Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CHOROBY TĘTNIC OBWODOWYCH. Choroby tętnic kończyn dolnych Przyczyny Miażdżyca tętnic kończyn dolnych Zakrzepowo - zarostowe zapalenie tętnic Choroba Takayasu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CHOROBY TĘTNIC OBWODOWYCH. Choroby tętnic kończyn dolnych Przyczyny Miażdżyca tętnic kończyn dolnych Zakrzepowo - zarostowe zapalenie tętnic Choroba Takayasu."— Zapis prezentacji:

1 CHOROBY TĘTNIC OBWODOWYCH

2 Choroby tętnic kończyn dolnych Przyczyny Miażdżyca tętnic kończyn dolnych Zakrzepowo - zarostowe zapalenie tętnic Choroba Takayasu Przerost włóknisto – mięśniowy Zespoły uciskowe Podział ze względu na przebieg Choroby ostre – ``````````````````````niedokrwienie (zakrzep, zator) Choroby przewlekłe (najczęściej miażdżyca tkd)

3 Choroby tętnic kończyn dolnych Definicja Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych (PAD) jest chorobą o podłożu miażdżycowym w przebiegu której dochodzi do niedrożności lub zwężenia naczyń tętniczych w obszarze od podnerkowego odcinka aorty do tętnic stóp i przewlekłego niedokrwienia kończyn donych. Miażdżyca jest przyczyną 98% przypadków niedokrwienia kończyn dolnych Epidemiologia 3-10% częstość występowania 40 tyś na rok w Polsce 2 – 3 x wzrost śmiertelności 4 – 7 x wzrost śmiertelności - objawy Czynniki ryzyka: Wiek (do 55 – 64 r.ż. 10%; > 85 r.ż. > 50%) Płeć (k = m) Palenie tytoniu Hiperlipidemia Cukrzyca (na 1% wzrost HBa1C – o 26% rośnie ryzyko miażdżycy) Nadciśnienie tętnicze (2-3x większe ryzyko miażdżycy) PNN Predyspozycja genetyczna Mutacje genu dla ACE, APO E, MMP 3 HL, PON1, CETP

4 Choroby tętnic kończyn dolnych Postać aortalno - udowa Postać udowo-podkolanowa Postać obwodowa Postać wielopoziomowa Postacie kliniczne Zespół Leriche`a: Brak tętna na obu pachwinach Długotrwały powolny przebieg Chromanie przestankowe łydek Chromanie pośladkowe Zaburzenia erekcji Zaniki mięśniowe, zaniki owłosienia Zmętnienie paznokci Szmer naczyniowy (j brzuszna)

5 Choroby tętnic kończyn dolnych DIAGNOSTYKA Rozpoznanie opiera się na badaniu klinicznym !!! Określenie dystansu chromania z dokładnym badaniem tętna, oceną objawów i czynników ryzyka – PODSTAWA. OCENA KLINICZNA Wywiad Zaburzenia czucia Ból Choroby współistniejące Badanie przedmiotowe Oglądanie (skóra, mięśnie, owłosienie, paznokcie) Obmacywanie (ciepłota skóry, ocena tętna !!! Wypełnienie, napięcie, miarowość) Osłuchiwanie (szmery ale zazwyczaj gdy stenoza > 50%) BADANIA DODATKOWE ABI (norma 0,96– 1,5) badanie łatwo dostępne Ultrasonografia duplex -doppler Angio CT, Angio MR, arterigrafia (kwalifikacja do zabiegu) Angiografia radioizotopowa, scyntygrafia perfuzyjna Pletyzmografia segmentowa,oksymetria przezskórna, kapilaroskopia, laser doppler, termografia

6 Choroby tętnic kończyn dolnych KLASYFIKACJA Zmodyfikowana klasyfikacja Fontaine`a Klasyfikacja Rutheforda i SVS/ISVC OkresIII aII bIIIIV Dystans chromanianieograniczony> 200 m< 200 m< 100 m0 Ból spoczynkowyNie Tak MartwicaNie Tak StopieńKategoria (Ruthe.)Obraz klinicznyObiektywne kryteria 00Brak objawówTest na bieżny prawidłowy I1Lekkie chromanie przestankoweTest na bieżni co najmniej 5min 2km/h, Ocena ciś. kostkowego w stosunku do ramiennego II2Umiarkowane chromaniePomiędzy klasą 1-3 III3Ciężkie chromanieTest na bieżni co najmniej 5min 2km/h ciś. kostkowe <50mmHg IV4Niedokrwienny ból spoczynkowy Spoczynkowe ciś.: kostkowe < 60mmHg, na paluchu <40mmHg utrata przepływu pulsacyjnego na kostce V5Mniejsze uszkodzenie tkanekSpoczynkowe ciś.: kostkowe < 40mmHg, na paluchu <30mmHg utrata przepływu pulsacyjnego na kostce VI6Większe uszkodzenie tkanekjw. ABIObraz kliniczny > 0,96Prawidłowy 0,71- 0,96 Niedokrwienie umiarkowane >200 m 0,31-0,7Znaczne niedokrwienie < 200m 0-0,3Bóle spoczynkowe, martwica > 1,4Zwapnienia tętnic

