Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w finansowaniu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – Zarządzenie Prezesa NFZ nr 29/2011/DSOZ Paweł Nawara, MOW NFZ Warszawa, 17 czerwca 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w finansowaniu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – Zarządzenie Prezesa NFZ nr 29/2011/DSOZ Paweł Nawara, MOW NFZ Warszawa, 17 czerwca 2011."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w finansowaniu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – Zarządzenie Prezesa NFZ nr 29/2011/DSOZ Paweł Nawara, MOW NFZ Warszawa, 17 czerwca 2011 r.

2 Założenia podstawowe nowego systemu finansowania AOS Konieczność realizacji zapisów nowelizacji (27 maja br.) rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Założenie podwyższenia poziomu finansowania tych świadczeń, które wymagają złożonej diagnostyki, przy założeniu, że lekarz kierujący finansuje badania diagnostyczne. Umożliwienie realizacji świadczeń zabiegowych dotąd realizowanych w szpitalach przez tych świadczeniodawców, którzy spełniają odpowiednie, określone przez Ministra Zdrowia warunki. Finansowanie kontynuacji opieki nad pacjentem po hospitalizacji przez ten sam zespół specjalistów, w tym samym miejscu (poradnia przyszpitalna).

3 Podstawowe źródła informacji dla poprawnego wykazywania świadczeń ICD-9: aktualny słownik procedur publikowany jest w serwisie internetowym Centrali NFZ: www.nfz.gov.plwww.nfz.gov.pl ICD-10: Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków, t. 1-3. UWAGA! Trzeci tom Klasyfikacji zawiera indeks alfabetyczny, dzięki któremu – nie znając kodu – można go odnaleźć wyszukując alfabetycznie chorobę / problem zdrowotny. Załączniki nr 5a ( katalog ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych ), 5b ( katalog specjalistycznych świadczeń odrębnych ) i 7 ( charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ) do Zarządzenia Prezesa NFZ nr 29/2011/DSOZ

4 RozdziałPodrozdziałKategoria głównaKategoria szczegółowa nrtytułnrtytułnrtytułnrtytuł Słownik procedur – ICD-9 PL Aktualna (16 czerwca 2011 r.) wersja słownika to: 5.10. Słownik ICD-9 PL, oprócz kodów, zawiera także zakładkę uwagi oraz włączenia / wyłączenia konkretnych procedur przy określonym kodzie (obejmuje / nie obejmuje). Konstrukcja słownika: Do rozliczenia wykazywany jest ostatni kod w wierszu, np.: 86 Zabiegi w zakresie skóry i tkanki podskórnej 86.2 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry i tkanki podskórnej 86.28 Oczyszczenie rany, zakażenia, oparzenia bez wycinania 86.282 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygację pod ciśnieniem

5 Słownik procedur laboratoryjnych – ICD-9 PL Ministerstwo Zdrowia określiło zakres procedur laboratoryjnych według listy trzyznakowej, alfanumerycznej (np. A01 – badanie ogólne moczu). Rozporządzenie AOS nie wskazuje, z jakiego materiału i jaką metodą badanie jest realizowane. Do rozliczenia wykazywany jest kod trzyznakowy określający wyłącznie rodzaj badania z zakresu analityki lekarskiej, hematologii, chemii klinicznej, toksykologii i monitorowania stężenia leków, bakteriologii, wirusologii, mykologii, parazytologii.

6 Możliwość wykorzystania III-go tomu ICD-10

7 Ważne uwagi We wszystkich zakresach można realizować świadczenia zachowawcze, których trzyznakowy symbol zaczyna się literą W (nie dotyczy poradni logopedycznej). Specjalistyczne świadczenia zabiegowe, których trzyznakowy symbol zaczyna się literą Z, mogą być realizowane w określonych w załączniku 5a zakresach, w zależności od specjalności medycznej oraz warunków określonych w rozporządzeniu AOS WAŻNE!!! – art. 16 Ustawy: 1. Świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują: 1) orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; 2) świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako gwarantowane.

