląd i zachowania: Ubieranie się w dresy Noszenie sportowych butów Używanie żelu do włosów Sympatia do samochodów, zwłaszcza starszych Prowadzenie agresywnych ras psów Partnerki nazywają szmule, suczki, blachary, niunie. Mają one często barwione włosy i mini spódniczki Dresiarze są grupą, której przypisuje się kult pieniądza, brak poszanowania zasad kultury i współżycia społecznego, objawiający się m.in. ordynarnym językiem pełnym wulgaryzmów, niestronieniem od przemocy i przestępstw w celu zaspokojenia własnych ambicji. W początkowym okresie grupa ta charakteryzowała się także rodzajem słuchaniem muzyki: disco, disco polo lub rap - obecnie podział ten nie jest jednak tak widoczny.

18

19 Dresiarze na meczu vel choligans
Szalikowcy – jedna z frakcji dresiarskich

20 Dresiarze uwielbiają grać w bejsbol
                                  Wszystko firmówka                                   Mezo – natchnienie każdego dresiarza                              Dresiarze uwielbiają grać w bejsbol

21 Ruch hippisowski Ruch hippisowski, hippisi, dzieci kwiaty (ang. hippie,-s; to be hip – żyć na bieżąco, dniem dzisiejszym) – kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku. Była to rewolucja proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych (nie wierzcie nikomu po trzydziestce) i jego instytucjom: rodzinie, Kościołowi, szkole, pracy, szefom, rywalizacji, pieniądzowi, wojsku, wojnie, normom, przymusom, zakazom (zakazuje się zakazywać), domniemanej hipokryzji, konwencji ubioru, własności prywatnej (życie w komunach). Przejaw kontrkultury odrzucającej normy społeczne oparte na konsumpcji, rywalizacji i materializmie. Instytucje i struktury, którym się sprzeciwiali, hippisi określali jako establishment. Mimo akcentu tego ruchu na zwalczanie obowiązujących konwencji ubioru, sam także wykreował specyficzny gatunek mody. Dzięki rozpowszechnieniu przez nowo powstałe w tym okresie programy telewizyjne poświęcone wyłącznie specyficznej muzyce młodzieżowej, zjawisko to ogarnęło niemal cały zachodni świat. Oprócz grupy zdeklarowanych wyznawców ideologii hippisowskiej, ruch ten stał się swojego rodzaju modą wśród młodzieży, która przejmowała od hippisów tylko muzykę i atrybuty zewnętrzne. Konsekwencjami istnienia tego ruchu stało się rozszerzenie zasięgu ruchów pacyfistycznych i ideologii ekologicznych, zainteresowanie duchowością Wschodu, krytyka wyścigu szczurów, konformizmu i wszelkiego konsumpcjonizmu. Ruch ten przyczynił się do rozpowszechnienia substancji psychoaktywnych, w szczególności marihuany. Był jednym z ogniw przyczyniających się do tzw. rewolucji seksualnej. Stanowił też jedno z pośrednich źródeł ruchu New Age.

22 Zewnętrzną oznakę przynależności do ruchu stanowiły długie włosy, bose stopy i swoisty ubiór. Mężczyźni i kobiety nosili długie włosy opadające na plecy, w które często wplątywali kwiaty lub wianki. Mężczyźni zapuszczali brody. Jeżeli klimat na to pozwalał, chodzili boso (po trzech tygodniach chodzenia boso skóra na stopach grubieje i tworzy naturalny but). Strój miał wyrażać związek z naturą i musiał być funkcjonalny, najlepiej w jak największym stopniu własnoręcznie wykonany, z naszywkami. Niezależnie od okoliczności, wszędzie nosiło się to samo ubranie. Przeważnie w jasnych kolorach inspirowane wzorami Indian północno – i południowoamerykańskich oraz hinduskimi. Kolorowe, kwieciste, luźne bluzki z szerokimi rękawami, indiańskie poncza, wytarte jeansy z szerokimi nogawkami – tzw. dzwony, barwne cygańskie spódnice, do tego różne tanie ozdoby z drewna podwieszane na rzemykach. Kolorowe koraliki, paciorki na szyi i przegubach dłoni, dzwonki, pacyfki, apaszki i opaski na włosach    Flower-power bus

23 Ryszard Ridel wokalista zespołu DŻEM
Dzieci Kwiaty – Hipisi, radość stroju, wolność posunięta do samounicestwienia. Ryszard Ridel wokalista zespołu DŻEM

