Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wypadki przy pracy Akty prawne Definicje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wypadki przy pracy Akty prawne Definicje"— Zapis prezentacji:

1 Wypadki przy pracy Akty prawne Definicje
Szkolenie Wypadki przy pracy Akty prawne Definicje

2 Akty prawne Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz. U. z dnia 28 listopada 2002 r. Nr 199, poz tj. Dz. U. z 2009r Nr 167 poz ) Podaje: definicje wypadku przy pracy definicje wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy definicje wypadku z tytułu ubezpieczenia świadczenia z tytułu wypadów przy pracy

3 Akty prawne Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz ) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298), Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 stycznia 2009r w sprawie statystycznej karty wypadku (Dz. U. Nr 14 poz. 70),

4 Akty prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2012r zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. poz. 909) Podaje: procedurę postępowania wzór Karty Wypadku

5 Akty prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania . (Dz. U. z 2002r nr 237, poz. 2015) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. poz. 482)

6 Definicja wypadku Za wypadek przy pracy uważa się: nagłe zdarzenie
wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz ("uraz" - uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego; ) lub śmierć , które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

7 Definicja wypadku Wypadek przy pracy
Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się - w zakresie uprawnień do świadczeń - wypadek, któremu pracownik uległ: w czasie trwania podróży służbowej w okolicznościach innych niż wymienione w pkt. 1-3 ust. 1 art. 6 (ustawy wypadkowej), podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

8 Definicja wypadku Wypadek przy pracy z tytułu ubezpieczenia
Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu wykonywania pracy na podstawie np. : umowy agencyjnej, umowy zlecenia wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych

9 Definicja wypadku – nagłość zdarzenia
Nagłość zdarzenia: Nagłości nie należy rozumieć dosłownie, jako zdarzenia błyskawicznego i jednorazowego, gdyż działanie może być kilkakrotne lub trwać przez pewien czas, np. kilka godzin. Okres, w którym powinien zamknąć się przebieg nagłego zdarzenia, aby nie straciło ono charakteru wypadku, jest umowny. Trybunał Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie TUS z dnia 19 września 1958 r. TR III/58 – OSPiKA z 1960 r. nr 3, poz. 63) wyjaśnił, że zdarzenie jest nagłe, jeżeli czas działania przyczyny zewnętrznej nie przekracza jednej dniówki roboczej

10 Definicja wypadku – przyczyna zewnętrzna
Przyczyną zewnętrzną może być każdy czynnik zewnętrzny, zdolny wywołać szkodliwe skutki. W tym znaczeniu przyczyną zewnętrzną może być nie tylko narzędzie pracy, maszyna, siły przyrody, lecz również czyn innego osobnika, a nawet praca i czynności samego poszkodowanego. Przy czym źródłem wypadku może być zarówno przypadek przezeń niezawiniony: potknięcie się, odruch, nieostrożność - jak i zawiniony.

11 Rodzaje wypadków Wypadek śmiertelny
Art ustawy z dnia r. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz ze zm.) Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

12 Rodzaje wypadków Ciężki wypadek
Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

13 Rodzaje wypadków Zbiorowy wypadek
Art ustawy z dnia r. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz ze zm.) Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.


Pobierz ppt "Wypadki przy pracy Akty prawne Definicje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google