Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ćwiczenia 4 do wykładu „Zarządzanie portfelem inwestycyjnym” 1. Ryzyko rynkowe. Pozycja inwestycyjna. Forward 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ćwiczenia 4 do wykładu „Zarządzanie portfelem inwestycyjnym” 1. Ryzyko rynkowe. Pozycja inwestycyjna. Forward 1."— Zapis prezentacji:

1 Ćwiczenia 4 do wykładu „Zarządzanie portfelem inwestycyjnym” 1. Ryzyko rynkowe. Pozycja inwestycyjna. Forward 1

2 2 Gdzie jest ryzyko?

3 3 Firma BIX sprzedaje meble drewniane na rynkach: niemieckim i francuskim. Rozliczenie transakcji ma nastąpić za 2 miesiące. 1. Eksporter Zamówienie I (Niemcy) Wielkość zamówienia 2 000 000 EUR Zamówienie II (Francja) Wielkość zamówienia 1 500 000 EUR Kurs EURPLN w dniu złożenia zamówienia 3,8212. Scenariusze: I.Kurs EURPLN w dniu rozliczenia transakcji 3,8212 II.Kurs EURPLN w dniu rozliczenia transakcji 4,3951 III.Kurs EURPLN w dniu rozliczenia transakcji 3,5951 A.Określ pozycję walutową firmy. B.Określ wartość zamówienia w PLN w każdym scenariuszu. C.Określ efekt zmiany kursu walutowego dla firmy.

4 4 Firma BIX kupuje ceramikę na rynkach: niemieckim i francuskim. Rozliczenie transakcji ma nastąpić za 2 miesiące. 2. Importer Zamówienie I (Niemcy) Wielkość zamówienia 2 000 000 EUR Zamówienie II (Francja) Wielkość zamówienia 1 500 000 EUR Kurs EURPLN w dniu złożenia zamówienia 3,8212. Scenariusze: I.Kurs EURPLN w dniu rozliczenia transakcji 3,8212 II.Kurs EURPLN w dniu rozliczenia transakcji 4,3951 III.Kurs EURPLN w dniu rozliczenia transakcji 3,5951 A.Określ pozycję walutową firmy. B.Określ wartość zamówienia w PLN w każdym scenariuszu. C.Określ efekt zmiany kursu walutowego dla firmy.

5 Inwestor posiadający 100 000 PLN dokonał zakupu akcji zagranicznych. Cena jednej akcji wynosiła 50 USD, - W momencie zakupu kurs waluty wynosił 1 USD = 4 PLN, co oznacza, że po wymianie posiadał 25 000 USD i mógł za to kupić 500 akcji spółki. - Po miesiącu cena jednej akcji wynosiła 60 USD, co oznacza wzrost o 20% - stopa zwrotu liczona w USD. Jednak stopa zwrotu liczona w PLN - która interesuje polskiego inwestora - zależy również od zmian kursu walutowego. 3. Ryzyko na rynku akcji Sytuacja I Po miesiącu kurs waluty 1 USD = 4,2 PLN. Nastąpiła zmiana (wzrost kursu dolara do złotego (z 4 PLN na 4,2 PLN). Oznacza to, że wartość akcji wyrażona w PLN wynosi 126 000 PLN (500 akcji x 60 USD x 4,2), co oznacza stopę zwrotu liczoną w PLN równą 26%, a więc większą niż stopa zwrotu liczona w USD. Sytuacja II Po miesiącu kurs waluty 1 USD = 3,8 PLN. Nastąpiła zmiana (wzrost kursu dolara do złotego (z 4 PLN na 3,8 PLN). Oznacza to, że wartość akcji wyrażona w PLN wynosi 1 14 000 PLN (500 akcji x 60 USD x 3,8), co oznacza stopę zwrotu liczoną w PLN równą 14%, a więc mniejszą niż stopa zwrotu liczona w USD.

