Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IKONY MATKI BO Ż EJ. Technika pisania ikon Technika pisania ikon rozwinęła się na wschodzie. Ikony wykonywane były głównie techniką temperową, lecz sposób.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IKONY MATKI BO Ż EJ. Technika pisania ikon Technika pisania ikon rozwinęła się na wschodzie. Ikony wykonywane były głównie techniką temperową, lecz sposób."— Zapis prezentacji:

1 IKONY MATKI BO Ż EJ

2 Technika pisania ikon Technika pisania ikon rozwinęła się na wschodzie. Ikony wykonywane były głównie techniką temperową, lecz sposób jej sporządzania był odmienny od zachodnioeuropejskiej techniki temperowej. Technika temperowa. Według większości autorów prac z zakresu technologii i technik malarskich słowo tempera pochodzi od łacińskiego temperare - mieszać płyny (bez określenia składu mieszaniny), łączyć, osłabiać, rozcieńczać. Podstawowym wyróżnikiem tej techniki jest zastosowanie jako spoiwa farb (medium) tzw. emulsji temperowej. Najcenniejszym i najczęściej wykorzystywanym emulgatorem jest żółtko jaja kurzego, pozwalające na ogromną swobodę w dobieraniu proporcji faz tłustej i wodnej. Poza tym jajko (jako naturalna emulsja) samo jest pełnowartościowym medium. Ze względu na swoiste cechy, w zależności od stosunku składnika wodnego lub tłustego, tempery dzielimy na chude i tłuste. Tłuste to te powstające z połączenia żółtka ze znacznym procentem spoiwa tłustego. Malowidło wykonane taką temperą wysychając nie zmienia swego tonu, przypomina technikę olejną i jest połyskujące. Malowidła wykonane przy użyciu chudej tempery w czasie wysychania zmieniają swą tonację. Tempera należy do technik dość trudnych.

3 Włodziemirska Ikona Bogorodzicy Zgodnie z tradycją została napisana przez ewangelistę Łukasza jeszcze za życia Bogarodzicy. Sporządzona została na desce ze stołu, na którym spożywali posiłki Jezus Chrystus, Matka Boża oraz św. Józef. Kiedy ikonę tę oraz dwie inne przyniesiono Bogarodzicy, Matka Boża rzekła: "Od tej chwili wszyscy będą mnie wychwalać. Niech z tą ikoną przybywa łaska Tego, który ze mnie został zrodzony oraz Moja". Ikona ta posiada bardzo dużo wiernych kopii.

4 Ikona Matki Bożej "Niewyczerpany Kielich"

5 Częstochowska Ikona Matki Bożej Należy do ikon cieszącą się w Kościele rzymskokatolickim największym kultem wiernych. W Cerkwi prawosławnej znana jest pod nazwą Bełzka Ikona Matki Bożej. Jak mówi Tradycja ikona ta została napisana przez ewangelistę Łukasza,w Jerozolimie. W 326 r. do Jerozolimy przybyła cesarzowa Helena, aby odwiedzić święte dla chrześcijan miejsca. W darze od wiernych otrzymała ikonę Matki Bożej. Ikona ta została umieszczona w Konstantynopolu w cesarskiej kaplicy.

6 Jerozolimska Ikona Matki Bożej Zgodnie z tradycją została napisana przez ewangelistę Łukasza. Historia podaje nawet miejsce oraz czas napisania ikony: Getsemania, 15 lat po Wniebowzięciu Pańskim. Początkowo ikona znajdowała się w Jerozolimie, skąd cesarz Lew Wielki przeniósł ją do Konstantynopola umieścił w świątyni Bogarodzicy, zwanej "Źródło". Za panowania cesarza Herakliusza na Konstantynopol napadli Scytowie. Zburzyliby miasto gdyby nie opieka Matki Bożej.

7 Fiodorowska Ikona Matki Bożej Została zgodnie z tradycją napisana przez ewangelistę Łukasza. Swym wyglądem jest ona zbliżona do Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej. Wierna kopia tej ikony znajduje się obecnie w soborze Zaśnięcia Matki Bożej w Kostromie. Początkowo ikona przebywała w Monasterze Gorodeckim, gdy w 1239 r. został zniszczony przez Tatarów Ikona w cudowny sposób uratowała się z pożogi i 16 sierpnia tego samego roku została odnaleziona na drzewie w pobliżu zniszczonego monasteru.

8 Kazańska Ikona Matki Bożej Należy do ikon Bogarodzicy darzonych największą czcią wiernych. Szczególnie wielkim kultem otaczają ją Rosjanie. Cudowne objawienie tej ikony dla mieszkańców Kazania miało miejsce 8 lipca 1579 r., kiedy po ogromnym pożarze dziewięcioletniej córce pewnego kupca Matronie ukazała się we śnie Matka Boża i wskazała miejsce pod domem, gdzie ukryta była Jej ikona. Odnaleziona ikona była bardzo piękna i posiadała niezwykłą moc, lśniła świeżością kolorów.