8 Świadczenia zabiegowe Definicja określona w § 2. pkt. 1 ust. 16 Zarządzenia 29/2011/DSOZ: Specjalistyczne świadczenie zabiegowe – procedura zabiegowa rozumiana jako czynność realizowana na narządach lub tkankach ciała z naruszeniem ciągłości tkanek, procedura diagnostyczna lub terapeutyczna, wraz z koniecznymi czynnościami uzupełniającymi, realizowanymi komplementarnie w stosunku do procedur: zabiegowych, diagnostycznych, terapeutycznych. Warunki realizacji świadczeń zabiegowych (np. konieczność posiadania gabinetu diagnostyczno-zabiegowego) określone są w rozporządzeniu AOS.

9 Świadczenia zabiegowe – co można realizować Z katalogu 5a należy wybrać właściwy (określony w umowie – „zakontraktowany”) zakres świadczeń, np:

10 Świadczenia zabiegowe – co można realizować W ramach wysortowanego zakresu świadczeń (chirurgia onkologiczna) można realizować między innymi następujące świadczenia: Z015.31.00.0000001Z01 Świadczenia zabiegowe - grupa 1 15,0 Z025.31.00.0000002Z02 Świadczenia zabiegowe - grupa 2 20,0 Z055.31.00.0000005Z05 Świadczenia zabiegowe - grupa 5 6,5 Z065.31.00.0000006Z06 Świadczenia zabiegowe - grupa 6 15,0 Z075.31.00.0000007Z07 Świadczenia zabiegowe - grupa 7 20,0 Z115.31.00.0000011Z11 Świadczenia zabiegowe - grupa 11 10,0 Z145.31.00.0000014Z14 Świadczenia zabiegowe - grupa 14 10,0 Z155.31.00.0000015Z15 Świadczenia zabiegowe - grupa 15 38,0 Procedury wchodzące w skład grupy można sprawdzić w załączniku nr 7: Z07 Świadczenia zabiegowe - grupa 7 wymagane wskazanie procedury z listy Z07 ICD-9 86.384Radykalne wycięcie powyżej 4 zmian skóry

11 Świadczenia zabiegowe – jak szukać kodu zrealizowanej procedury W załączniku nr 7 znajdują się kody procedur: zabiegowych, terapeutycznych, diagnostycznych, w tym laboratoryjnych. Jeśli szukany kod procedury znajduje się w sekcji Z Specjalistyczne świadczenia zabiegowe do rozliczenia wykazywana jest grupa zabiegowa zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie grupy oraz zgodnie z możliwościami realizacyjnymi (realizacja świadczeń w określonym umową z NFZ zakresie, spełnianie warunków rozporządzenia AOS). Przykład: Z05 Świadczenia zabiegowe - grupa 5 wymagane wskazanie procedury z listy Z05 ICD-9 00.9600Elektrokoagulacja zmian powierzchownych 00.9601Krioterapia zmian powierzchownych 00.9602Laseroterapia zmian powierzchownych 86.32Kriochirurgiczne zniszczenie skóry 86.34Zniszczenie skóry laserem 86.382Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia powyżej 4,0 cm Warunek grupy Procedura Nazwa grupy Zgodnie z warunkiem grupy, do jej wykazania do rozliczenia wystarczy wskazanie 1 procedury z listy. Zgodnie z załącznikiem 5a, grupę Z05 można realizować w 20 zakresach, między innymi: diabetologii, chorób naczyń, dermatologii i wenerologii, chirurgii ogólnej …

12 Grupy: logopedyczna i ortoptyczna Z74 Świadczenia ortoptyczno-pleoptyczne wymagane wskazanie procedury z listy Z74 ICD-9 95.35Ćwiczenia ortoptyczne 93.3999Zabiegi fizjoterapeutyczne - inne Z75 Świadczenia logopedyczne wymagane wskazanie procedury z listy Z75 ICD-9 93.72Terapia afazji (i dysfazji) 93.73Ćwiczenie mowy przełykowej 93.74Terapia defektów wymowy 93.75Leczenie/ćwiczenia wymowy - inne !!! w kolumnie: uwagi załącznika 5a wskazano czas realizacji świadczeń (30 minut) pobudzanie obszaru dołeczkowego bodźcami świetlnymi

