Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 1 Pakiet roboczy przygotowania obsługi Logistyki Zawartość (Dokumenty zakupu)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 1 Pakiet roboczy przygotowania obsługi Logistyki Zawartość (Dokumenty zakupu)"— Zapis prezentacji:

1  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 1 Pakiet roboczy przygotowania obsługi Logistyki Zawartość (Dokumenty zakupu) Procesy: Oferta zakupu Zamówienie zakupu Przyjęcie zewnętrzne Pz Zwrot zakupu Żądanie zaliczki na poczet zakupu Faktura za zaliczkę na poczet zakupu Faktura zakupu Korekta faktuy zakupu Anulowanie faktury zakupu Faktura rezerwująca zakupu Koszty dostawy

2  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 2 Pakiet roboczy przygotowania obsługi Logistyki Zawartość (Dokumenty sprzedaży) Procesy: Oferta sprzedaży Zlecenie sprzedaży Wydanie zewnętzne Wz Zwrot wydania Żądanie zaliczki z tytułu sprzedaży Faktura za zaliczkę z tytułu sprzedaży Faktura sprzedaży Faktura korygująca sprzedaży Anulowanie faktury sprzedaży Faktura rezerwująca sprzedaży Kreator generowania dokumentów

3  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 3 Pakiet roboczy przygotowania obsługi Logistyki Zawartość (Dokumenty magazynowe) Procesy: Przyjęcie wewnętrzne Wydanie wewnętrzne Przesunięcie międzymagazynowe Inwentaryzacja

4  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 4 Pakiet roboczy przygotowania obsługi Logistyki Zawartość (Raporty Logistyczne) Procesy: Lista otwartych (nierozliczonych) dokumentów Lista otwartych (nierozliczonych) dokumentów Raport dokumentów tymczasowych Analizy zakupu Analizy sprzedaży Kreator Monitów Kreator Monitów

5  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 5 Oferta zakupu Procesy i procedury Ogólne: Dokonując zakupu, użytkownik poszukuje najkorzystniejszej ofertę na potrzebne towary i usługi. W tym celu do pewnej liczby dostawców przesyłane są zapytania ofertowe z prośbą o przedstawienie warunków dostawy, takich jak cena i termin dostarczenia towarów lub usług, w formie oferty. W ofercie tej podane są szczegółowe dane dotyczące oferowanych produktów lub usług, np. ilość, data dostawy, oraz informacje o dostawcy. Użytkownik porównuje otrzymane oferty i wskazuje dostawcę, u którego ma zostać zamówiony towar. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

6  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 6 Zamówienie zakupu Procesy i procedury Ogólne: Zamówienie zakupu jest dokumentem wykorzystywanym w celu zgłaszania u dostawcy zapotrzebowania na towary lub usługi nabywane po uzgodnionej cenie. Podczas wprowadzania zamówienia zakupu do SAP Business One w systemie księgowym nie są księgowane zmiany wartości. Ilości z zamówienia wyświetlają się jednak w Gospodarce materiałowej. Wgląd w zamówione ilości umożliwiają różne raporty oraz okna, takie jak raport Stan zapasów oraz okno Dane podstawowe materiału. Informacje te mają istotne znaczenie dla optymalizacji transakcji związanych z zamawianiem dostaw oraz utrzymaniem stanu magazynu. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

7  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 7 Przyjęcie zewnętrzne Pz Procesy i procedury Ogólne: Dokument ten jest tworzony podczas przyjmowania towarów od dostawcy. Podczas tworzenia dokumentu Pz w systemie SAP Business One następuje przyjęcie towarów do magazynu, aktualizacja ilości oraz - w przypadku systemu ciągłego zarządzania zapasami - utworzenie zapisu księgowego. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

8  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 8 Zwrot zakupu Procesy i procedury Ogólne: Dokument zwrotu jest wykorzystywany w celu zwrócenia dostarczonych towarów dostawcom całkowicie lub częściowo, w odniesieniu do dokumentu Pz. Przepisy prawne zabraniają dokonywania zmian dotyczących zapisów księgowych w tych dokumentach lub ich usuwania. Jednak można utworzyć dokument zwrotu w celu zwrócenia niechcianych lub wadliwych towarów bądź korekty błędów popełnionych podczas wprowadzania wyżej wymienionych dokumentów. Podczas tworzenia zwrotu zakupu towary są wydawane z magazynu i przeprowadzana jest odpowiednia redukcja ilości. Jeśli firma prowadzi system ciągłego zarządzania zapasami, to SAP Business One automatycznie generuje odpowiednie księgowania w celu aktualizacji wartości zapasów. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

