Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Ubezpieczeń PBUK Wydział Zarządzania UW, mgr Aleksandra Luterek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Ubezpieczeń PBUK Wydział Zarządzania UW, mgr Aleksandra Luterek."— Zapis prezentacji:

1 System Ubezpieczeń PBUK Wydział Zarządzania UW, mgr Aleksandra Luterek

2 Zdarzenia komunikacyjne ze sprawcami zagranicznymi

3 System Zielonej Karty Właściwie system europejski
Należą do niego prawie wszystkie europejskie rynki ubezpieczeniowe plus te z Iranu, Izraela, Maroka, Tunezji Systemem zarządza Rada Biur utworzona przez Biura Narodowe państw członkowskich Systemu. Podstawowe warunki przystąpienia do Systemu: istnienie w państwie, którego Biuro Narodowe jest kandydatem, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ustanowienie Biura Narodowego reprezentującego dany rynek ubezpieczeniowy.

4 Główne cele Systemu Zapewnienie poszkodowanym w wypadkach transgranicznych wypłat należnego im odszkodowania Ułatwienie podróżowania – brak przymusu zakupu ubezpieczenia OC na granicy każdego państwa, certyfikat Zielonej Karty uznawany jest za dowód istnienia ubezpieczenia

5 Zakup Zielonej Karty ZU prowadzący sprzedaż OC komunikacyjnego – często bezpłatna „dodawana” do polisy OC Na granicy państwa – wyższe koszty

6

7 Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Organizacja, która skupia ZU oferujące w Polsce OC komunikacyjne Pełni funkcję Biura Narodowego, reprezentuje Polskę w Systemie, jest członkiem Rady Biur – zgodnie z zasadami Systemu Zielonej Karty Uznane przed rząd RP do podpisywania umów z innymi Biurami Narodowymi z Systemu

8 Główne zadania PBUK Likwidacja szkód spowodowanych w Polsce przez sprawców o zarejestrowanych pojazdach za granicą Wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych (Zielone Karty) ważnych w innych krajach Systemu, a także ubezpieczeń granicznych ważnych w krajach EOG i Szwajcarii (Europejski Obszar Gospodarczy = UE + Islandia, Lichtenstein, Norwegia)

9

10 Certyfikat Zielona Karta
Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy Dowód posiadania OC komunikacyjnego (bez dodatkowych formalności oraz opłat) Minimalny okres wystawienia to 15 dni

11 Ubezpieczenie graniczne
Umowa OC zawierana najczęściej na granicy państwa Musi je zawrzeć każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza EOG i Szwajcarii wjeżdżając do jednego z tych krajów, który nie posiada ważnego certyfikatu Zielonej Karty Umowę takiego ubezpieczenia zawiera się na czas nie krótszy niż 15 lub 30 dni Jedynym krajem europejskim gdzie ubezpieczenie graniczne jest jedyną możliwością jest Kosowo

12 Zadania szczegółowo Wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych ważnych w krajach Systemu Zielonej Karty – certyfikatów Zielonych Kart Zawieranie umów z Biurami Narodowymi o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych Organizowanie likwidacji szkód w Polsce spowodowanych przez posiadaczy pojazdów: zarejestrowanych za granicą (posiadających Zielone Karty), będących członkami Porozumienia Wielostronnego (EOG, Szwajcaria, Andora, Serbia) Określanie zasad o dystrybucji dokumentów ubezpieczeń granicznych

13 Porozumienie wielostronne
Kierowcy pojazdów zarejestrowanych w państwach, których Biura Narodowe są Sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego mogą poruszać się po terytoriach tych państw bez konieczności posiadania certyfikatu Zielonej Karty Domniemywa się posiadanie ważnego OC na podstawie posiadania ważnej tablicy rejestracyjnej (EOG, Szwajcaria, Andora, Serbia)

14

15 Gdzie jaki dokument? Mapa

16 Funkcje PBUK 1. Organ odszkodowawczy - podejmuje działania jeśli ZU nie wypełnia swoich obowiązków w przypadku, gdy: Wypadek wydarzył się na terenie państwa należącego do EOG, innego niż miejsce zamieszkania poszkodowanego Wypadek wydarzył się na terenie państwa trzeciego, należącego do Systemu Zielonej Karty

17 Rozpatrywanie roszczeń
PBUK przystępuje do rozpatrzenia roszczenia w przypadkach, gdy: ZU (lub jego reprezentant ds. roszczeń) nie udzielił w terminie trzech miesięcy od zgłoszenia szkody odpowiedzi na zgłoszone roszczenie wraz z uzasadnieniem ZU nie ustanowił reprezentanta ds. roszczeń w kraju poszkodowanego W terminie dwóch miesięcy od daty wypadku nie udało się ustalić ZU odpowiedzialnego za szkodę. Organ odszkodowawczy przystępuje do działania na wniosek poszkodowanego

