Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Konstantynowska szkoła rodzenia” Mamo Tato wiemy, że jesteście gotowi na to Konstantynów Łódzki, dn. 25.10.2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Konstantynowska szkoła rodzenia” Mamo Tato wiemy, że jesteście gotowi na to Konstantynów Łódzki, dn. 25.10.2010 r."— Zapis prezentacji:

1 „Konstantynowska szkoła rodzenia” Mamo Tato wiemy, że jesteście gotowi na to Konstantynów Łódzki, dn. 25.10.2010 r.

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Numer projektu: WND-POKL.09.05.00-10-050/09 Nr 1 na liście rankingowej

3 Beneficjent i realizator projektu Gmina Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu 10.12.2009 r. Wartość dofinansowania z EFS: 47 935,00 zł Okres realizacji projektu 01.02.2010 r. – 28.10.2010 r.

4 Biuro projektu Gminne Centrum Informacji Plac Tadeusza Kościuszki 8 95-050 Konstantynów Łódzki Miejsce zajęć Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim, ul. Sadowa 5/7 95-050 Konstantynów Łódzki

5 Rekrutacja do projektu od 01.02.2010 r. – do czasu wyrekrutowania uczestników na wszystkie cykle zajęć

6 Uczestnicy projektu –kobiety w ciąży zameldowane na terenie gminy Konstantynów Łódzki (preferowane kobiety od 20 do 32 tygodnia ciąży) –partner kobiety w ciąży będącej uczestnikiem szkoły rodzenia (mąż, siostra, osoba bliska)

7 Promocja projektu informacje o projekcie: –strona www.portal.konstantynow.pl –artykuły w prasie lokalnej –plakaty informacje o współfinansowaniu projektu ze środków EFS zostały zamieszczone na zakupionych w ramach projektu pomocach dydaktycznych, materiałach wykorzystywanych na zajęciach oraz na wszystkich materiałach promocyjnych oznaczone zostało biuro projektu oraz sale w jakich odbywały się zajęcia projekt został oznaczony zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

8 Warunki uczestnictwa w projekcie: –formularz zgłoszeniowy –rozmowa diagnozująca motywację do udziału w projekcie –deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz załącznikami –zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę wskazujące na stopień zaawansowania ciąży oraz pozwalające na udział w zajęciach

9 Cel ogólny projektu „Umożliwienie uczestnictwa w szkole rodzenia i zwiększenie aktywności 45 mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego na rzecz upowszechnienia i wyrównywania wiedzy ustawicznej i praktycznej dotyczącej porodu i opieki nad noworodkiem od 02.2010 r. do 10.2010 r. w ramach oddolnej inicjatywy”

10 Realizacja projektu Projekt obejmował przeprowadzenie trzech bezpłatnych sześciotygodniowych cykli: Cykl I – 03.03.2010 r. – 09.04.2010 r. W zajęciach wzięło udział 13 osób, w tym 7 kobiet w ciąży. Cykl II – 05.05.2010 r. – 11.06.2010 r. W zajęciach wzięło udział 17 osób, w tym 11 kobiet w ciąży. Cykl III – 14.09.2010 r. – 19.10.2010 r. W zajęciach wzięło udział 19 osób, w tym 10 kobiet w ciąży. Razem – 49 osób w tym 28 kobiet w ciąży

11 Każdy cykl obejmował 24 godziny dydaktyczne nauki, w tym: zajęcia wykładowe – na jeden cykl przypadało 6 zajęć, każde raz w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne zajęcia ćwiczeniowe - na jeden cykl przypadało 6 zajęć, każde raz w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne

12 Zajęcia wykładowe Zajęcia z położną – (2 wykłady) tematyka zajęć obejmowała m.in.: –teoretyczne założenia szkół rodzenia w przygotowaniu do porodu i świadomego rodzicielstwa, –podstawowe wiadomości o ciąży i porodzie, –omówienie okresu okołoporodowego –pozycje porodowe, –znaczenie ćwiczeń fizycznych, relaksacyjnych i oddechowych w przygotowaniu do porodu, –zasady skutecznego karmienia noworodka (karminie naturalne i sztuczne), –aktualne zalecenia WHO dotyczące karmienia piersią, –wspomaganie laktacji, –nauka prawidłowych pozycji do karmienia, –bankowanie krwi pępowinowej. –fizjologia noworodka, zasady opieki nad noworodkiem

13 Zajęcia z lekarzem spec. ginekologiem–położnikiem - tematyka zajęć obejmowała m.in.: –podstawowe wiadomości z zakresu opieki medycznej nad ciężarną, –badania lekarskie i laboratoryjne w ciąży, –rola USG w położnictwie, –dolegliwości ciążowe, –objawy fizjologiczne i patologiczne w ciąży, –jak rodzić - poród naturalny a cesarskie cięcie, –zabiegowe ukończenie porodu, wskazania do cięcia cesarskiego, „cięcie na życzenie”, –jak przygotować się do porodu, –możliwe powikłania porodu, –zasady pielęgnacji, higieny i odżywiania kobiety po porodzie, –pielęgnacja po cięciu cesarskim.

14 Zajęcia z prawnikiem - tematyka zajęć obejmowała m.in.: –przepisy prawne dotyczące kobiet w ciąży, –prawo pracy a kobieta w ciąży, –procedury rejestracji urodzin, –urlop macierzyński, –urlop wychowawczy, –pomoc finansowa państwa ("becikowe"), –procedury alimentacyjne.