9  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 9 Żądanie zaliczki na poczet zakupu Procesy i procedury Ogólne: Podczas procesu obsługi zaliczek na poczet zakupu wystawiane są w SAP Business One następujace dokumenty: Zamówienie zakupu, Żądanie zaliczki na poczet zakupu Płatność wychodząca Faktura za zaliczkę dokumentująca zrealizowaną płatność Żądanie zaliczki jest formą umowy, w której wymieniony jest przedmiot transakcji zakupu z uwzględnieniem stawek VAT oraz kwota brutto, którą kupujący zobowiązuje się wpłacić dostawcy na poczet przyszłych dostaw. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

10  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 10 Faktura za zaliczkę na poczet zakupu Procesy i procedury Ogólne: Podczas procesu obsługi zaliczek na poczet zakupu wystawiane są w SAP Business One następujace dokumenty: Zamówienie zakupu, Żądanie zaliczki na poczet zakupu Płatność wychodząca Faktura za zaliczkę dokumentująca zrealizowaną płatność Faktura za zaliczkę dokumentuje zrealizowaną płatność i jest wystawiana na podstawie Żądania zaliczki. Faktura za zaliczkę jest ‘papierem wartościowym’, który jest wykorzystywany do rozliczenia Faktury końcowj zamykającej proes obsługi zaliczek na poczet zakupu. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

11  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 11 Faktura zakupu Procesy i procedury Ogólne: Faktura zakupu stanowi zobowiązanie do płatności. Umożliwia ona także rejestrację kosztów. Po otrzymaniu faktury zakupu w systemie SAP Business One w Księgowości obciążane są odpowiednie konta dostawcy. Jeżeli faktury zakupu nie poprzedza dostawa Pz, to stan zapasów zostaje zwiększony podczas ewidencjonowania faktury zakupu. SAP Business One umożliwia utworzenie faktury zakupu z kwotą zero w przypadku przyjęcia towarów dostarczanych bezpłatnie, na przykład takich, które stanowią część promocji lub są objęte umową serwisową. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

12  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 12 Faktura korygująca zakupu Procesy i procedury Ogólne: Faktura korygująca zakupu zwykle odnosi się do faktury zakupu lub innej faktury korygującej zakupu. W systemie SAP Business One można jednak wprowadzać faktury korygujące zakupu bez odniesienia do poprzednio wystawionych dokumentów. Taka sytuacja może się pojawić, jeżeli dokument oryginalny nie został wprowadzony w aplikacji SAP Business One (na przykład: nie został przeniesiony z poprzedniego systemu). Podczas księgowania faktury korygującej zakupu SAP Business One automatycznie wykonuje wszystkie istotne księgowania w module Księgowość oraz Gospodarki materiałowej. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

13  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 13 Anulowanie faktury zakupu/ Storno faktury korygujacej zakupu Procesy i procedury Ogólne: Anulowanie faktury zakupu oraz Storno faktury korygujacej zakupu są to dokumenty wewnętrzny wystawiane w przypadku błędnego zaewidencjonowania faktury zakupu lub faktury korygujacej zakupu. Anulowanie faktury należy utworzyć na podstawie błędnie wprowadzonej faktury zakupu, a storno korekty na podstawie błędnie wprowadzonej faktury korygującej zakupu. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

14  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 14 Faktura rezerwująca zakupu Procesy i procedury Ogólne: Faktury rezerwujące zakupu umożliwiają utworzenie odpowiedniego księgowania tylko w systemie księgowości bez wywierania wpływu na wartości i ilości zapasów. Faktury rezerwującej zakupu używa się do dokumentacji faktury zakupu otrzymanej od dostawcy przed przyjęciem towarów. Po przyjęciu towarów na podstawie faktury rezerwującej zakupu należy utworzyć dokument Pz, który spowoduje aktualizację ilości zapasu oraz jego wartości. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