9 Ikona Matki Bożej "Nieoczekiwana Radość" Została nazwana tak na pamiątkę uzdrowienia grzesznika modlącego się do Matki Bożej. Opowieść związana z powstaniem tej ikony mówi o tym, jak pewien człowiek o złych i grzesznych nawykach miał w domu ikonę Matki Bożej. Wychodząc na swój proceder miał zwyczaj modlić się przed nią słowami archanioła Gabriela: "Raduj się Dobro Czyniąca...".

10 Ikona Matki Bożej "Niewiędnący Kwiat" Nie jest często spotykana w prawosławnych świątyniach. Jej nazwa posiada symboliczne znaczenie. Przedstawiony na ikonie w rękach Matki Bożej kwiat lilii metaforycznie oznacza nigdy nie więdnący kwiat dziewictwa i świętości Bogarodzicy. Prawosławna ikonografia zna kilka różnych ikon Matki Bożej noszących nazwę "Niewiędnący Kwiat". Na każdej przedstawiana jest Bogarodzica z Dzieciątkiem, z tym, że Chrystus siedzi na kolanach Matki po prawej lub lewej stronie. Matka Boża przytrzymując ręką Swego Syna z miłością patrzy na Niego.

11 Ikona Matki Bożej "Karmiąca mlekiem" Początkowo znajdowała śię w Ławrze św. Sawy Uświęconego, niedaleko Jerozolimy. Św. Sawa przed śmiercią przepowiedział braci zakonnej, iż w przyszłości monaster odwiedzi jego imiennik, cesarski pielgrzym z Serbii i błogosławił, by oddano mu ikonę Matki Bożej "Karmiąca Mlekiem". Po upływie siedmiuset lat, na początku XIII w., przepowiednia ta spełniła się. Do ławry przybył pielgrzym z Serbii. Kiedy zbliżył się do relikwii św. Sawy Uświęconego, spoczywający obok grobowca świętego, jego pastorał upadł mu pod nogi.

12 Poczajowska Ikona Matki Bożej Znajduje się w Ławrze Poczajowskiej na Ukrainie i należy do najbardziej czczonych wśród Słowian. Została ona podarowana przez greckiego metropolitę Neofita w 1559 roku Annie Gojskiej - dziedziczce majątku, na terenie którego znajdowała się Ławra Poczajowska. Z biegiem czasu zauważono, że ikona emanuje niezwykłą światłość. Wkrótce miał miejsce pierwszy cud uzdrowienia. Odzyskał zdrowie niewidomy od urodzenia brat Gojskiej. Po tym wydarzeniu, które miało miejsce w 1597 r., właścicielka ikony postanowiła przekazać ją do Monasteru Poczajowskiego.

13 Szujska-Smoleńska Ikona Matki Bożej "Hodigitrija" Została napisana w latach 1654- 55 w mieście Szuja, guberni Włodzimierskiej. W tym czasie szalała tam epidemia. Pokładając nadzieję w łasce Bożej oraz wstawiennictwie Bogarodzicy parafianie miejscowej cerkwi poprosili tutejszego pisarza ikon - zakonnika Gierasima, by napisał kopię Smoleńskiej Ikony Matki Bożej. Ikona ta znana była bowiem od wieków jako ratująca wiernych od wrogów i nieszczęść. Epidemie ustały po skończeniu jej pisania.

14 Ikona Matki Bożej "Trójręka" Ikona znajduje się w serbskim Monasterze Chilendarskim na Świętej Górze Atos.

15 Nowogrodzka Ikona Matki Bożej "Znak" Należy do najbardziej czczonych ikon Bogarodzicy. Ikony tego typu pojawiły się w Rosji bardzo wcześnie, a nazwę swą zyskały od cudownych znaków, jakie ukazywały ludziom. W 1170 r. podczas ciężkich walk na Rusi na ziemie nowogrodzkie ruszyły zjednoczone wojska książąt ruskich, aby podbić wolne miasto. Wszyscy mieszkańcy Nowogrodu dniem i nocą modlili się prosząc Boga o ocalenie.

16 Wileńska-Ostrobramska Ikona Matki Bożej Znajduje się w stolicy Litwy Wilnie i należy do ikon darzonych czcią zarówno przez prawosławnych jak i rzymskich katolików. Wileńska- Ostrobramska ikona początkowo była nazywana Chersońską, z powodu miejsca, w którym znajdowała się. W 1363 r. Wielki książę litewski Olgierd pokonał Tatarów i zdobył Krym. Przywiózł wówczas stamtąd do Wilna Chersońską ikonę i podarował swojej żonie, która z kolei przekazała ją Monasterowi Świętej Trójcy.

