Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Nazwa PZU jest dla wielu Polaków symbolem dwustuletniej historii ubezpieczeń w Polsce. W ciągu tych lat Grupa PZU osiągnęła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Nazwa PZU jest dla wielu Polaków symbolem dwustuletniej historii ubezpieczeń w Polsce. W ciągu tych lat Grupa PZU osiągnęła."— Zapis prezentacji:

1 Powszechny Zakład Ubezpieczeń

2 Nazwa PZU jest dla wielu Polaków symbolem dwustuletniej historii ubezpieczeń w Polsce. W ciągu tych lat Grupa PZU osiągnęła i utrzymuje pozycję największej instytucji ubezpieczeniowej na polskim rynku. Nazwa PZU jest dla wielu Polaków symbolem dwustuletniej historii ubezpieczeń w Polsce. W ciągu tych lat Grupa PZU osiągnęła i utrzymuje pozycję największej instytucji ubezpieczeniowej na polskim rynku.

3 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna jest macierzystą firmą wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU. PZU SA działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych i jest najstarszą, najbardziej doświadczoną, a zarazem największą firmą ubezpieczeniową zarówno pod względem wielkości obrotów, liczby klientów, sieci placówek, jak i liczby zatrudnionych oraz współpracujących agentów. Rozbudowana sieć dystrybucji i obsługi umożliwia wszystkim klientom, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, łatwy dostęp do placówek firmy. Forma prawna PZU SA prowadzi działalność ubezpieczeniową w formie spółki akcyjnej od 23 grudnia 1991 roku - w wyniku przekształcenia z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

4 PZU zajmuje się ubezpieczaniem ludności. Ubezpiecza osoby fizyczne i osoby prawne. Prowadzi również działalność prewencyjną, działalność sponsoringową w zakresie: *sportu *kultury i sztuki *edukacji

5 Kapitał firmy. Kapitał zakładowy firmy wynosi: 86 352 300 zł –został wpłacony w całości Reszta kapitału gromadzona jest ze składek na ubezpieczenie.

6 Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce a także Europie Środkowowschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Grupa PZU oferuje swym klientom najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym. W ramach podstawowej działalności ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe, klienci Grupy PZU mają do wyboru blisko 140 rodzajów ubezpieczeń. Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce a także Europie Środkowowschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Grupa PZU oferuje swym klientom najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym. W ramach podstawowej działalności ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe, klienci Grupy PZU mają do wyboru blisko 140 rodzajów ubezpieczeń.

7 Działalność prewencyjna Działalność prewencyjna PZU SA i PZU Życie SA Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej (art. 149) firmy ubezpieczeniowe mogą z części własnych dochodów tworzyć tzw. fundusz prewencyjny, z którego środki przeznaczane są przede wszystkim na likwidację zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz ochronę ich mienia. Głównym celem tej działalności jest zmniejszenie szkodowości. PZU SA i PZU Życie SA jako jedne z niewielu firm ubezpieczeniowych, utworzyły taki fundusz i prowadzą działania prewencyjne. Grupa PZU przeznacza corocznie kilkadziesiąt milionów złotych na działalność prewencyjną i jest pod tym względem liderem na polskim rynku ubezpieczeniowym. W latach 2001 - 2005 PZU SA na działalność prewencyjną przeznaczyło 145 milionów złotych, a PZU Życie (w tym samym okresie) na prewencję wydało ponad 102 miliony złotych. Działalność prewencyjna PZU SA i PZU Życie SA Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej (art. 149) firmy ubezpieczeniowe mogą z części własnych dochodów tworzyć tzw. fundusz prewencyjny, z którego środki przeznaczane są przede wszystkim na likwidację zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz ochronę ich mienia. Głównym celem tej działalności jest zmniejszenie szkodowości. PZU SA i PZU Życie SA jako jedne z niewielu firm ubezpieczeniowych, utworzyły taki fundusz i prowadzą działania prewencyjne. Grupa PZU przeznacza corocznie kilkadziesiąt milionów złotych na działalność prewencyjną i jest pod tym względem liderem na polskim rynku ubezpieczeniowym. W latach 2001 - 2005 PZU SA na działalność prewencyjną przeznaczyło 145 milionów złotych, a PZU Życie (w tym samym okresie) na prewencję wydało ponad 102 miliony złotych.