13 Jeśli nie znaleziono procedury w sekcji Z… Należy wykazać świadczenie zachowawcze, wybierając z następujących: W015.30.00.0000001W01 Świadczenie pohospitalizacyjne 4,0 W115.30.00.0000011W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu 3,5 W125.30.00.0000012W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu 7,0 W135.30.00.0000013W13 Świadczenie specjalistyczne 3-go typu 13,0 W145.30.00.0000014W14 Świadczenie specjalistyczne 4-go typu 17,0 W215.30.00.0000021W21 Świadczenie kompleksowe 1-go typu 6,0 W225.30.00.0000022W22 Świadczenie kompleksowe 2-go typu 14,5 W235.30.00.0000023W23 Świadczenie kompleksowe 3-go typu 18,0 W245.30.00.0000024W24 Świadczenie kompleksowe 4-go typu 21,0 W315.30.00.0000031W31 Porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy 7,5

14 Jeśli nie znaleziono procedury w sekcji Z… Bądź wybierając z następujących (załącznik 5b): 1 5.05.00.0000062 badanie przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry wykonywane dodatkowo w trakcie porady realizowanej z innych przyczyn 1) 1 2 5.05.00.0000061 badanie przesiewowe w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry stanowiące jedyny cel porady 1) 4 3 5.05.00.0000077 badanie wzroku w kierunku retinopatii u wcześniaków urodzonych przed 32 tyg. ciąży lub z masą urodzeniową poniżej 1500 g lub niemowląt urodzonych przed 36 tyg. ciąży, z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu leczonych z zastosowaniem intensywnej tlenoterapii 15 4 5.05.00.0000060 pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego 2) 3 5 5.05.00.0000064 monitorowanie chorych zakwalifikowanych do przeszczepu nerki/trzustki/wątroby 3) 20 6 5.05.00.0000051 wstępna kompleksowa kwalifikacja do uprawiania sportu20 7 5.05.00.0000052 kompleksowa kwalifikacja do dalszego - po 12 miesiącach - uprawiania sportu12 8 5.05.00.0000047 monitorowanie skutków leczenia u chorego po przeszczepie nerki22 9 5.05.00.0000048 monitorowanie skutków leczenia u chorego po przeszczepie szpiku lub wątroby lub serca i/lub płuca lub trzustki 29 10 5.05.00.0000050 uroflometria cewkowa6 11 5.05.00.0000721 badanie urodynamiczne kompleksowe z profilometrią cewkową45 12 5.05.00.0000079 kwalifikacja do przeszczepienia nerki - badania wstępne130 13 5.05.00.0000080 kwalifikacja potencjalnego biorcy do zabiegu przeszczepienia z określeniem pilności wykonania zabiegu 10 14 5.05.00.0000081 świadczenie wykonywane u kobiet w okresie ciąży fizjologicznej15

15 UWAGA!!! Wybierając świadczenie z sekcji W Świadczenia specjalistyczne załącznika 5a konieczne jest spełnienie warunków „sterujących” grupą. Wybierając świadczenie z katalogu określonego w załączniku 5b ( specjalistyczne świadczenia odrębne ) konieczne jest spełnienie warunków określonych w kolumnie „UWAGI”.

16 Świadczenie specjalistyczne kompleksowe świadczenie polegające na kompleksowej ocenie stanu zdrowia pacjenta (wywiad lekarski, badanie fizykalne, pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych wyników badań dodatkowych, ocenę dostępnych i zleconych wyników badań dodatkowych), obejmujące: a)podjęcie decyzji diagnostycznej – określenie jednostki chorobowej według obowiązującej klasyfikacji ICD-10, oraz b)podjęcie decyzji terapeutycznej – określenie postępowania terapeutycznego, poprzez wskazanie procedur medycznych (diagnostycznych, w tym laboratoryjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych) według aktualnej wersji klasyfikacji ICD-9.