24 Hipisi – wolność, równość, braterstwo
Pielgrzymka Dzieci Kwiatów na Jasną Górę

25 SUBKULTURY ZAGRANICZNE
Travellersi Kultura. Która powstała w Wielkiej Brytanii z grupy ludzi zasiedlających opuszczone mieszkania w miastach i na przedmieściach. Travellersi spotykali się na plenerowych zlotach. Mieszkali także w różnego rodzaju przyczepach, mikrobusach i autobusach. Crusties Jest dość specyficzna kultura. Jej przedstawiciele żyją w warunkach skrajnej nędzy, utrzymują się z żebrania na ulicach i zasiłków socjalnych. Często mieszkają na ulicach jako bezdomni oraz w różnego rodzaju przytułkach. Cechują się totalną abnegacją niechlujstwem oraz narkomanią. Sytuacjoniści Sytuacjoniści również są ciekawym odłamem kontrkultury. Cechuje ich destrukcja i odrzucenie wszelkich norm i wartości. Starają się poprzez te czynniki stworzyć nową kulturę, która całkowicie zerwie z tradycją. Provosi Provosi dążą do stworzenia nowej kultury poprzez ośmieszanie starej, którą starają się jak najbardziej ośmieszyć na różnego rodzaju happeningach. Głosili oni odrzucenie przemocy jako formę walki z tradycją, ale dopuszczali oni możliwość wprowadzenia anarchii, odrzucali także rewolucję. Holenderscy provosi stali się wzorem dla powstałej w Polsce Pomarańczowej Alternatywy. Jest to największy po sytuacjonistach odłam kontrkultury.

26 DEPESZE Depesze - subkultura fanów brytyjskiego zespołu Depeche Mode . Swój styl wzorują na wizerunku idoli: Martin Gore i David Gahan . Noszą czarne kurtki, białe Dżinsy spodnie, buty na grubej podeszwie, krzyże na szyi, często także emblemat z logiem zespołu. Dopełnieniem image’u są krótko przycięte, nażelowane włosy à la Dave Gahan, lub kręcone, utlenione loki à la Martin Gore. Bawią się w specjalnych klubach i dyskotekach, organizują zloty i spotkania. Zazwyczaj aktywnie działają w fanklubach zespołu. W Polsce zloty fanów Depeche Mode lub tzw. depoteki (cykliczne imprezy, na których pojawia się kilkaset osób) odbywają się kilka razy w miesiącu. Imprezy, na których pojawia się najwięcej depeszów, organizowane są w Bielsko-Biała , Bydgoszcz , Chorzów , Gdańsk , Łódź , Wrocław iu i Zielona Góra i Szczecin .

27 Dobrze oflagowani Depeszowcy
                                  W drodze na imprezę. Dobrze oflagowani Depeszowcy                                   Fajnie być depeszowcem.

28 Nieodłączna część stroju depeszowca to skórzana kurtka, najlepiej po tacie. Każdy depeszowiec nosi glany, ewentualnie białe buty, wyglądające jak obcięte pod kostką glany. Ćwieki i skórzane pieszczochy to obowiązkowe dodatki. Jeśli skórzane spodnie są dla danego depeszowca niewygodne, ubiera się w białe lub jasnoniebieskie dżinsy. Na szyi musi wisieć wielki krzyż, podkreślający wiarę w personalnego Jezusa

29 EMO Emo – muzyka wywodząca się z punk rocka, ale punk rockiem nie będąca. Podstawową różnicą między emo a muzyką punków jest to, że wszystkie piosenki emo są pisane na jednych i tych samych skalach, i że są do dupy. Inną cechą tego gatunku muzyki jest identyczna tematyka wszystkich utworów: smutek i niezrozumienie przez świat. Ulubioną tonacją emo jest e-moll. Gitarzysta gra akord e-moll na pustych strunach prawą ręką, a lewą podcina sobie żyły pokazując swą głęboką depresję. Najbardziej klasyczni wykonawcy emo to Dashboard Confessional, Nation of Ulysses, Heroin i Funeral Diner. Mniej klasyczni, aczkolwiek lansowani przez BRAVO, to na przykład Fall Out Boy. Są też wykonawcy zupełnie nie emo, którzy nie wiedzą, co to znaczy być prawdziwie smutnym i odrzuconym, aczkolwiek wyglądają (AFI) lub brzmią (Panic! At the disco) jakby wiedzieli. Ostatnio kontrowersyjne staje się samo istnienie gatunku muzycznego, jakim jest emo, do czego niewątpliwie przyczynia się porównywanie z tym nurtem wielu zespołów rockowych i punkowych. Artyści zazwyczaj sami nie przyznają się, że grają emo, dzięki czemu fani zespołu, którzy się za emo people uważali, mają kolejny pretekst do samookalecznia (po czym zawsze pamiętają zadzwonić pod numer 112) lub własnoręcznego ugotowania sobie obiadu. Różnica między punk rockiem a emo jest taka, że przesłanie punk rocka to Fuck the system, a przesłanie emo to Fuck the world because it doesn't understand me. Now I will go and kill myself. So see you later.

