Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA CVP KOSZT-WOLUMEN-ZYSK. Narzędzie rachunkowości zarządczej ułatwiające podejmowanie decyzji: Jaka ilość produktów (towarów, usług) powinna być.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA CVP KOSZT-WOLUMEN-ZYSK. Narzędzie rachunkowości zarządczej ułatwiające podejmowanie decyzji: Jaka ilość produktów (towarów, usług) powinna być."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA CVP KOSZT-WOLUMEN-ZYSK

2 Narzędzie rachunkowości zarządczej ułatwiające podejmowanie decyzji: Jaka ilość produktów (towarów, usług) powinna być wytworzona i sprzedana aby założony zysk operacyjny został spełniony Jaka ilość produktów (towarów, usług) powinna być wytworzona i sprzedana aby założony zysk operacyjny został spełniony Jaka część przychodu będzie pokrywać koszty stałe Jaka część przychodu będzie pokrywać koszty stałe Ile należy sprzedawać aby podmiot nie generował strat Ile należy sprzedawać aby podmiot nie generował strat Jak kształtuje się rentowność sprzedawanych usług, produktów, towarów Jak kształtuje się rentowność sprzedawanych usług, produktów, towarów

3  Analiza CVP zakłada związek między badanymi wielkościami kosztów stałych, zmiennych jednostkowych, ceny i ilości sprzedaży. Koszty zmienne całkowite i przychód ze sprzedaży są zależne od wolumenu sprzedaży. Przyjmuje się, że ceny jednostkowe i koszty zmienne jednostkowe są stałe w badanym okresie. Koszty stałe stanowią wielkość niezmienną w badanym przedziale istotności. Analiza pomija zagadnienie zmiany wartości pieniądza w czasie Przyjmuje jednoznaczny podział na koszty stałe i zmienne Przyjmuje jednoznaczny podział na koszty stałe i zmienne Stosowana zazwyczaj do produkcji jednorodnej w przypadku produkcji mieszanej niezbędne jest określenie kombinacji produktów Stosowana zazwyczaj do produkcji jednorodnej w przypadku produkcji mieszanej niezbędne jest określenie kombinacji produktów Zakładany jest brak zapasów towarów (usług, produktów) lub ich określona, stała w istotnym przedziale czasu, wysokość Zakładany jest brak zapasów towarów (usług, produktów) lub ich określona, stała w istotnym przedziale czasu, wysokość

4 Podstawowe wielkości w analizie CVP: KOSZT CAŁKOWITY KOSZT CAŁKOWITY KOSZT ZMIENNY KOSZT ZMIENNY KOSZT ZMIENNY JEDNOSTKOWY KOSZT ZMIENNY JEDNOSTKOWY KOSZT STAŁY KOSZT STAŁY MARŻA BRUTTO MARŻA BRUTTO PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY CENA JEDNOSTKOWA CENA JEDNOSTKOWA PRÓG RENTOWNOŚCI PRÓG RENTOWNOŚCI MARGINES BEZPIECZEŃSTWA MARGINES BEZPIECZEŃSTWA

5 Marża brutto

6 Próg rentowności Próg rentowności to wielkość produkcji i sprzedaży, gdzie realizowane przychody ze sprzedaży pokrywają się z poniesionymi kosztami. W punkcie zrównania przychodów z kosztami przedsiębiorstwo nie osiąga zysku ani nie ponosi straty; wynik finansowy wynosi zero. Próg rentowności to wielkość produkcji i sprzedaży, gdzie realizowane przychody ze sprzedaży pokrywają się z poniesionymi kosztami. W punkcie zrównania przychodów z kosztami przedsiębiorstwo nie osiąga zysku ani nie ponosi straty; wynik finansowy wynosi zero.WF=(c-kz)*q-ks C-jednostkowy cena sprzedaży Kz-jednostkowy koszt zmienny Q-wielkość sprzedaży Ks-koszty stałe Analiza progu rentowności opiera się na podziale kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo na koszty stałe oraz koszty zmiennekosztówkoszty stałe

7 Próg rentowności może być wyznaczony: *ilościowo- jest to wielkość sprzedaży * wartościowo – jest to wartość sprzedaży

8 Próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej

9 Graficzne ujęcie progu rentowności

10 Graniczny poziom jednostkowy: X-zakładana wielkość sprzedaży

11 Margines bezpieczeństwa Margines bezpieczeństwa (M b ) jest to nadwyżka aktualnej bądź planowanej wielkości sprzedaży (x) ponad wyznaczony próg rentowności (x pr ): M b = x – x pr Przykładowo Przy progu rentowności wynoszącym 100 sztuk, każda sprzedaż ponad tę liczbę oznaczać będzie margines bezpieczeństwa czyli pewność osiągnięcia zysku. Próg ten można wyrazić również w ujęciu względnym:

12 Margines bezpieczeństwa

13 Margines bezpieczeństwa Margines bezpieczeństwa pozwala ocenić firmie, jak blisko znajduje się progu rentowności. Im niższy margines bezpieczeństwa, tym dokładniej należy obserwować i kontrolować sprzedaż i koszty, tym łatwiej bowiem znaleźć się poniżej progu rentowności. Inną miarą, blisko związaną z marginesem bezpieczeństwa, jest dźwignia operacyjna.

14 PYTANIA : 1. CZY ANALIZA CVP: a) pomija wartość pieniądza w czasie b) nie przyjmuje podziału na koszty stałe i zmienne c) określa kombinacje produktów w produkcji jednorodnej 2. MARŻA BRUTTO TO: a) różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży a sumą kosztów stałych b) różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży a sumą kosztów zmiennych c) iloraz przychodu ze sprzedaży i sumy kosztów zmiennych

15 3. PRÓG RENTOWNOŚCI PRZY PRODUKCJI WIELOASORTYMENTOWEJ JEDNOSTKA OSIĄGA GDY: a) suma przychodów ze sprzedaży będzie równa sumie kosztów stałych i zmiennych poszczególnych asortymentów b) suma przychodów ze sprzedaży będzie równa różnicy kosztów stałych i zmiennych c) nigdy nie osiąga 4. MARGINES BEZPIECZEŃSTWA KOSZTOWY MÓWI: a) o ile może wzrosnąć jednostkowy koszt stały aby jednostka nie poniosła straty b) o ile może wzrosnąć jednostkowy koszt zmienny aby jednostka osiągnęła zysk c) o ile może wzrosnąć jednostkowy koszt zmienny aby jednostka nie poniosła straty

16 5. GRANICZNY POZIOM JEDNOSTKOWY CENY SPRZEDAŻY TO: a) maksymalna cena przy określonej wielkości sprzedaży, kosztach stałych i zmiennych która nie pozwala osiągnąć próg rentowności b) minimalna cena przy określonej wielkości sprzedaży która pozwala osiągnąć próg rentowności c) minimalna cena przy określonej wielkości sprzedaży, kosztach stałych i zmiennych która pozwala osiągnąć próg rentowności


Pobierz ppt "ANALIZA CVP KOSZT-WOLUMEN-ZYSK. Narzędzie rachunkowości zarządczej ułatwiające podejmowanie decyzji: Jaka ilość produktów (towarów, usług) powinna być."

Podobne prezentacje


Reklamy Google