Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Do najważniejszych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy kompleksowa ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem środowiska oraz zapobieganie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Do najważniejszych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy kompleksowa ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem środowiska oraz zapobieganie."— Zapis prezentacji:

1 Do najważniejszych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy kompleksowa ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem środowiska oraz zapobieganie chorobom, w tym zakaźnym i zawodowym. Z satysfakcją muszę stwierdzić, iż dzięki zaangażowaniu pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz coraz lepszej współpracy z naszymi partnerami, zwłaszcza podległymi Wojewodzie Lubuskiemu instytucjami administracji zespolonej, poziom bezpieczeństwa sanitarnego w województwie lubuskim stale poprawia się. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny lek. med. Dorota Konaszczuk Gorzów Wlkp. 5 lutego 2014 r. PAŃSTWOWA INSPECJA SANITARNA Raport z działań zrealizowanych w 2013 roku

2 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 11 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych obejmujących: - 12 powiatów ziemskich (PSSE w Nowej Soli obejmuje dwa powiaty: nowosolski i wschowski) - 2 powiaty grodzkie (Zielona Góra i Gorzów Wlkp.)  Liczba ludności objęta nadzorem: 1 011 024  Obszar objęty nadzorem: 13 987 km kw.  Obsada kadrowa pracowników: 564 etaty  Budżet: 27 050 000 zł.  Struktura Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. lubuskim:

3 BIEŻĄCY NADZÓR SANITARNY

4  Obiektów w ewidencji – 24 090,  Kontrole – 23 827,  Decyzje – 11 734,  w tym 6 375 merytorycznych,  Postanowienia – 401,  Tytuły wykonawcze – 45,  Mandaty – 865 na kwotę 183 200 zł,  Wnioski o ukaranie – 4,  Kary pieniężne – 39 na kwotę 245 749 zł. Nadzorowane obiekty

5 BIEŻĄCY NADZÓR SANITARNY Liczba kontroli w poszczególnych obszarach działalności

6 NADZÓR ZAPOBIEGAWCZY

7 Rodzaj działaniaLiczba wydanych Rok 2012Rok 2013 Decyzje merytoryczne340243 Opinie18591734 Kontrole12781094 Odbiory inwestycji budowlanych 555497 Odbiory inwestycji drogowych 1720 Odbiory statków02

8 * Jedenastokrotnie zwiększyła się liczba chorych na grypę i zachorowania grypopodobne (zgłoszono 25 444 zachorowań). * Do szpitali skierowano 100 osób, w tym 88 z objawami ze strony układu oddechowego, 11 z objawami ze strony układu krążenia. Zgłoszono 3 zgony z powodu grypy potwierdzonej laboratoryjnie (2 typu A oraz 1 typu AH1N1) oraz 1 podejrzenie zgonu z powodu zachorowania grypopodobnego. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA Sytuacja epidemiologiczna dotycząca chorób zakaźnych w 2013 roku należy uznać za stabilną. Nie stwierdzono epidemicznego występowania chorób zakaźnych.  W 2013 r. zaobserwowano ponad osiemnastokrotny wzrost zachorowań na różyczkę.  Zarejestrowano 2153 zachorowania (w 2012 r. - 117).  Zachorowania dotyczyły 1 723 mężczyzn oraz 378 kobiet.  Ponad 62 % zachorowań dotyczyło młodych mężczyzn w wieku 15-24 lat (1 342 zachorowania).

9  Nadzór nad 12 018 obiektami żywnościowo- żywieniowych.  Przeprowadzono 7 062 kontrole w 4 118 obiektach. 568 kontroli (8%) wynikało z interwencji konsumentów.  Zbadano 1 764 próbki żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków, z których zdyskwalifikowano 42 tj.2,3 % (nieznacznie mniej niż w 2012 r.)  Jakość zdrowotna środków spożywczych kwestionowano najczęściej z uwagi na zanieczyszczenia mikrobiologiczne – 16 próbek (0,9 % zbadanych), w tym osiem próbek stanowiły zanieczyszczone pałeczką Salmonella (produkty z grupy „drób, produkty drobiarskie, jaja i przetwory“). NADZÓR NAD ŻYWNOŚCIĄ I ŻYWIENIEM

10  Spadek liczby działań w kraju w systemie RASFF o przeszło 30 % w stosunku do roku 2012  Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. przekazał W 2013 r. do systemu RASFF 18 powiadomień (dwukrotnie więcej niż w roku 2012), w tym:  Zgłoszenie dotyczące zanieczyszczonego trutką na szczury mleka w proszku i wafelków z niego wyprodukowanych  zgłaszano najczęściej przypadki stwierdzenia obecności pałeczki Salmonella, a także enterotoksyny gronkowcowej w mięsie drobiowym, mięsie wieprzowym oraz niespełnienia przez materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością wymagań w zakresie migracji metali ciężkich - ołowiu i kadmu, PAAs i formaldehydu. ZGŁOSZENIA W SYSTEMIE WCZESNEGO OSTRZEGANIA O NIEBEZPIECZNYCH PRODUKTACH ŻYWNOŚCIOWYCH ORAZ PASZACH (RASFF) –