18 Funkcje PBUK 2. Ośrodek informacji - gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących umów OC oraz informacji o reprezentantach ds. roszczeń ustanowionych przez zakłady ubezpieczeń. PBUK ustala i udostępnia informacje o zagranicznych zakładach ubezpieczeń, w których ubezpieczeni byli sprawcy wypadków, jak również o reprezentantach do spraw roszczeń ustanowionych w Polsce. Informacje te PBUK uzyskuje od zagranicznych ośrodków informacji. 3. Centrum redystrybucji informacji o wypadkach z ofiarami w ludziach

19 W praktyce – zdarzenie za granicą
Pojazd sprawcy zarejestrowany był w kraju EOG lub Szwajcarii Masz możliwość dochodzenia roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciela lub w Polsce Po powrocie do Polski skontaktuj się z PBUK, które na podstawie dostarczonych danych (nr rejestracyjny, kraj rejestracji) poda informacje dotyczące odpowiedzialnego ZU oraz kto jest reprezentantem ds. roszczeń. Można też zgłosić szkodę z własnego AC

20 W praktyce – zdarzenie za granicą
Zdarzenie miało miejsce na terenach krajów EOG, Andory, Serbii lub Szwajcarii, ale sprawca jest spoza tych państw Należy spisać oświadczenie/raport policji Spisać (plus najlepiej też zrobić zdjęcie) szczegółów Zielonej Karty (seria i nr, nazwa towarzystwa, okres ubezpieczenia) Należy zgłosić szkodę do Biura Narodowego kraju zdarzenia Można też zgłosić szkodę z własnego AC

21 W praktyce – zdarzenie za granicą
Pojazd sprawcy zarejestrowany był na terenie państwa spoza EOG i Szwajcarii Można zgłosić szkodę bezpośrednio u ubezpieczyciela OC sprawcy Można zgłosić szkodę z własnego AC

22 W praktyce – zdarzenie za granicą
Zdarzenie miało miejsce w kraju Systemu Zielonej Karty, ale na terenie państwa spoza EOG i Szwajcarii (np. Rosja, Mołdawia, Ukraina, Białoruś), a sprawca był spoza krajów zdarzenia Należy zgłosić szkodę do Biura Narodowego kraju zdarzenia lub bezpośrednio u ubezpieczyciela OC sprawcy Można też zgłosić szkodę z własnego AC

23 W praktyce – zdarzenie w Polsce
Z udziałem pojazdu zarejestrowanego na terenie EOG, Szwajcarii, Andory lub Serbii Nie mają oni obowiązku posiadania Zielonej Karty Należy spisać nr rejestracyjny, markę pojazdu oraz numer polisy i nazwę ZU Jeśli znasz ubezpieczyciela – znajdź odpowiedniego korespondenta i zgłoś mu szkodę, a jeśli go nie ma zgłoś się do PZU S.A. lub Warta S.A., którzy pełnią w Polsce funkcje agentów (zajmują się likwidacją szkód w imieniu oraz z upoważnienia PBUK, gdy zagraniczny ZU nie posiada korespondenta) Jeśli nie znasz ubezpieczyciela – skontaktuj się z PZU S.A. lub Warta S.A.; dokonają oględzin i zawiadomią PBUK

24 W praktyce – zdarzenie w Polsce
Z udziałem pojazdu, którego kierowca posiadał Zielona Kartę Obowiązek ten posiadają wszyscy spoza EOG, Szwajcarii, Andory i Serbii Spisz dane dotyczące nr rejestracyjnego, marki pojazdu oraz numer Zielonej Karty i ubezpieczyciela Spiszcie wspólne zgłoszenie szkody (jeśli nie była wzywana policja) Znajdź korespondenta i zgłoś mu szkodę Jeśli nie ma korespondenta skontaktuj się z PZU S.A. lub Warta S.A.

25 W praktyce – zdarzenie w Polsce
Z udziałem pojazdu, którego kierowca posiadał ubezpieczenie graniczne Skontaktuj się z ZU, który wystawił dokument ubezpieczenia granicznego Jeśli nie jest ważny, zgłoś się do UFG za pośrednictwem dowolnego ZU prowadzącego sprzedaż polis OC

26 Wypadek bez OC

27 Reprezentant ds. roszczeń
Pełnomocnik zagranicznego ZU w Polsce Zarówno osoba fizyczna jak i firma Zadanie - pośredniczy w czynnościach likwidacyjnych między poszkodowanym a ubezpieczycielem OC sprawcy szkody Reprezentanci ds. roszczeń Zapytanie o ubezpieczyciela sprawcy szkody

28 Korespondent Bezpośredni przedstawiciel zagranicznego ZU w Polsce
Można zgłosić u niego szkodę spowodowaną przez kierowcę pojazdu zarejestrowanego za granicą i ubezpieczonego w tym konkretnym ZU Lista korespondentów

29 Dziękuję


Pobierz ppt "System Ubezpieczeń PBUK Wydział Zarządzania UW, mgr Aleksandra Luterek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google