6 6 4. Kredytobiorca – zmienna stopa procentowa

7 7 Firma developerska Premium buduje nową inwestycje na Mokotowie. Inwestycja w 40% jest finansowana z kapitału własnego firmy, pozostałe 60% finansowane jest z kredytu inwestycyjnego w Banku GHI. Inwestycja jest warta 100 000 000 PLN. Warunki kredytu inwestycyjnego to: zmienna stopa procentowa: WIBOR 1M + 0,5% (marża banku), miesięczny okres spłaty, miesięczna rata kapitałowa 1 mln PLN. Baza odsetkowa: 30/360. Zbadaj koszty kredytu o zmiennej stopie procentowej przy założeniu, że WIBOR będzie miał kurs jak w Scenariuszu I WIBOR 1M 3,90% 4,00% 4,10% 4,36% 4,62% 4,61% 4,63% 4,73% 4,77% 4,75%

8 5. Producent mikroprocesorów – zmiany cen miedzi

9 9 Firma Micro jest od 3 lat jest na Polskim rynku, i jest firma produkująca obwody scalone. Do produkcji układów scalonych wykorzystuje się miedź. Ceny miedzi notowane są na rynkach. Wielkości zamówienia są zmienne i dostosowywane ze względu na wielkość zmówienia w Firmie Mikro. Marża KGM Polska Miedź od średniej ceny na rynku to 15%. Zbadaj koszty zamówienia i jak one zmieniają się przy zmianie kurs miedzi na rynku. 5. Producent mikroprocesorów – zmiany cen miedzi Zamówienie I 15 ton miedzi Zamówienie II 13 ton miedzi Zamówienie III 12 ton miedzi Zamówienie IV 14 ton miedzi Scenariusz I Kurs Miedzi (dla kolejnych zamówień): 9341,11; 8510,12; 8021,34; 7234,78 Scenariusz II Kurs Miedzi (dla kolejnych zamówień): 7341,11; 8510,12; 8021,34; 9234,78

10 6. Profil wypłaty forward Inwestor zajął krótką pozycję na kontrakcie forward USDPLN, zapadającym za 3 miesiące. Nominał transakcji to 15 mln USD, z ceną dostawy 3,12. Jaki zysk/stratę uzyska Inwestor jeżeli kurs spot w dniu rozliczenia wyniesie: A. 3,23 B. 3,09 Long position Zysk/strata Cena spot Zysk/Strata nabywcy = Cena Spot – Cena wykonania Short position Zysk/strata Cena spot Zysk/Strata sprzedającego = Cena wykonania – Cena Spot 10

11 Ćwiczenia do wykładu „Zarządzanie portfelem inwestycyjnym” 7. Profil wypłaty forward Firma X importująca buty z Włoch będzie musiała za 2 miesiące zamówić towar o wartości 3 600 000 EUR. Analitycy przewidują osłabienie polskiego złotego do 4,25 EURPLN, kwotowany kurs dla forward to (4,09: 4,17). Zakładając, że przewidywania analityków się sprawdzą, to: - jaką pozycje powinien zająć importer na rynku? - jaki profil wypłaty przyniesie dana pozycja? 11

12 Ćwiczenia do wykładu „Zarządzanie portfelem inwestycyjnym” 8. Forward - zabezpieczenie W jaki sposób zabezpieczyć kontraktem forward pozycję Eksportera i Importera z zadania 1 i 2 ? 12

13 Ćwiczenia 5 do wykładu „Zarządzanie portfelem inwestycyjnym” 2. Wycena Forward. Carrying charge theory. Futures - przykłady rozliczenia i zabezpieczenia 13

14 Zadanie 1 Kurs forward na akcję Cena akcji Pekoa S.A wynosi 145,60 zł. Zakładamy, że 6M stopa wolna od ryzyka wynosi 4,65% i że firma nie wypłaca dywidendy w tym czasie. Oblicz cenę forward w kapitalizacji prostej i ciągłej. Cena terminowa Forward musi być równa wartości, do której wzrosłaby wielkość bazowa S zainwestowana na okres T w papiery wartościowe pozbawione ryzyka. F = Se rt S – kurs akcji r – stopa wolna bez ryzka δ – wielkość dywidendy jako frakcja wartość akcji t – okres do rozliczenia kontraktu F = S(1 + rt) Kapitalizacja ciągła Kapitalizacja prosta kurs akcji145,6 stopa wolna od ryzyka4,65% okres do rozliczenia0,5 e2,718 Cena forward? 14