11 Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia  Nadzór nad 406 wodociągami publicznymi oraz 183 indywidualnymi ujęciami wody  Skontrolowano wszystkie wodociągi i 97% ujęć indywidualnych  Zbadano blisko 2,5 tys. próbek wody przeznaczonej do spożycia  PPIS wydali 25 decyzji o okresowym braku przydatności (w 2012 r.- 12 decyzji) Wodociągi/indywidualne ujęcia, w których stwierdzono w 2013 r.okresowy brak przydatności wody do spożycia

12  W 2013 r. skontrolowano ponad 2,5 tysiąca obiektów użyteczności publicznej  W związku ze zmianą od 1 lipca 2013 r. ustawowych obowiązków w zakresie utrzymania i czystości i porządku w gminach, w II półroczu ub.r. nasilono nadzór nad gospodarką odpadami stałymi:  105 interwencji w zakresie nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dotyczących:  braku pojemników na odpady stałe,  zbyt małej liczby pojemników  niskiej częstotliwości opróżniania pojemników przez firmy wywozowe,  przepełnionych pojemników i zanieczyszczonego terenu wokół nich.  Najwięcej interwencji i nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi stwierdzono na terenie Gorzowa Wlkp.  Kontrole wykazały również problemy dotyczące braku mycia i dezynfekcji pojemników po ich opróżnieniu oraz zaleganie odpadów wielogabarytowych.  PPIS nie stwierdzili zagrożenia epidemicznego na nadzorowanym terenie, wynikającego z niewłaściwej gospodarki odpadami komunalnymi. NADZÓR NAD HIGIENĄ ŚRODOWISKA

13 * Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzorowała 1 204 stałe placówki nauczania i wychowania (m.in. szkoły na różnych poziomach kształcenia, przedszkola, żłobki, placówki z pobytem całodobowym) oraz 427 turnusów wypoczynku dzieci i młodzieży. * Przeprowadzono 1 732 kontrole, wydano 608 decyzji administracyjnych, w tym 319 merytorycznych. KONTROLA SZKÓŁ I INNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH

14 * Kontrolowano miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży – przeprowadzono:  112 kontroli na 83 turnusach podczas ferii zimowych,  197 kontroli na 185 turnusach podczas wakacji. KONTROLA MIEJSC WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

15  Państwowa Inspekcja Sanitarna w woj. lubuskim nadzoruje 2 960 zakładów pracy, w których zatrudnionych jest ponad 127 tys. pracowników. W 2013 r. przeprowadzono 1 388 kontroli w 1 119 zakładach, zatrudniających ponad 63,7 tys. osób.  W warunkach przekroczonych normatywów higienicznych pracowało 8074 pracowników (wzrost o ok. 1 %).  W 2013 r. zmalała o 32 %, w porównaniu do roku wcześniejszego, liczba stwierdzonych chorób zawodowych. Biorąc jednak pod uwagę analizę wieloletnią, tendencja w tym zakresie pozostaje na stałym poziomie.  Najwięcej przypadków stwierdzanych chorób zawodowych dotyczy boreliozy, co jest spowodowane znacznym zalesieniem terenu województwa. Choroba zawodowa2013 Pylice płuc1 Astma oskrzelowa1 Alergiczny nieżyt nosa2 Przewlekłe choroby narządu głosu5 Nowotwory złośliwe1 Choroby skóry4 Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy 4 Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy 7 Trwały ubytek słuchu3 Zespół wibracyjny1 Choroby zakaźne lub pasożytnicze, w tym:21 - boreliozy18 - WZW B1 - WZW C1 - gruźlica1 RAZEM50 NADZÓR NAD ŚRODOWISKIEM PRACY

16  Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. wydał 53 decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów oraz 32 decyzje zezwalające na uruchomienie pracowni rentgenowskich.  Każda nowo uruchamiana pracownia oraz nowe urządzenie radiologiczne to poprawa w zakresie dostępu do badań rentgenodiagnostycznych oraz warunków diagnozowania pacjentów na terenie województwa lubuskiego.  Przeprowadzono 121 kompleksowych kontroli sanitarnych w 138 obiektach wykorzystujących aparaturę rentgenowską do celów medycznych oraz urządzenia wytwarzające pole i promieniowanie elektromagnetyczne.  Wydano 102 decyzje merytoryczne i 139 decyzji opłatowych. OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM I NIEJONIZUJĄCYM

17 BADANIA LABORATORYJNE

18

19 * Kampanie, akcje

20 PROMOCJA ZDROWIA

21  125 kontroli przed rozpoczęciem imprezy,  10 interwencji  Działalność oświatowo–zdrowotna:  utworzenie strefy wolnej od dymu tytoniowego pn. „STOP uzależnieniom”,  przeprowadzenie „PATROLU ZDROWIA” na terenie dworców PKP/PKS,  uruchomienie punktu informacyjno – edukacyjnego,  nieodpłatne pomiary: tkanki tłuszczowej, ciśnienia tętniczego i cukru we krwi,  uruchomienie kącika aromaterapii w trosce o zdrowie psychiczne uczestników. ZABEZPIECZENIE SANITARNE IMPREZ MASOWYCH - PRZYSTANEK WOODSTOCK

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Do najważniejszych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy kompleksowa ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem środowiska oraz zapobieganie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google