Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 16 Wrocław Lekcje Twórczości – TRP w praktyce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 16 Wrocław Lekcje Twórczości – TRP w praktyce."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 16 Wrocław Lekcje Twórczości – TRP w praktyce

2 KLASA 1d rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Sanigórska Nauczyciel wspierający: Małgorzata Łabentowicz

3 Zanim przejdziemy do rzeczy, szczypta teorii... O Kto to jest człowiek kreatywny? O Człowiek kreatywny to osoba zdolna tworzyć i wyrażać nowatorskie pomysły, które pozwalają rozwiązać problemy lub zaspokajają istniejące lub potencjalne potrzeby. Nowatorskie jest to, co nowe i wartościowe w skali indywidualnej lub globalnej; to, co sprawia, że świat jest lepszy lub piękniejszy. O Kreatywność jest zatem cechą człowieka, która przejawia się w innowacyjnych zachowaniach i jak każdą cechę można rozwijać.

4 Innowacja O Innowacja – O Innowacja – Przez innowację rozumie się „wprowadzenie czegoś nowego; rzecz nowo wprowadzona; nowość; reforma (Kopaliński, 1994). W literaturze przedmiotu można spotkać wiele definicji innowacji, przeważa jednak pogląd, że innowacje to także celowe zmiany wprowadzone przez człowieka, które przyczyniają się do postępu.

5 Innowacja O Rodzaje wdrażanej innowacji: Programowa Programowa – nowatorski program nauczania, zgodny z podstawą programową dla edukacji wczesnoszkolnej, zakłada wzbogacenie (rozszerzenie, pogłębienie) treści kształcenia w kl. I-III o nowe treści realizowane w ramach twórczego rozwiązywania zadań i problemów, ze szczególnym uwzględnieniem ich realizacji w edukacjach: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej i technicznej.

6 Innowacja Metodyczna – Metodyczna – wprowadzenie do edukacji wczesnoszkolnej nowej strategii kształcenia rozwijającej myślenie twórcze i sposób uczenia (się) uczniów, wykorzystującej metodykę TRP (twórczego rozwiązywania problemów).

7 Innowacja Organizacyjna – Organizacyjna – za zgodą organu prowadzącego w roku szk. 2015/2016 do planu nauczania w jednej kl. I zostaje dodana jedna godzina tygodniowo na realizację nowego rodzaju edukacji – edukacji twórczej. W ciągu 3-letniego pilotażu lekcję prowadzi dwóch nauczycieli – nauczyciel prowadzący (Np.) i nauczyciel wspierający (Nw).

8 Program nauczania TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE POROBLEMÓW (TRP) w praktyce – Edukacja twórcza

9 Cele i założenia programu O Program nauczania TRP jest nowym impulsem pedagogicznym, może stać się przyczynkiem edukacyjnego sukcesu współczesnej szkoły. W celach i założeniach programu widoczny jest akcent położony na naukę myślenia stymulowaną w procesie twórczego rozwiazywania zadań i problemów.

10 Cele i założenia programu O Główny nacisk w programie został położony na poznanie przez dzieci sposobów myślenia i możliwości własnego umysłu. Jednym z ważnych zadań takiego procesu kształcenia i wychowania jest nauczenie dzieci odwagi w myśleniu i działaniu, świadome zdobywanie wiedzy, dokonywania wyborów.

11 Cele i założenia programu O Nauczanie najmłodszych uczniów twórczego rozwiązywania problemów w praktyce a przede wszystkim rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci oraz kształcenie umiejętności formułowania trafnych, ciekawych pytań, to gimnastyka umysłu – usprawniająca płynność, giętkość i oryginalność myślenia – ukierunkowana na rozwijanie mądrości.

12 Cele i założenia programu O To także nauka umiejętności: słuchania innych, pracy zespołowej, podejmowania decyzji, obrony swego zdania, rozwijanie postawy odpowiedzialności, pracowitości, budowania poczucia własnej wartości.