15 15 Jak obliczyć wartość kontraktu futures na akcje spółki, gdy cena akcji wynosi 25PLN, akcja nie przynosi dywidendy. Stopa wolna od ryzyka wynosi 5%. Kontrakt zostanie zrealizowany za 3 miesiące. Przykład 2 – wycena kontraktów na akcje (kapitalizacja ciągła) Model wyceny – cash and-carry - kontraktów na akcje i indeksy giełdowe przy założeniu kapitalizacji ciagłej. F=Se (r-q)T F - wartość kontraktu terminowego S - cena kasowa akcji (indeksu giełdowego) T - czas do terminu realizacji kontraktu (część roku = dni/365) r - stopa procentowa (wolna od ryzyka) q - stopa dywidendy (średnia stopa dywidendy akcji spółek wchodzących w skład indeksu) e - tzw. stała Eulera (podstawa logarytmu naturalnego)

16 16 Jak obliczyć wartość kontraktu futures na akcje spółki, gdy cena akcji wynosi 30PLN, akcja przyniesie dywidendę 0,8 PLN. Stopa wolna od ryzyka wynosi 5%. Kontrakt zostanie zrealizowany za 2 miesiące. Przykład 3 – wycena kontraktów na akcje Model wyceny – cash and-carry - kontraktów na akcje i indeksy giełdowe przy założeniu kapitalizacji ciagłej. F=Se (r-q)T F - wartość kontraktu terminowego S - cena kasowa akcji (indeksu giełdowego) T - czas do terminu realizacji kontraktu (część roku = dni/365) r - stopa procentowa (wolna od ryzyka) q - stopa dywidendy (średnia stopa dywidendy akcji spółek wchodzących w skład indeksu) e - tzw. stała Eulera (podstawa logarytmu naturalnego)

17 17 4. Kontrakt futures - depozyty zabezpieczające Wielkość wstępnego depozytu zabezpieczającego: 20% *3*(50zł *100 akcji)=3000 zł Wielkość właściwego depozytu zabezpieczającego: 10%*3*(50zł*100 akcji)=1500 zł Dzień Bieżąca cena kontraktu Dzienny kurs rozliczenia Kwota rozliczenia (zysk/strata) Długa pozycja Krótka pozycja 50 3000 17 mar 53 3*(53zł- 50zł)*100=900zł 3000zł+900zł=3 900zł 3000zł- 900zł=2100zł 18 mar 57 3*(57zł- 53zł)*100=1200zł 3900zł+1200zł= 5100zł 2100zł- 1200zł=900zł uzupełnienie !! 17

18 18 5. Kontrakt futures, depozyty zabezpieczające Wielkość wstępnego depozytu zabezpieczającego – 5% Wielkość właściwego depozytu zabezpieczającego – 3,8% Kupno 2 kontraktów na złoto. Wielkość 1 kontraktu to 100 uncji Dzień Bieżąca cena kontrakt u Dzienny kurs rozliczenia Kwota rozliczenia (zysk/strata) Całkowity zysk/strata Saldo rachunku depozyt. (pozycja długa bądź krótka) Wezwanie do uzupełnienia rachunku 24 17 marca 24,1 18 marca 24,5 19 marca 23,9 20 marca 24 21 marca 24,2 22 marca 23,8 23 marca 23,5 18