7 Choroby tętnic kończyn dolnych RÓŻNICOWANIE CHROMANIA PRZESTANKOWEGO TASC II Chromanie łydki Chromanie uda i pośladków Chromanie stopy Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych Chromanie żylne Kompresja korzeni nerwowych Objawowa torbiel Bakera Zapalenie stawu biodrowego Ciasnota kanału kręgowego Zapalenie stawów stopy Inne niż miażdżyca choroby z niedokrwieniem Cukrzyca Zakrzepowo - zarostowe zapalenie tętnic (choroba Burgera) Choroba Takayasu Przerost włóknisto – mięśniowy Zespoły uciskowe, tętniak tętnicy podkolanowej Koarktacja aorty, fibrodysplazja t podkolanowej z zatorowością obwodową Zatory obwodowe Zespół biodrowy u rowerzystów Pierwotne nowotwory naczyń Przebyty uraz lub uszkodzenie popromienne Oceniane cechyTorbiel Bakera LokalizacjaZa kolanem wzdłuż łydki CzęstośćRzadko CharakterystykaObrzmienie, tkliwość Wpływ wysiłkuWywołuje dolegliwości Wpływ odpoczynkuObecne dolegliwości Wpływ pozycjiBrak Inne cechyBrak

8 Choroby tętnic kończyn dolnych LECZENIE Cele: eliminacja niedokrwienia kończyn; zahamowanie postępu miażdżycy Leczenie farmakologiczne Leki antyagregacyjne (ASA, Clopidogrel) Leki hipolipemizujące (statyny, fibraty ) Leki poprawiające ukrwienie (cylostazol, naftydofuryl, karnityna, pentoksyfilina) Leczenie niefarmakologicze Rehabilitacja Trening marszowy Zmiana stylu życia (zaprzestanie palenia papierosów) Leczenie interwencyjne PTA (angioplastyka balonowa, stentowanie) Przezskórna trombektomia Tromboliza celowana Leczenie chirurgiczne Pomosty naczyniowe Udrażnianie naczynia, plastyka za pomocą łaty naczyniowej Sympatektomia lędźwiowa (leczenie paliatywne, dochodzi do rozszerzenia tętnic skóry)

9 Choroby tętnic kończyn dolnych LECZENIE Cele: eliminacja niedokrwienia kończyn; zahamowanie postępu miażdżycy Leczenie chorób współistniejących Nadciśnienie tętnicze (wszystkie grupy, RR < 130/80 mmHg) Cukrzyca (HBa1c < 7%) Choroba wieńcowa PNN Hyperlipidemia (LDL < 100mg/dl, gdy CHD < 70mg/dl) Depresja B-blokery nie są przeciwskazane w PAD !!! Objawowa lub bezobjawowa PDA Modyfikacja czynników ryzyka miażdżycy, terapia chorób współistniejących, właściwa higiena stóp, unikanie urazów, leki p/płykowe, statyny Kategoria kliniczna SVS/ISVC 0-2 3-5 Nadzorowany trening Angiografia (wykazuje zmiany w segmencie) Aortalno – biodrowymUdowo – podkolanowymObwodowe Zwężenie krótkieZwężenie długie AngioplastykaLeczenie chirurgiczneLeczenie zachowawcze

10 Choroby tętnic kończyn dolnych LECZENIE Zator tętniczyZakrzep tętniczy Definicja: nagłe zamknięcie naczynia przez materiał przyniesiony przez krew (85% serce) Utrudnieni przepływu lub zamknięcie światła naczynia w wyniku zmian chorobowych ściany naczynia (miażdżyca) Materiał: stare zorganizowane skrzeplinyŚwieża skrzeplina, narastająca do obwodu, do kolejnej dużej bocznicy Kilka godzin trwania zatoru doprowadza do ognisk martwicy. Objawy szybko narastają. Objawy narastają wolno lub szybko. Wywiad PAD i chromania przestankowego. Rzadziej dochodzi do martwicy 8-12h. Trzy stopnie ciężkości I, II, III Najczęściej t. udowa wspólna, powierzchowna i podkolanowaNajczęściej w odcinku udowo-podkolanowym, tętniak t. podkolanowej. Leczenie: embolektomia cewnikiem Fogarty`ego. Brak limitu czasu. Fassciotomia. Angioplastyka naczyniowa. Trombektomia, angioplastyka, operacja naprawcza, wszycie pomostu Farmakoterapia: p/płytkowe, heparyna, antykoagulantyHeparyna, fibrynoliza miejscowa Amputacja kończyny (18-30%) – II i III stopień Amputacja kończyny z przyczyn naczyniowych: 11-20% ryzyko zgonu

