Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy przedsiębiorczości wg podręcznika „Z ekonomią na ty” Lekcja 12 – Młody przedsiębiorca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy przedsiębiorczości wg podręcznika „Z ekonomią na ty” Lekcja 12 – Młody przedsiębiorca."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy przedsiębiorczości wg podręcznika „Z ekonomią na ty” Lekcja 12 – Młody przedsiębiorca.

2 Badamy lokalny rynek 1.Jakie usługi i produkty są oferowane w waszej okolicy ? Odpowiedzi na to pytanie zapiszcie po lewej stronie tablicy. 2. Jakich produktów i usług brakuje w Twojej okolicy ? odpowiedzi na to pytanie zapiszcie po prawej stronie tablicy. 3. Powróćcie do odpowiedzi na pierwsze pytanie. czy wśród usług i produktów oferowanych w Waszej okolicy znajdują się takie, na które jest trudno znaleźć nabywców ? Czy znacie przypadki zakładu usługowego lub produkcyjnego, który niedawno został zamknięty ? Dlaczego tak się stało ?

3 Kilka najważniejszych zasad, jakie obowiązują tych, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą. Działalność gospodarczą należy zarejestrować. Jeżeli firma będzie prowadzona przez jedną osobę (indywidualna działalność gospodarcza), to rejestracji należy dokonać w urzędzie gminy. Gdy dwie osoby lub więcej postanowią założyć wspólną firmę (spółkę),, muszą zgłosić się do Krajowego rejestru Sądowego (KRS), który znajduje się w każdym mieście wojewódzkim. Ani w urzędzie gminy, ani w KRS nie trzeba rejestrować przedsięwzięć z zakresu między innymi agroturystyki, rybactwa śródlądowego, warzywnictwa i ogrodnictwa. Działalność gospodarczą może prowadzić wyłącznie osoba pełnoletnia. Na prowadzenie niektórych działalności wymagane jest odpowiednie zezwolenie np. w urzędzie gminy trzeba uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Poszczególne ministerstwa wydają zezwolenia na sprzedaż broni, produkcję i sprzedaż paliw i energii, ochronę osób lub nadawanie programów radiowych i telewizyjnych. www.dlaciebie.netwww.dlaciebie.net – poradnik dla osób prowadzących działalność gospodarczą; www.parp.gov.pl – strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wspomagającej rozwój przedsiębiorstw.www.parp.gov.pl

4 Najczęściej występujące koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Składki na ubezpieczenie w ZUS: ubezpieczenie społeczne w skład którego wchodzi ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe (dobrowolne) i wypadkowe (tu kwotę ustala ubezpieczony na podstawie odrębnych przepisów), ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy. Prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe. Zakup towarów na sprzedaż, materiałów do produkcji lub narzędzi. Energia elektryczna i gaz. Telefon. Czynsz za wynajęcie lokalu. Promocja i reklama. Użytkowanie samochodu. Amortyzacja (wypożyczenie) zakupionych maszyn i urządzeń.

5 Ćwiczenie Pracując w grupach spróbuj ocenić jak wielkie będą koszty prowadzenia firmy sprzątającej domy. JAK WIADOMO OD OSIĄGNIĘTEGO ZYSKU BRUTTO TRZEBA JESZCZE ZAPŁACIĆ PODATEK. Istnieją cztery formy płacenia podatku dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą: ryczałt od dochodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość.

6 RYCZAŁT  Wysokość podatku zależy od rodzaju działalności  Przychody ewidencjonuje się w specjalnej księdze zatytułowanej „Ewidencja przychodów”  Ta forma opodatkowania jest dla pewnego rodzaju usług oraz firm, których przychód w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 250 tys. euro (wg stanu z początku 2004 roku)  Podatek rozlicza się w następujący sposób: od przychodu miesięcznego odejmuje się składkę ZUS na ubezpieczenie społeczne, wynik tego działania jest kwotą do opodatkowania (tzw. podstawa opodatkowania). Od podstawy nalicza się kwotę podatku. Od tej kwoty odejmujemy składkę ZUS na ubezpieczenie zdrowotne – w ten sposób uzyskujemy ostateczną kwotę podatku, którą należy zapłacić.  Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku z późniejszymi zmianami o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