19 Zadanie 7 Arbitraż na rynku forward Cena akcji Z wynosi 215, a cena 2 miesięcznego kontraktu forward na akcję jest o wartości 250. Stopa bez ryzyka na rynku wynosi 6%. Czy na rynku jest możliwy arbitraż, jeżeli tak to jaką strategię powinien zająć? Arbitaż jest możliwy, jeżeli: Cash and Carry Cena rynkowa kontraktu wyższa niż cena teoretyczna - sprzedać kontrakt i kupić akcje Reverse Cash and Carry Cena rynkowa kontraktu niższa niż cena teoretyczna - kupno kontraktu i sprzedaż akcji Obliczmy wartość teoretyczną forward, żebyśmy wiedzieli czy cena rynkowa jest przewartościowana czy raczej niedowartościowana F teor < F AZ F AZ – F teor = 250 -217 = 33 Inwestor może pożyczyć 215 na zakup akcji Z (pożyczka na 2M przy stopie 6%) i zajmuje krótką pozycję. Dostarcza akcje Z po cenie 250 i zwraca pożyczkę: 215(1+0,06*60/360) = 217,15 215e 0,06*60/360 = 217,16 Osiąga zysk netto: 250 – 217,15 = 32,85 250 – 217,16 = 32,84 19

20 Dany jest forward 6M na akcję, która w tym czasie nie przyniesie dywidendy. Cena akcji wynosi 100 PLN, a stopa wolna od ryzyka 8%. Oblicz wartość kontraktu. 6. – wycena kontraktów na akcje Model wyceny – cash and-carry - kontraktów na akcje i indeksy giełdowe przy założeniu kapitalizacji prostej. F=S(1+rT) F - wartość kontraktu terminowego S - cena kasowa akcji (indeksu giełdowego) T - czas do terminu realizacji kontraktu (część roku = dni/365) r - stopa procentowa (wolna od ryzyka) F=100(1+0,08*0,5)=104 PLN 20

21 Przykład 6 cd – wycena kontraktów na akcje Scenariusz 1 F=108, czyli wyższa od ceny modelowej. Można przeprowadzić arbitraż, który polega na zajęciu pozycji krótkiej w kontrakcie i długiej na rynku spot, czyli sprzedaż forward na akcje i kupno akcji. W tym celu przeprowadzane są następujące transakcje: Dzisiaj: kredyt na 6M w wysokości 100PLN (przy stopie 8%), zakup akcji za 100PLN i sprzedaż forward na akcje po 108PLN. Po 6M: sprzedaż akcji w forward i otrzymanie 108PLN, zwrot kredytu z odsetkami (104PLN). Co daje dochód 4 PLN – jest to dokładnie różnica między ceną forward na rynku a wartością wynikającą z modelu wyceny. Scenariusz 2 F=101, czyli niższa od ceny modelowej. Można przeprowadzić arbitraż, który polega na zajęciu pozycji długiej w kontrakcie i krótkiej na rynku spot, czyli kupno forward na akcje i sprzedaż akcji. W tym celu przeprowadzane są następujące transakcje: Dzisiaj: sprzedaż akcji za 100PLN, depozyt na 6M w wysokości 100PLN (przy stopie 8%), i zakup forward na akcje po 101PLN. Po 6M: otrzymanie dochodu z odsetkami z depozytu (104PLN), zakup akcji w forward i zapłacenie 101PLN. Co daje dochód 3 PLN – jest to dokładnie różnica między ceną forward na rynku a wartością wynikającą z modelu wyceny. 21

22 Zadanie 8 Arbitraż na rynku forward Cena akcji Y wynosi 115, a cena 2 miesięcznego kontraktu forward na akcję jest o wartości 100. Stopa bez ryzyka na rynku wynosi 6%. Czy na rynku jest możliwy arbitraż, jeżeli tak to jaką strategię powinien zająć? 22