15  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 15 Koszty dostawy Procesy i procedury Ogólne: Podczas importowania towarów firmy ponoszą pewne koszty dodatkowe, takie jak cła, opłaty transportowe i ubezpieczeniowe czy podatki. Te koszty dodatkowe mogą być przypisywane do towarów i odzwierciedlane w systemie księgowym za pomocą funkcji Koszty dostawy w SAP Business One. Jeśli w firmie prowadzone jest ciągłe zarządzanie zapasami, utworzenie dokumentu kosztów dostawy powoduje jednocześnie automatyczne zaksięgowanie zapisu księgowego w systemie księgowym. Powstanie zapisu księgowego powoduje aktualizację średniej ceny ważonej i ceny FIFO importowanych towarów. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

16  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 16 Oferta sprzedaży Procesy i procedury Ogólne: Dokument oferty może stanowić ofertę lub propozycję wysyłaną do odbiorcy albo prospekta. Oferta w formie wyświetlanej w SAP Business One nie jest dokumentem prawnie wiążącym. Jest ona wykorzystywana tylko w celach informacyjnych i może stanowić pierwszy dokument w procesie sprzedaży. W rezultacie wprowadzenia oferty nie pojawiają się żadne księgowania zmieniające ilości ani wartości w ramach gospodarki materiałowej czy księgowości. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

17  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 17 Zlecenie sprzedaży Procesy i procedury Ogólne: Zlecenie sprzedaży to zobowiązanie do zakupu produktu lub usługi ze strony odbiorcy lub prospekta. Dokument ten stanowi podstawę do planowania produkcji oraz zamówień zakupu. W zależności od profilu prowadzonej działalności zlecenie sprzedaży może być dokumentem prawnie wiążącym lub nie. Firma może być zobowiązana do utworzenia zlecenia sprzedaży przed przystąpieniem do produkcji czy wysyłki towarów. Wystawienie zlecenia sprzedaży dla towarów zarządzanych wg numerów partii powoduje ich rezerwację. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

18  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 18 Wydanie zewnętrzne Wz Procesy i procedury Ogólne: Dokument Wz jest prawnie wiążącym dokumentem informującym o dostarczeniu towarów lub wyświadczeniu usługi. W przypadku braku tego dokumentu materiały można dostarczyć tylko wtedy, jeśli została już utworzona faktura. W trakcie tworzenia dokumentu Wz księgowane są również odpowiednie wydania materiałów. Materiały opuszczają magazyn, z czym związane jest księgowanie odpowiednich zmian zapasów. W związku ze zmianą zapasów zmieniają się także wartości w systemie księgowym (o ile stosowane jest ciągłe zarządzanie zapasami). Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

19  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 19 Zwrot wydania Procesy i procedury Ogólne: Wprowadzenie dokumentu zwrotów umożliwia stornowanie księgowania dokumentu Wz. Po utworzeniu zwrotów system koryguje ilości zapasów. Jeśli firma prowadzi ciągłe zarządzanie zapasami, utworzenie zwrotów spowoduje automatyczne wygenerowanie zapisu księgowego, na podstawie którego zaktualizowana zostanie wartość zapasów. Zwroty są dokumentem stornującym Wz. Jeżeli na podstawie dokumentu Wz, który ma zostać wystornowany, nie utworzono jeszcze faktury, należy wykorzystać dokument zwrotów. Jeśli faktura została już wystawiona, korektę wartości i ilości przeprowadza się za pomocą funkcji Korekta Faktury. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

20  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 20 Żądanie zaliczki z tytułu sprzedaży Procesy i procedury Ogólne: Podczas procesu obsługi zaliczek z tytułu sprzedaży wystawiane są w SAP Business One następujace dokumenty: Zlecenie sprzedaży Żądanie zaliczki z tytułu sprzedaży Płatność przychodząca Faktura za zaliczkę dokumentująca zrealizowaną płatność Żądanie zaliczki jest formą umowy, w której wymieniony jest przedmiot transakcji sprzedaży z uwzględnieniem stawek VAT oraz kwota brutto, którą kupujący zobowiązuje się wpłacić dostawcy na poczet przyszłych dostaw. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

21  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 21 Faktura za zaliczkę z tytułu sprzedaży Procesy i procedury Ogólne: Podczas procesu obsługi zaliczek z tytułu sprzedaży wystawiane są w SAP Business One następujace dokumenty: Zlecenie sprzedaży Żądanie zaliczki z tytułu sprzedaży Płatność przychodząca Faktura za zaliczkę dokumentująca zrealizowaną płatność Faktura za zaliczkę dokumentuje zrealizowaną płatność i jest wystawiana na podstawie Żądania zaliczki. Faktura za zaliczkę jest ‘papierem wartościowym’, który jest wykorzystywany do rozliczenia Faktury końcowj zamykającej proes obsługi zaliczek z tytułu sprzedaży. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