13 Cele szczegółowe - kształtowanie umiejętności O dostrzegania i formułowania problemów, zadawania pytań, świadomego podejmowania twórczego działania, O podejmowania i realizacji prac badawczych, doświadczeń i eksperymentów w celu konstruowania wiedzy, wyciągania wniosków i uczenia się, O realizacji projektów krótko - i długoterminowych, wytrwałego dążenia do celu, O pracy w zespole i doceniania uczenia się od siebie nawzajem, O samooceny i oceny koleżeńskiej, formułowania informacji zwrotnej.

14 W kasie pierwszej położono nacisk na rozwijanie płynności, giętkości, oryginalności myślenia, wrażliwości na problemy i elaborację.

15 O Płynność myślenia O Płynność myślenia to zdolność do wytwarzania w krótkim czasie wielu słów, sentencji, idei czy pomysłów. Polega na umiejętności szybkiego i swobodnego posługiwania się słowami, obrazami, wyobrażeniami dźwiękowymi - w zależności od problemu.

16 O Giętkość myślenia O Giętkość myślenia to zdolność do wytwarzania jakościowo różnych wytworów i zmiany kierunku poszukiwań, umiejętność dostosowywania metod rozwiązywania problemów do zmieniających się okoliczności. Giętkość jest przeciwieństwem sztywności myślenia.

17 O Oryginalność myślenia O Oryginalność myślenia to zdolność wychodzenia poza stereotypowe rozwiązania, umożliwiająca dostrzeganie nowych, niezwykłych aspektów sytuacji. Ułatwia wytwarzanie nieprzeciętnych pomysłów.

18 O Wrażliwość na problemy O Wrażliwość na problemy to zdolność wykrywania luk, wad i niedostatków, korzyści lub kłopotów występujących w różnych dziedzinach i sytuacjach, formułowania pytań w stosunku do obserwowanych sytuacji, wyszukiwanie podobieństw i różnic w rzeczach.

19 O Elaboracja O Elaboracja to umiejętność rozwijania, rozszerzania i upiększania, czyli dopracowywania myśli pierwotnej.

20 HEURYSTYKI TWÓRCZE W PROGRAMIE TRP w klasie pierwszej O „Co by było, gdyby...?” „Burza mózgów”, „Piramida priorytetów”, „Burza mózgów - Stop and go”, „Skojarzenia gwiezdne”, „Burza pytań w LT – TRP”, „Łańcuch skojarzeń”, „Zalety, wady i to, co interesujące” (E.de Bono).

21 HEURYSTYKI TWÓRCZE W PROGRAMIE TRP w klasie pierwszej O „ Alfabet”, „Technika 635”, „Mapa myśli”, „Obrazki dynamiczne”, „Inny punkt widzenia”, „Metaplan”, „Rozważ Wszystkie Czynniki” (RWC), „Alternatywy, możliwości, wybory” (AMW), „SCAMPER”.

22 Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania O Realizując program – krok po kroku – należy pamiętać, że podmiotem wszechstronnego oddziaływania nauczyciela w procesie dydaktycznym jest dziecko. Podstawą do uczenia się i rozwoju jest naturalna aktywność małego ucznia, jego chęć do działania i uczenia się. Zadaniem nauczyciela, już od pierwszego dnia nauki w szkole, jest dodawanie uczniom odwagi – budowanie w nich wiary we własne siły i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Nie daje on gotowych rozwiązań, ale podąża w myśleniu za uczniami, słucha i liczy się z ich zdaniem oraz przyjętymi rozwiązaniami. Stara się jak najczęściej rezygnować z oceny własnej na rzecz wyrażania opinii przez uczniów. W ten sposób uczy oceny koleżeńskiej i/lub samooceny i oddaje pole do aktywności dzieciom. Nadaktywność nauczyciela, wynikająca ze specyfiki nauczania w edukacji wczesnoszkolnej, ustępuje miejsca aktywności uczniów.

23 Dziękuję za uwagę Małgorzata Sanigórska Małgorzata Łabentowicz Małgorzata Sanigórska Małgorzata Łabentowicz


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 16 Wrocław Lekcje Twórczości – TRP w praktyce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google