17 Świadczenie specjalistyczne kompleksowe 1.Świadczenie dotyczy przypadków, gdy pacjent z określonym problemem zdrowotnym zgłasza się do lekarza po raz pierwszy. 2.W ramach świadczenia wszystkie badania diagnostyczne finansowane są przez lekarza prowadzącego. 3.Nie są finansowane odrębnie kolejne wizyty związane z dostarczaniem badań. 4.Świadczenie kompleksowe nie może być poprzedzone innym świadczeniem specjalistycznym związanym z określonym problemem zdrowotnym w ciągu 30-stu dni poprzedzających świadczenie kompleksowe.

18 Świadczenie specjalistyczne kompleksowe - typy W21 Świadczenie kompleksowe 1-go typu zgodnie z definicją świadczenia W22 Świadczenie kompleksowe 2-go typu konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz 3 procedur z listy W2 W23 Świadczenie kompleksowe 3-go typu konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 4 procedur z listy W2 lub konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz 1 procedury z listy W3 W24 Świadczenie kompleksowe 4-go typu konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 3 procedur z listy W3 lub konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 1 procedury z listy W4 Brak warunku grupy Warunek konieczny Warunki konieczne alternatywne

19 Świadczenie specjalistyczne kompleksowe 2-go typu - przykład Warunek konieczny: co najmniej 3 procedury z listy W1 oraz 3 procedury z listy W2 Przykład: Diagnostyka bólu jamy brzusznej W1 Lista podstawowa W2 Badania dodatkowe - grupa 1 A13Erytrocyty/ hemoglobina w moczu A14Leukocyty w moczu A12Ciężar właściwy moczu 88.191Rtg jamy brzusznej - przeglądowe 88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego 88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej

20 Świadczenie specjalistyczne kompleksowe 3-go typu - przykład Warunek konieczny alternatywny 1: co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 4 procedur z listy W2 Przykład: Diagnostyka schorzeń tarczycy W1 Lista podstawowa W2 Badania dodatkowe - grupa 1 O55Trijodotyronina wolna (FT3) O67Tyroksyna całkowita (TT4) O69Tyroksyna wolna (FT4) N29Parathormon (PTH) M11Kalcytonina 88.713USG tarczycy i przytarczyc O18Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie

21 Świadczenie specjalistyczne kompleksowe 3-go typu - przykład Warunek konieczny alternatywny 2: konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 1 procedury z listy W3 Przykład: Diagnostyka schorzeń tarczycy W1 Lista podstawowa W3 Badania dodatkowe – grupa 2 O55Trijodotyronina wolna (FT3) O67Tyroksyna całkowita (TT4) O69Tyroksyna wolna (FT4) O09Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej

22 Świadczenie specjalistyczne kompleksowe 4-go typu - przykład Warunek konieczny alternatywny 1: co najmniej 3 procedury z listy W1 oraz co najmniej 3 procedury z listy W3 Przykład: Diagnostyka nadciśnienia W1 Lista podstawowa W3 Badania dodatkowe – grupa 2 A07Białko w moczu A12Ciężar właściwy moczu A19Osad moczu 88.721Echokardiografia 89.501 Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter) - Holter RR 89.502 Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter) - Holter EKG

23 Świadczenie specjalistyczne kompleksowe 4-go typu - przykład Warunek konieczny alternatywny 2: co najmniej 3 procedury z listy W1 oraz co najmniej 1 procedura z listy W4 Przykład: Diagnostyka gruźlicy W1 Lista podstawowa W4 Badania dodatkowe – grupa 3 U37Mycobacterium tuberculosis complex DNA 99.592Próba tuberkulinowa C59Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) C32Leukocyty – obraz odsetkowy

24 Świadczenie specjalistyczne świadczenie obejmujące ocenę stanu zdrowia świadczeniobiorcy w zakresie zidentyfikowanego problemu zdrowotnego lub ocenę przebiegu leczenia wobec postawionego wcześniej rozpoznania, w oparciu o badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz posiadane lub przedstawione wyniki badań dodatkowych.