11 Choroby tętnic kończyn dolnych PODSUMOWANIE

12 Choroby tętnic szyjnych i kręgowych Definicja Miażdżyca jest złożonym procesem zwyrodnieniowo-zapalnym. W zaawansowanych stadiach prowadzi do zwężenia światła naczynia w wyniku pogrubienia błony wewnętrznej wskutek: odkładania się chlesterolu, rozwoju przerostowych zmian włóknistych, pojawienia się wtórnych zwapnień Epidemiologia >60 000 nowych udarów w Polsce u ok. 20% przypadków udarów stwierdza się zwężenia 70% udarów niedokrwiennych, 1/3 z powodu zwężeń 70rż (populacja ogólna) Czynniki ryzyka i etiologia: Czynniki ryzyka miażdżycy (90% przypadków) Stan po radioterapii Urazy Restenoza po CAS i CEA Naturalny przebieg choroby W 5 letniej obserwacji udar wystąpił u 11% z bezobjawowym zwężeniem (60-99%) W przypadku objawów ryzyko zgonu sięga 26% w ciągu 2 lat Udar kończy się śmiercią u 40% leczonych zachowawczo ze zwężeniem tętnicy szyjnej Naturalny przebieg choroby W 5 letniej obserwacji udar wystąpił u 11% z bezobjawowym zwężeniem (60-99%) W przypadku objawów ryzyko zgonu sięga 26% w ciągu 2 lat Udar kończy się śmiercią u 40% leczonych zachowawczo ze zwężeniem tętnicy szyjnej

13 Choroby tętnic szyjnych i kręgowych Miażdżyca opuszki Niedrożność tętnicy szyjnej wew. Niedrożność tętnicy szyjnej wspólnej Zespół łuku aorty Postacie kliniczne Częstość umiejscowienia się stenozy 56% - opuszka ICA 9% - CCA 10% - tętnica kręgowa 16% - tętnica podobojczykowa 9% - pień ramienno-głowy

14 DIAGNOSTYKA Większość pacjentów nie prezentuje objawów. Chorobę wykrywa się przypadkowo wysłuchując szmer, w USG z innych przyczyn, w czasie diagnostyki choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, PAD, tętniaka aorty. OCENA KLINICZNA Wywiad Przejściowe niedowidzenie (amaurosis fugax) Drgawki kloniczne jednej kończyny, niepełny niedowład połowiczy z osłabieniem dłoni Przemijająca afazja jeśli zmiana jest w po stronie lewej Badanie przedmiotowe Szmer ale gdy zwężenie > 60%, nad t podobojczykową w 80% po stronie lewej Różnica ciśnienia skurczowego > 20mmHg Odchylenia w badaniu neurologicznym BADANIA DODATKOWE Ultrasonografia duplex-doppler Angio CT, Angio MR, arterigrafia (kwalifikacja do zabiegu) Angiografia radioizotopowa, scyntygrafia perfuzyjna Choroby tętnic szyjnych i kręgowych

15 ULTRASONOGRAFIA Ocena morfologii zmian miażdżycowych, pomiar IMT Pomiary wg ECST i NASCET Pomiary prędkości PSV i EDV Kontrola co 3 miesiące w zmianach granicznych, co rok w zwężeniach nieistotnych Kryteria istotności zwężenia > 70% światła u pacjentów po TIA, RIND i PRIND > 70% z jednoczesnym zwężeniem w przeciwległej ICA 50-69% z objawami niedokriewnnymi, lub jeśli objawy oczne w ciągu 3m + czynniki CHD >70-80% u bezobjawowych jeśli planowana jest CABG, lub operacja tętniaka aorty LECZENIE Niefarmakologicze Farmakologiczne Interwencyjne (CAS i CEA) Choroby tętnic szyjnych i kręgowych

16 LECZENIE INTERWENCYJNE Choroby tętnic szyjnych i kręgowych CEA ? CAS ? Świeży udarNiedrożność tętnicyZmiany po radioterapiiOstra niewydolność: serca, oddechowaTętniaki tętnic wewnątrzczaszkowych Świeży udarNiestabilna blaszka miażdżycowaMasywne, koncentryczne uwapnione zmianyZwężenie na całej długości CCABrak dostępu naczyniowego


Pobierz ppt "CHOROBY TĘTNIC OBWODOWYCH. Choroby tętnic kończyn dolnych Przyczyny Miażdżyca tętnic kończyn dolnych Zakrzepowo - zarostowe zapalenie tętnic Choroba Takayasu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google