Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agencja reklamowa full service Umiejętności specjalne: √ Wprowadzanie i repozycjonowanie marek √ Planowanie strategiczne √ Audyt kreatywny √ Realizacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agencja reklamowa full service Umiejętności specjalne: √ Wprowadzanie i repozycjonowanie marek √ Planowanie strategiczne √ Audyt kreatywny √ Realizacja."— Zapis prezentacji:

1

2 Agencja reklamowa full service Umiejętności specjalne: √ Wprowadzanie i repozycjonowanie marek √ Planowanie strategiczne √ Audyt kreatywny √ Realizacja kampanii reklamowych Ponad 500 kampanii Ponad 100 wprowadzonych brandów 18 lat na rynku Twórca kampanii społecznej „Zadbaj o swoją markę” i „Kupując polskie produkty – dajesz pracę” Fundacja Demo: Dajesz Pracę PL i Odkryj Nasze Na Nowo

3 Cel główny Zbudować prestiżową markę na rynku globalnym

4 Sposób podejścia do formułowania Strategii Marki WOLNOŚĆ Kolebka Solidarności Obalenie komunizmu Zrzucenie jarzma Bezkrwawa rewolucja ? Punkt wyjścia: „WOLNOŚĆ”. To co Gdańsk dziś powinien zrobić to nadać nowe, współczesne znaczenie słowu Wolność. Uczynić ze swojego „znaku rozpoznawczego” pożądany w dynamicznie zmieniającym się świecie towar, „produkt przyszłości”. Walka o prawa człowieka

5 Idea przewodnia marki WOLNOŚĆ = ZMIANY Inspiracje Twórczy klimat Myśl Działanie Szerokie horyzonty Kreacja przyszłości Tempo, dynamizm Nowoczesność Wolność to dziś otwartość na zmiany. Ciekawość świata, otwartość na myśl, na nowe idee, na ludzi, na różnorodność.

6 Duch Wolności, Duch Zmiany

7 #1 Budowa silnej, prestiżowej marki Gdańsk na rynku globalnym #2 Zwiększenie liczby turystów odwiedzających Gdańsk, zwłaszcza poza głównym sezonem turystycznym #3 Wykorzystanie potencjału rozwojowego miasta, zwiększenie tempa napływu nowych inwestycji oraz pobudzenie przedsiębiorczości gdańszczan #4 Aktywizacja społeczna mieszkańców i wytworzenie silnego poczucia identyfikacji z „małą ojczyzną” #5 Efektywne wyzyskanie pozycji organizatora EURO 2012 jako szansy umocnienia marki oraz wsparcie działań służących zdobyciu statusu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 Cele Strategii marki Gdańsk

8 Przeszłość Gdańska Teraźniejszość Gdańska Co z tego wynika DZIŚ dla Gdańska? Jak miasto jest postrzegane? Co się o nim myśli i mówi? To nie przypadek, że tyle wydarzeń rozegrało się właśnie w Gdańsku; logiczna całość historii pokazuje genius loci miasta wyjątkowego, miasta o ogromnym potencjale wizerunkowym

9 9 Świadomość marki Gdańsk [1/2] Wg badań w Polsce Źródło: TNS OBOP Gdańsk jest najbardziej znanym miastem północnej Polski [79%] Chęć przyjazdu do Gdańska w najbliższym roku wyraża co piąty Polak (21%, ~4.320.000) Gdańsk zajmuje: 2 miejsce w rankingu miast, w których Polacy chcieliby mieszkać i 2 miejsce pod wzgl. atrakcyjności turystycznej, jest w ścisłej czołówce pod wzgl. atrakcyjności gospodarczej [73%].

10 10 Świadomość marki Gdańsk [2/2] Wg badań za granicą Gdańsk zna 89% Szwedów, 78% Niemców i 63% Brytyjczyków. Gdańsk zajmuje 2 miejsce na trasie wycieczkowej Niemców i 3-cie wśród Brytyjczyków i Szwedów [na równi z Krakowem]. Prawie ½ Niemców (30 mln), Szwedów (3 mln) i ponad ¼ Brytyjczyków (10 mln) deklaruje chęć odwiedzenia Gdańska! Źródło: TNS OBOP

11 11 Postrzeganie Gdańska przez Polaków i obcokrajowców Morze, zabytki, port, starówka. Wałęsa, Solidarność. Miasto, oprócz walorów turystycznych postrzegane jest przez pryzmat pojedynczych wydarzeń historycznych; miasto ma RACJONALNY wizerunek, osadzony w PRZESZŁOŚCI. Źródło: TNS OBOP

12 Wyzwanie Dodać marce lekkości, emocji Zwrócić miasto ku przyszłości

13 Misja marki Gdańsk Gdańsk ma w sobie aurę, która wielokrotnie sprawiała, że ludzie potrafili zjednoczyć się i podjąć działania w imię wolności, w imię zmiany na lepsze. Dziś wolność Gdańska to ciekawość świata, otwarcie na zmiany, na nową myśl I nowe idee. Życzliwe spojrzenie na ludzi, ich twórczy potencjał iróżnorodność. Świat rozwija się właśnie dzięki takim miejscom. Gdańsk to miasto, które daje do myślenia i budzi do działania. To tu nadajesię tempo zmianom, tu kreuje się przyszłość. To Miasto Wolnego Ducha, któryinspiruje i ofiaruje chęć tworzenia. Gdańsk nie boi się zmian - sam tezmiany inicjuje bo wie, że oznaczają one postęp we wszystkich dziedzinach.