25 Świadczenie specjalistyczne - typy W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu zgodnie z definicją świadczenia W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 lub jednej procedury z listy W2 W13 Świadczenie specjalistyczne 3-go typu konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W2 lub jednej procedury z listy W3 W14 Świadczenie specjalistyczne 4-go typu konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W3 lub co najmniej jednej procedury z listy W4 Brak warunku grupy Warunki konieczne alternatywne

26 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu - przykład Warunek konieczny alternatywny 1: co najmniej 3 procedury z listy W1 Przykład: niewydolność nerek w cukrzycy W1 Lista podstawowa A13Erytrocyty/ hemoglobina w moczu L43Glukoza A01Badanie ogólne moczu (profil)

27 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu - przykład Warunek konieczny alternatywny 2: 1 procedura z listy W2 Przykład: niewydolność nerek w cukrzycy W2 Badania dodatkowe - grupa 1 91.821Badanie materiału biologicznego – posiew jakościowy i ilościowy

28 Świadczenie specjalistyczne 3-go typu - przykład Warunek konieczny alternatywny 1: co najmniej 2 procedury z listy W2 Przykład: podejrzenie zapalenia płuc w zaburzeniach odporności W2 Badania dodatkowe - grupa 1 87.440Rtg klatki piersiowej F23Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgM (anty-Cytomegalovirus IgM)

29 Świadczenie specjalistyczne 3-go typu - przykład Warunek konieczny alternatywny 2: co najmniej 1 procedura z listy W3 Przykład: podejrzenie zapalenia płuc w zaburzeniach odporności W3 Badania dodatkowe – grupa 2 U44Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgM - test potwierdzenia

30 Świadczenie specjalistyczne 4-go typu - przykład Warunek konieczny alternatywny 1: co najmniej 2 procedury z listy W3 Przykład: Diagnostyka WZW typu C W3 Badania dodatkowe – grupa 2 V53Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgG - test potwierdzenia V51Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgM - test potwierdzenia

31 Świadczenie specjalistyczne 4-go typu - przykład Warunek konieczny alternatywny 2: co najmniej 1 procedura z listy W4 Przykład: Diagnostyka WZW typu C W4 Badania dodatkowe – grupa 3 V55Wirus zapalenia wątroby typu C HCV-RNA

32 Pozostałe świadczenia specjalistyczne Świadczenie pohospitalizacyjne – świadczenie realizowane w okresie do trzydziestu dni od dnia zakończenia hospitalizacji przez tego świadczeniodawcę, który udzielił danemu świadczeniobiorcy świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego, związane z nią przyczynowo (ICD-10), obejmujące ocenę przebiegu procesu leczenia po zakończeniu hospitalizacji w zakresie z niej wynikającym w oparciu o badanie i posiadane lub przedstawione wyniki badań dodatkowych. Porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy – porada udzielana w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy albo miejscu jego czasowego pobytu.

33 Świadczenia odrębne - przykład Termin badania do 10 tygodnia ciąży 11-14 tydzień ciąży 15-20 tydzień ciąży 21-26 tydzień ciąży 27-32 tydzień ciąży 33-37 tydzień ciąży 38-39 tydzień ciąży po 40 tygodniu ciąży świadczenie wykonywane u kobiet w okresie ciąży fizjologicznej – Świadczenie finansowane ryczałtową wartością punktową (15 pkt.) UWAGI świadczenie wykonywane zgodnie z zapisami określonymi w: "Standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem" stanowiącymi załącznik do rozporządzenia o opiece okołoporodowej. Rozliczenie świadczenia możliwe jest po wykazaniu w raporcie statystycznym świadczeń profilaktycznych, badań diagnostycznych i konsultacji medycznych przypisanych właściwemu terminowi badania wskazanego w rozporządzeniu. Termin rozliczenia po 10 tygodniu ciąży po 14 tygodniu ciąży po 20 tygodniu ciąży po 26 tygodniu ciąży po 32 tygodniu ciąży po 37 tygodniu ciąży po 39 tygodniu ciąży po zakończeniu ciąży

34


Pobierz ppt "Zmiany w finansowaniu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – Zarządzenie Prezesa NFZ nr 29/2011/DSOZ Paweł Nawara, MOW NFZ Warszawa, 17 czerwca 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google