7 KARTA PODATKOWA  wysokość podatku wyrażona w kwocie (a nie w procencie) jest określona przez załącznik do wspomnianej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Załącznik ma formę tabeli i jest zmieniany raz w roku. Wysokość podatku jest uzależniony od rodzaju działalności, liczby mieszkańców miejscowości w której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz liczby zatrudnionych pracowników.  Przychody rejestruje się w specjalnej książeczce, którą można kupić w niektórych księgarniach i sklepach z artykułami piśmienniczymi.  ta forma opodatkowania dozwolona jest dla osób prowadzących działalność usługową lub handlową o niewielkich rozmiarach (podobnie jak w wypadku ryczałtu). Jeżeli roczny przychód przekroczy pewien próg należy zmienić formę opodatkowania w księgę przychodów i rozchodów.  Podatek można pomniejszyć odejmując od comiesięcznej stawki podatku podanej w tabeli składkę ZUS na ubezpieczenie zdrowotne.  Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku z późniejszymi zmianami o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

8 KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  Podatek nalicza się procentowo od osiągniętego dochodu.  Rejestruje się wszystkie operacje finansowe, nie tylko dochody, ale także wszystkie wydatki.  Ta forma opodatkowania dozwolona jest dla wszystkich rodzajów działalności.  Podatek nalicza się w następujący sposób: od przychodów odejmuje się koszty. W ten sposób otrzymuje się podstawę opodatkowania. Od podstawy nalicza się podatek. Od niej odejmuje się składkę ZUS na ubezpieczenie zdrowotne – w ten sposób nalicza się kwotę podatku, który należy zapłacić.  Podstawa prawna Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i z 16 grudnia 1999 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

9 Jak rozpocząć działalność gospodarczą ? 1.Zarejestruj działalność w urzędzie gminy. 2.Zgłoś działalność w urzędzie statystycznym. 3.Zgłoś rozpoczęcie działalności w urzędzie skarbowym. 4.Wyrób pieczątkę firmy. 5.Załóż konto w banku. 6. Zgłoś działalność w miejscowym oddziale ZUS. 7. Otwórz siedzibę firmy.

10 Pracować u kogoś, czy na swoim ? Wyobraźcie sobie, że stoicie przed dylematem: szukać pracy, czy rozpocząć własną działalność gospodarczą. Wypiszcie na tablicy wady i zalety obu tych dróg. Ćwiczenie

11 Bez biznesplanu ani rusz. Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza musi być skrupulatnie zaplanowana. Oto uproszczony schemat biznesplanu: 1.Krótkie wprowadzenie. 2. Opis firmy: nazwa, adres siedziby, rejon działalności, data powstania, wymagane zezwolenia na działalność, forma własności (jeden właściciel, czy kilku wspólników). 3.Oferowane wyroby lub usługi: opis wyrobu lub usługi, czym się wyróżniają. 4.Konkurencja: lista i opis innych firm oferujących podobne wyroby lub usługi. 5.Popyt: ocena popytu na oferowany wyrób lub usługę. 6.Reklama: w jaki sposób firma, jej produkty lub usługi będą reklamowane. 7.Przepływy finansowe, kapitał: środki własne i pożyczone np. kredyt, przychód, koszty, zysk brutto, zysk netto. Taki biznesplan dotyczy warunków w jakich będzie pracowała firma. Przedsiębiorstwa już działające na rynku też robią biznesplany np. w celu znalezienia inwestora lub uzyskania kredytu.

12 Ćwiczenie Wyobraź sobie, że wkrótce rozpoczynasz działalność gospodarczą np. handel obwoźny artykułami spożywczymi. Podzielcie się na 7 grup i każda zrobi jeden z punktów biznesplanu.

13 Ćwiczenie Sformułuj i zapisz 10 dobrych rad dla osoby planującej rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (np. zanim zaczniesz coś produkować,zbadaj rynek) Najpierw opracujcie to w trójkach, a potem wspólnie ułóżcie dekalog początkującego przedsiębiorcy.

14 Sprawdź się sam zanim sprawdzą Cię inni.  Jak się zakłada własne przedsiębiorstwo ?  W jaki sposób osoby prowadzące własną działalność gospodarczą rozliczają się z podatku ?  Co powinien zawierać biznesplan ?


Pobierz ppt "Podstawy przedsiębiorczości wg podręcznika „Z ekonomią na ty” Lekcja 12 – Młody przedsiębiorca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google