15 Zajęcia z psychologiem - tematyka zajęć obejmowała m.in.: –psychologiczne aspekty ciąży - jej wpływ na małżeństwo i rodzinę, –psychologia rozwoju w okresie prenatalnym, w stadium noworodka i w okresie wczesnego dzieciństwa, –nauka wzajemnego poznawania matki i dziecka nienarodzonego, –rola mężczyzny w opiece nad kobietą w ciąży i okresie poporodowym - ciąża partnerska, –potrzeby starszego dziecka w rodzinie –zaburzenia nastroju okresu okołoporodowego, –„baby blues” a depresja poporodowa, –psychologiczne dylematy karmienia piersią, –FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy

16 Zajęcia z lekarzem pediatrą - tematyka zajęć obejmowała m.in.: –stany przejściowe noworodka –opieka i stymulacja psychoruchowa noworodka –Karta Szczepień - szczepienia obowiązkowe i nieobowiązkowe –objawy niepokojące i naglące u noworodka –objawy alergii pokarmowej –kolka niemowlęca

17 Zajęcia ćwiczeniowe Zajęcia z położną - obejmowały m.in.: –ćwiczenia fizyczne ogólnousprawniające dla ciężarnych, –nauka prawidłowego zachowania podczas porodu, –ćwiczenia oddechowe i relaksujące ze wskazówkami właściwego wykorzystania ich w trakcie porodu, –sposoby radzenia sobie z bólem porodowym, –ćwiczenia fizyczne dla położnic po porodzie fizjologicznym i po cięciu cesarskim, –opieka i pielęgnacja noworodka (kąpiel, przewijanie, ubieranie), –prezentacja właściwej techniki przystawienia dziecka do piersi –poród rodzinny – rola partnera przy porodzie

18 Pomoce dydaktyczne –worki sako –materace rehabilitacyjne –piłki rehabilitacyjne –poduszki (kojec –wąż) –tablice anatomiczne o tematyce: ciąża, poród, karmienie piersią –lalki – noworodki do czynności opiekuńczych

19 Bezpłatne publikacje dla uczestników oraz wykładowców Fundacja Rodzić po Ludzku www.rodzicpoludzku.pl ul. Nowolipie 13/15 00-150 Warszawa Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią www.laktacja.pl ul. Kasprzaka 17a 01-211 Warszawa

20 Na koniec każdego cyklu uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu zajęć oraz upominki: –poduszki ułatwiające karmienie naturalne –wkładki kąpielowe do wanienki dla noworodków –książki „Pierwszy rok życia dziecka” –książki „365 zabaw dla Ciebie i Twojego dziecka. Od 1 roku do 3 lat” –pieluszki formowane ekologiczne wielorazowe

21

22 Założenia projektu –45 osób (30 kobiet i 15 mężczyzn) objętych zostanie wsparciem w zakresie edukacji przedporodowej i opieki nad noworodkiem –przeprowadzenie bezpłatnych 18 zajęć wykładowych i ćwiczeniowych

23 Realizacja projektu –49 osób (29 kobiet i 20 mężczyzn) objętych zostało wsparciem w zakresie edukacji przedporodowej i opieki nad noworodkiem –przeprowadzono 18 bezpłatnych zajęć wykładowych i ćwiczeniowych

24 Założenia projektu Min. 80% uczestników: –podniesie wiedzę z zakresu edukacji przedporodowej i opieki nad noworodkiem, –podniesie umiejętności w zakresie opieki nad noworodkiem –zwiększy poczucie własnych kompetencji i pewności siebie w zakresie opieki nad noworodkiem –podniesie świadomość dotyczącą wpływu zdrowego trybu życia kobiety w ciąży na nienarodzone dziecko –podniesie świadomość ważności roli ojca w okresie ciąży i połogu oraz opieki nad noworodkiem

25 Realizacja projektu –98 % uczestników podniosło wiedzę z zakresu edukacji przedporodowej i opieki nad noworodkiem zaliczając test na koniec zajęć –98% uczestników projektu zadeklarowało zaspokojenie własnych potrzeb edukacyjnych z zakresu edukacji przedporodowej i opieki nad noworodkiem –100% uczestników zadeklarowało podniesienie własnych umiejętności w zakresie opieki nad noworodkiem –100% uczestników zadeklarowało podniesienie własnych kompetencji i pewności siebie w zakresie opieki nad noworodkiem –u 100% uczestników wzrosła świadomość dotycząca wpływu zdrowego trybu życia kobiety w ciąży na dziecko –u 94% uczestników wzrosła świadomość ważności roli ojca w okresie ciąży i połogu oraz opieki nad noworodkiem Rezultaty potwierdzone zostały ankietami diagnostycznymi i testem z wiedzy

26 Ocena zajęć przez uczestników –zajęcia wykładowe (zakres tematyczny) - 100% zadowolenia –zajęcia ćwiczeniowe (zakres tematyczny) - 100% zadowolenia –specjaliści – wykładowcy (przygotowanie merytoryczne, sposób przekazania wiedzy, kontakt z uczestnikami ) – 100% zadowolenia –komfort zajęć (warunki lokalowe) - 100% zadowolenia –pomoce dydaktyczne - 100% przydatności –działalność Konstantynowskiej szkoły rodzenia - 100% przydatności

27 Kadra zarządzająca projektem Koordynator projektu – Magdalena Czech Pracownik administracyjny – Monika Szkudlarek Specjalista ds. finansowych projektu – Przemysław Krygier Księgowa projektu – Krystyna Kołodziej

28 To jeszcze nie koniec ….. „Mamo Tato jesteście gotowi na to – Konstantynowska szkoła rodzenia” okres realizacji projektu - 2011 rok

29 Dziękujemy za uwagę Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2 95-050 Konstantynów Łódzki tel. (42) 211 11 73 www.bip.konstantynow.pl www.portal.konstantynow.pl


Pobierz ppt "„Konstantynowska szkoła rodzenia” Mamo Tato wiemy, że jesteście gotowi na to Konstantynów Łódzki, dn. 25.10.2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google