Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Demos i kratos, czyli geneza demokracji:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Demos i kratos, czyli geneza demokracji:"— Zapis prezentacji:

1 Demos i kratos, czyli geneza demokracji:
Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji. Słowo pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos – władza. W znaczący wkład w jej rozwój ma także kultura Starożytnego Rzymu oraz kultura Zachodu (Europa, Ameryka Północna i Południowa). Demokracja została nazwana ostatnią formą rządów i rozpowszechniła się znacząco wokół globu. Jest formą ustroju politycznego, w której obywatele (naród) sprawują rządy bezpośrednio albo też za pomocą wybranych przez siebie przedstawicieli.

2 Rodzaje demokracji: Demokracja pośrednia (demokracja przedstawicielska) jest dominującym systemem władzy w państwie współczesnym . Opiera się na okresowej wymianie przynajmniej części członków politycznego aparatu państwowego, głównie w formie wyborów powszechnych do parlamentu; system ten polega raczej na kontroli działania aparatu państwowego przez obywateli niż na faktycznym i stałym braniu przez nich udziału w podejmowaniu decyzji państwowych. Uzupełniająco występują instytucje demokracji bezpośredniej, np. referendum…

3 Rodzaje demokracji: Demokracja bezpośrednia polega na bezpośrednim podejmowaniu decyzji państwowych przez ogół obywateli; do aparatu państwowego należy przygotowanie projektów decyzji o znaczeniu zasadniczym i podejmowanie decyzji wykonawczych lub o charakterze technicznym; demokracja bezpośrednia jest swoistym ideałem demokracji, trudnym do zrealizowania w państwach większych, toteż występuje w ograniczonym zakresie (np. w Szwajcarii); jest także znana w innych krajach, głównie w formie referendum.

4 Formy demokracji: pośredniej: bezpośredniej:
wybór organów władzy (prezydenta, parlamentu i samorządowych organów władzy) referendum inicjatywa obywatelska plebiscyt

5 Do podstawowych cech demokratycznego ustroju, należy pięć zasad:
zasada suwerenności narodu zasada poszanowania praw mniejszości trójpodział władz państwo prawa pluralizm


Pobierz ppt "Demos i kratos, czyli geneza demokracji:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google