Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Decyzje, plany, cele Czy istnieją decyzje racjonalne? Zniekształcenia poznawcze i heurystyki NLP- założenia podejścia Dobre formułowanie celu (well- formedness.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Decyzje, plany, cele Czy istnieją decyzje racjonalne? Zniekształcenia poznawcze i heurystyki NLP- założenia podejścia Dobre formułowanie celu (well- formedness."— Zapis prezentacji:

1 Decyzje, plany, cele Czy istnieją decyzje racjonalne? Zniekształcenia poznawcze i heurystyki NLP- założenia podejścia Dobre formułowanie celu (well- formedness criteria)

2 Decyzje: model racjonalny vs. ograniczona racjonalność wybory Model racjonalny Ograniczona racjonalność decyzji Warianty wyboru Konsekwencje Preferencje Kryterium decyzyjne Decyzja Analiza tylko niektórych wariantów wyboru Preferencje nieujawnione i zmienne w czasie Preferencje nieujawnione i zmienne w czasie Brak pełnych informacji NASTAWIENIE EMOCJONALNE Zniekształcenia poznawcze

3 Heurystyki Praktyczna strategia pozwalająca często formułować sądy i rozwiązywać problemy i…często się mylić. 1.Heurystyka dostępności - -ocena prawdopodobieństwa zdarzeń na podstawie dostępności podobnych w naszej pamięci. 2.Heurystyka reprezentatywności – oceniając prawdopodobieństwo jakiegoś zjawiska intuicyjnie porównujemy ją z naszą psychiczną reprezentacją danej kategorii.

4 MYŚLENIE A JĘZYK RELATYWIZM JĘZYKOWY- JĘZYK DETERMINUJE SPOSÓB MYŚLENIA CZŁOWIEKA. – badania osobowości: dwujęzyczni emigranci w USA (Dinges, Hull, 1989). MYŚLENIE BEZ JĘZYKA – „ćwiczenia umysłowe stały się standardowym elementem treningu sportowego” – badania (1984) – Georgia Nigro.

5 Zjawiska poznawcze 1.Skłonność do potwierdzania – tendencja do przepuszczania przez nasze poznawcze filtry jedynie tych informacji, które potwierdzają nasze przekonania. 2.Nastawienie percepcyjne – tendencja do spostrzeżeń zgodnych z oczekiwaniami.

6 Zjawiska poznawcze 1.Błąd myślenia retrospektywnego – „Już dawno o tym wiedzieliśmy” – rozsądek świetnie porządkuje zdarzenia, które już się wydarzyły. Fałszywa przyczynowo-skutkowośc. 1.Redukcja dysonansu poznawczego – Leon Festinger - redukcja napięcia utrzymującego się w wyniku istnienia u jednostki równocześnie dwóch elementów poznania, które są wzajemnie niespójne.

7 Zjawiska poznawcze 1.Podstawowy błąd atrybucji – w wyjaśnianiu zachowania innych osób tendencja do przeceniania czynników osobowościowych w stosunku do sytuacyjnych. 2.Atrybucja sukcesu – atrybucja porażki – tendencja do obrony ego.

8 Zjawiska poznawcze Nadmierny optymizm w stosunku do „ja” – badanie ryzyko choroby, prognozowane zarobki, prawdopodobieństwo wypadku samochodowego.

9 NLP - Neurolingwistyczne programowanie sztuka i nauka tworzenia indywidualnej doskonałości

10 Podstawowe założenia NLP Mapy i filtry. Filtry, które służą – propozycja NLP. Jak dobrze określić swój cel? - Kryteria dobrze sformułowanego celu.

11 Początki....  Lata siedemdziesiąte – John Grinder (docent lingwistyki na University of California), Richard Bandler (student) – studia nad modelem skutecznej terapii –„neuro” - wszystkie nasze zachowania wypływają z naszych neurologicznych procesów widzenia, słyszenia, węchu, smaku oraz dotyku i uczuć. Odbieramy świat dzięki zmysłom. Nadajemy tej informacji sens, a następnie podejmujemy stosowne do tego działanie. Ciało i umysł tworzą nierozerwalną całość.