23 23 Przykład 9 – walutowy kurs terminowy (obliczamy przy FX swap) 23

24 24 Dzisiaj kurs USD/PLN=3,4611. Klient zawiera forward z bankiem na sprzedaż 100 tys. USD z data waluty za 6M. Po jakim kursie terminowym zostanie zawarta transakcja? Co zrobi bank? Bank ma krótką pozycję w PLN, zatem przyjmie dziś depozyt 6M w USD (5,8%) zamieni USD na PLN i ulokuje na międzybanku na 6M po 15,73%. Po 6M bank użyje dostarczonych przez klienta USD do spłaty depozytu i jednocześnie przekaże klientowi PLN po zlikwidowaniu lokaty złotowej. Od czego zależy kurs terminowy? - kurs spot USD/PLN, - oprocentowanie 6M depozytu w USD, - oprocentowanie 6M lokaty w PLN. Przepływy finansowe w USD: 1. przyjęty depozyt 97 181,73 $, 2. odsetki do zapłacenia 2 818,27 $ (5,8%), 3. spłata depozytu wraz z odsetkami po 6M równa 100tys. $. Przepływy finansowe w PLN: 1. Sprzedaż na rynku kasowym kwoty 97 181,73 $ po 3,4611, 2. Odsetki uzyskane z lokaty 26 454,37 PLN (15,73%), 3. Zerwana lokata+odsetki 362 810,05 PLN. Przykład 10 – kurs terminowy Czyli bank może zaoferować klientowi 362 810,05PLN za 100tys.$, co daje kurs terminowy 3,6281 za 1 $. Kurs terminowy >kurs spot, bo % polskie jest wyższe! 24

25 Ćwiczenia 6 do wykładu „Zarządzanie portfelem inwestycyjnym” 3 Zabezpieczenie, arbitraż, spekulacja, dźwignia finansowa. FRA - zastosowanie 25

26 Zabezpieczenia portfela akcji przed spadkiem wartości z wykorzystaniem kontraktów terminowych na WIG20. Założenia: inwestor posiada portfel akcji z indeksu WIG20 o wartości 600.000 zł, inwestor oczekuje spadków na rynku, jednak nie chce pozbywać się posiadanego portfela akcji, ponieważ liczy na zyski (wzrosty) w dłuższej perspektywie, bieżący kurs kontraktu terminowego na WIG20 wynosi 3.500 pkt, inwestor chce zabezpieczyć portfel przed zbliżającą się korektą rynku przy wykorzystaniu kontraktów na WIG20. Jaką liczbę kontraktów powinien nabyć w transakcji zabezpieczającej: 600.000 zł/(3.500 pkt x 10 zł) = 17,3 W celu zabezpieczenia długiej pozycji w akcjach inwestor sprzeda (zajmie pozycję krótką) 17 kontraktów terminowych na WIG20. 1. Futures - zabezpieczenie się przed ryzykiem Scenariusz I - prognozy co do spadku kursu akcji się sprawdziły i w efekcie korekty indeks WIG20 oraz posiadany portfel akcji tracą przykładowo na wartości 10%. Kontrakty terminowe również tracą 10%. Po spadku są notowane po kursie 3.150 pkt (350 pkt spadek). 26

27 W wyniku zabezpieczenia: a) Wynik portfela akcji W efekcie spadków na rynku wartość naszego portfela traci 60.000 zł = 600.000 zł x 10%= - 60.000 zł (strata) b) Wynik na kontraktach terminowych Kurs kontraktów na WIG20 tak jak indeks WIG20 spada o 10%. Na krótkiej pozycji w kontraktach terminowych zarabiamy 59.500 zł. = (3.500 pkt-3.150 pkt) x 10zł x 17 kontraktów = + 59.500 zł (zysk) c) RAZEM Strata na akcjach = - 60.000 zł Zysk na kontraktach = + 59,500 zł RAZEM =-500 zł 1. Futures - zabezpieczenie się przed ryzykiem cd. Interpretacja Zabezpieczenie w kontraktach terminowych pokryło straty na akcjach. Całkowity wynik zakończył się lekką stratą, co jest rezultatem wyłącznie tego, że wyznaczając liczbę kontraktów zastosowanych w zabezpieczeniu, inwestor musiał wynik zaokrąglić do wartości całkowitej. Należy zauważyć, że gdyby kontrakty nie znalazły się w naszym portfelu inwestycyjnym, wówczas wartość portfela spadłaby aż o 60.000 zł. W wyniku zastosowania zabezpieczenia strata wyniosła zaledwie 500 zł. 27

