Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Niepubliczne Ubezpieczenia Zdrowotne Spojrzenie Ubezpieczyciela 22.04.2004 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Niepubliczne Ubezpieczenia Zdrowotne Spojrzenie Ubezpieczyciela 22.04.2004 1."— Zapis prezentacji:

1 1 Niepubliczne Ubezpieczenia Zdrowotne Spojrzenie Ubezpieczyciela 22.04.2004 1

2 2 Wstęp Plan prezentacji: Stan obecny Niepubliczne Ubezpieczenia Zdrowotne Przykład produktu Co dalej ?

3 3 Systemy opieki zdrowotnej

4 4 4 CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PUBLICZNE SYSTEMY OPIEKI ZDROWOTNEJ Rosnąca luka pomiędzy popytem a podażą usług medycznych Wzrost kosztów – Solidarność – Równość – Wysoka jakość usług Ograniczona dostępność funduszy publicznych

5 5 5 Wzrost średniej długości życia –Osoby w wieku pow. 60 lat generują 4-5 razy wyższe koszty opieki zdrowotnej niż średnia –Osoby w wieku pow. 70 lat generują 8-10 razy wyższe koszty opieki zdrowotnej niż średnia –1% wzrostu w skali roku TrendyWyjaśnienie Spodziewany wpływ na koszty realne Nowe technologie terapeutyczne –1% wzrostu w skali roku–Zazwyczaj raczej uzupełniają niż zastępują istniejące metody terapii Wyższe płace realne i rozwój postaw konsumenckich wobec opieki zdrowotnej –0,5% wzrost w skali roku–Sektor opieki zdrowotnej generuje wysokie koszty osobowe (70% całości kosztów) –Pacjenci oczekują szerszego wyboru i wyższej jakości usług ŹRÓDŁA WZROSTU KOSZTÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

6 6 6 Świadczone usługi Finansowanie Poważne niedofinansowanie publicznego systemu opieki zdrowotnej Nieefektywny system świadczenia usług zdrowotnych Koszyk świadczeń gwarantowanych _________ __________ __________ __________ Szeroki koszyk gwarantowanych świadczeń PRZYCZYNY NISKIEJ EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU

7 7 Sytuacja NUZ Obecnie 2 typy: Świadczenie pieniężne Świadczenie zdrowotne Niewielka „przestrzeń ubezpieczeniowa” Brak szerokiej oferty i świadomości – mały rynek Pozyskiwanie przychylności dysponentów = opieka Niepubliczne ubezpieczenia zdrowotne

8 8 Rodzaje Ubezpieczeń Uzupełniające – pozakoszykowe Zastępcze – z możliwością wyjścia z sytemu publicznego Alternatywne – Równoległe: Np.. Szybszy dostęp, wybór Abonamenty – Specyfika naszego rynku – to też ubezpieczenia Rodzaje ubezpieczeń niepublicznych

9 9 9 Jasno zdefiniowany koszyk usług gwarantowanych przez system publiczny –Jasno określone granice pomiędzy niezbędnymi usługami gwarantowanymi przez państwo a dodatkowymi, świadczonymi w ramach ubezpieczenia prywatnego Jasno zdefiniowane podstawy prawne ubezpieczenia zdrowotnego –Ochrona konsumenta Możliwość odliczania składki na prywatne ubezpieczenie zdrowotne od podatku –Zwiększony dopływ funduszy do systemu opieki zdrowotnej –Jednakowe traktowanie funduszy zasilających opiekę zdrowotną Konkurencja pomiędzy płatnikami/świadczenio- dawcami prywatnymi i publicznymi –Poprawa umiejętności kierowniczych w publicznym systemie opieki zdrowotnej PODSTAWY DLA UDANEGO ROZWOJU NUZ

10 10 –Większe wpływy do systemu opieki zdrowotnej bez dodatkowego obciążenia finansów publicznych –Mniejsze obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej poprzez zniechęcanie do nadmiernego korzystania z usług (ponad to co niezbędne) Finansowanie opieki zdrowotnej Opinia publiczna –Zachowanie zasady solidarności i równego traktowania poprzez zapewnienie równego dostępu do niezbędnych usług dla wszystkich obywateli –Większe zadowolenie społeczeństwa z systemu opieki zdrowotnej dzięki większej dostępności i lepszej jakości –Poprawa przepływu płatności i organizacji opieki zdrowotnej, przyciągające najbardziej wartościowe kadry Efektywność systemu opieki zdrowotnej –Lepsza efektywność systemu dzięki temu, że prywatni płatnicy potrafią zarządzać kosztami lepiej niż instytucje państwowe –Ustalenie standardów świadczenia usług zdrowotnych –Więcej możliwości wprowadzania innowacji i postępu w systemie WPŁYW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PRYWATNĄ I PAŃSTWOWĄ SŁUŻBĄ ZDROWIA NA SYSTEM OPIEKI

11 11 Premium Przykład produktu – Premium: Produkt indywidualny Ubezpieczenie ambulatoryjne Wprowadzanie stopniowo Zabezpieczenie jakości usług Niski koszt Podstawa do dalszego rozwoju innych ubezpieczeń

12 1212 Konstrukcja ubezpieczenia Opieka Medyczna Premium: Indywidualne ubezpieczenie na życie (umowa podstawowa) Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne Opieka Medyczna Premium (umowa dodatkowa) Premium

13 1313 Świadczenia zdrowotne infolinia medyczna – 24 h/dobę lekarz pierwszego kontaktu (internista, lekarz rodzinny, pediatra i ginekolog) lekarze specjaliści (tj. chirurg, ortopeda, okulista, kardiolog, pulmonolog, dermatolog, otolaryngolog, neurolog, urolog, reumatolog, alergolog, gastrolog, diabetolog, endokrynolog) badania laboratoryjne i diagnostyczne (w tym specjalistyczne, np. badania hematologiczne, biochemiczne krwi, hormonalne, serologiczne, bakteriologiczne, RTG i USG) Gwarancje dostępności wizyty domowe – całodobowe, 4 x rok konsultant szpitalny podczas pobytu w szpitalu zniżki na inne usługi oferowane przez świadczeniodawcę Co dostaje nasz klient ?

14 1414 Zawarcie umowy ubezpieczenia Początek odpowiedzialności do 5 dni. Wyłączenia odpowiedzialności Uprzednio występująca choroba uprzednio występującej choroby, Uprzedniego nieszczęśliwego wypadku leczenia niepłodności, ciąży przez pierwsze 12 miesięcy od zawarcia ubezpieczenia ciąży wysokiego ryzyka lub ciąży, jeżeli wcześniej wystąpiła ciąża wysokiego ryzyka, poród o przebiegu patologicznym lub komplikacje połogu, Premium

15 15 Co dalej ? - Nowe możliwości Opieka szpitalna – różne zakresy Opieka domowa ZOL Inne: sanatoria, rehabilitacja, stomatologia. Konstrukcja dodatków do produktów – np.: Terapie przeciwbólowe Detoksykacja Zabezpieczenie jakości Ubezpieczenia obejmujące usługi leczenia szpitalnego

16 16 Koniec Dziękuję !


Pobierz ppt "1 Niepubliczne Ubezpieczenia Zdrowotne Spojrzenie Ubezpieczyciela 22.04.2004 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google