14 Idea marki Gdańsk Genius loci miasta: Duch Wolności Globalna percepcja: kolebka Solidarności, miejsce od którego zaczął się upadek komunizmu Potencjał do wykorzystania: „przestrzeń wolności”, miejsce, gdzie rodzą się i dojrzewają nowe idee, nowe pomysły, gdzie stanie w miejscu odbiera się jak regres! Duch Zmiany Pozycjonowanie: WOLNE MIASTO. Miasto, które daje do myślenia, zmusza do działania. Miasto szerokich horyzontów. OKNO NA ŚWIAT. Pożądana percepcja: tu nadaje się tempo zmianom, tu kreuje się przyszłość, zmiany są nieuchronne, wygrają Ci, którzy nadążają. Duch Wolności to Duch Zmiany

15 Marka Gdańsk

16 Przyszłość Rozwój Zmiany na lepsze Wolność Przełomowe idee Inspiracja Marka Gdańsk Otwartość Nowa myśl Kreatywność Impuls do działania

17 Piramida tożsamości marki Gdańsk Ostateczna korzyść wynikająca z faktu obcowania z marką To, z czego chcemy być znani; pożądany sposób myślenia o marce Gdańsk Cechy ludzkie przypisane marce, pozwalające tworzyć emocjonalny stosunek „klientów” do marki Cechy stanowiące podstawę marki

18 #1 Budowa silnej, prestiżowej marki Gdańsk na rynku globalnym #2 Zwiększenie liczby turystów odwiedzających Gdańsk, zwłaszcza poza głównym sezonem turystycznym #3 Wykorzystanie potencjału rozwojowego miasta, zwiększenie tempa napływu nowych inwestycji oraz pobudzenie przedsiębiorczości gdańszczan #4 Aktywizacja społeczna mieszkańców i wytworzenie silnego poczucia identyfikacji z „małą ojczyzną” #5 Efektywne wyzyskanie pozycji organizatora EURO 2012 jako szansy umocnienia marki oraz wsparcie działań służących zdobyciu statusu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 Cele Strategii marki Gdańsk

19 Strategia, czyli sposób realizacji celów Jak wdrażać strategię marki? Dla każdego celu strategicznego wyznaczono bardziej szczegółowe cele podstawowe, a te z kolei osiągnąć można poprzez realizację konkretnej liczby projektów marketingowych: 5 - 15 – 52

20 Projekt marketingowy: Pozyskanie NGO’s  Gdańsk powinien uwspółcześnić Ducha Wolności poprzez nawiązanie współpracy i przyciągnięcie do miasta kilkudziesięciu podmiotów typu NGO, fundacji, ambasadorów szczytnych idei, których łączy działanie na rzecz lepszego jutra; ich misją powinna być chęć pomocy w rozwiązaniu najważniejszych problemów współczesnego świata: wolności, praw człowieka, budowy społeczeństwa obywatelskiego; głodu, biedy, fanatyzmu, dostępu do edukacji, globalnego ocieplenia, liberalizacji handlu itd.

21 21 Projekt marketingowy: Wydarzenia rocznicowe W ciągu następnych kilku lat w Gdańsku będą miały miejsce wydarzenia rocznicowe i medialne. Każde z tych wydarzeń stanowić będzie pretekst do zakomunikowania pozycjonowania Gdańska. Generalna idea obchodów Wydarzeń rocznicowych – wykorzystać historię do skierowania uwagi na przyszłość, dzień dzisiejszy; tym samym komunikować współczesną atrakcyjność Gdańska! Przykład: obchody 30-tej rocznicy powstania Solidarności „30-stu na 30-stą” Pomysł zaproszenia delegacji 30 krajów, w których w konsekwencji powstania Solidarności dokonały się zmiany ustrojowe, gospodarcze i społeczne!