28 Zabezpieczenia przed wzrostem walutowych zobowiązań importera z wykorzystaniem kontraktów terminowych na EUR/PLN Założenia: importer, który posiada zobowiązania w euro. Wartość zobowiązań wynosi 500.000 EUR, spłaty zobowiązań ma dokonać za miesiąc. Istnieje obawa wzrostu kursu waluty obcej, co może spowodować wzrost zobowiązań wyrażonych w złotych (jeżeli kurs wzrośnie, inwestor będzie musiał wydać więcej złotówek w celu nabycia wskazanej kwoty euro) – pozycja kasowa inwestora jest krótka, żeby zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym inwestor powinien na rynku terminowym zająć pozycję długą w kontraktach EURO. Jeden kontrakt na euro notowany na GPW opiewa na 10.000 euro, Przyjmujemy, że bieżący kurs EUR/PLN wynosi 4,78 i po takim kursie są również notowane kontrakty terminowe. 2 Zabezpieczenie się przed ryzykiem Liczba kontraktów, jaką należy użyć w transakcji zabezpieczającej: 500.000 euro/10.000 euro = 50 W celu zabezpieczenia krótkiej pozycji walutowej kupujemy (pozycja długa) 50 kontraktów terminowych na euro. Scenariusz I prognozy odnośnie wzrostu kursu euro się sprawdziły. Kurs tej waluty osiąga poziom 4,92 EUR/PLN (wzrost o 2,92%). Po takim kursie są również notowane kontrakty terminowe. 28

29 W ynik zabezpieczenia: Na skutek wzrostu kursu euro wartość zobowiązań wyrażonych w złotych wzrasta o 70.000 zł a) Wynik na transakcji kasowej - zobowiązania walutowe = (4,92 EUR/PLN - 4,78 EUR/PLN) x 500.000 EUR = 70.000 zł (o taką kwotę rosną zobowiązania w PLN) b) Wynik na transakcji terminowej Na długiej pozycji w kontraktach terminowych zarabiamy 70.000 zł = (4,92 EUR/PLN - 4,78 EUR/PLN) x 50 kontraktów x 10.000 EUR = 70.000 zł (zysk z kontraktów) c) RAZEM Pozycja kasowa = -70.000 zł Zysk na kontraktach = +70.000 zł RAZEM = O Przykład 2 cd 29

30 Założenia Cena akcji spółki = 120 PLN Kurs kontraktu terminowego na akcje spółki = 125 PLN Depozyt = 10%, tj. 1250 PLN (10% × 125 PLN × 100 sztuk) Liczba akcji przypadających na kontrakt = 100 sztuk Scenariusz 1 Cena akcji rośnie do 122 PLN, kurs kontraktu terminowego rośnie do 127PLN Stopa zwrotu z akcji: ((122 / 120) – 1) × 100% = 1,67% Stopa zwrotu z kontraktu terminowego: ((12 700 – 12 500) / 1250) × 100% = 16% Scenariusz 2 Cena akcji spada do 118 PLN, kurs kontraktu spada do 123 PLN Stopa zwrotu z akcji: ((118 / 120) – 1) × 100%) = –1,67% Stopa zwrotu z kontraktu terminowego: ((12 300 – 12 500) / 1250) × 100% = –16% Przykład 3 – spekulacja, dźwignia finansowa 30

31 Cena akcji spółki = 128 PLN Kurs kontraktu terminowego na akcje spółki = 130 PLN Depozyt = 11,5%, tj. 1495 PLN (11,5% × 130 PLN × 100 sztuk) Liczba akcji przypadających na kontrakt = 100 sztuk Scenariusz 1. Cena akcji rośnie do 130 PLN, kurs kontraktu terminowego rośnie do 132 PLN Stopa zwrotu z akcji: ((130 / 128) – 1) × 100% = 1,56% Stopa zwrotu z kontraktu terminowego: ((13 200 – 13 000) / 1495) × 100% = 13,38% Scenariusz 2. Cena akcji spada do 126 PLN, kurs kontraktu spada do 128 PLN Stopa zwrotu z akcji: ((126 / 128) – 1) × 100%) = –1,56% Stopa zwrotu z kontraktu terminowego: ((12 800 – 13 000) / 1495) × 100% = – 13,38% 4 Spekulacja, dźwignia finansowa 31