22  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 22 Faktura sprzedaży Procesy i procedury Ogólne: Faktura jest dokumentem prawnie wiążącym. Po wystawieniu faktury, automatycznie w systemie księgowym na odpowiednich kontach odbiorcy zapisywane są księgowania. Jeżeli faktury nie poprzedzał dokument Wz, a sprzedawane są towary magazynowane, to wystawienie faktury powoduje także odpowiednią aktualizację stanów zapasów. Ten proces jest obowiązkowy Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

23  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 23 Faktura korygująca sprzedaży Procesy i procedury Ogólne: Sprzedawcy są prawnie zobligowani do wystawienia faktury korygującej w przypadku, gdy: - Po wystawieniu faktury zostały przyznane upusty i skonta - Zwrócono towary - Po wystawieniu faktury zmieniły się ceny towarów bądź usług - Do pozycji faktury wprowadzono błędne dane dotyczące ceny, stawki podatku, kwoty podatku, wartości netto, brutto, ilości lub jednostki miary Faktura korygująca sprzedaży zwykle odnosi się do faktury sprzedaży lub innej faktury korygującej sprzedaży. System umożliwia także wprowadzanie faktury korygującej bez referencji do poprzedzającego dokumentu. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

24  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 24 Anulowanie faktury/ Storno faktury korygujacej sprzedaży Procesy i procedury Ogólne: Anulowanie faktury sprzedaży oraz Storno faktury korygujacej sprzedaży są to dokumenty wewnętrzny wystawiane w przypadku błędnego wystawienia faktury sprzedaży lub faktury korygujacej sprzedaży. Anulowanie faktury należy utworzyć na podstawie błędnie wystawionej faktury sprzedaży, a storno korekty na podstawie błędnie wystawionej faktury korygującej sprzedaży. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

25  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 25 Faktura rezerwująca sprzedaży Procesy i procedury Ogólne: Faktura rezerwująca sprzedaży umożliwia wystawianie faktur za towary magazynowane bez ich wydawania z magazynu. W przypadku tworzenia faktury rezerwującej SAP Business One generuje zapis księgowy obciążający slado odbiorcy bez odnotowania zmiany stanu zapasów. Wydanie towarów jest ewidencjonowanie przy pomocy dokumentu Wz wystawionego w odniesieniu do Faktury rezerwujacej. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

26  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 26 Kreator tworzenia dokumentów Procesy i procedury Ogólne: Kreator tworzenia dokumentów umożliwia tworzenie nowego dokumentu na podstawie dokumentu już istniejącego, prowadząc użytkownika krok po kroku. Oferuje on różne opcje konfiguracji umożliwiające modyfikowanie danych według tworzonego dokumentu docelowego oraz używanego dokumentu źródłowego. Możliwy jest na przykład wybór kursu walutowego do zastosowania oraz zdecydowanie o tym, czy koszty transportu oraz podatki u źródła mają być kopiowane z dokumentu bazowego do docelowego. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

27  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 27 Przyjęcie wewnętrzne Procesy i procedury Ogólne: Funkcja Przyjęcie materiałów umożliwia zwiększenie stanu zapasów w sytuacjach, które nie są bezpośrednim wynikiem dodania dokumentu zakupu. Może być ono konieczne na przykład w momencie zwrotu nadwyżki materiałów wydanych na potrzeby wewnętrzne. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

28  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 28 Wydanie wewnętrzne Procesy i procedury Ogólne: Funkcja wydania materiałów umożliwia zmniejszenie stanu zapasów w sytuacjach, które nie są bezpośrednim wynikiem wystawiania dokumentu sprzedaży. Może być ono konieczne na przykład w przypadku wydania materiałów na potrzeby wewnętrzne lub likwidacji uszkodzonych towarów. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

29  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 29 Przesunięcie magazynowe Procesy i procedury Ogólne: Funkcja ta służy do wprowadzania informacji o przesunięciach z jednego magazynu do drugiego. Przesunięcie magazynowe może być wykonywane jako konsygnacja. Towary są wówczas składowane w magazynie odbiorcy i stamtąd sprzedawane. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

