Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współczesne funkcje muzeum

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współczesne funkcje muzeum"— Zapis prezentacji:

1 Współczesne funkcje muzeum
Marcin Szeląg Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

2 Muzeum udostępnianie opracowanie ochrona gromadzenie

3 Jakie muzeum? Muzeum jako (edukacyjna) instytucja kultury
zbiory (gromadzenie i ochrona) interpretacja (opracowanie) komunikacja (udostępnianie) społeczność/wspólnota

4 Jakie muzeum? Muzeum jako (edukacyjna) instytucja kultury
zbiory (gromadzenie i ochrona) interpretacja (opracowanie) komunikacja (udostępnianie) społeczność/wspólnota

5 Muzeum jako instytucja kultury
Jak zaangażować społeczność, której służysz, we wszystko co robisz w Twoim muzeum?

6 Muzeum jako (edukacyjna) instytucja kultury
Jak zaangażować Twoje muzeum we wszystko co robi społeczność, której służy?

7 Kierunki działań współczesnych muzeów uwzględniające ich znaczenie dla wspólnoty
Pierwszy skłania muzea do rozpoznania różnorodności społeczności, którym służą. Koncentruje się na budowaniu pomostów dla nowej publiczności poprzez tworzenie bardziej reprezentatywnych dla niej kolekcji, proponuje praktyki i historie zbliżone do jej pojmowania świata.

8 Programy wspólnotowe w Republice Południowej Afryki
Kapadocja, Muzeum Okręgu Szóstego, 1994

9 Programy wspólnotowe w Republice Południowej Afryki
Kapadocja, Muzeum Okręgu Szóstego, 1994

10 Kierunki działań współczesnych muzeów uwzględniające ich znaczenie dla wspólnoty
Drugi próbuje uczynić z muzeów instytucje, które mogą uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów społecznych. Ten sposób funkcjonowania jest związany z tendencjami umiejscowionymi na zewnątrz instytucji i osadzonymi w priorytetach życia publicznego.

11 Programy wspólnotowe w Meksyku
Museo Communitario w Oaxaca

12 Programy wspólnotowe w Irlandii Północnej
Program edukacyjny w Tower Museum w Derry/Londonderry

13 Rola edukacji muzealnej we współczesnym muzeum ukierunkowanym na wspólnotę
Rozwijanie programów poza muzeum, z innymi instytucjami i wspólnotami Angażowanie członków różnych wspólnot w proces tworzenia wystaw i programów edukacyjnych Uwzględnianie i odpowiadanie na realne potrzeby publiczności muzealnej Wprowadzanie „małych” narracji w obszar komunikacji i interpretacji w muzeum Niwelowanie napięć między członkami wspólnoty i spoza niej

14 Działania praktyczne Programy poza muzeum Współpraca Rodziny

15 Programy poza muzeum Program poza muzeum (ang. outreach) jakikolwiek typ związanego z muzeum programu, który wychodzi poza instytucję, wprowadzając elementy jego misji i zbiorów do szkół i innych pozamuzealnych miejsc i instytucji, włączając w to domy prywatne (poprzez Internet) Programy poza muzeum mogą włączać materiały i/lub działania związane z kolekcją, które wzbogacą lub nawet zastąpią wizytę w muzeum.

16 Jakie korzyści? Dotarcie do publiczności, która w inny sposób może nie zwiedzić muzeum, w nadziei, że uczestnicy tego rodzaju programów kiedyś to zrobią. Są szczególnie wartościowe dla szkół położonych na terenach z dala od muzeów lub szkół, z których uczniowie nie wychodzą do muzeów. Pozwalają muzeum uczestniczyć aktywnie w życiu społeczności, której są częścią w sytuacjach, kiedy nie mają możliwości bezproblemowego funkcjonowania (np. remonty i inwestycje).