12 NLP – definicja C.D. –„lingwistyczne” - do porządkowania naszych myśli i zachowań, oraz do komunikacji z innymi ludźmi używamy języka –„programowanie” – to sposób, w który organizujemy nasze myśli i idee, aby uzyskać określone rezultatu. NLP bada jak działamy, celowo, jak również niezamierzenie, uzyskując określone rezultaty.

13 MAPY I FILTRY 1.Świat jest rozległy i bogaty, żeby nadać mu znaczenie musimy go upraszczać. Tworzymy selektywne „mapy”, dostarczając pewnych informacji, opuszczając inne. 2.Zajmujemy się tym, co nas interesuje ignorując inne aspekty otaczającego świata. Świat jest znacznie bogatszy, niż wyobrażenie, jakie o nim posiadamy. 3.„ Filtry, które zakładamy na wrota naszej percepcji, determinują rodzaj świta, w którym żyjemy”.

14 Mapy i filtry- c.d. 4.„Jeśli będziesz poszukiwał problemów, znajdziesz problemy. Jeśli będziesz szedł przez świat w poszukiwaniu doskonałości, znajdziesz doskonałość”. 5.Jednym z podstawowych, naturalnych filtrów są: JĘZYK i PRZEKONANIA. 6.NLP – też proponuje pewne filtry, zaprasza do eksperymentowania, czy zmiana filtrów wpłynie na zmianę twojego świata na lepsze.

15 Jakie „filtry” proponuje NLP? 1.Orientacja na CEL. 2.Koncentracja na ZASOBACH. 3.Pytanie „jak” zamiast „dlaczego”. 4.Interpretacja skutków działań, jako informacji zwrotnej (feedbacku). 5.„Życie to bardziej możliwość, niż konieczność”. 6.Ciekawość i fascynacja w miejsce założeń. 7.Świadomość jest ograniczona – nieświadomość – nie.

16 Podstawa sukcesu - Dobrze sformułowany cel Kryteria dobrze sformułowanego celu 1.Pozytywne określony Pytania pomocnicze: „Co chcesz w zamian?” „Po czym poznasz, że..” 2.Jednozdaniowy Pytania pomocnicze: „ Co prowadzi do czego?” 3.Ustala efekt końcowy, a nie działanie. 4.Jest wymierny Pytanie pomocnicze: „Po czym poznasz, że osiągnąłeś cel?” 5.Jest wyobrażalny Pytanie pomocnicze: „ Jak dokładnie?” W jaki sposób?”

17 Dobrze sformułowany cel 6.Jest motywujący (ani zbyt mały/ ani zbyt duży). Pytania pomocnicze: Do czego większego doprowadzi cię osiągnięcie Twojego celu? Zbuduj ścieżkę, która doprowadzi cię do osiągnięcia celu – co jest pierwszym podstawowym działaniem, które musisz zrobić, aby go osiągnąć?

18 Dobrze sformułowany cel 7.Ekologiczny. Pytania pomocnicze : –Co zmieni się w moim życiu po osiągnięciu celu? – Jak wpłynie to na ludzi, którzy są dla mnie ważni/bliscy?

19 Kryteria dobrze sformułowanego celu – C.D. 8.Czy mam wystarczające zasoby, żeby ten cel osiągnąć Pytania pomocnicze: ? Jak zdobyć to, czego teraz nie masz? Czego potrzebujesz, aby osiągnąć swój cel 9.Własny Pytania pomocnicze: –Gdybyś miał/a osiągnąć swój cel już dziś…? –Jakie uczucia, emocje, myśli pojawiają się kiedy wyobrażasz sobie osiągniecie tego celu? *MANEWR SUKICESU – pytanie o największy problem tak, że odnosi się to do sukcesu.

20 Kiedy cel jest już sformułowany Określenie ścieżki, która prowadzi do osiągnięcia celu. Jakie działania doprowadzą mnie do osiągnięcia mojego celu?- przekonania.


Pobierz ppt "Decyzje, plany, cele Czy istnieją decyzje racjonalne? Zniekształcenia poznawcze i heurystyki NLP- założenia podejścia Dobre formułowanie celu (well- formedness."

Podobne prezentacje


Reklamy Google