30                                   Niezrozumiane Emo na imprezie.                                   Jestem taki Emo Nie bądź głupi

31 Emo girl – dziewczynki w wieku poniżej lat 20.
„Wyróżniają” się elo cool stylem, a więc czarno-różowymi ubrankami oraz fryzurą, w której musi zawierać się grzywka na pół głowy. Są samotne, szukają chłopcuff (oczywiście emo boy, inni są raczej poza stawką). Nie mają przyjaciół, nikt ich nie rozumie, aczkolwiek zawsze mają koffaną ekipę na impresski i koncerciki, które wprost koffajom. Mają swoje zdanie, każdy osobnik o innych poglądach ma u nich wypisane na twarzy „WRÓG”. Inne od innych, najinniejsze od całego świata. Kochają czaszeczki, serduszka (krew, krew, blood!) Słuchają trendowej muzyki, bo przecież są takie inne, noszą portki z czaszkami i ogólnie, wszystko co ma czaszkę, w ich mniemaniu jest imoł. Noszą kolczyki w dziwnych miejscach (szyja, dekolt, palec wskazujący). Dziewczyny emo nie rozstają się ze swym telefonem i godzinami piszą SMS-y, w których wymagają stałego pocieszania i rozczulania się nad nimi. Ostatnio modnie jest afiszować się z chęcią zmiany płci wśród swoich "eMo ZnajoMkooff". Tak więc, nie daj zbić się z tropu, każde emo trzeba dokładnie obejrzeć, aby móc odróżnić jego płeć. Być może twoja dziewczyna to emogej. Emo to też dość spora grupa osobników, nie cierpiących innych ludzi, i patrzących na zdrowych umysłowo, z pogardą i niechęcią. Są zawsze chętne do bicia się, choć tak naprawdę zależy im tylko na nastraszeniu potencjalnej ofiary (z reguły młodszy i słabszy od nich osobnik). W rzeczywistości szukają odpowiedniego sposobu na poczucie się kimś.

32 Emo boy – zazwyczaj niepełnoletni przedstawiciel subkultury emo.
W zasadzie niczym nie rożni się od emo girl, a nawet różnica w zawartości bielizny jest dyskusyjna, stąd nazywany „ciotą”. Wykazuje więcej cech kobiecych, niż przeciętna zdrowa kobieta. Często przeżywa wszystko bardziej, niż jego emowata dziewczyna podczas menstruacji.

33 Skejci Skejci, (ang. skate) lub bardziej kozacko sk8 – subkultura młodzieżowa gromadząca ludzi zainteresowanych sportami ekstremalnymi, jazdą na rolkach, snowboardzie, deskorolkach, wrotkach i rowerach, na których popisują się w skejtparkach. W Polsce błędnie utożsamiani z hiphopowcami.

34 Czapka – nakrycie głowy przewrócone o 90 stopni w lewo bądź w prawo od pozycji, jaką ma czapka, gdy nosi ją osoba nie identyfikująca się z subkulturą. Najczęściej spotykane opatrzone są nadrukiem „NYC”. Czapka dodatkowo powinna być ozdobiona metkami, hologramami itp. Chusta – istnieje kilka sposobów noszenia chusty, najczęściej spotykanym jest wkładanie ją pod czapkę, tak by było spod niej widać znaczek świadczący o jej oryginalności. Łańcuchy i wisiorki – na zasadzie: im więcej, tym lepiej. Srebrne, złote, aluminiowe, z wzorkiem, bez... Wszystkie chwyty dozwolone. T-Shirt – podstawą dobrego skejtowskiego t-shirta jest nadruk. Może on przedstawiać jakiś zespół punkowy, Tupaka Shakura, znaczek „NYC”, kombinacje ze słowem skateboarding lub przypadkowy numerek. Bluza – z kapturem, najczęściej szara, czarna, szara lub bordowa, ewentualnie cała we wzorki, do nabycia w Croppie. Dół jest często wykonany z gumy, którą dla szpanu się zawija. Dowolna długość... Pasek – istnieje kilka wzorów naprawdę tró. Wśród nich znajdujemy smoka lub płomienie. Hit w skateshopach to smok ułożony z płomieni. Spodnie – Luźne i szerokie, z wszywkami, zaszywkami i innymi bajerami, z głębokimi kieszeniami. Ogółem ma wyglądać, jakby się gościu zesrał Buty – najlepiej buty w ktorych jazda na desce będzie prawdziwą przyjemnością                                   Dobry pomysł na skejtowski nadruk – reprezentatywny napis i numerek seryjny (skejta)

35 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!!


Pobierz ppt "SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google