17 Smoleńska Ikona Matki Bożej Została napisana przez ewangelistę Łukasza jeszcze za ziemskiego życia Matki Bożej. Przez długi okres czasu ikona znajdowała się w cerkwi Blachereńskiej w Konstantynopolu. W 1046 r. cesarz bizantyjski Konstanty IX Monomach oddając swą córkę Annę za ruskiego księcia Wsiewołoda błogosławił ją na drogę ikoną Matki Bożej, która towarzyszyła jej w drodze z Konstantynopola do Czernihowa. Stąd pochodzi nazwa ikony - "Hodigitria", co oznacza "Przewodniczka".

18 Chełmska Ikona Matki Bożej Należy do najstarszych ikon Bogarodzicy. Jej losy są ściśle związane z historią Chełma, Chełmszczyzny i Podlasia. Zgodnie z tradycją została ona napisana przez ewangelistę Łukasza na płótnie, naklejonym na trzech deskach cyprysowych. Ikonę, podobnie jak wiele innych, w X w. Grecy przekazali jako dar księciu ruskiemu Włodzimierzowi po przyjęciu chrztu i poślubieniu cesarzówny Anny. Na przełomie X i XI w. umieszczono ją w nowo wybudowanym soborze Matki Bożej w Chełmie.

19 Supraska Ikona Matki Bożej Jest nierozłącznie związana z Supraską Ławrą Zwiastowania Matki Bożej. Monaster Supraski został założony w 1500 r. Trzy lata później biskup smoleński Józef Sołtan, będący biskupem zwierzchnim monasteru ofiarował dla niego ze swojej cerkwi katedralnej w Smoleńsku ikonę Matki Bożej. Była to kopia wielce czczonej na Rusi Smoleńskiej Ikony Matki Bożej "Hodigitria". Po przywiezieniu do monasteru ikonę umieszczono po lewej stronie w ikonostasie przy królewskich wrotach. Wkrótce ikona zasłynęła łaskami uzdrowień modlących się przed nią chorych i podobnie jak Smoleńska otrzymała miano "Hodogitria" czyli "Przewodniczka".

20 Ikona "Opieki Najświętszej Bogarodzicy"

21 Leśniańska Ikona Matki Bożej Swą historią sięga końca XVII w. Objawiła się ona w cudowny sposób w niedzielę 14 września 1683 r. nie opodal wsi Leśna na południowym Podlasiu. W samo południe pasący krowy chłop Aleksander Stelmaszczuk wszedł do gęstego zagajnika. Nieoczekiwanie, na starej gruszy, ujrzał blask pochodzący od ikony. Pobiegł po swego brata Mirona Makaruka i razem poinformowali o cudzie miejscowego prawosławnego kapłana. Jak okazało się ikona była swego rodzaju płaskorzeźbą. Wizerunek Matki Bożej z Chrystusem na lewej ręce był wyżłobiony w jasnym owalnym kamieniu.

22 Białostocka Ikona Matki Bożej Znajduje się w soborze św. Mikołaja w Białymstoku, z prawej strony, pomiędzy ikonostasem i miejscem, gdzie spoczywają relikwie św. męczennika młodzieńca Gabriela. Wzorem do napisania tej ikony była cudotwórcza Supraska Ikona Bogarodzicy. Na początku XVII w. Ławrę Supraską zajęli unici i stąd prawosławni zostali pozbawieni tak szanowanej świętości. Wówczas postanowiono sporządzić kopię Supraskiej Ikony Matki Bożej. Pracę poręczono bliżej nie znanemu pisarzowi ikon. Wywiązał się on ze swego zadania bardzo dobrze. Ikonę uroczyście poświęcono i umieszczono w cerkwi prawosławnej w Białymstoku. Podobnie jak wcześniej do Supraśla, teraz do Białegostoku, zaczęli przybywać z modlitwą liczni pielgrzymi. Ikona znajdowała się w Białymstoku ponad półtora wieku. Początkowo spoczywała w niewielkiej starej cerkwi, a następnie, po zbudowaniu w latach 1843-1846, w soborze św. Mikołaja, poświęconym przez odnowiciela prawosławia na Podlasiu metropolitę Józefa Siemaszkę.

23 BIBLIOGRAFIA www.wikipedia.plwww.wikipedia.pl www.pwn.plwww.pwn.pl www.cerkiew.plwww.cerkiew.pl www.orthodoxicons.plwww.orthodoxicons.pl „Przegląd prawosławny”„Przegląd prawosławny” Opracowały: Agnieszka Zieniuk i Justyna Karpiuk Kl. II C


Pobierz ppt "IKONY MATKI BO Ż EJ. Technika pisania ikon Technika pisania ikon rozwinęła się na wschodzie. Ikony wykonywane były głównie techniką temperową, lecz sposób."

Podobne prezentacje


Reklamy Google