Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT X OPISAĆ PROJEKT J EDNYM Z DANIEM www.ciat.uni.lodz.pl Fundusz StartMoney.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT X OPISAĆ PROJEKT J EDNYM Z DANIEM www.ciat.uni.lodz.pl Fundusz StartMoney."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT X OPISAĆ PROJEKT J EDNYM Z DANIEM www.ciat.uni.lodz.pl Fundusz StartMoney

2 P ROBLEM /P OTRZEBA R YNKOWA Opis głównego problemu lub potrzeby rynkowej Informacja jak z problemem/potrzebą radzimy sobie dziś Opis pozostałych problemów i potrzeb rynkowych, jakie rozwiązuje projekt www.ciat.uni.lodz.pl Fundusz StartMoney

3 R OZWIĄZANIE P ROBLEMU : P REZENTACJA P RODUKTU /U SŁUGI Opis oferowanego produktu/usługi Opis, jak i dlaczego zaspokajamy istniejącą (lub nową) potrzebę rynkową Jakie inne potrzeby zaspokaja produkt/usługa Krótka specyfikacja produktu/ usługi www.ciat.uni.lodz.pl Fundusz StartMoney

4 R YNEK Opis/charakterystyka rynku docelowego, Profil klienta docelowego Obecna sytuacja na rynku i trendy oraz prognozy Zakładana pozycja na rynku i dynamika jej osiągania Jak biznes będzie się rozwijał – kolejne rynki www.ciat.uni.lodz.pl Fundusz StartMoney

5 K ONKURENCJA Opis głównych konkurentów Obszary przewagi pomysłu nad konkurencją Obszary przewagi konkurencji nad pomysłem Bariery wejścia dla konkurencji www.ciat.uni.lodz.pl Fundusz StartMoney

6 D OTYCHCZAS ZREALIZOWANE DZIAŁANIA I PONIESIONE NAKŁADY & DZIAŁANIA PLANOWANE Zrealizowano: Do zrealizowania: www.ciat.uni.lodz.pl Fundusz StartMoney

7 M ODEL B IZNESOWY Sposób monetyzacji (jak biznes będzie zarabiał) Główne kanały dystrybucji Polityka cenowa Sposoby obsługi posprzedażowej Obecna i planowane linie produktowa www.ciat.uni.lodz.pl Fundusz StartMoney

8 P ODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE Niezbędne nakłady inwestycyjne, na co Zakładane koszty stałe i zmienne (prognoza 3-letnia) Planowane przychody i zyski (prognoza 3-letnia) Warunki osiągnięcia progu rentowności www.ciat.uni.lodz.pl Fundusz StartMoney

9 Z ESPÓŁ I P ARTNERZY Przedstawienie pomysłodawców, zespołu realizującego projekt: ich rola oraz dotychczasowe doświadczenie – w szczególności kompetencje kluczowe dla sukcesu projektu www.ciat.uni.lodz.pl Fundusz StartMoney

10 P ROPOZYCJA I NWESTYCYJNA Zapotrzebowanie na kapitał Przeznaczenie kapitału oraz okres wydatkowania (transze) Zakładane dodatkowe finansowanie w przyszłości (szacunkowa wielkość, oraz przeznaczenie) Ewentualne potrzeby nie-kapitałowe (np. wsparcie menadżerskie, prawne, księgowe) Oferowana ilość udziałów w zamian za kapitał Możliwe wyjścia z inwestycji www.ciat.uni.lodz.pl Fundusz StartMoney

11 R YZYKO Wskazanie głównych obszarów ryzyka dla biznesu Sposoby ograniczania ryzyka www.ciat.uni.lodz.pl Fundusz StartMoney

12 www.ciat.uni.lodz.pl Łukasz Felsztukier Analityk Broker innowacji lukasz@startmoney.pl Piotr Berliński Analityk Menedżer ds. projektów piotr@startmoney.pl Kontakt Fudusz StartMoney Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego Ul. Matejki 21/23 tel. 42 635 49 82 e-mail: ciat@uni.lodz.pl


Pobierz ppt "PROJEKT X OPISAĆ PROJEKT J EDNYM Z DANIEM www.ciat.uni.lodz.pl Fundusz StartMoney."

Podobne prezentacje


Reklamy Google