17 Przykłady outreach Podróżujące zestawy (skrzynie, boksy, plecaki)
Kształcenie na odległość, wideokonferencje, wirtualne klasy Muzea mobilne (muzeobusy) Lekcje muzealne w szkołach Przedstawienia objazdowe Strony internetowe

18 Współpraca Dlaczego? „Współpraca z instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi może oferować [muzeom] większą efektywność oraz uznanie wartości jakie pełnią w życiu społecznym.” „Współpraca z organizacjami społecznymi i kulturalnymi służy dobrze muzeom ponieważ umacnia przekonanie, że mają one istotne funkcje społeczne, które rzeczywiście wychodzą na przeciw potrzebom ludzi.” Excellence and Equity: Education and the Public Dimension of Museums (1992)

19 Definicja rodziny (w muzeum)
Wielopokoleniowa grupa zwiedzających składająca się z max. 6 osób, w skład której wchodzi przynajmniej jedno dziecko pomiędzy 5 a 10 rokiem życia i jeden dorosły w wieku 19 lat lub starszy.

20 Dlaczego rodziny? Wizyty szkół to 18 – 25% publiczności muzealnej.
Wizyty rodzin to ponad 40% publiczności muzealnej, a w muzeach nauki i muzeach dziecięcych, jest to zdecydowana większość zwiedzających. Zwiedzający muzea nauki (43%) i historyczne (34%) częściej przychodzą do nich z dziećmi niż do muzeów sztuki (17%). Na podstawie American Association of Museums (2006)

21 Dlaczego rodziny? Zwiedzający rodzinnie są z reguły osobami chcącymi się czegoś nauczyć. Potrzeba zmiany modelu ekspozycji, z odpowiadającej nauczaniu poglądowo-dydaktycznemu lub zorientowanej na doświadczeniu indywidualnego zwiedzającego, w stronę ekspozycji zorientowanej na grupy wielogeneracyjne.

22 Cechy programów dla rodzin
Wspieranie zarówno rodziców jak i dzieci. Treści zarówno dla dzieci jak i rodziców. Kreatywna i obopólnie korzystna zabawa. Pozytywne wrażenia z uczenia. Konieczność współpracy. Ocena i uznanie. Materiały wykorzystywane poza muzeum (do domu). Przekładalność. Wskazanie na inne możliwości edukacji nieformalnej. Wg Beverly Sheppard, Family Learning Forum, 2005

23 Siedem cech wystawy przyjaznej rodzinie
Dostępna: rodzina może skupić się wokół eksponatu. Wieloużytkownikowa: interakcje pozwalające na uczestnictwo wielu osób. Przyjazna: komfortowa dla dzieci i dorosłych. Wymagająca: obserwacje i interakcje są na tyle skomplikowane, że wzmacniają dyskusje w grupie. Wielopoziomowa: odwołuje się do różnych poziomów wiedzy i stylów uczenia się. Czytelna/Zrozumiała: teksty są zaaranżowane w łatwe w zrozumieniu sekwencje. Znacząca: wystawa odnosi się do doświadczenia i wiedzy zwiedzającego.

24 Weston Park Museum w Sheffield

25 Weston Park Museum, Sheffield
What on Earth! Arctic World Sheffield Life and Times About Art History Lab Treasures

26 1. Dostępna

27 2. Wieloużytkownikowa

28 3. Przyjazna

29 4. Wymagająca

30 5. Wielopoziomowa

31 6. Zrozumiała

32 7. Znacząca

33 Rodzina w muzeum: edukacja międzypokoleniowa
Jak zaangażować twoje muzeum we wszystko co robi społeczność, której służy? Jak przygotować twoje muzeum do tego w jaki sposób korzysta z niego społeczność, której służy?

34 Konkluzja Rozwijanie programów dla rodzin, które uwzględniać będą specyfikę edukacji międzypokoleniowej (style uczenia, rodzaje inteligencji). Tworzenie wystaw adresowanych do rodzin.

35 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "Współczesne funkcje muzeum"

Podobne prezentacje


Reklamy Google