Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Konstantynowska szkoła rodzenia” Mamo Tato wiemy, że jesteście gotowi na to Konstantynów Łódzki, dn. 25.10.2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Konstantynowska szkoła rodzenia” Mamo Tato wiemy, że jesteście gotowi na to Konstantynów Łódzki, dn. 25.10.2010 r."— Zapis prezentacji:

1 „Konstantynowska szkoła rodzenia” Mamo Tato wiemy, że jesteście gotowi na to Konstantynów Łódzki, dn r.

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Numer projektu: WND-POKL /09 Nr 1 na liście rankingowej

3 Beneficjent i realizator projektu Gmina Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2, Konstantynów Łódzki Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu r. Wartość dofinansowania z EFS: ,00 zł Okres realizacji projektu r. – r.

4 Biuro projektu Gminne Centrum Informacji Plac Tadeusza Kościuszki Konstantynów Łódzki Miejsce zajęć Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim, ul. Sadowa 5/ Konstantynów Łódzki

5 Rekrutacja do projektu od r. – do czasu wyrekrutowania uczestników na wszystkie cykle zajęć

6 Uczestnicy projektu –kobiety w ciąży zameldowane na terenie gminy Konstantynów Łódzki (preferowane kobiety od 20 do 32 tygodnia ciąży) –partner kobiety w ciąży będącej uczestnikiem szkoły rodzenia (mąż, siostra, osoba bliska)

7 Promocja projektu informacje o projekcie: –strona –artykuły w prasie lokalnej –plakaty informacje o współfinansowaniu projektu ze środków EFS zostały zamieszczone na zakupionych w ramach projektu pomocach dydaktycznych, materiałach wykorzystywanych na zajęciach oraz na wszystkich materiałach promocyjnych oznaczone zostało biuro projektu oraz sale w jakich odbywały się zajęcia projekt został oznaczony zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

8 Warunki uczestnictwa w projekcie: –formularz zgłoszeniowy –rozmowa diagnozująca motywację do udziału w projekcie –deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz załącznikami –zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę wskazujące na stopień zaawansowania ciąży oraz pozwalające na udział w zajęciach

9 Cel ogólny projektu „Umożliwienie uczestnictwa w szkole rodzenia i zwiększenie aktywności 45 mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego na rzecz upowszechnienia i wyrównywania wiedzy ustawicznej i praktycznej dotyczącej porodu i opieki nad noworodkiem od r. do r. w ramach oddolnej inicjatywy”

10 Realizacja projektu Projekt obejmował przeprowadzenie trzech bezpłatnych sześciotygodniowych cykli: Cykl I – r. – r. W zajęciach wzięło udział 13 osób, w tym 7 kobiet w ciąży. Cykl II – r. – r. W zajęciach wzięło udział 17 osób, w tym 11 kobiet w ciąży. Cykl III – r. – r. W zajęciach wzięło udział 19 osób, w tym 10 kobiet w ciąży. Razem – 49 osób w tym 28 kobiet w ciąży

11 Każdy cykl obejmował 24 godziny dydaktyczne nauki, w tym: zajęcia wykładowe – na jeden cykl przypadało 6 zajęć, każde raz w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne zajęcia ćwiczeniowe - na jeden cykl przypadało 6 zajęć, każde raz w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne

12 Zajęcia wykładowe Zajęcia z położną – (2 wykłady) tematyka zajęć obejmowała m.in.: –teoretyczne założenia szkół rodzenia w przygotowaniu do porodu i świadomego rodzicielstwa, –podstawowe wiadomości o ciąży i porodzie, –omówienie okresu okołoporodowego –pozycje porodowe, –znaczenie ćwiczeń fizycznych, relaksacyjnych i oddechowych w przygotowaniu do porodu, –zasady skutecznego karmienia noworodka (karminie naturalne i sztuczne), –aktualne zalecenia WHO dotyczące karmienia piersią, –wspomaganie laktacji, –nauka prawidłowych pozycji do karmienia, –bankowanie krwi pępowinowej. –fizjologia noworodka, zasady opieki nad noworodkiem

13 Zajęcia z lekarzem spec. ginekologiem–położnikiem - tematyka zajęć obejmowała m.in.: –podstawowe wiadomości z zakresu opieki medycznej nad ciężarną, –badania lekarskie i laboratoryjne w ciąży, –rola USG w położnictwie, –dolegliwości ciążowe, –objawy fizjologiczne i patologiczne w ciąży, –jak rodzić - poród naturalny a cesarskie cięcie, –zabiegowe ukończenie porodu, wskazania do cięcia cesarskiego, „cięcie na życzenie”, –jak przygotować się do porodu, –możliwe powikłania porodu, –zasady pielęgnacji, higieny i odżywiania kobiety po porodzie, –pielęgnacja po cięciu cesarskim.

14 Zajęcia z prawnikiem - tematyka zajęć obejmowała m.in.: –przepisy prawne dotyczące kobiet w ciąży, –prawo pracy a kobieta w ciąży, –procedury rejestracji urodzin, –urlop macierzyński, –urlop wychowawczy, –pomoc finansowa państwa ("becikowe"), –procedury alimentacyjne.

