Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASOBY PARTNERSKIE I WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANIZACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASOBY PARTNERSKIE I WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANIZACJI"— Zapis prezentacji:

1 ZASOBY PARTNERSKIE I WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANIZACJI

2 ZASOBY PARTNERSKIE Obustronne korzyści – także przejście od klienta do partnera; Jakościowy charakter; Długi okres wykształcania; Trudne do skopiowania; Trudność wyceny;

3 PRZYCZYNY WEWNĘTRZNE Koszty transakcyjne;
Dostęp do strategicznych zasobów; Poszerzanie rynku; Ograniczanie ryzyka;

4 PRZYCZYNY ZEWNĘTRZNE Globalizacja gustów; Globalizacja technologiczna;
Korzyści skali; Niepokoje gospodarcze.

5 FORMY WSPÓŁPRACY Handel; Wzajemne świadczenia; Franchising;
Integracja pionowa; Wspólne przedsięwzięcia; Sieci – klastry; Partnerstwo publiczno - prywatne Pożyczki, najem, dzierżawa

6 REZULTATY Wzrost jakości; Lepsze badania; Korzyści dla konsumenta;
Ewolucja struktur.

7 REZULTATY DLA ORGANIZACJI
Lepsza alokacja zasobów; Większa elastyczność produkcyjna; Obniżenie kosztów; Skrócenie cyklu rozwoju produktu; Lepsza siła przetargowa; Lepsza pozycja konkurencyjna.

8 Klaster przemysłowy Koncentracja przestrzenna,
Jednocześnie współpraca (np. pionowa) i konkurencja, Firmy, ośrodki badawcze, pozarządowe, Teoria – Marshall – regiony się specjalizują, Dolina Krzemowa, Klaster lotniczy.

9 Klaster - efekty Dyfuzja wiedzy, Postęp naukowy – jest gdzie testować,
Obniżanie kosztów transportu i infrastruktury, Rotacja kadry, Wzrost konkurencji, Mniej kosztów transakcyjnych, Zaufanie – pozyskiwanie klientów, Szansa dla mniejszych firm

10 WSPÓŁDZIAŁNIE ORGANIZACJI PUBLICZNYCH Z PRYWATNYMI I SPOŁECZNYMI
Strategie rozwoju; Uwzględnienie potrzeb org. społecznych np. przy przetargach; Możliwość uzyskania finansowania publicznego przez org. społeczne;

11 PARTNERSTWO PUBLICZNO - PRYWATNE
jest umową o współpracy między podmiotem publicznym, prywatnym (społecznym), w ramach której partner prywatny w całości lub w części ponosi nakłady na wykonanie przedsięwzięcia będącego przedmiotem współpracy lub zapewni ich poniesienie przez osoby trzecie. Może być umową długofalową a nie na jeden projekt; - wspólne działanie dla przyciągnięcia inwestorów i funduszy Ustawa; Długookresowy charakter; Głównym odbiorcą jest sektor publiczny i on wyznacza warunki.

12 PPP Efekt synergii; Zdolność transformacji – biznes rozumie potrzeby społeczne i na odwrót; Powiększenie budżetu – większa siła przebicia; Lepszy marketing miejsca; Wzrastający kapitał zaufania.

13 PPP Przedsięwzięcia użyteczności publicznej;
Obie strony zaangażowane instytucjonalnie i kapitałowo; Solidarny podział korzyści i ryzyka; Cały cykl przedsięwzięcia: od projektu po eksploatację.

14 http://www. portalsamorzadowy
ia-komunalne-beda-powstawac-w-formule- ppp,73744.html https://www.youtube.com/watch?v=0fswmwc6Hno


Pobierz ppt "ZASOBY PARTNERSKIE I WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANIZACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google