32 Arbitraż na akcjach spółki Inter X, która jest notowana na GPW oraz na giełdzie w Budapeszcie. Dane: kurs akcji Inter X na GPW wynosi 152,00 złotych, kurs akcji Inter X na giełdzie w Budapeszcie wynosi 1.100 węgierskich forintów, kurs HUF/PLN wynosi 0,1370. kurs Inter X z giełdy w Budapeszcie wynosi 150,70 zł (kalkulacja 1.100 x 0,1370) Różnica w wycenie akcji na GPW oraz na giełdzie w Budapeszcie wynosi 1,30 złotych. 152,00 - 150,70 = 1,30 złotych. Strategia arbitrażu na 10.000 sztuk akcji: kupno 10.000 sztuk akcji Inter X na giełdzie w Budapeszcie. Wartość transakcji wynosi 1.507.000 zł, sprzedaż (a dokładnie krótka sprzedaż) akcji Inter X na GPW. Wartość transakcji 1.520.000 zł. Zysk z arbitrażu jest różnicą w wycenie papierów, czyli 1,3 złotych x 10.000 sztuk akcji = 13.000 zł. 5 Arbitraż 32

33 33 6. Forward Rate Agreement (FRA) Dwa banki obstawiają jaka będzie oprocentowanie kredytu 6M, ale dopiero za 3 miesiące. Realnie kredyt nie będzie udzielany, natomiast po 3 miesiącach partnerzy dokonają rozliczenia w oparciu o różnicę między umówioną a rzeczywistą stopą takiego rodzaju kredytów na rynku międzybankowym (LIBOR, WIBOR itp.). Oznaczenie: FRA 3 x 9 3M9M0M 6M 33

34 © 2009; Dr Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW 34 6 cd. Kontrakt FRA – rozliczenie 34

35 35 Kwota rozliczenia FRA jest równa różnicy pomiędzy stawką referencyjną a ustalonym w kontrakcie kursem rozliczenia (zdyskontowaną na datę początku okresu depozytowego) pomnożoną przez nominał kontraktu. Przykład: Kupione FRA 3*6 stawka FRA 5,50% nominał PLN 500M WIBOR 3M = 6,00% Zysk z rozliczenia = 500.000.000*(6,00%-5,50%)*(92/365)/(1+6,00%*92/365) = +620.749,22 7. Forward Rate Agreement (FRA) 35

36 36 Sprzedaż FRA zabezpiecza przychody oparte za zmiennych stawkach rynku pieniężnego na określony termin przed spadkiem stóp procentowych w przyszłości. Przykład Firma chce zainwestować środki w zakup certyfikatu depozytowego za 1 miesiąc na 6 miesięcy. Rentowność CD bazuje na stawce 6M WIBOR, która wynosi obecnie 13,30% p.a. Firma spodziewa się obniżki stóp procentowych w najbliższym czasie. Żeby mieć pewność otrzymania rentowności na zadowalającym poziomie, firma sprzedaje 1x7 FRA po 13,2% pa na taki sam okres odsetkowy, na który naliczają się odsetki z tytułu zakupu CD. 8. Forward Rate Agreement (FRA) Emitent CDFirma Bank 36

37 37 Emitent CD Firma Bank 1 Przedstaw na schemacie przepływy pomiędzy podmiotami. 2 Dokonaj rozliczeń FRA dla firmy dla poszczególnych poziomów stawki zmiennej: WIBOR 6M za 1 miesiącPrzychody firmy z CDRozliczenie FRA stałej stawki do zmiennej 14,20% 12,20% 13,20% 8 cd. Forward Rate Agreement (FRA) 37


Pobierz ppt "Ćwiczenia 4 do wykładu „Zarządzanie portfelem inwestycyjnym” 1. Ryzyko rynkowe. Pozycja inwestycyjna. Forward 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google