8 Rodzaje działań prewencji: *Prewencja przeciwpożarowa *Prewencja przeciwkradzieżowa *Ochrona Zbiorów Narodowych *Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego *Działania na rzecz bezpieczeństwa w górach *Działania na rzecz bezpieczeństwa nad wodą *Dotacje dla szpitali

9 „Blisko Boisko” Ministerstwo Sportu oraz PZU S.A. i PZU Życie SA powołują wieloletni program budowy boisk z trawy syntetycznej, polegający na wspólnym dofinansowaniu wykonania boisk piłkarskich o nawierzchni z trawy syntetycznej, umożliwiających całoroczną, bezpieczną grę w piłkę. Głównymi celami programu są: *osiągnięcie modelowego, równomiernego rozłożenia na terenie kraju nowoczesnych i bezpiecznych boisk dla dzieci i młodzieży, *osiągnięcie modelowego, równomiernego rozłożenia na terenie kraju nowoczesnych i bezpiecznych boisk dla dzieci i młodzieży, *propagowanie sportu jako czynnika niezbędnego dla rozwoju i wychowania młodych ludzi oraz promocja zdrowego stylu życia, *propagowanie sportu jako czynnika niezbędnego dla rozwoju i wychowania młodych ludzi oraz promocja zdrowego stylu życia, *wychowanie poprzez sport, które jest skuteczną metodą walki z patologiami: chuligaństwem, narkomanią czy alkoholizmem stanowiącymi źródło powstawania szkód ubezpieczeniowych, *wychowanie poprzez sport, które jest skuteczną metodą walki z patologiami: chuligaństwem, narkomanią czy alkoholizmem stanowiącymi źródło powstawania szkód ubezpieczeniowych, *poprawa bezpieczeństwa w szkołach i innych placówkach oświatowych, które należy do jednego z zadań działalności prewencyjnej realizowanej przez PZU S.A. i PZU Życie SA *poprawa bezpieczeństwa w szkołach i innych placówkach oświatowych, które należy do jednego z zadań działalności prewencyjnej realizowanej przez PZU S.A. i PZU Życie SA

10 Fundacja PZU W maju 2004 roku Zarządy PZU SA oraz PZU Życie SA podjęły uchwały o zmianie nazwy z Fundacja Charytatywna PZU na Fundacja PZU oraz zmianie profilu działalności. Zgodnie z nowym statutem, celem Fundacji PZU jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie: W maju 2004 roku Zarządy PZU SA oraz PZU Życie SA podjęły uchwały o zmianie nazwy z Fundacja Charytatywna PZU na Fundacja PZU oraz zmianie profilu działalności. Zgodnie z nowym statutem, celem Fundacji PZU jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie: *edukacji, w szczególności w zakresie wspierania inicjatyw tworzących ludziom młodym warunki równych szans dla ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego; *edukacji, w szczególności w zakresie wspierania inicjatyw tworzących ludziom młodym warunki równych szans dla ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego; *kultury i sztuki (przeczytaj więcej o mecenacie Fundacji PZU), w szczególności w zakresie wspierania: działań służących upowszechnianiu wiedzy o kulturze i sztuce polskiej, artystów, twórców i uzdolnionej artystycznie młodzieży oraz wydarzeń artystycznych; *kultury i sztuki (przeczytaj więcej o mecenacie Fundacji PZU), w szczególności w zakresie wspierania: działań służących upowszechnianiu wiedzy o kulturze i sztuce polskiej, artystów, twórców i uzdolnionej artystycznie młodzieży oraz wydarzeń artystycznych;przeczytaj więcej o mecenacie Fundacji PZUprzeczytaj więcej o mecenacie Fundacji PZU *ochrony zdrowia, z wyłączeniem działalności prewencyjnej w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej; *ochrony zdrowia, z wyłączeniem działalności prewencyjnej w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej; *pomocy społecznej, w szczególności w zakresie wspierania, promocji i rozwoju aktywności niepełnosprawnych. *pomocy społecznej, w szczególności w zakresie wspierania, promocji i rozwoju aktywności niepełnosprawnych.

11 Autor: Klimek Michał Klasa: 3 TE


Pobierz ppt "Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Nazwa PZU jest dla wielu Polaków symbolem dwustuletniej historii ubezpieczeń w Polsce. W ciągu tych lat Grupa PZU osiągnęła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google