30  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 30 Inwentaryzacja Procesy i procedury Ogólne: W toku normalnej działalności regularnie wykonuje się inwentaryzacje mające na celu sprawdzenie ilości i stanu towarów w magazynie oraz udostępnienie informacji na temat istniejących stanów magazynowych i wartości zapasów instytucjom kontrolnym. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

31  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 31 Cykle inwentaryzacji Procesy i procedury Ogólne: Ta funkcja umożliwia określenie częstotliwości automatycznych alarmów dla inwentaryzacji. Alarm jest uruchamiany zawsze, gdy zbliża się data cyklu inwentaryzacyjnego. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

32  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 32 Dokumenty nierozliczone (otwarte) Procesy i procedury Ogólne: Ten raport umożliwia śledzenie statusu dokumentów sprzedaży i zakupów. Można znaleźć odbiorców, który nadal winni są zapłatę za swoje zamówienia, jak i dostawców, którzy nie udostępnili zamówionych towarów. Możliwe jest również śledzenie braków towarów na magazynie. Raport ten umożliwia przeglądanie następujących typów dokumentów: - Otwarte dokumenty sprzedaży i zakupu, łącznie z fakturami rezerwującymi zakupu i sprzedaży, które nie są w pełni zapłacone lub zawierają niedostarczone pozycje. - Dokumenty częściowo skopiowane do dokumentu docelowego Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

33  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 33 Dokumenty tymczasowe Procesy i procedury Ogólne: To okno służy do określania kryteriów wyboru wyświetlania dokumentów tymczasowych zakupu, sprzedaży lub gospodarki magazynowej. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

34  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 34 Analizy zakupu Procesy i procedury Ogólne: Raport Analiza zakupu służy do efektywnego zarządzania procesami zakupów. Raport ten oferuje następujące szczegółowe informacje dotyczące ilości zamawianych od dostawców: - Którzy dostawcy oferują najniższe ceny na swoje produkty - Które produktu firma użytkownika kupuje najczęściej - Którzy pracownicy przeprowadzają najkorzystniejsze transakcje Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

35  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 35 Analizy sprzedaży Procesy i procedury Ogólne: Raport Analiza sprzedaży dostarcza szczegółowych informacji o osiągniętej wielkości sprzedaży. Określenie ram czasowych raportu pozwala ułatwić identyfikację obszarów problematycznych. Ponadto graficzna prezentacja ułatwia analizę informacji. Raport ułatwia stwierdzenie następujących faktów: - którzy z klientów zapłacili za produkty najwyższe ceny - którzy z klientów generują dla przedsiębiorstwa największe zyski - które z produktów sprzedają się najlepiej na rynku - którzy z pracowników sprzedaży uzyskują najlepsze wyniki sprzedaży Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

36  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 36 Kreator monitów Procesy i procedury Ogólne: Kreator monitów umożliwia tworzenie i wysyłanie monitów do odbiorców, którzy nie opłacili należności w wymaganym terminie, w celu przypomnienia o zaległych płatnościach. Ten proces jest opcjonalny Szczegółowe: Opis szczegółowy wprowadzony przez Partnera Blueprint Flash Work Instruction

37  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 37 Dziękuję !

38  SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 38 Copyright 2010 SAP AG All rights reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. This document and SAP’s possible course of business, product strategy and/or development are subject to change and may be changed by SAP at any time for any reason without notice. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einige von der SAP AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte können Softwarekomponenten umfassen, die Eigentum anderer Softwarehersteller sind. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge und andere in diesem Dokument erwähnte SAP- Produkte und Services sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und in mehreren anderen Ländern weltweit. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von SAP. Dieses Dokument ist eine Vorabversion und unterliegt nicht Ihrer Lizenzvereinbarung oder einer anderen Vereinbarung mit SAP. Dieses Dokument enthält nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Funktionen des SAP®-Produkts und ist für SAP nicht bindend, einen bestimmten Geschäftsweg, eine Produktstrategie bzw. -entwicklung einzuschlagen. SAP übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesen Materialien. SAP garantiert nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialien enthaltenen Elemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschließlich, hinsichtlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts. SAP übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich und ohne Einschränkung für direkte, spezielle, indirekte oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Unterlagen. Diese Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder die Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Material enthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von SAP, und SAP unterstützt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab. Alle Rechte vorbehalten.


Pobierz ppt " SAP AG 2011, Introduction to SAP Business One 8.8, GTM Rollout Services Page 1 Pakiet roboczy przygotowania obsługi Logistyki Zawartość (Dokumenty zakupu)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google