22 Zwiększenie liczby turystów poza głównym sezonem turystycznym Cel 1: Budowa świadomości oferty Gdańska w poszczególnych sezonach  Gdańsk powinien stać się miastem wielosezonowym, oferującym specjalne atrakcje dla turystów poza sezonem; każdy sezon w ciągu roku powinien wiązać się z atrakcjami o innym charakterze Cel 2: Budowa świadomości weekendowej oferty Gdańska  Gdańsk powinien stworzyć wiele przemyślanych i kompleksowych ofert weekendowych oraz zakomunikować je w sposób odpowiadający turyście poszukującemu gotowego pomysłu na weekend Liczba projektów marketingowych: 9

23 Wykorzystanie potencjału rozwojowego miasta, zwiększenie tempa napływu nowych inwestycji oraz przyspieszenie rozwoju przedsiębiorczości Gdańszczan Cel 1: Organizacja życia wokół sektorów opartych na wiedzy  Gdańsk powinien modelować ofertę inwestycyjną w wybranych sektorach, organizować życie wokół nich, inicjować projekty pokazujące efekty działań tych sektorów Cel 2: Kompleksowe wsparcie przedsiębiorczości  Gdańsk powinien wzbogacać ofertę klasycznego wsparcia, ale także promować ideę przedsiębiorczości Cel 3: Uruchomienie potencjału sektorów kreatywnych  Gdańsk powinien wspierać rozwój sektorów kreatywnych, stworzyć medialne wydarzenia wokół nich oraz promować każdy inspirujący przykład kreatywności Gdańszczan Liczba projektów marketingowych: 14

24 Aktywizacja społeczna mieszkańców i wytworzenie silnego poczucia identyfikacji z „małą ojczyzną” Cel 1: Aktywizacja mieszkańców i promocja współodpowiedzialności  Gdańsk powinien aktywizować mieszkańców poprzez angażowanie ich w dyskusję, integrowanie w realizacji wspólnych celów. Pokazać, że to od samych mieszkańców w dużym stopniu zależy jakość życia w mieście. Cel 2: Budowa poczucia przynależności poprzez nowe, atrakcyjne formy prezentacji historii i tożsamości Gdańszczan  Gdańsk powinien angażować mieszkańców w proces twórczego przedstawiania własnej historii, we wspólną pracę, biesiadę, zabawę Cel 3: Realizacja projektu Młody Gdańsk - Gdańsk powinien wykorzystać swój potencjał do stworzenia atrakcyjnej oferty zachęcającej młodych ludzi aby wiązali przyszłość z miastem. Cel 4: Realizacja projektu Miasto przyjazne dzieciom  Gdańsk powinien budować percepcję miasta przyjaznego dzieciom w myśl zasady: „jeśli cos jest dobre dla dzieci, jest dobre dla wszystkich.” Należy budować świadomość celu jakim jest wychowanie przyszłych kreatywnych i przedsiębiorczych Gdańszczan. Liczba projektów marketingowych: 14

25 25 Efektywne wyzyskanie pozycji organizatora EURO 2012 jako szansy umocnienia marki Cel 1: Uczynienie Gdańska stolicą debaty o roli sportu i miejscem pionierskich w Polsce inicjatyw w tej dziedzinie  Korzystając ze wzrostu zainteresowania sportem należy uczynić Gdańsk stolicą debaty o roli uprawiania sportu i miejscem pionierskich w Polsce inicjatyw w tej dziedzinie. W kontekście dyskusji na temat najbardziej podstawowych wartości sportu, należy upowszechniać postawy – aktywny tryb życia (Gdańszczanin jako uczestnik i widz). Cel 2: Zbudowanie wizerunku Gdańska jako doskonałego miejsca do organizacji imprez sportowych  Działając na rzecz promocji idei sportu Gdańsk zbuduje przeświadczenie, że tu czuje się sport, lubi się sport, rozmawia się o nim; z takim wizerunkiem Gdańsk powinien być naturalnym kandydatem do organizacji imprez sportowych. Liczba projektów marketingowych: 3

26 26 Wsparcie działań służących zdobyciu statusu Europejskiej Stolicy Kultury Cel 1: Demokratyzacja przestrzeni publicznej  Gdańsk chce zmienić sposób postrzegania kultury: upowszechnić ją wykorzystując przestrzeń publiczną, spowodować zapotrzebowanie na sztukę, pokazać jej różnorodność, uniwersalność i atrakcyjność Cel 2: Kultura jako platforma budowania relacji  Gdańsk powinien promować międzynarodową współpracę, na początku na bazie tradycji miast hanzeatyckich / ew. partnerskich. Liczba projektów marketingowych: 4

27 Gdańsk Duch Wolności, Duch Zmiany Podsumowanie

28 28 Dziękujemy za uwagę Urząd Miejski w Gdańsku Anna Zbierska, p.o. Dyrektor Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta DEMO Effective Launching Jacek Sadowski, prezes Monika Hajdas, planer strategiczny


Pobierz ppt "Agencja reklamowa full service Umiejętności specjalne: √ Wprowadzanie i repozycjonowanie marek √ Planowanie strategiczne √ Audyt kreatywny √ Realizacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google