15 Zajęcia z psychologiem - tematyka zajęć obejmowała m.in.: –psychologiczne aspekty ciąży - jej wpływ na małżeństwo i rodzinę, –psychologia rozwoju w okresie prenatalnym, w stadium noworodka i w okresie wczesnego dzieciństwa, –nauka wzajemnego poznawania matki i dziecka nienarodzonego, –rola mężczyzny w opiece nad kobietą w ciąży i okresie poporodowym - ciąża partnerska, –potrzeby starszego dziecka w rodzinie –zaburzenia nastroju okresu okołoporodowego, –„baby blues” a depresja poporodowa, –psychologiczne dylematy karmienia piersią, –FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy

16 Zajęcia z lekarzem pediatrą - tematyka zajęć obejmowała m.in.: –stany przejściowe noworodka –opieka i stymulacja psychoruchowa noworodka –Karta Szczepień - szczepienia obowiązkowe i nieobowiązkowe –objawy niepokojące i naglące u noworodka –objawy alergii pokarmowej –kolka niemowlęca

17 Zajęcia ćwiczeniowe Zajęcia z położną - obejmowały m.in.: –ćwiczenia fizyczne ogólnousprawniające dla ciężarnych, –nauka prawidłowego zachowania podczas porodu, –ćwiczenia oddechowe i relaksujące ze wskazówkami właściwego wykorzystania ich w trakcie porodu, –sposoby radzenia sobie z bólem porodowym, –ćwiczenia fizyczne dla położnic po porodzie fizjologicznym i po cięciu cesarskim, –opieka i pielęgnacja noworodka (kąpiel, przewijanie, ubieranie), –prezentacja właściwej techniki przystawienia dziecka do piersi –poród rodzinny – rola partnera przy porodzie

18 Pomoce dydaktyczne –worki sako –materace rehabilitacyjne –piłki rehabilitacyjne –poduszki (kojec –wąż) –tablice anatomiczne o tematyce: ciąża, poród, karmienie piersią –lalki – noworodki do czynności opiekuńczych

19 Bezpłatne publikacje dla uczestników oraz wykładowców Fundacja Rodzić po Ludzku ul. Nowolipie 13/ Warszawa Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią ul. Kasprzaka 17a Warszawa

20 Na koniec każdego cyklu uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu zajęć oraz upominki: –poduszki ułatwiające karmienie naturalne –wkładki kąpielowe do wanienki dla noworodków –książki „Pierwszy rok życia dziecka” –książki „365 zabaw dla Ciebie i Twojego dziecka. Od 1 roku do 3 lat” –pieluszki formowane ekologiczne wielorazowe

21

22 Założenia projektu –45 osób (30 kobiet i 15 mężczyzn) objętych zostanie wsparciem w zakresie edukacji przedporodowej i opieki nad noworodkiem –przeprowadzenie bezpłatnych 18 zajęć wykładowych i ćwiczeniowych

23 Realizacja projektu –49 osób (29 kobiet i 20 mężczyzn) objętych zostało wsparciem w zakresie edukacji przedporodowej i opieki nad noworodkiem –przeprowadzono 18 bezpłatnych zajęć wykładowych i ćwiczeniowych

24 Założenia projektu Min. 80% uczestników: –podniesie wiedzę z zakresu edukacji przedporodowej i opieki nad noworodkiem, –podniesie umiejętności w zakresie opieki nad noworodkiem –zwiększy poczucie własnych kompetencji i pewności siebie w zakresie opieki nad noworodkiem –podniesie świadomość dotyczącą wpływu zdrowego trybu życia kobiety w ciąży na nienarodzone dziecko –podniesie świadomość ważności roli ojca w okresie ciąży i połogu oraz opieki nad noworodkiem

25 Realizacja projektu –98 % uczestników podniosło wiedzę z zakresu edukacji przedporodowej i opieki nad noworodkiem zaliczając test na koniec zajęć –98% uczestników projektu zadeklarowało zaspokojenie własnych potrzeb edukacyjnych z zakresu edukacji przedporodowej i opieki nad noworodkiem –100% uczestników zadeklarowało podniesienie własnych umiejętności w zakresie opieki nad noworodkiem –100% uczestników zadeklarowało podniesienie własnych kompetencji i pewności siebie w zakresie opieki nad noworodkiem –u 100% uczestników wzrosła świadomość dotycząca wpływu zdrowego trybu życia kobiety w ciąży na dziecko –u 94% uczestników wzrosła świadomość ważności roli ojca w okresie ciąży i połogu oraz opieki nad noworodkiem Rezultaty potwierdzone zostały ankietami diagnostycznymi i testem z wiedzy

26 Ocena zajęć przez uczestników –zajęcia wykładowe (zakres tematyczny) - 100% zadowolenia –zajęcia ćwiczeniowe (zakres tematyczny) - 100% zadowolenia –specjaliści – wykładowcy (przygotowanie merytoryczne, sposób przekazania wiedzy, kontakt z uczestnikami ) – 100% zadowolenia –komfort zajęć (warunki lokalowe) - 100% zadowolenia –pomoce dydaktyczne - 100% przydatności –działalność Konstantynowskiej szkoły rodzenia - 100% przydatności

27 Kadra zarządzająca projektem Koordynator projektu – Magdalena Czech Pracownik administracyjny – Monika Szkudlarek Specjalista ds. finansowych projektu – Przemysław Krygier Księgowa projektu – Krystyna Kołodziej

28 To jeszcze nie koniec ….. „Mamo Tato jesteście gotowi na to – Konstantynowska szkoła rodzenia” okres realizacji projektu rok

29 Dziękujemy za uwagę Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska Konstantynów Łódzki tel. (42)


Pobierz ppt "„Konstantynowska szkoła rodzenia” Mamo Tato wiemy, że jesteście gotowi na to Konstantynów Łódzki, dn. 25.10.2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google